Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Quarter 4, module 2

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Modyul 2
Modyul 2
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 56 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Quarter 4, module 2 (20)

Anzeige

Weitere von Jared Ram Juezan (20)

Quarter 4, module 2

 1. 1. Quarter 4, Module 2 HAMON NG PAGSASARILI SA EKONOMIYA AT UGNAYANG PANLABAS
 2. 2. UNANG BAHAGI Panimulang Gawain
 3. 3. PANIMULANG GAWAIN Masdan ang mga larawan (maaring nakapaskil sa pisara). Pagpangkat pangkatin at ihanay ang mga produktong ito ayon sa inyong pagkakaunawa. Ipaliwanag ang ginawang pagpapangkat gamit ang talaan sa ibaba.
 4. 4. PANIMULANG GAWAIN PANGKAT A PANGKAT B
 5. 5. MGA TANONG
 6. 6. MGA TANONG 1. Ano ang naging batayan sa pagpapangkat ng mga produkto sa larawan? 2. Aling pangkat ng mga produkto ang makapagbibigay ng mas malaking pakinabang sa kabuhayan. Patunayan. 3. Tukuyin ang pangkat ng mga produkto na mas nakatutulong sa ekonomiya ng bansang Pilipinas? Pangatwiranan. 4. Alin sa mga produktong binanggit ang maituturing na agrikultural? Industriyal?
 7. 7. MGA TANONG 5. Paano nakaaapekto sa ekonomiya ng isang bansa ang uri ng produktong kanilang ginagawa?
 8. 8. TRANSISYON SA SUSUNOD NA GAWAIN
 9. 9. TRANSISYON Matapos nating mailahad ang mga produkto at ang epekto nito sa ekonomiya ng isang bansa, inaaasahang mauunawaan natin ang hamon sa pagsasarili sa mga talumpati ng ilang kilalang lider na bansa noong 1950’s hanggang 1960’s. Mahihinuha sa mga sipi ang iba’t ibang punto de bista nina Claro M. Recto, Carlos P. Garcia at Lorenzo M. Tañada.
 10. 10. IKALAWANG BAHAGI Panlinang na Gawain
 11. 11. ARALIN 1 Nasyonalismong Pang-ekonomiya
 12. 12. PAGLINANG NA GAWAIN Pakinggan/basahin ang talumpati nina Claro M. Recto, Carlos P. Garcia at Lorenzo M. Tañada.
 13. 13. PAGLINANG NA GAWAIN 1. Para sa Pangkat 1, unawain ang dalawang sipi mula sa talumpati ni Claro M Recto. Magsagawa ng brainstorming at sagutin ang mga katanungan sa talaan.
 14. 14. PAGLINANG NA GAWAIN 1. Para sa Pangkat 1, unawain ang dalawang sipi mula sa talumpati ni Claro M Recto. Magsagawa ng brainstorming at sagutin ang mga katanungan sa talaan. Sipi#1 Mula sa talumpati ni Claro M. Recto, 1957
 15. 15. PAGLINANG NA GAWAIN Si Claro M. Recto ay dating senador sa panahon niya. Isa sa mga komisyunado na ipinadala ng Pilipinas sa pakikipag-ugnayang panlabas.
 16. 16. PAGLINANG NA GAWAIN
 17. 17. PAGLINANG NA GAWAIN
 18. 18. PAGLINANG NA GAWAIN
 19. 19. PAGLINANG NA GAWAIN
 20. 20. PAGLINANG NA GAWAIN 2. Para sa Pangkat 2, unawain ang sipi ng talumpati ni dating Pangulong Carlos P. Garcia.. Magsagawa ng brainstorming at sagutin ang mga katanungan sa talaan
 21. 21. PAGLINANG NA GAWAIN 2. Para sa Pangkat 2, unawain ang sipi ng talumpati ni dating Pangulong Carlos P. Garcia.. Magsagawa ng brainstorming at sagutin ang mga katanungan sa talaan Sipi #3 Mula sa sipi ng talumpati ni CARLOS P. GARCIA, Filipino First Movement, 1961
 22. 22. PAGLINANG NA GAWAIN Si Carlos P. Garcia ay ang ika-7 pangulo n gating bansa. Siya ay nanungkulan noong 1957 hanggang 1961.
 23. 23. PAGLINANG NA GAWAIN 3. Para sa Pangkat 3, unawain ang sipi ng talumpati ni dating Senador Lorenzo M. Tañada. Magsagawa ng brainstorming at sagutin ang mga katanungan sa talaan.
 24. 24. PAGLINANG NA GAWAIN SIPI #4 Mula sa sipi ng talumpati ni Lorenzo M. Tañada, “The Folklore of Colonialism”, 1961
 25. 25. PAGLINANG NA GAWAIN Si Lorenzo Tañada ay naging senador mula noong 1947 hanggang 1972.
 26. 26. Glosari accomplice – kasabwat avalanche of dollars – mabilisan at malakihang pagpasok ng dolyar capitalism - uri/sistemang pang -ekonomiya circumvent - iwasan entrepreneurs - namumuhunan, nagnenegosyo exploitation - abuso foreign investment - dayuhang pamumuhunan Genuinely - tapat monopolize – pagkontrol myth – walang katotohanang paniniwala public envision – inaasahang Makita ng publiko/mamamayan tariff laws - batas sa pagbubuwis sa produkto
 27. 27. Mga Tanong/Gawain Mga Sagot 1. Ilahad ang kahulugan ng Foreign Investment at ng Filipino Capitalism. 2. Isa-isahin ang mga mabuti at di mabuting dulot ng foreign investment ayon kay Sen. Tañada. 3. Alin ang mas nakabubuti sa bansa, foreign investment o Filipino capitalism? Bakit? 4. Ipaliwanag ang kanyang kabuuang pananaw tungkol sa Nasyonalismong Pang- ekonomiya.
 28. 28. ARALIN 2 Independienteng Patakaran sa Ugnayang Panlabas
 29. 29. PAGLINANG NA GAWAIN 1. Basahin ang sipi. Sipi. Mula sa Ikatlong SONA(State of the Nation Address) ni Pangulong Carlos P. Garcia, Enero 25, 1960
 30. 30. TRANSISYON SA SUSUNOD NA GAWAIN
 31. 31. TRANSISYON Ang hamon ng pagsasariling pang-ekonomiya ng Pilipinas ay nagdala ng mas malalim na damdaming nasyonalismo sa bawat mamamayan na pinangunahan ng mga lider ng bansa tungo sa isang malaya at matatag na pakikipag-ugnayang panlabas. Masasalamin dito na ang progreso ay bunga ng matibay na pagkakakilanlan ng kanyang mamamayan. Sa susunod na gawain ay paghahambing-hambingin natin ang pananaw ng mga lider ng bansa sa nasyonalismong pang- ekonomiya, at maipakikita ang pag-unawa at pagpapahalaga dito sa iba’t ibang paraan.
 32. 32. IKATLONG BAHAGI Pangwakas na Gawain
 33. 33. PANGWAKAS Ang hamon ng pagsasariling pang-ekonomiya ng Pilipinas ay nagdala ng mas malalim na damdaming nasyonalismo sa bawat mamamayan na pinangunahan ng mga lider ng bansa tungo sa isang malaya at matatag na pakikipag-ugnayang panlabas. Masasalamin dito na ang progreso ay bunga ng matibay na pagkakakilanlan ng kanyang mamamayan. Sa susunod na gawain ay paghahambing-hambingin natin ang pananaw ng mga lider ng bansa sa nasyonalismong pang- ekonomiya, at maipakikita ang pag-unawa at pagpapahalaga dito sa iba’t ibang paraan.
 34. 34. SANGGUNIAN Teacher’s Guide (Cluster ROS) – Q4, M2 pp. 1-13 Learner’s Module (Cluster ROS) – Q4, M2 pp. 1 – 13 www.google.com/images www.tinig.com Tañada, Lorenzo, “The Folklore of Colonialism”, 1961 theforemostnationalist.blogspot.com www.gov.ph/1960/01/25/carlos-p-garcia-third-state-of-the-n /
 35. 35. DOWNLOAD LINK http://www.slideshare.net/jaredram55 E-mail: jaredram55@yahoo.com
 36. 36. All is well, all is well, all is well May the odds be ever in your favor Good vibes =)
 37. 37. MARAMING SALAMAT PO! Prepared by: JARED RAM A. JUEZAN Teacher I, AP 7 January 31, 2013

×