Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Presentatie onderwijsinnovatie met ICT SCOH Den Haag

370 Aufrufe

Veröffentlicht am

Presentatie verzorgd voor ICT-coordinatoren scholengroep SCOH

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Presentatie onderwijsinnovatie met ICT SCOH Den Haag

 1. 1. AMBASSADEURSDAG SCOH 15 JUNI 2016 | @JEROENBOTTEMA Een middagje over ICT en onderwijs
 2. 2. Jeroen Bottema Opleider bij domein Onderwijs & Innovatie Hogeschool Inholland Onderzoeker lectoraat Teaching, Learning & Technology Studiebegeleider Master Leren & Innoveren Edublogger
 3. 3. “Misschien zou je kunnen ingaan op de volgende zaken: 1. Waarom zouden leraren volgens jou ict moeten gebruiken? 2. Wanneer spreek je van een zinvolle inzet van ict in het onderwijs? 3. Welke vragen moeten leraren zichzelf idealiter stellen om tot een zinvolle inzet van ict te komen? 4. Welke vaardigheden met betrekking tot ict hebben leraren volgens jou minimaal nodig? 5. En heeft iedere leraar in een team diezelfde set vaardigheden nodig? 6. Wat weten we over de duurzame implementatie van ict in het onderwijs? 7. Welke factoren spelen daarin een rol? 8. Hoe verhoudt dat model zich tot Vier in Balans? 9. Hoe krijg je (alle) leraren zover dat ze met ict aan de slag gaan, het liefst op een zinvolle manier? Tot woensdag!” 1. Functie van ICT en bewijslast 2. ICT-bekwaamheid 3. Implementatie van ICT
 4. 4. 1. FUNCTIE VAN ICT EN BEWIJSLAST
 5. 5. OPBRENGSTEN 1. Leren: • Talentontwikkeling; • Rendement: beter, efficiënter, aantrekkelijker; 2. Werken: • Arbeidsmarkt; • Economie; 3. Leven: • Burgerschap • Samenleving (Ten Brummelhuis, 2012, Kennisnet, 2015)
 6. 6. Kennisnet, 2013
 7. 7. Vier in Balans, Kennisnet, 2015
 8. 8. BEWIJSLAST Kennispiramide van Kennisnet
 9. 9. OECD, 2015
 10. 10. Andreas Schleicher: “Students who use computers moderately at school tend to have somewhat better learning outcomes than students who use computers rarely.” “But students who use computers very frequently at school do a lot worse in most learning outcomes, even after accounting for social background and student demographics.”
 11. 11. Hattie, 2009
 12. 12. Klasse, 2014
 13. 13. “…tenzij ze netjes ingebed worden in een leerweg.”
 14. 14. “Als je ict goed toepast, werkt het wél” (Toine Maes, Kennisnet)
 15. 15. “Kiezen voor gepersonaliseerd leren is kiezen voor computers” (Alfons ten Brummelhuis)
 16. 16. “Effectief onderwijs combineert leraargestuurde kennisoverdracht met leerlinggestuurde kennisconstructie.” (Vier in Balans, Kennisnet, 2015)
 17. 17. “Technology can amplify great teaching, but great technology cannot replace poor teaching” (Andreas Schleicher) “De leraar is de meest bepalende factor in de schoolprestaties van de leerling, niet de computer” (Toine Maes, Kennisnet)
 18. 18. “Het onderwijs kan daarom alleen beter worden als de technologie beredeneerd wordt ingezet en dat vereist een nadere verkenning van de complexiteit van leerprocessen. Dat inzicht maakt het vervolgens mogelijk om een didactisch ontwerp te maken en te bepalen welke rol de technologie daarin kan vervullen.” (Fransen, 2015)
 19. 19. Door de inzet van [ICT-toepassing] bereik ik dat [opbrengst], want ik weet [bewijslast]
 20. 20. 2. ICT-BEKWAAMHEID
 21. 21. ICT-BEKWAAMHEID (1) Voogt et al. (2016) E-didactiek. Welke applicaties gebruiken docenten en waarom? - Met name presentatie- en informatiesoftware; - PO: oefen- en evaluatiesoftware meest gebruikt - Gebruik interactiesoftware: marginaal - Inzet gericht op klassikale instructie en zelfstandig leren van leerlingen - Inzet gericht op kennisoverdracht - Docenten verwachten als opbrengst motivatie bij leerlingen, efficiënter lesgeven, introductie nieuwe lesstof, directe feedback (PO) - Maar verbeteren van leerprestaties?
 22. 22. ICT-BEKWAAMHEID (2) Voogt et al. (2013) De didactische inzet van ICT betreft een professionele vaardigheid • TPACK • Onderwijsopvattingen • Mede bepalend voor type inzet • Risk-taking (Howard & Gigliotti, 2015) • Professioneel redeneren • Niet doelgericht, geen fit tussen redenering en praktijk • Self-efficacy
 23. 23. PROFESSIONALISERING (1) Noodzakelijk! Leraren die didactisch ICT-bekwaam zijn halen meer rendement uit de ICT-investeringen (Kennisnet, 2015). Maar hoe? Wat zijn effectieve vormen van professionalisering?
 24. 24. PROFESSIONALISERING (2) Kenmerken van een effectieve professionaliseringsactiviteit (Merchie et al. 2016): 1. Focus op de inhoud 2. Focus op de didactiek 3. Coherentie en gebaseerd op onderzoek 4. Eigenaarschap van inhoud en het proces bij professionele ontwikkeling (balans vraag – aanbod) 5. Duur: permanente ondersteuning 6. Collectieve participatie: feedbackcultuur 7. Ingebed in dagelijkse organisatie 8. Actief leren op basis van onderzoek 9. Kwaliteit van de trainer/begeleider
 25. 25. PROFESSIONALISERING (3) Teacher Design Teams (Becuwe et al., 2014) Belangrijke condities: 1. Kies samen een ontwerptaak waarvan de uitkomst bruikbaar is op lange termijn 2. Kies een ontwerptaak die ook vertrekt vanuit didactische- en vakinhoudelijke component 3. Teamsamenstelling: open staan voor innovatie, feedbackcultuur, atmosphere of trust 4. Eindverantwoordelijkheid en eigenaarschap over ontwerptaak en de resultaten bij de deelnemers 5. Begeleider die inspeelt op behoeften van het team 6. Structurele randvoorwaarden: tijd en ruimte
 26. 26. PROFESSIONALISERING (4) Professionaliseren = leren De didactische inzet van ICT betreft vaak een transformatief leerproces. • Onzekerheid over eigen effectiviteit • Conflicterende onderwijsopvattingen • Stress • Voorkeuren voor leren
 27. 27. 3. IMPLEMENTATIE VAN ICT
 28. 28. Duurzame implementatie van onderwijsinnovaties met ict Jos Fransen / Pieter Swager / Jeroen Bottema Lectoraat Teaching, Learning & Technology
 29. 29. deel 1 → de pionier bij onderwijsvernieuwing
 30. 30. • onderzoek naar factoren die rol spelen in de procesgang • zes case studies [po, vo, mbo, hbo] en cross-case analyse • principe van ‘backward mapping’ → half-open interviews • model voor verwachte procesgang afgeleid uit de theorie succesvolle onderwijsinnovatie met ict
 31. 31. nieuw initiatief emergent practice good practice shared practice implementatie‘benchmark’ procesgang bij duurzame implementatie
 32. 32. factoren bij succesvolle implementatie • aanwezigheid van initiatiefnemers [pioniers] en volgers • transformationeel leiderschap met een visie op inzet ict • team gericht op samenwerkend leren [feedbackcultuur] • specifieke kenmerken van de innovatieve ict-toepassing
 33. 33. emergent practice good practice shared practice procesgang bij duurzame implementatie pionier vroege volgers latere volgers management team visie leren leren ict beeldvorming ict eigen effectiviteit
 34. 34. deel 2 → kenmerken pioniers/vroege volgers
 35. 35. opvallende kenmerken van een pionier • geneigd tot initiatief nemen en werkt vaak ook in vrijetijd • constructivistische visie op onderwijs met inzet ict daarbij • doorgaans zeer ict-vaardig en vertrouwd op eigen kunnen • stuurt eigen professonalisering en benut expertise derden
 36. 36. model voor diffusie van innovaties (Rogers, 1995) innovators early adopters laggardsearly majority late majority pionier(s) en vroege volgers 15 % latere volgers en achterblijvers (de achterhoede) 85 % tijd
 37. 37. willen innovatiepotentie pioniers/vroege volgers kunnen mogen
 38. 38. willen kunnen mogen de innovatiepotentie van de achterhoede
 39. 39. deel 3 → ontwikkelen van de innovatiekracht
 40. 40. willen het construct innovatiekracht(Fransen et. al, 2005) kunnen mogen innovatiepotentie individu + team organisatie innovatieproces innovaties individu (pionier) • initiatief en expert/rolmodel • deelt ervaringen + ondersteunt team (kenmerken) • visie op onderwijs en ict • teamcultuur en leerbereidheid organisatie (leiderschap) • visie op onderwijs en ict • gerichtheid op transformatie ict-toepassing • aansluiten bij praktijk/behoefte • gebruiksgemak en maatwerk aantal succesvol geïmplementeerde ict-toepassingen
 41. 41. • stimuleer visieontwikkeling met betrekking tot inzet van ict • beloon initiatieven en maak ruimte voor delen ervaringen • koppel pionier aan volgers voor ontwikkelen ‘good practice’ • investeer in teamontwikkeling en docentprofessionalisering • kies ict-toepassingen die aansluiten op praktijk en behoefte aandachtspunten voor schoolorganisaties
 42. 42. www.inholland.nl/tlt Scoop.it leervlak.nl @jeroenbottema

×