Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Teknologia, tunteet ja hyvinvointi työssä

Teknologia, tunteet ja hyvinvointi työssä. #DigiSyke #workathlon24 #parastalansisuomeen. Esitys EUROOPAN PARAS TYÖELÄMÄ LÄNSI-SUOMEEN tapahtumassa Jyväskylässä 22.11.2016. Kanssatekijöinä Henna Salonius & Maiju Vuolle ja tutkimusprojektien väki.

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Teknologia, tunteet ja hyvinvointi työssä

  1. 1. DigiSyke -Digitaalista Sykettä Teollisuuteen TEKNOLOGIA, TUNTEET & HYVINVOINTI TYÖSSÄ JARI JUSSILA TIETOJOHTAMISEN TUTKIMUSKESKUS NOVI TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Työelämä2020 Jyväskylä 22.11.2016
  2. 2. TUNTEIDEN ’TUOTTAVUUSPROSESSI’ TUNTEIDENM I T TA A M I N E N O I V A L L U S T I E D O S T A M I N E N H Y Ö D Y N T Ä M I N E N
  3. 3. TUNTEIDEN MITTAAMINEN KOKEMUS Itseraportointi Kyselyt Päiväkirjat Sosiaalinen media FYYSINEN REAKTIO Ihon sähkönjohtavuus Aivojen toiminta Sykkeen vaihtelu ILMAISU JA KÄYTTÄYTYMINEN Kasvonilmeet Äänensävy Asento Toiminta
  4. 4. MITÄ TUNNEMITTARIT MITTAA? MIELIPAHA KORKEA VIRITTYMINEN MIELIHYVÄ MATALA VIRITTYMINEN
  5. 5. HANKKEISSA TESTATTUJA MITTAREITA Päivittäisten tunnekokemusten seuranta työyhteisössä Tunneintensiteetin vaihtelun seuraaminen Tunteiden nimeäminen ja kirjaaminen
  6. 6. MOODMETRIC KÄYTTÄJÄKOKEMUKSIA •  Sormus mittasi tunneintensiteettiä melko tarkasti ja auttoi kehittämään tietoisuutta omista tunteista ja käyttäytymisestä, yllättäviä tunnereaktioita •  Sormus mittaa vain yhtä ulottuvuutta (virittyneisyys); ei tee eroa positiivisen ja negatiivisen tunteen välillä •  Tekniset haasteet ja yhteensopivuus (erityisesti Android) •  Osa koehenkilöistä ei tunnistanut mihin ja miten sormusta voisi hyödyntää Myös innostuksesta täytyy palautua! #workathlon24 #parastalansisuomeen
  7. 7. TYÖSTRESSIN – JAUUPUMUKSENTUNNISTAMINEN
  8. 8. Tutkimushankkeitamme POP-UP •  POP-UP hankkeessa tuotetaan uutta tutkimustietoa ja käytännön ratkaisumalleja työelämää vaivaavien tuottavuus- ja hyvinvointikriisin selättämiseksi •  http://www.tut.fi/ novi/?page_id=1771 DEEVA •  DEEVA-hankkeessa hyödynnetään digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia luoda datasta arvoa ja kehittää syvälliseen asiakaskokemuksen ymmärtämiseen perustuvia uusia, asiakasohjautuvia palvelutuotteita sekä arvon yhteisluontia tukevia menetelmiä. •  http://deeva.fi/ NEMO §  NEMO-hankkeessa etsitään vastausta kysymykseen: miten ristiriitaisia ja negatiivisia tunteita voidaan hyödyntää eettisesti kestävällä tavalla asiakaskokemusten ja työilmapiirin parantamisessa, yhteiskuntavastuun viestimisessä sekä kasvun, innovaatioiden ja jopa uusien liiketoimintamallien lähteenä? §  http:// nemohanke.blogspot.fi / Tunteita hyödyntävä liiketoiminta Tunteita hyödyntävä liiketoiminta
  9. 9. KIRJALLISUUTTA NEMO - BusinessValue from Negative Emotions •  #Nemohanke •  http://nemohanke.blogspot.fi/ •  MaijuVuolle, Henna Salonius, Johanna Lintinen & Julia Mäkinen (2015): "Emotion measurement services for knowledge workers", RESER2015: 25th Annual RESER Conference, September 10-12, 2015 Copenhagen, Denmark. Copenhagen: RESER European Association for Research on Services, 20 p.  •  Harri Jalonen, MaijuVuolle ja Laura Heinonen (toim.) Negatiiviset tunteet – positiivinen bisnes – tulossa helmikuussa 2016,Talentum Pro https://www.talentumshop.fi/negatiiviset-tunteet.html

×