Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Yamang tao ng asya

49.023 Aufrufe

Veröffentlicht am

Asian population, One Child Policy,

Veröffentlicht in: Bildung

Yamang tao ng asya

 1. 1. YAMANG TAO NG ASYA Aralin 4
 2. 2. ALAMIN
 3. 3. AKO AT ANG AKING PAMLIYA GAWAIN 1
 4. 4. GAWAIN 1 SAGUTAN ANG BIO-DATA NA MAY IMPORMASYONG TULAD NG NAME, MOTHER, FATHER, PARENTS’ OCCUPATION, PARENTS’ EDUCATIONAL ATTAINMENT, NUMBER OF SIBLINGS , NAME OF SIBLINGS AND EDUCATIONAL ATTAINMENT. IBAHAGI ITO SA KLASE AT MAGSAGAWA NG TALAKAYAN.
 5. 5. PAMPROSESONG TANONG 1. ILANG KAYO SA PAMILYA? 2. NAKAKAAPEKTO BA ANG LAKI O LIIT NG PAMILYA SA ANTAS NG PAMUMUHAY NITO ? BAKIT ? 3. NAKAKAAPEKTO BA ANG EDUKASYON SA PAG-UNLAD NG KABUHAYAN NG ISANG PAMILYA? PANGATWIRANAN 4. NANINIWALA KA BA NA ANG ANAK YAMAN NG PAMILYA? BAKIT?
 6. 6. MAPA – NURI KA BA? GAWAIN 2
 7. 7. GAWAIN 2 SURIIN MO ANG MAPA NG ASYA SA IBABA. LAGYAN NG PANANDA ANG MGA BANSA SA ASYA NA ALAM MO NA MAY MALAKI AT MALIIT NA POPULASYON. MAARING GAMITIN ANG LARAWAN NG TAO SA KANANG BAHAGI ASUL SA MALAK-ING POPULASYON AT PULA SA MGA BANSANG MAY MALIIT NA POPULASYON.
 8. 8. PAMPROSESONG TANONG 1. ANO ANG MGA BANSA SA ASYA ANG MAY MALIIT NA POPULASYON ? MALAKI? 2. BAKIT MALAKI ANG POPULASYON NG MGA BANSANG ITO? BAKIT MALIIT? 3. MAY KAUGNAYAN BA ANG HEOGRAPIYA SA DAMI NG TAO SA ISANG LUGAR/BANSA? 4. MAY KAUGNAYAN BA ANG POPULASYON SA KAUNLARAN NG ISANG BANSA / BAKIT? 5. PAANO NAKAAPEKTO ANG YAMANG TAO NG ASYA SA PAGBUO AT PAG-UNLAD NG KABIHASNANG ASYANO?
 9. 9. PICTO - ANALYSIS GAWAIN 3
 10. 10. GAWAIN 3 PATULOY ANG PAGDAMI NG BILANG NG TAO SA ASYA AT SA BUONG DAIGDIG. SURIIN MO ANG LARAWAN SA IBABA AT SAGUTAN ANG MGA PAMPROSESONG TANONG SA IBABA.
 11. 11. PAMPROSESONG TANONG 1. TUNGKOL SAAN ANG LARAWAN? 2. BATAY SA IYONG PAGSUSURI , ANO ANG MAARING MAHINUHA MO TUNGKOL SA LARAWAN? 3. ANO ANG KATANUNGAN ANG NABUO SA IYONG ISIPAN SA PAGSUSURI MO SA LARAWAN? 4. SA IYONG PALAGAY, SAAN MAARING MAKUHA ANG KASAGUTAN SA MGA NABUO MONG KATANUNGAN?
 12. 12. ANTICIPATION – REACTION GUIDE GAWAIN 4
 13. 13. GAWAIN 4 NAHIRAPAN KA BA SA PAGSAGOT SA MGA NAUNANG GAWAIN? NAIS MO BANG MALAMAN KUNG TAMA ANG IYONG MGA KASAGUTAN. BAGO MO TUKLASIN ANG MGA KASAGUTAN SA NATAPOS NA GAWAIN PAGTUUNAN MO MUNA NG PANSIN ANG ANTICIPATION – REACTION GUIDE NA ITO. PANUTO: BASAHIN AT SURIIN ANG MGA PAHAYAG SA IBABA. ISULAT ANG S KUNG IKAW AY SUMASANG-AYON AT DS KUNG HINDI SUMASANG- AYON SA PAHAYAG. DALAWANG BESES MONG SASAGUTAN ANG GAWAING ITO, ANG UNA BAGO MAG-SIMULA ANG ARALIN AT ANG PANGALAWA AY PAGKATAPOS MAPAG-ARALAN ANG PAKSA.
 14. 14. PAUNLARIN
 15. 15. MAGPANGKATAN TAYO GAWAIN 5
 16. 16. GAWAIN 5 SA BAHAGING ITO AY SUSUBUKIN ANG IYONG GALING SA PAGSUSURI NG DATOS NG POPULASYON NG MGA BANSA SA ASYA NA NAKATALA SA KALAKIP NA TALAHANAYAN. PAGTUTUUNAN DIN NG PANSIN ANG KAUGNAYAN NITO SA PAGBUO AT PAG-UNLAD NG KABIHASNANG ASYANO. SA PAGKAKATAONG ITO , ANG IYONG KLASE AY PAPANGKATIN SA LIMA NA MAY ISANG LIDER AT TAGATALA. ANG BAWAT PANGKAT AY TATANGGAP NG TASK CARD NA NAGLALAMAN NG GA- WAIN NA PAGTUTULUNGAN NG BAWAT KASAPI NA MAISAGAWA.SA PAGSASAGAWA NG GAWAIN BIBIGYAN KAYO NG SAPAT NA PANA-HON NG INYONG GURO NA ITO AY MAPAGHANDAAN.PAGKTAPOS NG GAWAIN ITO AY IUULAT SA KLASE . SA ANONG PANGKAT KA NAPA-BILANG? LIDER KA BA? HANDA KA NA BA?
 17. 17. PAMPROSESONG TANONG 1. SA ANONG REHIYON SA ASYA KARANIWANG MATATAGPUAN ANG MAG BANSANG MAY MATAAS NA POPULASYON? 2. ANO ANG KATANGIAN NG MGA BANSANG MAY MABABANG POPULASYON? SAANG REHIYON ITO MATATAGPUAN? 3. PAANO ANG KATANGIAN NG POPULASYON (KASARIAN, GULANG, LITERACY, UNEMPLOYMENT ATBP.) AY NAKAAAPEKTO SA PAG – UNLAD NG MGA BANSA SA ASYA?
 18. 18. ANONG MASASABI MO? GAWAIN 6
 19. 19. GAWAIN 6 SA PAGSUSURI IYONG GINAWA SA POPULASYON NG ASYA SA NAKALIPAS NA GAWAIN NABATID MO ANG KALALAGAYAN NG MGA BANSA SA ASYA. ANG SULIRANIN KINAKAHARAP NITO SA PATULOY NA PAGLAKI NG POPULASYON NG REHIYON.SA PAGKAKATAONG ITO, BASAHIN AT UNAWAIN MO ANG BAHAGI NG ARTIKULO NA MAY KINALAMAN SA EPEKTO NG POPULASYON SA KAPALIGIRAN.PAGKATAPOS SUMULAT NG ISANG MAIKLING SANAYSAY TUNGKOL SA KAUGNAYAN NG YAMANG TAO SA PAGBUO AT PAG-UNLAD NG KABIHASNANG ASYANO. IBAHAGI SA KLASE ANG GINAWA AT MAGSAGAWA NG MALAYANG TALAKAYAN.
 20. 20. PAMPROSESONG TANONG 1. NAKAKAAPEKTO BA ANG NG POPULASYON SA KAPALIGIRAN? PATUNAYAN. 2. PAANO NAKAAAPEKTO ANG POPULASYON SA PAMUMUHAY NG TAO? BANSA? 3. BUKOD SA MGA NABANGGIT , ANO PA ANG MGA EPEKTO NG POPULASYON ?
 21. 21. TATLO – DALAWA – ISA TUMIGIL TAYO GAWAIN 7
 22. 22. GAWAIN 7 OPPS! MAHABA – HABA NA RIN ANG IYONG TINUKLAS AT SINURING DATOS SA PAGKAKATAONG ITO PANSAMANTALA KANG TUMIGIL AT SAGUTAN ANG TSART SA IBABA UPANG MABATID ANG LAWAK NA NG IYONG NATUTUNAN AT NAUNAWAAN TUNGKOL SA IMPLUWENSIYA/EPEKTO NG YAMANG TAO SA PAGBUO AT PAG-UNLAD NG KABIHASNANG ASYANO.SIMULAN MO NG SAGUTAN ANG TSART SA IBABA. KAYA PA BA?
 23. 23. BIGYANG KAHULUGAN GAWAIN 8
 24. 24. GAWAIN 8 MALAKING HAMON SA MGA BANSA SA ASYA ANG PATULOY NA PAGLAKI NG POPULASYON. ANG BAWAT BANSA AY MAY KANYA – KANYANG HAKBANG O PATAKARANG IPINATUTUPAD UPANG MALUNAS ANG SULIRANING KAAKIBAT NITO. TUNGHAYAN MO ANG KASO NG CHINA AT INDONESIA, SURIIN KUNG PAANO NITO TINUGUNAN ANG PANGANIB NA DULOT NG PATULOY NA PAGLAKI NG POPULASYON.
 25. 25. PAMPROSESONG TANONG 1.ANO ANG HAKBANG NA GINAWA NG DALAWANG BANSA UPANG MATUGUNAN ANG SULIRAN NG PAGLAKI NG POPULASYON? 2. ANO ANG MGA DAHILAN NG PAGLALA SA SULIRANIN NG PAGLAKI NG POPULASYON SA INDONESIA 3. MAKATWIRAN BA ANG HAKBANG NG CHINA AT INDONESIA NA KONTROLIN ANG PAGLAKI NG POPULASYON SA KANILANG BANSA? BAKIT? 4. BAKIT MAHALAGA ANG YAMANG TAO?
 26. 26. ANTICIPATION – REACTION GUIDE GAWAIN 9
 27. 27. GAWAIN 9 NATATANDAAN MO PA BA ANG MGA GAWAING SINAGUTAN MO BAGO MAGSIMULA ANG ARALING ITO? BALIKAN MO AT TINGNAN KUNG TAMA ANG IYONG MGA KASAGUTAN. KUNG MAY MGA KONSEPTONG MALI AY ITAMA UPANG LUMAWAK ANG IYONG PAG-UNAWA SA PAKSANG ATING PINAG-UUSAPAN.ISA SA MGA GAWAING AKING BINABANGGIT AY ANG ANTICIPATION – REACTION GUIDE NAALALA MO PA BA.? PANUTO: MULI MO ITONG TUNGHAYAN , BASAHIN AT SURIIN ANG MGA PAHAYAG SA IBABA.ISULAT ANG S KUNG IKAW AY SUMASANG-AYON AT DS KUNG HINDI SUMASANG-AYON SA PAHAYAG. SA PAGKAKATAONG ITO ISULAT ANG IYONG SAGOT SA HANAY NG TUGON PAGKATAPOS NG ARALIN. PAGKATAPOS MASAGUTAN IKUMPARA ITO SA IYONG NAUNANG SAGOT SA BAHAGI NG ALAMIN.
 28. 28. UNAWAIN
 29. 29. ARTICLE ANALYSIS GAWAIN 10
 30. 30. GAWAIN 10 SA MGA NAUNANG GAWAIN NAUNAWAAN MO ANG KAUGNAYAN NG YAMANG TAO SA PAGBUO AT PAG-UNLAD NG KABIHASNANG ASYANO. ANG GAWAING ITO AY NAGLALAYONG HIGIT PANGMAPALALIM ANG IYONG PAG- UNAWA TUNGKOL SA YAMANG TAO AT ANG MGA PROGRAMANG IPINATUTUPAD NG MGA BANSA UPANG MAPAYAMAN ITO. HANDA KA NA BA? BASAHIN ANG ARTIKULO SA IBABA AT PAGKATAPOS AY SAGUTAN MO ANG MGA GABAY NA TANONG. PAGKATAPOS MONG MASAGUTAN HUMANAP KA NA NG KAPAREHA AT IKUMPARA ANG SAGOT MO KANYA AT MAGSAGAWA KAYO NG TALAKAYAN.
 31. 31. PAMPROSESONG TANONG 1. ILARAWAN ANG POPULASYON NG CHINA BATAY SA ISINASAAD NG ARTIKULO. 2. NAGING MATAGUMPAY BA ANG ONE CHILD POLICY NG CHINA? PATUNAYAN 3. ANO ANG IMPLIKASYON NG PAGKAKAROON NG AGING POPULATION NG CHINA SA PAG-UNLAD NG EKONOMIYA AT SERBISYONG PANLIPUNAN NITO? 4. BAKIT DUMARAMI ANG TSINO NA NANDARAYUHAN? ANO ANG IMPLIKASYON NITO? 5. MAKAKATULONG BA SA CHINA ANG PAGTAAS NG LITERACY RATE NITO? PANGATWIRANAN.
 32. 32. MAGSALIKSIK KA GAWAIN 11
 33. 33. GAWAIN 11 SA PAGKAKATAONG ITO, IKAW AY MAGSASAGAWA NG PANANALIKSIK TUNGKOL SA REPRODUCTIVE HEALTH BILL NA NINANAIS NA MAIPATUPAD SA PILIPINAS .ANG MGA IMPORMASYON AT DATOS NA IYONG MA-KUKUHA AY MAGAGAMIT SA SUSUNOD NA GAWAIN.
 34. 34. KUNG MAY KATWIRAN, IPAGLABAN GAWAIN 12
 35. 35. GAWAIN 12 SURIIN ANG MGA DATOS IYONG NASALIKSIK.TIMBANGIN ANG MGA IMPORMASYON AT MAGPASYA KUNG IKAW BI-LANG ISANG MAG-AARAL AY SUMASANG-AYON O HINDI SA PAGPAPATUPAD NG REPRODUCTIVE HEALTH BILL.SIGURADUHIN NA MAY SAPAT NA DATOS/IMPORMASYON UPANG IPAGLABAN ANG PUNTONG IYONG NAIS PANINDIGAN. HANDA KA NA BANG SUMABAK SA TAGISAN NG KATWIRAN SA PAMAMAGITAN NG DEBATE.
 36. 36. REFLECTIVE JOURNEY GAWAIN 13
 37. 37. GAWAIN 13 PANSAMANTALA KA TUMIGIL AT MAGNILAYNILAY TUNGKOL SA PAKSANG PINAG-UUSAPAN. IKAW BILANG ISANG MAG-AARAL, NAKAKAAPEKTO BA SAYO ANG PAGKAKAROON NG MALIIT O MALAKING PA-MILYA? PANGATWIRANAN
 38. 38. ISABUHAY
 39. 39. MULTI – MEDIA ADVOCACY GAWAIN 14
 40. 40. GAWAIN 14 SA BAHAGING ITO KAYO AY PAPANGKATIN SA LIMA NG INYONG GURO , PUMILI NG LIDER AT TAGA- TALA. ANG PANGUNAHING GAWAIN NG BAWAT PANGKAT AY MAKAGAWA NG MULTI –MEDIA ADVOCACY GAMIT ANG SITWASYON SA IBABA.HANDA KA NA BA? ANG ASYA AY DUMARANAS NG IBAT IBANG SULIRANING PANGKAPALIGIRAN AT KALAGAYANG PANLIPUNAN.IKAW BILANG ISANG “AMBASSADOR OF GOODWILL” AY INATASANG MANGHIKAYAT AT MAKAPAIMPLUWESIYA NG MGA KA-BATAANG ASYANO UPANG IPALAGANAP ANG MGA PROGRAMA O PROYEKTO NA SUMUSUPORTA SA IKABUBUTI NG KA- PALIGIRAN AT KAPAKANAN NG MGA ASYANO SA PAMAMAGITAN NG PAGGAWA NG MULTIMEDIA CAMPAIGN. ITO AY TATAYAIN AYON SA: NILALAMAN, PAGKAMALIKHAIN, IMPACT, ORGANISASYON, KAPAKINABANGAN.
 41. 41. REFERENCES AP G8 – LM PP. 96 - 117 WWW.GOOGLE.COM/IMAGES WIKIPEDIA.ORG
 42. 42. DOWNLOAD LINK HTTP://WWW.SLIDESHARE.NET/JAREDRAM55 E-MAIL: JAREDRAM55@YAHOO.COM
 43. 43. ALL IS WELL, ALL IS WELL, ALL IS WELL MAY THE ODDS BE EVER IN YOUR FAVOR GOOD VIBES =)
 44. 44. PREPARED BY: JARED RAM A. JUEZAN TEACHER I, AP 9 JULY 14-22, 2014 THANK YOU VERY MUCH!

×