Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Aloitusseminaari, Rovaniemi, Keskinarkaus, LaY, 1.4.2009

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Opparikoulutus suppea
Opparikoulutus suppea
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 10 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Aloitusseminaari, Rovaniemi, Keskinarkaus, LaY, 1.4.2009 (20)

Anzeige
Anzeige

Aloitusseminaari, Rovaniemi, Keskinarkaus, LaY, 1.4.2009

  1. 1. Lapin korkeakouluista valmistuneiden osaaminen ja työelämän tarpeet
  2. 2. <ul><li>Työnantajakysely toteutettiin vuoden 2007 aikana Lapin korkeakoulujen (Lapin yliopisto, Rovaniemen ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulut) yhteistyönä </li></ul><ul><li>Kysely lähetettiin 543 lappilaiselle työnantajalle, vastauksia 207, vastausaste 39 %. </li></ul><ul><li>Kysely toteutetaan jatkossa joka kolmas vuosi. </li></ul>
  3. 3. Kyselyllä kerättiin tietoa: <ul><li>Lapin korkeakoulusta valmistuneiden osaamisesta ja sen vastaavuudesta työelämän tarpeisiin </li></ul><ul><li>Työelämätaidoista </li></ul><ul><li>Työnantajien rekrytointikokemuksista, rekrytointikriteereistä, -kanavista ja -keinoista </li></ul><ul><li>Työnhakijoissa arvostetuista ominaisuuksia </li></ul><ul><li>Tulevista rekrytointi- ja osaamistarpeista </li></ul><ul><li>Yhteistyötoiveista korkeakouluille </li></ul>
  4. 4. Työelämän tarpeet ja odotukset <ul><li>Tutkinto edellytys moniin tehtäviin. </li></ul><ul><li>Esille tulleet puutteet osaamisessa eivät niinkään liity työn sisällön tuntemukseen, vaan työelämässä tarvittaviin muihin taitoihin. </li></ul><ul><li>Työtehtävien hallintaa oppii työtä tekemällä. </li></ul><ul><li>Sen lisäksi haetaan myös sitä hyvää tyyppiä! </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Työssä tarvitaan kyselyn mukaan eniten: </li></ul><ul><ul><li>kykyä itsenäiseen työskentelyyn </li></ul></ul><ul><ul><li>joustavuutta </li></ul></ul><ul><ul><li>ryhmätyötaitoja </li></ul></ul><ul><ul><li>neuvottelutaitoja </li></ul></ul><ul><ul><li>suomen kielen taitoja </li></ul></ul><ul><ul><li>oppimiskykyä </li></ul></ul><ul><ul><li>ongelmanratkaisukykyä </li></ul></ul><ul><li>Osa työelämätaidoista on persoonallisia ominaisuuksia, joita voi kehittää muussakin toiminnassa kuin opinnoissa. </li></ul>
  6. 6. Tällaisia työnantajien arvostamia ominaisuuksia on mm: <ul><li>esiintymis- ja vuorovaikutustaidot </li></ul><ul><li>reippaus ja aktiivisuus </li></ul><ul><li>sitoutuneisuus, vastuuntuntoisuus, luotettavuus </li></ul><ul><li>oma-aloitteisuus </li></ul><ul><li>avoimuus </li></ul><ul><li>halu kehittää itseään työssä </li></ul><ul><li>ensivaikutelma, persoona </li></ul><ul><li>motivaatio </li></ul><ul><li>aito kiinnostus haettavaan työhön </li></ul><ul><li>asenne </li></ul><ul><li>tavoitteellisuus </li></ul><ul><li>innostuneisuus </li></ul><ul><li>ahkeruus </li></ul><ul><li>huumorintaju </li></ul><ul><li>itsevarmuus </li></ul><ul><li>paineensietokyky </li></ul>
  7. 7. Valmistuneet osaavat hyvin <ul><li>Viestinnän ruotsiksi, englanniksi ja muilla kielillä </li></ul><ul><li>Oman alan teorian </li></ul><ul><li>Yritystoiminnan perusteet </li></ul><ul><li>Tieto- ja viestintätekniikan </li></ul><ul><li>Tiedonhankinnan </li></ul>
  8. 8. Suurimmat osaamisen vajeet ovat: <ul><ul><li>neuvottelutaidoissa </li></ul></ul><ul><ul><li>oppimiskyvyssä </li></ul></ul><ul><ul><li>ongelmanratkaisukyvyssä </li></ul></ul><ul><ul><li>kyvyssä itsenäiseen työskentelyyn </li></ul></ul><ul><ul><li>ryhmätyötaidoissa </li></ul></ul><ul><ul><li>oman alan käytännön taidoissa </li></ul></ul>
  9. 9. Miten työelämän tarpeita voidaan huomioida korkeakoulussa? <ul><li>Työelämäpalautetteen kytkeminen opetussuunnitteluun </li></ul><ul><ul><li>Koulutuksen sisällöt (kurssit, opintokokonaisuudet, sivuaineet) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pedagogiikka (metodit, harjoitukset, osaamisen arviointi) </li></ul></ul><ul><ul><li>Työelämäyhteydet (projektit, harjoitteluraportit, alumnitoiminta, laatusillat) </li></ul></ul><ul><li>Ohjauksen ja urasuunnittelun lisääminen ja kehittäminen </li></ul><ul><ul><li>Työelämätietous </li></ul></ul><ul><ul><li>Itsetuntemus </li></ul></ul><ul><ul><li>Kurssi- /sivuainevalinnat </li></ul></ul><ul><ul><li>Harjoittelu </li></ul></ul><ul><ul><li>HOPS </li></ul></ul><ul><ul><li>Kannustaminen, rohkaisu ja aktivointi </li></ul></ul>
  10. 10. <ul><li>Oman elämänhistorian ja osaamisen arviointi </li></ul><ul><li>- vahvuudet ja kehittämiskohteet </li></ul><ul><li>- kiinnostuksen kohteet </li></ul><ul><li>- opinnot osaamiseksi </li></ul><ul><li>Työelämätietous </li></ul><ul><li>Motiivit, arvot ja persoona </li></ul><ul><li>Opintosuunnitelma </li></ul><ul><li>Uratavoitteiden määrittely </li></ul>Itseanalyysi tärkeä osa ohjausta ja urasuunnittelua

×