Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Organiseren van differentiatie op de JCU conferentie '10

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 13 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige

Ähnlich wie Organiseren van differentiatie op de JCU conferentie '10 (20)

Weitere von Junior College Utrecht (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Organiseren van differentiatie op de JCU conferentie '10

 1. 1. Het organiseren van differentiatie ervaringen van 1½ jaar experimenteren op het JCU en ½ jaar op partnerscholen Ton van der Valk, curriculum coördinator JCU β Junior College Utrecht
 2. 2. Differentiatie organiseren: daarom! <ul><li>veel onbenut (bèta)talent op scholen </li></ul><ul><li>bevorderen dat ll’n méér kunnen en willen </li></ul><ul><li>betere werkhouding, belangrijk voor HO </li></ul><ul><li>Ons doel: leerlingen verkennen verleggen grenzen van hun kunnen </li></ul>β Junior College Utrecht
 3. 3. Programma <ul><li>Rondje kennismaking </li></ul><ul><li>leerlingervaringen met differentiatie </li></ul><ul><li>Verkennen van uw mogelijkheden voor differentiatie </li></ul><ul><li>Organisatiemodellen op scholen </li></ul>β Junior College Utrecht
 4. 4. Rondje kennismaking <ul><li>Naam, school, functie </li></ul><ul><li>Waarom deze werkgroep? Wat wil je te weten komen? </li></ul><ul><li>Wat weet je al van JCU-differentiatie: </li></ul><ul><ul><li>Van je JCU-leerlingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Van je docenten </li></ul></ul>
 5. 5. Inbreng van JCU-leerlingen <ul><li>Marlien, V6 </li></ul><ul><li>Kirsten, Annelieke en Zeb, V5 </li></ul><ul><ul><li>Wat ging goed? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat kan beter? </li></ul></ul>
 6. 6. Kernpunt van ervaringen <ul><li>Een goede organisatie maakt differentiatie vanzelfsprekend </li></ul><ul><li>voor leerlingen </li></ul><ul><li>voor docenten </li></ul>
 7. 7. Leerpunten <ul><li>Volhouden: 1e keer verloopt vrij moeizaam </li></ul><ul><li>Zorg voor helder organisatorisch kader, maar laat inhoud en begeleiding bij de docent </li></ul><ul><li>Helderheid voor lln over wat ze kunnen kiezen en hoe het keuzeproces verloopt </li></ul>β Junior College Utrecht
 8. 8. Organisatorisch kader <ul><li>Keuzen: </li></ul><ul><li>Schoolniveau </li></ul><ul><li>Individueel, vakbreed, bètabreed? </li></ul><ul><li>Incidenteel of structureel? </li></ul><ul><li>Docent- en vakniveau </li></ul><ul><li>Welk aanbod keuzeopdrachten? </li></ul><ul><li>Wie begeleidt wie/wat? </li></ul>β Junior College Utrecht
 9. 9. Schoolniveau: JCU als voorbeeld <ul><li>Bètabreed: </li></ul><ul><ul><li>bi/sk op maandag </li></ul></ul><ul><ul><li>wi/na op dinsdag </li></ul></ul><ul><li>Structureel: </li></ul><ul><ul><li>Rooster: 2 x 4 periodes van vijf 3 e lesuren </li></ul></ul><ul><ul><li>laatste van de vijf: ‘Markt’ </li></ul></ul><ul><ul><li>administratie: keuzeopdrachten op internet </li></ul></ul><ul><ul><li>keuze procedure goed vastgelegd </li></ul></ul><ul><ul><li>resultaat via JCU-getuigschrift </li></ul></ul><ul><li>Inhoudelijke vulling: docenten </li></ul>
 10. 10. Docentniveau: JCU als voorbeeld <ul><li>Aanbod keuzeopdrachten: </li></ul><ul><ul><li>Standaard format voor opdracht: orientatie, verwerking, open deel </li></ul></ul><ul><ul><li>Herhaling, verdieping of verrijking </li></ul></ul><ul><ul><li>Advies aan leerling over herhaling </li></ul></ul><ul><li>Begeleiding </li></ul><ul><ul><li>Elke les contact docent – groep </li></ul></ul><ul><ul><li>Docent en groep ‘vindbaar’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Duidelijkheid over vorm ‘product’ voor Markt </li></ul></ul><ul><ul><li>Duidelijkheid over ‘huiswerk’ </li></ul></ul>
 11. 11. Enkele voorbeelden uit partnerscholen <ul><li>‘ naast’ de les: enkele leerlingen doen verdieping </li></ul><ul><li>Alle leerlingen doen opdracht ‘filmanalyse’ bij natuurkunde: kan op verschillende niveau’s </li></ul><ul><li>5 lessen differentiatie: herhaling, verdieping, verrijking </li></ul>
 12. 12. Discussieopdracht <ul><li>Vorm groepen van drie </li></ul><ul><li>Inventariseer ervaringen in groep </li></ul><ul><li>Brainstorm: differentiatie op uw school </li></ul><ul><ul><li>uw keuzen op schoolniveau </li></ul></ul><ul><ul><li>uw keuzen op docentniveau </li></ul></ul><ul><li>Welke mogelijkheden, welke problemen? </li></ul><ul><li>Korte rapportage vanuit groepen </li></ul>β Junior College Utrecht
 13. 13. Ondersteuning door JCU <ul><li>Dit jaar: voor elk vak een aantal opdrachten op site betadifferentiatie.nl </li></ul><ul><li>Op partnerscholen geteste opdrachten bijstellen </li></ul><ul><li>‘ certificering’ van geteste modules </li></ul><ul><li>Volgend jaar: </li></ul><ul><ul><li>Doorgaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Ook testen in 4vwo en lager? </li></ul></ul>

×