Anzeige

Period of enlightenment

5. Jul 2012
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Period of enlightenment

 1.  Panahon ng kaliwanagan at pagtaliwas sa paniniwala ng walang siyentipikong basehan.  nakasentro noong ika-18 siglo, kung saan sinusulong ang katuwiran bilang ang pangunahing pinagmulan at pagkalehitimo ng may kapangyarihan.
 2.  Pagkakaroon ng kaliwanagan ng isipan sa pamamagitan ng pagkonsinti sa pananaw ng nasasakupan.  Paggamit ng siyentipikong basehan sa bagay-bagay  Pagtuligsa sa luma ng paniniwala
 3.  Pagkilala sa pilosopiya ng kaunlaran sa pamamagitan ng siyansya  Pag-unlad ng isang bansa sa larangan ng siyensya  Pagiging bukas ng simbahan sa hinaing ng kanyang nasasakupan
 4.  Pagtuligsa sa makalumang paniniwala ng walang matibay na batayan  Pagkupkop sa paniniwalang pilosopikal
 5.  Kilala bilang si Voltaire, ipinanganak noong 1694 sa bansang France,  Kilalang manunulat at aktibista  Sumulat ng mga tula at istorya na nagpapakita ng makabagong pananaw at pilosopiya.  Kilalang pilosopo at manunulat noong ika-17th siglo
 6.  Kilala bilang kauna-unahang makabagong pilosopo ng kanyang panahon.  Pilosopiya ng sa pagitan ng geometry at algebra.  Kilala rin siya sa larangan ng pagsusulat,at isa sa kanyang mga ginawa ay angMeditationes de Prima Philosophia (Meditations On First Philosophy), na nailathala noong 1641.
 7.  kilala sa kanyang isinulat na Leviathan,  Ipinapakita nito ang pilosopiya patungkol sa siyensya ng kapaligiran.  Sa edad na 14, ipinakita ang kahusayan sa pag-aaral, at napunta saMagdalen Hall in Oxford para mag aral
 8.  Ipinanganak sa London noong enero 22, 1561  Naitalaga bilang Statesman at miyembro ng Cornwall in the House of Commons  Naaresto at na-impeach ng gobyernong paliament sa kasong korapsiyon.
 9.  Kilala sa larangan ng astronomiya  Nag-aral saCamaldolese monastery sa Vallombrosa.  Namatay sa taong : January 08, 1642
 10.  www.mrsedivy.com  www.newworldencyclopedia.com
 11. Jayvee j. bantayan Bsed 1-f
Anzeige