0011 a l'aparell fonatori

Vor 7 Jahren 233 Aufrufe

El comentari literari de text

Vor 8 Jahren 2291 Aufrufe

Marian Aguiló, per Llompart

Vor 8 Jahren 465 Aufrufe

0014d tres exemples d’anàlisi morfosintàctica

Vor 9 Jahren 1450 Aufrufe

0014f els connectors nexes preposicionals i conjuntius

Vor 9 Jahren 2081 Aufrufe

0012a recursos retòrics

Vor 9 Jahren 1620 Aufrufe

0012b elogi diners_turmeda

Vor 9 Jahren 2226 Aufrufe

0011a alfabet fonètic català

Vor 9 Jahren 4998 Aufrufe

0012 estrofes i composicions poètiques

Vor 9 Jahren 2242 Aufrufe

001b vocabulari de poètica i mètrica

Vor 9 Jahren 1465 Aufrufe

001a com fer els textos planificats

Vor 9 Jahren 294 Aufrufe