Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Paglakas ng europe national monarchy

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 38 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie Paglakas ng europe national monarchy (20)

Weitere von Jared Ram Juezan (20)

Anzeige

Paglakas ng europe national monarchy

 1. 1. GINAMPANAN NG HARI  Kahariang Aleman ang natatag matapos bumagsak ang Rome
 2. 2. GINAMPANAN NG HARI  Panahong Medieval, itinatag ni Charlemagne ang imperyo subalit nagkawatak-watak sa Kasunduan ng Verdun.
 3. 3. GINAMPANAN NG HARI  Maraming hari sa Europe ang nasa trono subalit walang kapangyarihan.  Sa panahon ng piyudalismo, mas makapangyarihan at mayaman ang mga maharlika
 4. 4. GINAMPANAN NG HARI  Ginawa ng mga maharlika ang lahat ng paraan upang mabawasan ang lupain ng hari at kanilang kapangyarihan
 5. 5. GINAMPANAN NG HARI  Maraming maharlika ang sumama sa Krusada ang hindi na nakabalik
 6. 6. GINAMPANAN NG HARI  Nakatulong ang pagsibol ng mga bayan at lungsod sa paglawak ng kanilang kapangyarihan.  Nakatulong ang buwis upang makapagtatag ng suwelduhang hukbo.  Matapat sa hari ang mga empleyado ng pamahalaan at umaasa sa proteksyon ng hari
 7. 7. ANO ANG NATIONAL MONARCHY?  Uri ng pamahalaan sa Kanlurang Europe noong siglo 13 kung saan ito ay nasa pamumuno ng isang HARI
 8. 8. PAGSISIMULA NG NATIONAL MONARCHY  Nagsimula sa England at France ang pagtatatag ng national monarchy
 9. 9. PAGSISIMULA NG NATIONAL MONARCHY  Naging ganap ang kataas-taasang kapangyarihan ng mga hari ng mga Franks nang bigyan ng Simbahang Katoliko ng titulong emperador ang hari.
 10. 10. PAGSISIMULA NG NATIONAL MONARCHY  Kinoroahan ni Pope Leo III si Charlemagne na Holy Roman Emperor
 11. 11. PAGSISIMULA NG NATIONAL MONARCHY  Philip II o Philip Augustus– pinag- isa ang France noong 1202
 12. 12. PAGSISIMULA NG NATIONAL MONARCHY  Siglo 16 at siglo 17, maraming hari ang naging makapangyarihan kaysa sa mga maharlika.
 13. 13. PAGSISIMULA NG NATIONAL MONARCHY  Sa Spain, pinaalis nina King Ferdinand at Queen Isabella ang mga maharlika sa pamahalaan at sila ang humirang ng mga opisyal ng Simbahan
 14. 14. PAGSISIMULA NG NATIONAL MONARCHY  Charles IV – lumawak ang teritoryo at kapangyarihan ng emperador
 15. 15. PAGSISIMULA NG NATIONAL MONARCHY  Philip II – lumakas ang kapangyarihan ng hari at ng Simbahan. Isinanib sa Spain ang Portugal.
 16. 16. MGA BAGONG ESTADO SA EUROPE  Nagtatag ng maliliit na kaharian ang mga Slav, Polish, Czech, Slovak, Ukrainian, Ruso, Serbian, Croatian at Bulgar.
 17. 17. MGA BAGONG ESTADO SA EUROPE  Catherine I at Peter the Great – nagtayo ng kaharian sa Russia at nagdala ng kulturang Kanluranin sa Russia
 18. 18. KAHARIAN SA ENGLAND  King Alfred of Wessex - pinagsama-sama ang mga kahariang malalapit at pinalakas ang hukbo matapos nitong talunin ang mga Dane
 19. 19. KAHARIAN SA ENGLAND  William the Conqueror – naganap ang pagkakaisa ng England  Nagtatag ng malakas na pamahalaang sentral at pinalakas ang kapangyarihan ng hari.
 20. 20. KAHARIAN SA ENGLAND  William the Conqueror – nagpasimula ng sensus (Doomsday Book) bilang batayan ng pagbabayad ng buwis.
 21. 21. KAHARIAN SA ENGLAND  William the Conqueror – pinatatag ang sistema ng batas at mga hukuman.  Nakatulong ang common law sa pagkakaisa dahil sa makatarungang pamamahala.
 22. 22. MONARKIYA NG FRANCE  Louis VI – pinalawak ang pamumuno ang papel ng hari sa mga monasteryo at diyosesis.
 23. 23. MONARKIYA NG FRANCE  Louis VII – inayos ang alitan tungkol sa halalan sa Simbahan
 24. 24. MONARKIYA NG FRANCE  Louis IX – napatigil ang rebelyon  Natatag ang Parliament of Paris, institusyon ng monarkiya ng France.
 25. 25. MONARKIYA NG FRANCE  Mahina ang mga sumunod na hari kay Louis IX, ang katapatan sa har ang siyang pinakamalakas na pwersang pulitikal sa France sa loob ng ilang siglo  Ang hari ang simbolo ng pagkakaisa at mabuting pamahalaan
 26. 26. REFERENCE www.wikipedia.org www.yahoo.com/images Kasaysayan ng Daigdig, pp. 163 - 165
 27. 27. DOWNLOAD LINK http://www.slideshare.net/jaredram55 E-mail: jaredram55@yahoo.com Facebook: Jared Ram Juezan Twitter: @jaredram55
 28. 28. all is well
 29. 29. all is well, all is well,
 30. 30. all is well, all is well, all is well
 31. 31. THANK YOU VERY MUCH! PREPARED: JARED RAM A. JUEZAN Teacher I, Araling Panlipunan III October 27, 2012

×