Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Presentació Jubilats dia 21/2

552 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Reisen, Technologie
 • Hi there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here - Check our website! http://bit.ly/resumpro
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Presentació Jubilats dia 21/2

 1. 1. Barcelona, 21 de Febrer del 2008 LÍNIES D’ACTUACIÓ DE LA COMISSIÓ DE JUBILATS I PREJUBILATS DELS EIC
 2. 2. Contingut <ul><li>Objectius de la Comissió </li></ul><ul><li>Resultats de l’enquesta realitzada </li></ul><ul><li>Activitats desenvolupades actualment </li></ul><ul><li>Línies d’actuació futures de la Comissió </li></ul>
 3. 3. Objectius generals de la Comissió <ul><li>Prestar serveis de suport al col·lectiu de Jubilats i </li></ul><ul><li>Prejubilats dels EIC en els àmbits professional i </li></ul><ul><li>personal, en funció de les seves necessitats, </li></ul><ul><li>situació professional, interessos i segment d’edat </li></ul>
 4. 4. Objectius específics de la Comissió <ul><li>Identificar, caracteritzar i segmentar els membres del propi col·lectiu </li></ul><ul><li>Cohesionar-lo per mitjà de mecanismes de comunicació bidireccional (Comissió  Col·lectiu i viceversa) </li></ul><ul><li>Identificar i cobrir les necessitats pròpies del col·lectiu </li></ul><ul><li>Estimular la participació </li></ul><ul><li>Facilitar el procés de transició a la jubilació </li></ul>
 5. 5. Contingut <ul><li>Objectius de la Comissió </li></ul><ul><li>Resultats de l’enquesta realitzada </li></ul><ul><li>Activitats desenvolupades actualment </li></ul><ul><li>Línies d’actuació futures de la Comissió </li></ul>
 6. 6. Fitxa tècnica de l’enquesta <ul><li>Enquesta duta a terme entre el Col·lectiu d’Enginyers Industrials Jubilats i Prejubilats dels EIC, per tal d’orientar les activitats de la Comissió </li></ul><ul><li>Treball dut a terme el primer semestre del 2007 </li></ul><ul><li>Enquesta tramesa a uns 3.800 enginyers industrials de més de 55 anys </li></ul><ul><li>Enquestes rebudes: 799 (índex de resposta del 20%) </li></ul>
 7. 7. Distribució de les respostes per demarcacions
 8. 8. Distribució per edats
 9. 9. Situació actual dels enquestats
 10. 10. Activitats per a les quals existeix un interès més alt <ul><li>Lúdiques i culturals </li></ul><ul><li>De caràcter social no remunerades </li></ul><ul><li>Formatives de caràcter humanístic o de caràcter científico-tècnic </li></ul><ul><li>Remunerades amb dedicació parcial o esporàdica (ús del SEPEP i Directori) </li></ul><ul><li>Altres activitats relacionades amb els esports, els viatges, les afeccions... </li></ul>
 11. 11. Altres resultats destacats de l’enquesta <ul><li>S’ha manifestat un interès preferent per un servei d’assessorament durant el procés de negociació de la prejubilació </li></ul><ul><li>Es demana també un suport al enfocament de les capacitats professionals i personals </li></ul><ul><li>Molts dels enquestats ha mostrat interès en rebre més informació sobre les activitats de la Comissió </li></ul><ul><li>El correu electrònic és el mitjà de comunicació triat preferentment </li></ul>
 12. 12. Contingut <ul><li>Objectius de la Comissió </li></ul><ul><li>Resultats de l’enquesta realitzada </li></ul><ul><li>Activitats desenvolupades actualment </li></ul><ul><li>Línies d’actuació futures de la Comissió </li></ul>
 13. 13. Activitats de la Comissió per àrees. <ul><li>Sociocultural </li></ul><ul><ul><li>Excursions, trobades, actes socials </li></ul></ul><ul><li>Cultura i formació </li></ul><ul><ul><li>Aula d’Extensió Universitària, cursos, conferències, visites </li></ul></ul><ul><li>Suport i assessorament per a la prejubilació </li></ul><ul><li>Visites tècnico-culturals </li></ul><ul><li>Ocupació solidària </li></ul><ul><ul><li>Enllaç amb la Comissió d’Acció i Cooperació </li></ul></ul><ul><li>Economia i previsió per als jubilats </li></ul><ul><ul><li>Amb la col·laboració de la Mútua i la Caixa d’Enginyers </li></ul></ul><ul><li>Suport social als companys </li></ul>
 14. 14. Contingut <ul><li>Objectius de la Comissió </li></ul><ul><li>Resultats de l’enquesta realitzada </li></ul><ul><li>Activitats desenvolupades actualment </li></ul><ul><li>Línies d’actuació futures de la Comissió </li></ul>
 15. 15. Línies d’actuació futures de la Comissió <ul><li>Millorar la comunicació </li></ul><ul><ul><li>donar prioritat a l’ús del correu electrònic i les noves eines de la xarxa </li></ul></ul><ul><li>Treballar per disposar de local social propi </li></ul><ul><li>Fomentar la incorporació dels jubilats a les Comissions dels EIC </li></ul><ul><li>Fomentar la relació amb altres col·legis professionals </li></ul><ul><ul><li>possible incorporació d’alumnes a l’Aula d’Extensió Universitària </li></ul></ul><ul><li>Obtenir atencions especials amb la Mútua i la Caixa d’Enginyers </li></ul><ul><li>Crear els “Esmorzars dels Enginyers Jubilats” </li></ul><ul><li>Activitats esportives específiques a través de la Comissió d’Esports </li></ul><ul><li>Relació amb vídues i vidus dels enginyers/es </li></ul>

×