Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Mga problema ng kolonya

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 61 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie Mga problema ng kolonya (20)

Weitere von Jared Ram Juezan (20)

Anzeige

Mga problema ng kolonya

 1. 1. MGA PROBLEMA NG KOLONYA AYON SA PROPAGANDISTA
 2. 2. Ang mga repormang pinetisyon ng mga propagandista ay tugon sa nakikita nilang problema sa kolonya. Marami ang mga problema sa panahong iyon, at ang pinakamahalaga ay nahahati sa tatlong kategorya.
 3. 3. Pang – aabuso ng mga prayleng Espanyol
 4. 4. PANG – AABUSO NG MGA PRAYLENG ESPANYOL Ayon sa “Monarchism in the Philippines” ni Marcelo H. del Pilar
 5. 5. PANG – AABUSO NG MGA PRAYLENG ESPANYOL 1. “the friar handles the Filipino as he pleases”
 6. 6. PANG – AABUSO NG MGA PRAYLENG ESPANYOL 1. “the friar handles the Filipino as he pleases” 2. Prayle ang namamahala ng mga paaralan o edukasyon at pag – aaral ng mga Pilipino
 7. 7. PANG – AABUSO NG MGA PRAYLENG ESPANYOL 3. Nangongolekta ng pera ang mga prayle gamit ang mga turo at ritwal ng Simbahan (halimbawa sa paglilibing)
 8. 8. PANG – AABUSO NG MGA PRAYLENG ESPANYOL 4. Nasabing hindi makatarungan ang pangongolekta dahil kahit ang mga namatayan at gipit sa pera ay pinilit magbayad para malibing ang namatay.
 9. 9. PANG – AABUSO NG MGA PRAYLENG ESPANYOL 5. Hindi nirereklamo sa korte ang mga prayle dahil malakas ang impluwensiya ng mga ito sa pamahalaan at lipunan.
 10. 10. PANG – AABUSO NG MGA PRAYLENG ESPANYOL Ayon sa “Aba, Ginoong Barya” ni Marcelo H. del Pilar
 11. 11. PANG – AABUSO NG MGA PRAYLENG ESPANYOL 1. Ang pagmamalabis ng prayle ay ang sobrang pagkuha ng pera mula sa tao. Makikita ito sa mga salitang “aba, ginoong barya,” “nakakapuno ng alkansya,” “kaban mong mapusok,” at “santa barya.”
 12. 12. PANG – AABUSO NG MGA PRAYLENG ESPANYOL 2. Ang ‘dasal’ ay para sa karaniwang tao dahil isinulat ito sa Pilipino (at hindi sa Espanyol) at sa anyo ng isang dasal na kilala ng marami.
 13. 13. PANG – AABUSO NG MGA PRAYLENG ESPANYOL 3. Mabisa ang paggamit ng satiriko dahil katawatawa ito ngunit may sinasabi. Kahit ordinaryong tao ay makakaunawa nito.
 14. 14. Maling pamamahala ng kolonya Pang – aabuso ng mga prayleng Espanyol
 15. 15. MALING PAMAMAHALA NG KOLONYA Ayon sa “The Distressing Situation of the Philippines” ni Graciano Lopez – Jaena
 16. 16. Maling pamamahala ng kolonya Pagtupad ng mga opisyal sa kanilang tungkulin
 17. 17. MALING PAMAMAHALA NG KOLONYA a. PAGTUPAD NG MGA OPISYAL SA KANILANG TUNGKULIN
 18. 18. MALING PAMAMAHALA NG KOLONYA a. PAGTUPAD NG MGA OPISYAL SA KANILANG TUNGKULIN Naging pabaya ang mga opisyal sa pagtupad ng kanilang tungkulin, o hindi nila alam kung paano tugunan ang mga problema.
 19. 19. MALING PAMAMAHALA NG KOLONYA a. PAGTUPAD NG MGA OPISYAL SA KANILANG TUNGKULIN Walang oras ang gobernador-heneral para sa pamamahala ng kolonya.
 20. 20. Maling pamamahala ng kolonya Kassanyan ng mga empleyado ng gobyerno Pagtupad ng mga opisyal sa kanilang tungkulin
 21. 21. MALING PAMAMAHALA NG KOLONYA b. KASANAYAN NG MGA EMPLEYADO NG GOBYERNO
 22. 22. MALING PAMAMAHALA NG KOLONYA b. KASANAYAN NG MGA EMPLEYADO NG GOBYERNO Hindi karapat-dapat sa posisyon o may kakulangan sa kasanayan ang mga empleyado ng pamahalaan.
 23. 23. Maling pamamahala ng kolonya Pagpapalit ng mga opsiyal at empleyado Kassanyan ng mga empleyado ng gobyerno Pagtupad ng mga opisyal sa kanilang tungkulin
 24. 24. MALING PAMAMAHALA NG KOLONYA c. PAGPAPALIT NG MGA EMPLEYADO NG GOBYERNO
 25. 25. MALING PAMAMAHALA NG KOLONYA c. PAGPAPALIT NG MGA EMPLEYADO NG GOBYERNO Nagdulot ito ng korupsyon at pagkalito. Marahil ay hindi natapos o nasundan ang mga proyektong nasimulan.
 26. 26. Maling pamamahala ng kolonya Pagpapalit ng mga opsiyal at empleyado Kassanyan ng mga empleyado ng gobyerno Pagtupad ng mga opisyal sa kanilang tungkulin Pagtupad sa batas ungkol sa pag – empleyo ng mga Pilipino sa pamahalaan
 27. 27. MALING PAMAMAHALA NG KOLONYA d. PAGTUPAD SA BATAS TUNGKOL SA PAG-EMPLEYO NG MGA PILIPINO SA PAMAHALAAN
 28. 28. MALING PAMAMAHALA NG KOLONYA d. PAGTUPAD SA BATAS TUNGKOL SA PAG-EMPLEYO NG MGA PILIPINO SA PAMAHALAAN Hindi ipinatupad ang batas sa pag – empleyo ng mga Pilipino sa serbisyong sibil.
 29. 29. Maling pamamahala ng kolonya Pagpapalit ng mga opsiyal at empleyado Kassanyan ng mga empleyado ng gobyerno Pagtupad ng mga opisyal sa kanilang tungkulin Pagtupad sa batas ungkol sa pag – empleyo ng mga Pilipino sa pamahalaan Kalagayan ng Pilipinas
 30. 30. MALING PAMAMAHALA NG KOLONYA e. KALAGAYAN NG PILIPINAS
 31. 31. MALING PAMAMAHALA NG KOLONYA e. KALAGAYAN NG PILIPINAS walang pagbabago o pag – asenso sa pamumuhay ng mga Pilipino
 32. 32. f. NANGYAYARI PA RIN BA ANG MGA PROBLEMA SA PAMAHALAAN SA KASALUKUYAN? MAGBIGAY NG HALIMBAWA.
 33. 33. f. NANGYAYARI PA RIN BA ANG MGA PROBLEMA SA PAMAHALAAN SA KASALUKUYAN? MAGBIGAY NG HALIMBAWA. Opo, mayroon pang problemang nananatili hanggang ngayon, katulad ng sumusunod. • Nakikita pa ang korupsyon sa pamahalaan at maging sa ibang aspeto ng buhay. • May mga opisyal at empleyado ng pamahalaan na walang sapat na kasanayan sa kanilang posisyon. • May mga opisyal at empleyado ng pamahalaan na naging pabaya sa kanilang tungkulin. • May mga bahagi pa rin ng bansa na halos hindi umaasenso ang kanilang kalagayan.
 34. 34. Maling pamamahala ng kolonya Pang – aabuso ng mga prayleng Espanyol Kawalan ng kamalayan bilang bansa
 35. 35. KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA Ayon sa “On the Indolence of Filipinos” ni Jose Rizal
 36. 36. KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA 1. ANO ANG IBIG SABIHIN NI RIZAL SA “NATIONAL SENTIMENT” (DAMDAMING PAMBANSA)?
 37. 37. KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA 1. ANO ANG IBIG SABIHIN NI RIZAL SA “NATIONAL SENTIMENT” (DAMDAMING PAMBANSA)? Ito ang damdaming dulot ng pagiging isang bayan katulad ng organismong may mga ugat na dinadaanan ng dugo para bumuhay at kumilos nang isa. Sa damdaming ito ay umiiral ang bayan at hindi ang indibidwal na tao.
 38. 38. KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA 2. ANONG MGA HALIMBAWA ANG IBINIGAY NIYA UPANG PATUNAYAN ANG KAWALAN NG GANITONG KAMALAYAN?
 39. 39. KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA 2. ANONG MGA HALIMBAWA ANG IBINIGAY NIYA UPANG PATUNAYAN ANG KAWALAN NG GANITONG KAMALAYAN?  Ang Pilipino ay isang indibidwal lamang at hindi kasapi ng bansa.
 40. 40. KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA 2. ANONG MGA HALIMBAWA ANG IBINIGAY NIYA UPANG PATUNAYAN ANG KAWALAN NG GANITONG KAMALAYAN?  Ang Pilipino ay isang indibidwal lamang at hindi kasapi ng bansa.  Kakaunti ang Pilipinong tumututol sa mga hakbanging nakakasama sa bayan at kakaunti rin ang lumalaban para sa kanyang kapakanan.
 41. 41. KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA 2. ANONG MGA HALIMBAWA ANG IBINIGAY NIYA UPANG PATUNAYAN ANG KAWALAN NG GANITONG KAMALAYAN?  Ang Pilipino ay isang indibidwal lamang at hindi kasapi ng bansa.  Kakaunti ang Pilipinong tumututol sa mga hakbanging nakakasama sa bayan at kakaunti rin ang lumalaban para sa kanyang kapakanan.  Tinatanggap ng mga Pilipinong pinuno ng munisipyo ang agmamalabis ng mga prayle at Kastilang opisyal.
 42. 42. KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA 2. ANONG MGA HALIMBAWA ANG IBINIGAY NIYA UPANG PATUNAYAN ANG KAWALAN NG GANITONG KAMALAYAN?  Ang Pilipino ay isang indibidwal lamang at hindi kasapi ng bansa.  Kakaunti ang Pilipinong tumututol sa mga hakbanging nakakasama sa bayan at kakaunti rin ang lumalaban para sa kanyang kapakanan.  Tinatanggap ng mga Pilipinong pinuno ng munisipyo ang agmamalabis ng mga prayle at Kastilang opisyal.  Interesado lamang ang mga Pilipinong opisyal sa kanilang kikitain.
 43. 43. KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA 3. SA TINGIN NI RIZAL, BAKIT WALA O MAHIRAP HUBUGIN ANG KAMALAYANG ITO?
 44. 44. KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA 3. SA TINGIN NI RIZAL, BAKIT WALA O MAHIRAP HUBUGIN ANG KAMALAYANG ITO?  Dahil walang kalayaan sa kolonya—bawal maghayag o magtatag ng asosasyon, halimbawa—naging mahina at mabagal ang mga Pilipino at nahirapan silang bumuo ng mas malawak na kamalayan.
 45. 45. KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA 3. SA TINGIN NI RIZAL, BAKIT WALA O MAHIRAP HUBUGIN ANG KAMALAYANG ITO?  Dahil walang kalayaan sa kolonya—bawal maghayag o magtatag ng asosasyon, halimbawa—naging mahina at mabagal ang mga Pilipino at nahirapan silang bumuo ng mas malawak na kamalayan.  Mahirap ding hubugin itong kamalayan dahil sa pagnanais ng Pilipino sa katahimikan at kawalan ng gulo o away.
 46. 46. KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA 3. SA TINGIN NI RIZAL, BAKIT WALA O MAHIRAP HUBUGIN ANG KAMALAYANG ITO?  Dahil walang kalayaan sa kolonya—bawal maghayag o magtatag ng asosasyon, halimbawa—naging mahina at mabagal ang mga Pilipino at nahirapan silang bumuo ng mas malawak na kamalayan.  Mahirap ding hubugin itong kamalayan dahil sa pagnanais ng Pilipino sa katahimikan at kawalan ng gulo o away.  Mahina ang mga nanungkulan sa mababang antas ng gobyerno samantalang walang pakialam ang mga nasa itaas at papalit-palit pa.
 47. 47. KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA 3. SA TINGIN NI RIZAL, BAKIT WALA O MAHIRAP HUBUGIN ANG KAMALAYANG ITO?  Dahil walang kalayaan sa kolonya—bawal maghayag o magtatag ng asosasyon, halimbawa—naging mahina at mabagal ang mga Pilipino at nahirapan silang bumuo ng mas malawak na kamalayan.  Mahirap ding hubugin itong kamalayan dahil sa pagnanais ng Pilipino sa katahimikan at kawalan ng gulo o away.  Mahina ang mga nanungkulan sa mababang antas ng gobyerno samantalang walang pakialam ang mga nasa itaas at papalit-palit pa.  Walang pagkakaisa ang mga Pilipino.
 48. 48. KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA 3. SA TINGIN NI RIZAL, BAKIT WALA O MAHIRAP HUBUGIN ANG KAMALAYANG ITO?  Dahil walang kalayaan sa kolonya—bawal maghayag o magtatag ng asosasyon, halimbawa—naging mahina at mabagal ang mga Pilipino at nahirapan silang bumuo ng mas malawak na kamalayan.  Mahirap ding hubugin itong kamalayan dahil sa pagnanais ng Pilipino sa katahimikan at kawalan ng gulo o away.  Mahina ang mga nanungkulan sa mababang antas ng gobyerno samantalang walang pakialam ang mga nasa itaas at papalit-palit pa.  Walang pagkakaisa ang mga Pilipino.  Sariling interes lang ang habol ng mga lokal na opisyal na Pilipino.
 49. 49. KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA 3. SA TINGIN NI RIZAL, BAKIT WALA O MAHIRAP HUBUGIN ANG KAMALAYANG ITO?  Dahil walang kalayaan sa kolonya—bawal maghayag o magtatag ng asosasyon, halimbawa—naging mahina at mabagal ang mga Pilipino at nahirapan silang bumuo ng mas malawak na kamalayan.  Mahirap ding hubugin itong kamalayan dahil sa pagnanais ng Pilipino sa katahimikan at kawalan ng gulo o away.  Mahina ang mga nanungkulan sa mababang antas ng gobyerno samantalang walang pakialam ang mga nasa itaas at papalit-palit pa.  Walang pagkakaisa ang mga Pilipino.  Sariling interes lang ang habol ng mga lokal na opisyal na Pilipino.  Maraming Pilipino ang naghihirap simula palamang ng kanilang pagkasilang.
 50. 50. KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA 4. BAKIT MAHALAGA ANG PAGBUO NG DAMDAMING PAMBANSA SA IKA-19 NA SIGLO?
 51. 51. KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA 4. BAKIT MAHALAGA ANG PAGBUO NG DAMDAMING PAMBANSA SA IKA-19 NA SIGLO?  Inasahang magsisilbi itong basehan ng pagkabuklod- buklod ng mga Pilipino. 
 52. 52. KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA 4. BAKIT MAHALAGA ANG PAGBUO NG DAMDAMING PAMBANSA SA IKA-19 NA SIGLO?  Inasahang magsisilbi itong basehan ng pagkabuklod- buklod ng mga Pilipino.  Ang sama-samang pagkilos ay susi sa pag-unlad ng bansa.
 53. 53. KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA 4. BAKIT MAHALAGA ANG PAGBUO NG DAMDAMING PAMBANSA SA IKA-19 NA SIGLO?  Inasahang magsisilbi itong basehan ng pagkabuklod- buklod ng mga Pilipino.  Ang sama-samang pagkilos ay susi sa pag-unlad ng bansa.  Mababawasan ang pangungurakot sa gobyerno kung may damdaming pambansa.
 54. 54. KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA 4. BAKIT MAHALAGA ANG PAGBUO NG DAMDAMING PAMBANSA SA IKA-19 NA SIGLO?  Inasahang magsisilbi itong basehan ng pagkabuklod- buklod ng mga Pilipino.  Ang sama-samang pagkilos ay susi sa pag-unlad ng bansa.  Mababawasan ang pangungurakot sa gobyerno kung may damdaming pambansa.  Pagtutuunan ng pansin ang mga kapos-palad na kababayan dahil di lang ang sarili ang pagiisipan.
 55. 55. KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA 5 . SA TINGIN NINYO, PROBLEMA PA BA NGAYON ANG KAWALAN NG DAMDAMING PAMBANSA? PATUNAYAN ANG INYONG SAGOT.
 56. 56. Mga problemang tinukoy ng mga repormista sa siglo 19 na problema pa rin ngayon • Pangungurakot sa gobyerno (at sa ibang larangan ng buhay) • Pabago-bagong administrasyon lalo na sa lokal na pamahalaan, na nakaaapekto sa pagpapatuloy o pagtigil ng mga proyekto • Ang hindi pagtupad ng batas • Ang hindi pagkapantay-pantay na administrasyon ng hustisya • Mga abusadong opisyal • Mga empleyado at opisyal sa gobyerno na hindi handa o walang kakayahan para sa trabaho • Kahirapan ng tao
 57. 57.  Learner’s Module (Q2, M3) pp. 1 – 13  Teaching Guide (Q2, M3) pp. 67 - 70
 58. 58. DOWNLOAD LINK http://www.slideshare.net/jaredram55 E-mail: jaredram55@yahoo.com
 59. 59. All is well May the odds be ever in your favor Good vibes =)
 60. 60. Prepared By: JARED RAM A. JUEZAN Teacher I, AP 7 September 15, 2013 Thank you very much

×