Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Näin käytän wikejä

"How I use Wikis". Presentation in Finnsh at the Tietopäivät Conference, June 3rd, 2009, Helsinki, Finland.
http://www.tietoasiantuntijat.fi/tietopaivat/fi/cfmldocs/index.cfm?ID=11

 • Als Erste(r) kommentieren

Näin käytän wikejä

 1. 1. Näin käytän wikejä Jarmo Saarikko Metsäntutkimuslaitos, Tietopalvelu, Vantaa Tietopäivät, Helsinki, 3.6.2009
 2. 2. Mitä uutta Wikit tuovat elämään? Uusi tapa kirjoittaa yhdessä
 3. 3. Wikit ovat jo arkipäivää <ul><li>Aikaiset soveltajat ovat jo siirtyneet uusiin välineisiin </li></ul><ul><li>Kaupallisia sovelluksia on saatavilla </li></ul><ul><li>Käsitettä ei tarvitse ”markkinoida” </li></ul><ul><li>Käytön leviämisessä kyse on vain uusien työtapojen hyväksymisestä entistä laajemmissa piireissä </li></ul><ul><li>Liitetiedostoista yhteisölliseen kirjoittamiseen </li></ul>
 4. 4. Miksi käytän wikejä? oppiakseni parempia tapoja tiedon hallintaan
 5. 5. Oma hyötykäyttöni <ul><li>Kokeilua – useita wikejä, </li></ul><ul><ul><li>käytön opiskelua, vertailua, suosituksia, oman näkemyksen kehittyminen </li></ul></ul><ul><li>WikiPedia – asiantuntija-artikkelit, nimimerkillä </li></ul><ul><li>Kirjoittaminen - esitelmät yhteistyössä ja kollegat ulkomailla eri puolilla maailmaa </li></ul><ul><ul><li>maksuttomia wiki-palveluita, yhteisöjen wikit </li></ul></ul><ul><li>Tutkijaverkostojen tiedonhallinta </li></ul><ul><li>PIM – henkilökohtainen tietopankki </li></ul><ul><li>” Kotiwiki ” lapsilleni </li></ul>
 6. 6. Mitä kirjoitetaan? Verkostoitumisen vaatimus lisää tarvetta jakaa tietoa ja tietämystä esimerkkinä tutkijaryhmä
 7. 7. Neljä tapaa käyttää ammattimaista wikiä <ul><li>Tietämyskanta – kysymys-vastausparit, tutkimustulokset, avointen ongelmien kerääminen, ideoiden kerääminen </li></ul><ul><li>Yhteistyö – artikkeleiden ja esitelmien käsikirjoitusten laatiminen, tutkimussuunnittelu </li></ul><ul><li>Yhteydenpito – Kuten LinkedIn, wiki voi yhdistää ihmisiä ihmisiin, projekteihin, julkaisuihin ja organisaatioihin </li></ul><ul><li>Alusta tiedon jakamiseen ja keskusteluun työvälineistä, ohjelmista ja malleista </li></ul>Hujala, T. et al.: Collaborating in a wiki-way: A knowledge sharing solution for research networks
 8. 8. Miten tutkimusverkosto hyötyy wikin käytöstä? <ul><li>Helppopääsyinen tietämyskanta </li></ul><ul><li>Jaettu tietämyksen kokoaminen </li></ul><ul><ul><li>yksinkertainen muokkaus ja versionhallinta </li></ul></ul><ul><ul><li>Avoin kommentointi </li></ul></ul><ul><li>Uusien ideoiden testaaminen ryhmässä </li></ul><ul><li>Tulosten jakelu </li></ul><ul><ul><li>hyvät ontologiat tukevat tiedonhakua </li></ul></ul><ul><ul><li>Ohjelmistojen, demojen jakelu, itseopiskelu </li></ul></ul><ul><ul><li>Linkkien jakaminen </li></ul></ul><ul><li>Uusia kontakteja ja yhteistyökumppaneita  € </li></ul>Hujala, T. et al.: Collaborating in a wiki-way: A knowledge sharing solution for research networks
 9. 9. Lisää wikien hyötyjä <ul><li>Hyöty osallistumisesta tulee välillisesti suuren osallistujajoukon tietojen yhdistelyn kautta </li></ul><ul><li>Tietämyskanta-artikkelit vs. tiedeartikkelit painetuissa sanomalehdissä – kohteena esim. metsänomistajat </li></ul><ul><li>Wiki-yhteistyö vs. keskustelu asiantuntijaseminaareissa ja työpajoissa - lopputuotteena tieteellinen tai muu julkaisu </li></ul><ul><li>Lopputulos ei ole staattinen vaan kehittyy tietämyksen ja kokemuksen karttuessa </li></ul>Hujala, T. et al.: Collaborating in a wiki-way: A knowledge sharing solution for research networks
 10. 10. Pullonkauloja ja ongelmia <ul><li>Uusi työtapa </li></ul><ul><ul><ul><li>vaatii johdattelua ja käytännön työpajoja </li></ul></ul></ul><ul><li>Pitäytyminen desktop- ja sähköpostirutiineissa: ” ei ole aikaa alkaa säästämään aikaa ” </li></ul><ul><ul><ul><li>kokeiltava tositilanteessa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>wikin linkit sähköpostiin </li></ul></ul></ul><ul><li>Passiivisuus ja tyhjän paperin ongelma </li></ul><ul><li>Uudenlainen avoimuus epäilyttää </li></ul><ul><li>Ideoiden menettämisen pelko </li></ul><ul><li>Epäammattimaisuuden pelko </li></ul><ul><li>Organisaation johto ei hyväksy uusia tiedon hallinnan ja jakelun tapoja </li></ul>Hujala, T. et al.: Collaborating in a wiki-way: A knowledge sharing solution for research networks
 11. 11. Mitä wikiä käyttäisin?
 12. 12. Wikit tutkimusverkostojen käytössä (fi) <ul><li>Käytä jo olemassa olevaa wikiä  Helsingin yliopistossa: Confluence </li></ul><ul><li>Wiki palveluna </li></ul><ul><ul><li>Sopii monen organisaation tutkimusryhmälle </li></ul></ul><ul><ul><li>PBwiki, Socialtext, wikia, ning, WetPaint, WikiSpaces, jne. </li></ul></ul><ul><li>Asenna oma wiki </li></ul><ul><ul><li>Tarvitset yleensä tietohallinnon IT-tukea, palomuurit, tunnukset jne. </li></ul></ul><ul><ul><li>Etsi sopivin ohjelmisto: http://www.wikimatrix.org/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Esim. Confluence, MediaWiki, DekiWiki, MoinMoinWiki, PmWiki, TikiWiki, XWiki, jne. </li></ul></ul><ul><li>Yhä useammin wiki on valmiiksi integroituna tietojärjestelmiin </li></ul><ul><li>Lähde: http:// wiki.helsinki.fi / pages /viewpage.action?pageId=21954788 </li></ul>
 13. 13. Miten muut käyttävät wikejä? lähes loppumaton määrä tapoja…
 14. 14. Wikit suomalaisissa yrityksissä (2008) <ul><li>Tärkeimmät käyttötarkoitukset </li></ul><ul><ul><li>Tietämyskanta </li></ul></ul><ul><ul><li>Dokumentointityökalu </li></ul></ul><ul><li>Suurimpia ongelmia </li></ul><ul><ul><li>Oppiminen wikien käyttöön </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaisu tietojen päivittäminen wikiin </li></ul></ul><ul><ul><li>Lähde: Henriksson & Mikkonen 2008. </li></ul></ul>
 15. 15. Wikien hyötyjä <ul><li>Läpinäkyvä kirjoitusprosessi </li></ul><ul><li>Alhainen kynnys osallistua </li></ul><ul><li>Suora palaute – henkilökohtainen sitoutuminen </li></ul><ul><li>Korkea motivaatio osallistua </li></ul><ul><li>Itseohjautuva tehokas prosessi </li></ul><ul><li>Alhaiset kustannukset </li></ul><ul><li>Lähde: Hanewinkel & Reinbolz 2006 </li></ul>
 16. 16. Avoimien wikien vaaroja <ul><li>Vandalismi: wikipedia.org: keskimääräinen korjautumisaika noin 3 min </li></ul><ul><li>Väärä tieto </li></ul><ul><li>Tarkoitushakuinen tieto </li></ul><ul><ul><li>Keskustelufoorumit </li></ul></ul><ul><ul><li>Muokkaussodat </li></ul></ul><ul><ul><li>Enemmistöpäätökset </li></ul></ul><ul><ul><li>Neutraalinäkemys – alert </li></ul></ul><ul><li>Lähde: Hanewinkel & Reinbolz 2006 </li></ul>
 17. 17. Avoimien wikien vaarojen torjunta <ul><li>Vandalismi – rekisteröidyt käyttäjät </li></ul><ul><li>Väärä tieto – paljon asiantuntijoita toimituskunnassa </li></ul><ul><li>Tarkoitushakuinen tieto – epätodennäköistä, samoin kuin muokkaussodat ja enemmistöpäätökset </li></ul><ul><li>Tyydyttävän sisällön todennäköisyys korkea </li></ul><ul><li>Tärkeää: riittävä osallistuminen ja tiettyjen aiheiden kontrolli </li></ul><ul><li>Lähde: Hanewinkel & Reinbolz 2006 </li></ul>
 18. 18. Miten liikkeelle? Tietoa on netissä valtavasti, myös suomeksi ja myös kirjoina!
 19. 19. Suositukset wikin perustajalle <ul><li>Konkreettiset esimerkit hyödyistä usein puuttuvat </li></ul><ul><ul><ul><li>Käytä tapauskuvauksia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Määrittele tavoitteet selkeästi </li></ul></ul></ul><ul><li>Citizendium periaatteet – rajatumpi muokattavuus, tunnistettavat kirjoittajat </li></ul><ul><li>Moderaattorin käyttäminen – voi saada lisää selkeyttä ja kannustaa kirjoittamaan </li></ul><ul><li>Odotettavissa ”normaali” 10/90 aktiivisuus </li></ul><ul><li>Kirjaa käyttäjät oikeilla nimillä </li></ul><ul><li>Ota huomioon eri tieteenalojen kulttuurierot </li></ul>Hujala, T. et al.: Collaborating in a wiki-way: A knowledge sharing solution for research networks
 20. 20. Wiki-tietolähteitä <ul><li>23 asiaa - neljä näistä käsittelee wikejä </li></ul><ul><ul><li>www.23asiaa.net </li></ul></ul><ul><li>Wikiopisto verkkoyhteisö </li></ul><ul><ul><li>fi.wikiversity.org </li></ul></ul><ul><li>Wikien käyttö yrityksissä, verkostoissa ja yhteisöissä </li></ul><ul><ul><li>http://net.openinno.fi/bin/view/WikitVerkostoissa/ </li></ul></ul><ul><li>Wiki Helsingin yliopistossa </li></ul><ul><ul><li>http://www.yliopistojenit.fi/weblehti/nro1_08/wikipalvelu.html </li></ul></ul><ul><li>ARMA 2008: Wikis in the Enterprise </li></ul><ul><ul><li>http://www.slideshare.net/jessewilkins8511/arma-2008-wikis-in-the-enterprise-presentation </li></ul></ul><ul><li>Wikien käyttöönoton edistäminen – wikipatterns.com </li></ul><ul><ul><li>People and adoption patterns and anti-patterns </li></ul></ul>
 21. 21. Varoituksen sanoja <ul><li>Beware the Online Collective </li></ul><ul><ul><li>http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1570745,00.html </li></ul></ul><ul><ul><li>Saturday, Dec. 16, 2006 </li></ul></ul><ul><li>M. Korhonen: Wikis and conflicting science </li></ul><ul><ul><li>http://www.efi.int/files/attachments/publications/efi_news_2007-1.pdf </li></ul></ul><ul><ul><li>luotettavuuden häviäminen </li></ul></ul><ul><ul><li>tutkijoiden itsesäätelyn eroosio </li></ul></ul><ul><li>J.C.Dvorak: The Fragility of Social Networking (April 28, 2008) </li></ul><ul><ul><li>http:// www.pcmag.com /article2/0,2817,2288738,00.asp </li></ul></ul>
 22. 22. Lähteitä <ul><li>Marc Hanewinkel, Andreas Reinbolz, Forest Research Institute of Baden-Württemberg (FVA) (2006). Managing participation in a national forest research agenda – an internet wiki approach. http:// www.forestxchange.org / presentations /47.pdf </li></ul><ul><li>Jani Henriksson ja Teemu Mikkonen. Wiki-kokemuksia suomalaisissa organisaatioissa. Hypermedian verkkojulkaisuja 18. Tampereen yliopisto. 73 s. http:// tampub.uta.fi / tup /978-951-44-7377-7.pdf </li></ul><ul><li>Teppo Hujala, Jarmo Saarikko ja Pekka Leskinen 2007: Collaborating in a wiki-way: A knowledge sharing solution for research networks. https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/6651930/Hujala_IUFRO6_2007_v3-saarikko.PPT </li></ul>
 23. 23. Suomalaiset sosiaalisen median käyttäjät <ul><li>Viisi käyttäjäsegmenttiä: </li></ul><ul><ul><li>Mainosmyönteiset facebookkaajat (21 %) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mielipiteitä jakavat viestijät (12 %) </li></ul></ul><ul><ul><li>Elämää ja ystäviä verkko-yhteisössä (27 %) </li></ul></ul><ul><ul><li>Nettikielteiset uhkakuvien näkijät (27 %) </li></ul></ul><ul><ul><li>Facebookin kautta mukana roikkuvat (13 %) </li></ul></ul><ul><ul><li>Lähde: Dagmar uutiset: Sosiaaliset mediat Osa 1 (26.3.2009) Global Social Media Planning Survey, Q4 2008 </li></ul></ul>

×