SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 61
Downloaden Sie, um offline zu lesen
MGA PROBLEMA NG KOLONYA
AYON SA PROPAGANDISTA
Ang mga repormang pinetisyon ng mga
propagandista ay tugon sa nakikita nilang
problema sa kolonya. Marami ang mga problema
sa panahong iyon, at ang pinakamahalaga ay
nahahati sa tatlong kategorya.
Pang – aabuso
ng mga
prayleng
Espanyol
PANG – AABUSO NG MGA PRAYLENG
ESPANYOL
Ayon sa “Monarchism in the Philippines” ni
Marcelo H. del Pilar
PANG – AABUSO NG MGA PRAYLENG
ESPANYOL
1. “the friar handles the Filipino as he
pleases”
PANG – AABUSO NG MGA PRAYLENG
ESPANYOL
1. “the friar handles the Filipino as he
pleases”
2. Prayle ang namamahala ng mga paaralan
o edukasyon at pag – aaral ng mga Pilipino
PANG – AABUSO NG MGA PRAYLENG
ESPANYOL
3. Nangongolekta ng pera ang mga prayle
gamit ang mga turo at ritwal ng Simbahan
(halimbawa sa paglilibing)
PANG – AABUSO NG MGA PRAYLENG
ESPANYOL
4. Nasabing hindi makatarungan ang
pangongolekta dahil kahit ang mga
namatayan at gipit sa pera ay pinilit
magbayad para malibing ang namatay.
PANG – AABUSO NG MGA PRAYLENG
ESPANYOL
5. Hindi nirereklamo sa korte ang mga
prayle dahil malakas ang impluwensiya ng
mga ito sa pamahalaan at lipunan.
PANG – AABUSO NG MGA PRAYLENG
ESPANYOL
Ayon sa “Aba, Ginoong Barya” ni Marcelo H.
del Pilar
PANG – AABUSO NG MGA PRAYLENG
ESPANYOL
1. Ang pagmamalabis ng prayle ay ang
sobrang pagkuha ng pera mula sa tao.
Makikita ito sa mga salitang “aba, ginoong
barya,” “nakakapuno ng alkansya,” “kaban mong
mapusok,” at “santa barya.”
PANG – AABUSO NG MGA PRAYLENG
ESPANYOL
2. Ang ‘dasal’ ay para sa karaniwang tao
dahil isinulat ito sa Pilipino (at hindi sa
Espanyol) at sa anyo ng isang dasal na
kilala ng marami.
PANG – AABUSO NG MGA PRAYLENG
ESPANYOL
3. Mabisa ang paggamit ng satiriko dahil
katawatawa ito ngunit may sinasabi. Kahit
ordinaryong tao ay makakaunawa nito.
Maling
pamamahala ng
kolonya
Pang – aabuso
ng mga
prayleng
Espanyol
MALING PAMAMAHALA NG KOLONYA
Ayon sa “The Distressing Situation of the
Philippines” ni Graciano Lopez – Jaena
Maling
pamamahala ng
kolonya
Pagtupad ng mga
opisyal sa
kanilang
tungkulin
MALING PAMAMAHALA NG KOLONYA
a. PAGTUPAD NG MGA OPISYAL SA
KANILANG TUNGKULIN
MALING PAMAMAHALA NG KOLONYA
a. PAGTUPAD NG MGA OPISYAL SA
KANILANG TUNGKULIN
Naging pabaya ang mga opisyal sa pagtupad
ng kanilang tungkulin, o hindi nila alam kung
paano tugunan ang mga problema.
MALING PAMAMAHALA NG KOLONYA
a. PAGTUPAD NG MGA OPISYAL SA
KANILANG TUNGKULIN
Walang oras ang gobernador-heneral para sa
pamamahala ng kolonya.
Maling
pamamahala ng
kolonya
Kassanyan ng
mga empleyado
ng gobyerno
Pagtupad ng mga
opisyal sa
kanilang
tungkulin
MALING PAMAMAHALA NG KOLONYA
b. KASANAYAN NG MGA EMPLEYADO NG
GOBYERNO
MALING PAMAMAHALA NG KOLONYA
b. KASANAYAN NG MGA EMPLEYADO NG
GOBYERNO
Hindi karapat-dapat sa posisyon o may
kakulangan sa kasanayan ang mga empleyado
ng pamahalaan.
Maling
pamamahala ng
kolonya
Pagpapalit ng
mga opsiyal at
empleyado
Kassanyan ng
mga empleyado
ng gobyerno
Pagtupad ng mga
opisyal sa
kanilang
tungkulin
MALING PAMAMAHALA NG KOLONYA
c. PAGPAPALIT NG MGA EMPLEYADO NG
GOBYERNO
MALING PAMAMAHALA NG KOLONYA
c. PAGPAPALIT NG MGA EMPLEYADO NG
GOBYERNO
Nagdulot ito ng korupsyon at pagkalito.
Marahil ay hindi natapos o nasundan ang
mga proyektong nasimulan.
Maling
pamamahala ng
kolonya
Pagpapalit ng
mga opsiyal at
empleyado
Kassanyan ng
mga empleyado
ng gobyerno
Pagtupad ng mga
opisyal sa
kanilang
tungkulin
Pagtupad sa
batas ungkol sa
pag – empleyo
ng mga Pilipino
sa pamahalaan
MALING PAMAMAHALA NG KOLONYA
d. PAGTUPAD SA BATAS TUNGKOL SA
PAG-EMPLEYO NG MGA PILIPINO SA
PAMAHALAAN
MALING PAMAMAHALA NG KOLONYA
d. PAGTUPAD SA BATAS TUNGKOL SA
PAG-EMPLEYO NG MGA PILIPINO SA
PAMAHALAAN
Hindi ipinatupad ang batas sa pag –
empleyo ng mga Pilipino sa serbisyong sibil.
Maling
pamamahala ng
kolonya
Pagpapalit ng
mga opsiyal at
empleyado
Kassanyan ng
mga empleyado
ng gobyerno
Pagtupad ng mga
opisyal sa
kanilang
tungkulin
Pagtupad sa
batas ungkol sa
pag – empleyo
ng mga Pilipino
sa pamahalaan
Kalagayan ng
Pilipinas
MALING PAMAMAHALA NG KOLONYA
e. KALAGAYAN NG PILIPINAS
MALING PAMAMAHALA NG KOLONYA
e. KALAGAYAN NG PILIPINAS
walang pagbabago o pag – asenso sa
pamumuhay ng mga Pilipino
f. NANGYAYARI PA RIN BA ANG MGA
PROBLEMA SA PAMAHALAAN SA
KASALUKUYAN? MAGBIGAY NG HALIMBAWA.
f. NANGYAYARI PA RIN BA ANG MGA PROBLEMA SA PAMAHALAAN SA
KASALUKUYAN? MAGBIGAY NG HALIMBAWA.
Opo, mayroon pang problemang nananatili hanggang ngayon, katulad ng
sumusunod.
• Nakikita pa ang korupsyon sa pamahalaan at maging sa ibang aspeto ng
buhay.
• May mga opisyal at empleyado ng pamahalaan na walang sapat na
kasanayan sa kanilang posisyon.
• May mga opisyal at empleyado ng pamahalaan na naging pabaya sa
kanilang tungkulin.
• May mga bahagi pa rin ng bansa na halos hindi umaasenso ang kanilang
kalagayan.
Maling
pamamahala ng
kolonya
Pang – aabuso
ng mga
prayleng
Espanyol
Kawalan ng
kamalayan bilang
bansa
KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA
Ayon sa “On the Indolence of Filipinos” ni
Jose Rizal
KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA
1. ANO ANG IBIG SABIHIN NI RIZAL SA “NATIONAL
SENTIMENT” (DAMDAMING PAMBANSA)?
KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA
1. ANO ANG IBIG SABIHIN NI RIZAL SA “NATIONAL
SENTIMENT” (DAMDAMING PAMBANSA)?
Ito ang damdaming dulot ng pagiging isang
bayan katulad ng organismong may mga ugat na
dinadaanan ng dugo para bumuhay at kumilos
nang isa. Sa damdaming ito ay umiiral ang bayan
at hindi ang indibidwal na tao.
KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA
2. ANONG MGA HALIMBAWA ANG IBINIGAY NIYA
UPANG PATUNAYAN ANG KAWALAN NG GANITONG
KAMALAYAN?
KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA
2. ANONG MGA HALIMBAWA ANG IBINIGAY NIYA
UPANG PATUNAYAN ANG KAWALAN NG GANITONG
KAMALAYAN?
 Ang Pilipino ay isang indibidwal lamang at hindi kasapi ng
bansa.
KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA
2. ANONG MGA HALIMBAWA ANG IBINIGAY NIYA
UPANG PATUNAYAN ANG KAWALAN NG GANITONG
KAMALAYAN?
 Ang Pilipino ay isang indibidwal lamang at hindi kasapi ng
bansa.
 Kakaunti ang Pilipinong tumututol sa mga hakbanging
nakakasama sa bayan at kakaunti rin ang lumalaban para sa
kanyang kapakanan.
KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA
2. ANONG MGA HALIMBAWA ANG IBINIGAY NIYA
UPANG PATUNAYAN ANG KAWALAN NG GANITONG
KAMALAYAN?
 Ang Pilipino ay isang indibidwal lamang at hindi kasapi ng
bansa.
 Kakaunti ang Pilipinong tumututol sa mga hakbanging
nakakasama sa bayan at kakaunti rin ang lumalaban para sa
kanyang kapakanan.
 Tinatanggap ng mga Pilipinong pinuno ng munisipyo ang
agmamalabis ng mga prayle at Kastilang opisyal.
KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA
2. ANONG MGA HALIMBAWA ANG IBINIGAY NIYA
UPANG PATUNAYAN ANG KAWALAN NG GANITONG
KAMALAYAN?
 Ang Pilipino ay isang indibidwal lamang at hindi kasapi ng bansa.
 Kakaunti ang Pilipinong tumututol sa mga hakbanging
nakakasama sa bayan at kakaunti rin ang lumalaban para sa
kanyang kapakanan.
 Tinatanggap ng mga Pilipinong pinuno ng munisipyo ang
agmamalabis ng mga prayle at Kastilang opisyal.
 Interesado lamang ang mga Pilipinong opisyal sa kanilang kikitain.
KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA
3. SA TINGIN NI RIZAL, BAKIT WALA O MAHIRAP
HUBUGIN ANG KAMALAYANG ITO?
KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA
3. SA TINGIN NI RIZAL, BAKIT WALA O MAHIRAP
HUBUGIN ANG KAMALAYANG ITO?
 Dahil walang kalayaan sa kolonya—bawal maghayag o
magtatag ng asosasyon, halimbawa—naging mahina at
mabagal ang mga Pilipino at nahirapan silang bumuo ng
mas malawak na kamalayan.
KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA
3. SA TINGIN NI RIZAL, BAKIT WALA O MAHIRAP
HUBUGIN ANG KAMALAYANG ITO?
 Dahil walang kalayaan sa kolonya—bawal maghayag o
magtatag ng asosasyon, halimbawa—naging mahina at
mabagal ang mga Pilipino at nahirapan silang bumuo ng
mas malawak na kamalayan.
 Mahirap ding hubugin itong kamalayan dahil sa
pagnanais ng Pilipino sa katahimikan at kawalan ng gulo
o away.
KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA
3. SA TINGIN NI RIZAL, BAKIT WALA O MAHIRAP
HUBUGIN ANG KAMALAYANG ITO?
 Dahil walang kalayaan sa kolonya—bawal maghayag o
magtatag ng asosasyon, halimbawa—naging mahina at
mabagal ang mga Pilipino at nahirapan silang bumuo ng mas
malawak na kamalayan.
 Mahirap ding hubugin itong kamalayan dahil sa pagnanais ng
Pilipino sa katahimikan at kawalan ng gulo o away.
 Mahina ang mga nanungkulan sa mababang antas ng
gobyerno samantalang walang pakialam ang mga nasa itaas
at papalit-palit pa.
KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA
3. SA TINGIN NI RIZAL, BAKIT WALA O MAHIRAP HUBUGIN
ANG KAMALAYANG ITO?
 Dahil walang kalayaan sa kolonya—bawal maghayag o magtatag
ng asosasyon, halimbawa—naging mahina at mabagal ang mga
Pilipino at nahirapan silang bumuo ng mas malawak na
kamalayan.
 Mahirap ding hubugin itong kamalayan dahil sa pagnanais ng
Pilipino sa katahimikan at kawalan ng gulo o away.
 Mahina ang mga nanungkulan sa mababang antas ng gobyerno
samantalang walang pakialam ang mga nasa itaas at papalit-palit
pa.
 Walang pagkakaisa ang mga Pilipino.
KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA
3. SA TINGIN NI RIZAL, BAKIT WALA O MAHIRAP HUBUGIN ANG
KAMALAYANG ITO?
 Dahil walang kalayaan sa kolonya—bawal maghayag o magtatag ng
asosasyon, halimbawa—naging mahina at mabagal ang mga Pilipino at
nahirapan silang bumuo ng mas malawak na kamalayan.
 Mahirap ding hubugin itong kamalayan dahil sa pagnanais ng Pilipino sa
katahimikan at kawalan ng gulo o away.
 Mahina ang mga nanungkulan sa mababang antas ng gobyerno
samantalang walang pakialam ang mga nasa itaas at papalit-palit pa.
 Walang pagkakaisa ang mga Pilipino.
 Sariling interes lang ang habol ng mga lokal na opisyal na Pilipino.
KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA
3. SA TINGIN NI RIZAL, BAKIT WALA O MAHIRAP HUBUGIN ANG
KAMALAYANG ITO?
 Dahil walang kalayaan sa kolonya—bawal maghayag o magtatag ng
asosasyon, halimbawa—naging mahina at mabagal ang mga Pilipino at
nahirapan silang bumuo ng mas malawak na kamalayan.
 Mahirap ding hubugin itong kamalayan dahil sa pagnanais ng Pilipino sa
katahimikan at kawalan ng gulo o away.
 Mahina ang mga nanungkulan sa mababang antas ng gobyerno
samantalang walang pakialam ang mga nasa itaas at papalit-palit pa.
 Walang pagkakaisa ang mga Pilipino.
 Sariling interes lang ang habol ng mga lokal na opisyal na Pilipino.
 Maraming Pilipino ang naghihirap simula palamang ng kanilang
pagkasilang.
KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA
4. BAKIT MAHALAGA ANG PAGBUO NG
DAMDAMING PAMBANSA SA IKA-19 NA SIGLO?
KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA
4. BAKIT MAHALAGA ANG PAGBUO NG
DAMDAMING PAMBANSA SA IKA-19 NA SIGLO?
 Inasahang magsisilbi itong basehan ng pagkabuklod-
buklod ng mga Pilipino.

KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA
4. BAKIT MAHALAGA ANG PAGBUO NG
DAMDAMING PAMBANSA SA IKA-19 NA SIGLO?
 Inasahang magsisilbi itong basehan ng pagkabuklod-
buklod ng mga Pilipino.
 Ang sama-samang pagkilos ay susi sa pag-unlad ng
bansa.
KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA
4. BAKIT MAHALAGA ANG PAGBUO NG
DAMDAMING PAMBANSA SA IKA-19 NA SIGLO?
 Inasahang magsisilbi itong basehan ng pagkabuklod-
buklod ng mga Pilipino.
 Ang sama-samang pagkilos ay susi sa pag-unlad ng
bansa.
 Mababawasan ang pangungurakot sa gobyerno kung
may damdaming pambansa.
KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA
4. BAKIT MAHALAGA ANG PAGBUO NG
DAMDAMING PAMBANSA SA IKA-19 NA SIGLO?
 Inasahang magsisilbi itong basehan ng pagkabuklod-
buklod ng mga Pilipino.
 Ang sama-samang pagkilos ay susi sa pag-unlad ng
bansa.
 Mababawasan ang pangungurakot sa gobyerno kung
may damdaming pambansa.
 Pagtutuunan ng pansin ang mga kapos-palad na
kababayan dahil di lang ang sarili ang pagiisipan.
KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA
5 . SA TINGIN NINYO, PROBLEMA PA BA NGAYON
ANG KAWALAN NG DAMDAMING PAMBANSA?
PATUNAYAN ANG INYONG SAGOT.
Mga problemang tinukoy ng mga repormista sa siglo 19
na problema pa rin ngayon
• Pangungurakot sa gobyerno (at sa ibang larangan ng buhay)
• Pabago-bagong administrasyon lalo na sa lokal na
pamahalaan, na nakaaapekto sa pagpapatuloy o pagtigil ng
mga proyekto
• Ang hindi pagtupad ng batas
• Ang hindi pagkapantay-pantay na administrasyon ng hustisya
• Mga abusadong opisyal
• Mga empleyado at opisyal sa gobyerno na hindi handa o
walang kakayahan para sa trabaho
• Kahirapan ng tao
 Learner’s Module (Q2, M3) pp. 1 – 13
 Teaching Guide (Q2, M3) pp. 67 - 70
DOWNLOAD LINK
http://www.slideshare.net/jaredram55
E-mail: jaredram55@yahoo.com
All is well
May the odds be ever in your favor
Good vibes =)
Prepared By:
JARED RAM A. JUEZAN
Teacher I, AP 7
September 15, 2013
Thank you
very much

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Mga pagbabagong dulot ng pananakop
Mga pagbabagong dulot ng pananakopMga pagbabagong dulot ng pananakop
Mga pagbabagong dulot ng pananakopsiredching
 
RIZAL - Noli Me Tangere
RIZAL - Noli Me TangereRIZAL - Noli Me Tangere
RIZAL - Noli Me TangereZarahBarrameda
 
Antas ng katayuan ng mga pilipino sa panahon ng espanyol - Grade 5
Antas ng katayuan ng mga pilipino sa panahon ng espanyol - Grade 5Antas ng katayuan ng mga pilipino sa panahon ng espanyol - Grade 5
Antas ng katayuan ng mga pilipino sa panahon ng espanyol - Grade 5Roselyn Dela Cruz
 
Ang mga Paglalakbay ni Rizal Pabalik sa Pilipinas
Ang mga Paglalakbay ni Rizal Pabalik sa PilipinasAng mga Paglalakbay ni Rizal Pabalik sa Pilipinas
Ang mga Paglalakbay ni Rizal Pabalik sa Pilipinasbright_shadow
 
Ekspedisyong legazpi
Ekspedisyong legazpiEkspedisyong legazpi
Ekspedisyong legazpiCool Kid
 
Aralin 4 ang sistema ng edukasyon ng mga espanyol
Aralin 4 ang sistema ng edukasyon ng mga espanyolAralin 4 ang sistema ng edukasyon ng mga espanyol
Aralin 4 ang sistema ng edukasyon ng mga espanyolCHIKATH26
 
Writing of the noli, plot, characters
Writing of the noli, plot, charactersWriting of the noli, plot, characters
Writing of the noli, plot, charactersNasser Lazaro
 
Modyul 17 pagsasaling wika
Modyul 17 pagsasaling wikaModyul 17 pagsasaling wika
Modyul 17 pagsasaling wikadionesioable
 
Panahon ng amerikan
Panahon ng amerikanPanahon ng amerikan
Panahon ng amerikanyahweh19
 
Panitikan sa Panahon ng Kastila
Panitikan sa Panahon ng KastilaPanitikan sa Panahon ng Kastila
Panitikan sa Panahon ng KastilaMerland Mabait
 
Mga bantog na manunulat
Mga bantog na manunulatMga bantog na manunulat
Mga bantog na manunulatArlyn Anglon
 

Was ist angesagt? (20)

Mga pagbabagong dulot ng pananakop
Mga pagbabagong dulot ng pananakopMga pagbabagong dulot ng pananakop
Mga pagbabagong dulot ng pananakop
 
RIZAL - Noli Me Tangere
RIZAL - Noli Me TangereRIZAL - Noli Me Tangere
RIZAL - Noli Me Tangere
 
Antas ng katayuan ng mga pilipino sa panahon ng espanyol - Grade 5
Antas ng katayuan ng mga pilipino sa panahon ng espanyol - Grade 5Antas ng katayuan ng mga pilipino sa panahon ng espanyol - Grade 5
Antas ng katayuan ng mga pilipino sa panahon ng espanyol - Grade 5
 
Panahon kastila
Panahon kastilaPanahon kastila
Panahon kastila
 
Ang mga Paglalakbay ni Rizal Pabalik sa Pilipinas
Ang mga Paglalakbay ni Rizal Pabalik sa PilipinasAng mga Paglalakbay ni Rizal Pabalik sa Pilipinas
Ang mga Paglalakbay ni Rizal Pabalik sa Pilipinas
 
Rizal
RizalRizal
Rizal
 
Ekspedisyong legazpi
Ekspedisyong legazpiEkspedisyong legazpi
Ekspedisyong legazpi
 
Noli Me Tangere, isang pagsusuri
Noli Me Tangere, isang pagsusuriNoli Me Tangere, isang pagsusuri
Noli Me Tangere, isang pagsusuri
 
Urbana at Feliza
Urbana at FelizaUrbana at Feliza
Urbana at Feliza
 
Himagsikan(1896-1900)
Himagsikan(1896-1900)Himagsikan(1896-1900)
Himagsikan(1896-1900)
 
Aralin 4 ang sistema ng edukasyon ng mga espanyol
Aralin 4 ang sistema ng edukasyon ng mga espanyolAralin 4 ang sistema ng edukasyon ng mga espanyol
Aralin 4 ang sistema ng edukasyon ng mga espanyol
 
Writing of the noli, plot, characters
Writing of the noli, plot, charactersWriting of the noli, plot, characters
Writing of the noli, plot, characters
 
Panitikan sa panahon ng amerikano
Panitikan sa panahon ng amerikanoPanitikan sa panahon ng amerikano
Panitikan sa panahon ng amerikano
 
1.UNANG BAHAGI
1.UNANG BAHAGI1.UNANG BAHAGI
1.UNANG BAHAGI
 
Pamahalaang sentral
Pamahalaang sentralPamahalaang sentral
Pamahalaang sentral
 
Modyul 17 pagsasaling wika
Modyul 17 pagsasaling wikaModyul 17 pagsasaling wika
Modyul 17 pagsasaling wika
 
Panahon ng amerikan
Panahon ng amerikanPanahon ng amerikan
Panahon ng amerikan
 
Mga problema ng kolonya
Mga problema ng kolonyaMga problema ng kolonya
Mga problema ng kolonya
 
Panitikan sa Panahon ng Kastila
Panitikan sa Panahon ng KastilaPanitikan sa Panahon ng Kastila
Panitikan sa Panahon ng Kastila
 
Mga bantog na manunulat
Mga bantog na manunulatMga bantog na manunulat
Mga bantog na manunulat
 

Andere mochten auch

Q2 lesson 9 pag-aalsa ng mga pilipino laban sa espanya
Q2 lesson 9 pag-aalsa ng mga pilipino laban sa espanyaQ2 lesson 9 pag-aalsa ng mga pilipino laban sa espanya
Q2 lesson 9 pag-aalsa ng mga pilipino laban sa espanyaRivera Arnel
 
Pagbabago sa Lipunan at Kultura sa Panahon ng Espanyol
Pagbabago sa Lipunan at Kultura sa Panahon ng EspanyolPagbabago sa Lipunan at Kultura sa Panahon ng Espanyol
Pagbabago sa Lipunan at Kultura sa Panahon ng EspanyolMavict De Leon
 
Grade 5 pamahalaan kolonyal ng mga espanyol sa pilipinas
Grade 5  pamahalaan kolonyal ng mga espanyol sa pilipinasGrade 5  pamahalaan kolonyal ng mga espanyol sa pilipinas
Grade 5 pamahalaan kolonyal ng mga espanyol sa pilipinasHularjervis
 
Unit 2, mod 2_IBA-IBANG MUKHA NG PROGRESO
Unit 2, mod 2_IBA-IBANG MUKHA NG PROGRESOUnit 2, mod 2_IBA-IBANG MUKHA NG PROGRESO
Unit 2, mod 2_IBA-IBANG MUKHA NG PROGRESOdionesioable
 
Ppt.Pamahalaang Kolonyal
Ppt.Pamahalaang KolonyalPpt.Pamahalaang Kolonyal
Ppt.Pamahalaang KolonyalLorena de Vera
 
Kolonisasyong Espanyol
Kolonisasyong EspanyolKolonisasyong Espanyol
Kolonisasyong EspanyolSue Quirante
 
Pamahalaang kolonyal sa pilipinas
Pamahalaang kolonyal sa pilipinasPamahalaang kolonyal sa pilipinas
Pamahalaang kolonyal sa pilipinasDanielle Villanueva
 
Pagaalsa at himagsikan
Pagaalsa at himagsikanPagaalsa at himagsikan
Pagaalsa at himagsikanMigi Delfin
 
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN ARALING PANLIPUNANK TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN ARALING PANLIPUNANLiGhT ArOhL
 
International opinion on the South China Sea Issue part IV
International opinion on the South China Sea Issue part IVInternational opinion on the South China Sea Issue part IV
International opinion on the South China Sea Issue part IVSam Rodriguez Galope
 
Q2, module 3, gawain 2 - Problema ng Kolonya ayon sa mga Propagandista
Q2, module 3, gawain 2 - Problema ng Kolonya ayon sa mga PropagandistaQ2, module 3, gawain 2 - Problema ng Kolonya ayon sa mga Propagandista
Q2, module 3, gawain 2 - Problema ng Kolonya ayon sa mga PropagandistaJared Ram Juezan
 
REDEEMING RUTH 2 - Ptr. Alvin Gutierrez | 7:00AM Tagalog Service
REDEEMING RUTH 2 - Ptr. Alvin Gutierrez | 7:00AM Tagalog ServiceREDEEMING RUTH 2 - Ptr. Alvin Gutierrez | 7:00AM Tagalog Service
REDEEMING RUTH 2 - Ptr. Alvin Gutierrez | 7:00AM Tagalog ServiceFaithworks Christian Church
 
Ang pamahayagan sa pilipinas
Ang pamahayagan sa pilipinasAng pamahayagan sa pilipinas
Ang pamahayagan sa pilipinasKing Ayapana
 
Q2, modyul 2, gawain 2 sinibaldo de mas
Q2, modyul 2, gawain 2  sinibaldo de masQ2, modyul 2, gawain 2  sinibaldo de mas
Q2, modyul 2, gawain 2 sinibaldo de masJared Ram Juezan
 
Projekto sa araling panlipunan
Projekto sa araling panlipunanProjekto sa araling panlipunan
Projekto sa araling panlipunanLouieness Orozco
 
Ang pananaw ni sinibaldo de mas sa progreso
Ang pananaw ni sinibaldo de mas sa progresoAng pananaw ni sinibaldo de mas sa progreso
Ang pananaw ni sinibaldo de mas sa progresoJared Ram Juezan
 
Q1 lesson 8 pananakop ng mga kastila
Q1 lesson 8 pananakop ng mga kastilaQ1 lesson 8 pananakop ng mga kastila
Q1 lesson 8 pananakop ng mga kastilaRivera Arnel
 

Andere mochten auch (20)

Q2 lesson 9 pag-aalsa ng mga pilipino laban sa espanya
Q2 lesson 9 pag-aalsa ng mga pilipino laban sa espanyaQ2 lesson 9 pag-aalsa ng mga pilipino laban sa espanya
Q2 lesson 9 pag-aalsa ng mga pilipino laban sa espanya
 
Pagbabago sa Lipunan at Kultura sa Panahon ng Espanyol
Pagbabago sa Lipunan at Kultura sa Panahon ng EspanyolPagbabago sa Lipunan at Kultura sa Panahon ng Espanyol
Pagbabago sa Lipunan at Kultura sa Panahon ng Espanyol
 
Grade 5 pamahalaan kolonyal ng mga espanyol sa pilipinas
Grade 5  pamahalaan kolonyal ng mga espanyol sa pilipinasGrade 5  pamahalaan kolonyal ng mga espanyol sa pilipinas
Grade 5 pamahalaan kolonyal ng mga espanyol sa pilipinas
 
Unit 2, mod 2_IBA-IBANG MUKHA NG PROGRESO
Unit 2, mod 2_IBA-IBANG MUKHA NG PROGRESOUnit 2, mod 2_IBA-IBANG MUKHA NG PROGRESO
Unit 2, mod 2_IBA-IBANG MUKHA NG PROGRESO
 
Sa panahon ng kastila
Sa panahon ng kastilaSa panahon ng kastila
Sa panahon ng kastila
 
Ppt.Pamahalaang Kolonyal
Ppt.Pamahalaang KolonyalPpt.Pamahalaang Kolonyal
Ppt.Pamahalaang Kolonyal
 
Kolonisasyong Espanyol
Kolonisasyong EspanyolKolonisasyong Espanyol
Kolonisasyong Espanyol
 
Pamahalaang kolonyal sa pilipinas
Pamahalaang kolonyal sa pilipinasPamahalaang kolonyal sa pilipinas
Pamahalaang kolonyal sa pilipinas
 
Pag aalsa ni tamblot, 1621-1622
Pag aalsa ni tamblot, 1621-1622Pag aalsa ni tamblot, 1621-1622
Pag aalsa ni tamblot, 1621-1622
 
Pagaalsa at himagsikan
Pagaalsa at himagsikanPagaalsa at himagsikan
Pagaalsa at himagsikan
 
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN ARALING PANLIPUNANK TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 7 LEARNING MODULE IN ARALING PANLIPUNAN
 
International opinion on the South China Sea Issue part IV
International opinion on the South China Sea Issue part IVInternational opinion on the South China Sea Issue part IV
International opinion on the South China Sea Issue part IV
 
Q2, module 3, gawain 2 - Problema ng Kolonya ayon sa mga Propagandista
Q2, module 3, gawain 2 - Problema ng Kolonya ayon sa mga PropagandistaQ2, module 3, gawain 2 - Problema ng Kolonya ayon sa mga Propagandista
Q2, module 3, gawain 2 - Problema ng Kolonya ayon sa mga Propagandista
 
REDEEMING RUTH 2 - Ptr. Alvin Gutierrez | 7:00AM Tagalog Service
REDEEMING RUTH 2 - Ptr. Alvin Gutierrez | 7:00AM Tagalog ServiceREDEEMING RUTH 2 - Ptr. Alvin Gutierrez | 7:00AM Tagalog Service
REDEEMING RUTH 2 - Ptr. Alvin Gutierrez | 7:00AM Tagalog Service
 
Ang pamahayagan sa pilipinas
Ang pamahayagan sa pilipinasAng pamahayagan sa pilipinas
Ang pamahayagan sa pilipinas
 
Q2, modyul 2, gawain 2 sinibaldo de mas
Q2, modyul 2, gawain 2  sinibaldo de masQ2, modyul 2, gawain 2  sinibaldo de mas
Q2, modyul 2, gawain 2 sinibaldo de mas
 
Projekto sa araling panlipunan
Projekto sa araling panlipunanProjekto sa araling panlipunan
Projekto sa araling panlipunan
 
Ang pananaw ni sinibaldo de mas sa progreso
Ang pananaw ni sinibaldo de mas sa progresoAng pananaw ni sinibaldo de mas sa progreso
Ang pananaw ni sinibaldo de mas sa progreso
 
Q1 lesson 8 pananakop ng mga kastila
Q1 lesson 8 pananakop ng mga kastilaQ1 lesson 8 pananakop ng mga kastila
Q1 lesson 8 pananakop ng mga kastila
 
Ap unit 1 modyul 4
Ap unit 1  modyul 4Ap unit 1  modyul 4
Ap unit 1 modyul 4
 

Ähnlich wie Mga problema ng kolonya

Kolonyalismo-pulitikal na aspeto
Kolonyalismo-pulitikal na aspetoKolonyalismo-pulitikal na aspeto
Kolonyalismo-pulitikal na aspetovardeleon
 
Modyul 3 (malabon navotas)grade 7 learning modules - quarter 2
Modyul 3 (malabon navotas)grade 7 learning modules - quarter 2Modyul 3 (malabon navotas)grade 7 learning modules - quarter 2
Modyul 3 (malabon navotas)grade 7 learning modules - quarter 2ApHUB2013
 
Kilusang Repormista
Kilusang RepormistaKilusang Repormista
Kilusang Repormistavardeleon
 
Modyul 7 pagbabagong dulot ng kolonisasyon
Modyul 7 pagbabagong dulot ng kolonisasyonModyul 7 pagbabagong dulot ng kolonisasyon
Modyul 7 pagbabagong dulot ng kolonisasyon南 睿
 
Modyul 7 pagbabagong dulot ng kolonisasyon
Modyul 7 pagbabagong dulot ng kolonisasyonModyul 7 pagbabagong dulot ng kolonisasyon
Modyul 7 pagbabagong dulot ng kolonisasyonCorazon Junio
 
AP 5 Pagbabago dulot ng Kolonisasyon sa Pilipinas
AP 5 Pagbabago dulot ng Kolonisasyon sa PilipinasAP 5 Pagbabago dulot ng Kolonisasyon sa Pilipinas
AP 5 Pagbabago dulot ng Kolonisasyon sa PilipinasJuan Miguel Palero
 
AP 4 Q3 WEEK 1.pptx Lesson Presentation
AP 4 Q3 WEEK 1.pptx Lesson PresentationAP 4 Q3 WEEK 1.pptx Lesson Presentation
AP 4 Q3 WEEK 1.pptx Lesson PresentationEdenMelecio
 
Paraan ng Pagtugon ng mga Fil sa kolonyalismong Espanyol
Paraan ng Pagtugon ng mga Fil sa kolonyalismong EspanyolParaan ng Pagtugon ng mga Fil sa kolonyalismong Espanyol
Paraan ng Pagtugon ng mga Fil sa kolonyalismong EspanyolJoseCarloVTungol
 
Pagbubuo ng Pilipinas Bilang Isang Bansa.pptx
Pagbubuo ng Pilipinas Bilang Isang Bansa.pptxPagbubuo ng Pilipinas Bilang Isang Bansa.pptx
Pagbubuo ng Pilipinas Bilang Isang Bansa.pptxRosalieGallosMartill
 
Lesson Plan - Aralin 5 Paraan ng Pamamahala ng mga Espanyol sa Bansa
Lesson Plan - Aralin 5 Paraan ng Pamamahala ng mga Espanyol sa BansaLesson Plan - Aralin 5 Paraan ng Pamamahala ng mga Espanyol sa Bansa
Lesson Plan - Aralin 5 Paraan ng Pamamahala ng mga Espanyol sa BansaMavict De Leon
 
Aralin 11 - Ang Pamahalaang Militar ng mga Amerikano (2).pptx
Aralin 11 - Ang Pamahalaang Militar ng mga Amerikano (2).pptxAralin 11 - Ang Pamahalaang Militar ng mga Amerikano (2).pptx
Aralin 11 - Ang Pamahalaang Militar ng mga Amerikano (2).pptxCARLOSRyanCholo
 
Kilusang propaganda at katipunan
Kilusang propaganda at katipunanKilusang propaganda at katipunan
Kilusang propaganda at katipunanIvy Fabro
 
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunanArlieCerezo1
 
Mga napapanahong isyung lokal at nasyonal
Mga napapanahong isyung lokal at nasyonalMga napapanahong isyung lokal at nasyonal
Mga napapanahong isyung lokal at nasyonalJoseph Cemena
 
Modyul 8 pagsibol ng kamalayang pilipino
Modyul 8 pagsibol ng kamalayang pilipinoModyul 8 pagsibol ng kamalayang pilipino
Modyul 8 pagsibol ng kamalayang pilipino南 睿
 

Ähnlich wie Mga problema ng kolonya (20)

Kolonyalismo-pulitikal na aspeto
Kolonyalismo-pulitikal na aspetoKolonyalismo-pulitikal na aspeto
Kolonyalismo-pulitikal na aspeto
 
Modyul 3 (malabon navotas)grade 7 learning modules - quarter 2
Modyul 3 (malabon navotas)grade 7 learning modules - quarter 2Modyul 3 (malabon navotas)grade 7 learning modules - quarter 2
Modyul 3 (malabon navotas)grade 7 learning modules - quarter 2
 
AP6 Q1 Week 2.pptx
AP6 Q1 Week 2.pptxAP6 Q1 Week 2.pptx
AP6 Q1 Week 2.pptx
 
AP 4 WEEK 1 (1).pptx
AP 4 WEEK 1 (1).pptxAP 4 WEEK 1 (1).pptx
AP 4 WEEK 1 (1).pptx
 
Kilusang Repormista
Kilusang RepormistaKilusang Repormista
Kilusang Repormista
 
Modyul 7 pagbabagong dulot ng kolonisasyon
Modyul 7 pagbabagong dulot ng kolonisasyonModyul 7 pagbabagong dulot ng kolonisasyon
Modyul 7 pagbabagong dulot ng kolonisasyon
 
Modyul 7 pagbabagong dulot ng kolonisasyon
Modyul 7 pagbabagong dulot ng kolonisasyonModyul 7 pagbabagong dulot ng kolonisasyon
Modyul 7 pagbabagong dulot ng kolonisasyon
 
AP 5 Pagbabago dulot ng Kolonisasyon sa Pilipinas
AP 5 Pagbabago dulot ng Kolonisasyon sa PilipinasAP 5 Pagbabago dulot ng Kolonisasyon sa Pilipinas
AP 5 Pagbabago dulot ng Kolonisasyon sa Pilipinas
 
AP 4 Q3 WEEK 1.pptx Lesson Presentation
AP 4 Q3 WEEK 1.pptx Lesson PresentationAP 4 Q3 WEEK 1.pptx Lesson Presentation
AP 4 Q3 WEEK 1.pptx Lesson Presentation
 
Paraan ng Pagtugon ng mga Fil sa kolonyalismong Espanyol
Paraan ng Pagtugon ng mga Fil sa kolonyalismong EspanyolParaan ng Pagtugon ng mga Fil sa kolonyalismong Espanyol
Paraan ng Pagtugon ng mga Fil sa kolonyalismong Espanyol
 
Pagbubuo ng Pilipinas Bilang Isang Bansa.pptx
Pagbubuo ng Pilipinas Bilang Isang Bansa.pptxPagbubuo ng Pilipinas Bilang Isang Bansa.pptx
Pagbubuo ng Pilipinas Bilang Isang Bansa.pptx
 
Lesson Plan - Aralin 5 Paraan ng Pamamahala ng mga Espanyol sa Bansa
Lesson Plan - Aralin 5 Paraan ng Pamamahala ng mga Espanyol sa BansaLesson Plan - Aralin 5 Paraan ng Pamamahala ng mga Espanyol sa Bansa
Lesson Plan - Aralin 5 Paraan ng Pamamahala ng mga Espanyol sa Bansa
 
Aralin 11 - Ang Pamahalaang Militar ng mga Amerikano (2).pptx
Aralin 11 - Ang Pamahalaang Militar ng mga Amerikano (2).pptxAralin 11 - Ang Pamahalaang Militar ng mga Amerikano (2).pptx
Aralin 11 - Ang Pamahalaang Militar ng mga Amerikano (2).pptx
 
Pag-usbong ng Liberal na Ideya
Pag-usbong ng Liberal na IdeyaPag-usbong ng Liberal na Ideya
Pag-usbong ng Liberal na Ideya
 
Kilusang propaganda at katipunan
Kilusang propaganda at katipunanKilusang propaganda at katipunan
Kilusang propaganda at katipunan
 
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
 
Mga napapanahong isyung lokal at nasyonal
Mga napapanahong isyung lokal at nasyonalMga napapanahong isyung lokal at nasyonal
Mga napapanahong isyung lokal at nasyonal
 
Ikatlong bahagi ng aralin 5
Ikatlong bahagi ng aralin 5Ikatlong bahagi ng aralin 5
Ikatlong bahagi ng aralin 5
 
Modyul 8 pagsibol ng kamalayang pilipino
Modyul 8 pagsibol ng kamalayang pilipinoModyul 8 pagsibol ng kamalayang pilipino
Modyul 8 pagsibol ng kamalayang pilipino
 
Q3-W1 -W2-AP5.pptx
Q3-W1 -W2-AP5.pptxQ3-W1 -W2-AP5.pptx
Q3-W1 -W2-AP5.pptx
 

Mehr von Jared Ram Juezan

Mga hamong pangkapaligiran
Mga hamong pangkapaligiranMga hamong pangkapaligiran
Mga hamong pangkapaligiranJared Ram Juezan
 
Strengthening research to improve schooling outcomes
Strengthening research to improve schooling outcomesStrengthening research to improve schooling outcomes
Strengthening research to improve schooling outcomesJared Ram Juezan
 
Learner information system
Learner information systemLearner information system
Learner information systemJared Ram Juezan
 
Adoption of the basic education research agenda
Adoption of the basic education research agendaAdoption of the basic education research agenda
Adoption of the basic education research agendaJared Ram Juezan
 
10 klase ng titser kapag may inset o seminar
10 klase ng titser kapag may inset o seminar10 klase ng titser kapag may inset o seminar
10 klase ng titser kapag may inset o seminarJared Ram Juezan
 
Guidelines on the appointment and promotion of teaching personnel
Guidelines on the appointment and promotion of teaching personnelGuidelines on the appointment and promotion of teaching personnel
Guidelines on the appointment and promotion of teaching personnelJared Ram Juezan
 
Tips on passing the licensure
Tips on passing the licensureTips on passing the licensure
Tips on passing the licensureJared Ram Juezan
 
Yunit 3, aralin 3 pagkamulat
Yunit 3, aralin 3  pagkamulatYunit 3, aralin 3  pagkamulat
Yunit 3, aralin 3 pagkamulatJared Ram Juezan
 
Yunit 3, aralin 1 paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europeYunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1 paglakas ng europeJared Ram Juezan
 
The role of social media in learning
The role of social media in learningThe role of social media in learning
The role of social media in learningJared Ram Juezan
 
Ang mga vegetation cover ng asya
Ang mga vegetation cover ng asyaAng mga vegetation cover ng asya
Ang mga vegetation cover ng asyaJared Ram Juezan
 
Mapa ng asya at rehiyon nito anyong lupa at anyong tubig
Mapa ng asya at rehiyon nito  anyong lupa at anyong tubigMapa ng asya at rehiyon nito  anyong lupa at anyong tubig
Mapa ng asya at rehiyon nito anyong lupa at anyong tubigJared Ram Juezan
 

Mehr von Jared Ram Juezan (20)

Lipunan
LipunanLipunan
Lipunan
 
Kultura
KulturaKultura
Kultura
 
Mga hamong pangkapaligiran
Mga hamong pangkapaligiranMga hamong pangkapaligiran
Mga hamong pangkapaligiran
 
Mga uri ng empleyado
Mga uri ng empleyadoMga uri ng empleyado
Mga uri ng empleyado
 
9 types of students
9 types of students9 types of students
9 types of students
 
Strengthening research to improve schooling outcomes
Strengthening research to improve schooling outcomesStrengthening research to improve schooling outcomes
Strengthening research to improve schooling outcomes
 
Rank of skills
Rank of skillsRank of skills
Rank of skills
 
Learner information system
Learner information systemLearner information system
Learner information system
 
Adoption of the basic education research agenda
Adoption of the basic education research agendaAdoption of the basic education research agenda
Adoption of the basic education research agenda
 
10 klase ng titser kapag may inset o seminar
10 klase ng titser kapag may inset o seminar10 klase ng titser kapag may inset o seminar
10 klase ng titser kapag may inset o seminar
 
Guidelines on the appointment and promotion of teaching personnel
Guidelines on the appointment and promotion of teaching personnelGuidelines on the appointment and promotion of teaching personnel
Guidelines on the appointment and promotion of teaching personnel
 
Tips on passing the licensure
Tips on passing the licensureTips on passing the licensure
Tips on passing the licensure
 
Yunit 3, aralin 3 pagkamulat
Yunit 3, aralin 3  pagkamulatYunit 3, aralin 3  pagkamulat
Yunit 3, aralin 3 pagkamulat
 
Yunit 3, aralin 1 paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europeYunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1 paglakas ng europe
 
The role of social media in learning
The role of social media in learningThe role of social media in learning
The role of social media in learning
 
Klima ng asya
Klima ng asyaKlima ng asya
Klima ng asya
 
Ang mga vegetation cover ng asya
Ang mga vegetation cover ng asyaAng mga vegetation cover ng asya
Ang mga vegetation cover ng asya
 
Mapa ng asya at rehiyon nito anyong lupa at anyong tubig
Mapa ng asya at rehiyon nito  anyong lupa at anyong tubigMapa ng asya at rehiyon nito  anyong lupa at anyong tubig
Mapa ng asya at rehiyon nito anyong lupa at anyong tubig
 
Budget of work 3 (1)
Budget of work 3 (1)Budget of work 3 (1)
Budget of work 3 (1)
 
Budget of work 2 (1)
Budget of work 2 (1)Budget of work 2 (1)
Budget of work 2 (1)
 

Mga problema ng kolonya

 • 1. MGA PROBLEMA NG KOLONYA AYON SA PROPAGANDISTA
 • 2. Ang mga repormang pinetisyon ng mga propagandista ay tugon sa nakikita nilang problema sa kolonya. Marami ang mga problema sa panahong iyon, at ang pinakamahalaga ay nahahati sa tatlong kategorya.
 • 3. Pang – aabuso ng mga prayleng Espanyol
 • 4. PANG – AABUSO NG MGA PRAYLENG ESPANYOL Ayon sa “Monarchism in the Philippines” ni Marcelo H. del Pilar
 • 5. PANG – AABUSO NG MGA PRAYLENG ESPANYOL 1. “the friar handles the Filipino as he pleases”
 • 6. PANG – AABUSO NG MGA PRAYLENG ESPANYOL 1. “the friar handles the Filipino as he pleases” 2. Prayle ang namamahala ng mga paaralan o edukasyon at pag – aaral ng mga Pilipino
 • 7. PANG – AABUSO NG MGA PRAYLENG ESPANYOL 3. Nangongolekta ng pera ang mga prayle gamit ang mga turo at ritwal ng Simbahan (halimbawa sa paglilibing)
 • 8. PANG – AABUSO NG MGA PRAYLENG ESPANYOL 4. Nasabing hindi makatarungan ang pangongolekta dahil kahit ang mga namatayan at gipit sa pera ay pinilit magbayad para malibing ang namatay.
 • 9. PANG – AABUSO NG MGA PRAYLENG ESPANYOL 5. Hindi nirereklamo sa korte ang mga prayle dahil malakas ang impluwensiya ng mga ito sa pamahalaan at lipunan.
 • 10. PANG – AABUSO NG MGA PRAYLENG ESPANYOL Ayon sa “Aba, Ginoong Barya” ni Marcelo H. del Pilar
 • 11. PANG – AABUSO NG MGA PRAYLENG ESPANYOL 1. Ang pagmamalabis ng prayle ay ang sobrang pagkuha ng pera mula sa tao. Makikita ito sa mga salitang “aba, ginoong barya,” “nakakapuno ng alkansya,” “kaban mong mapusok,” at “santa barya.”
 • 12. PANG – AABUSO NG MGA PRAYLENG ESPANYOL 2. Ang ‘dasal’ ay para sa karaniwang tao dahil isinulat ito sa Pilipino (at hindi sa Espanyol) at sa anyo ng isang dasal na kilala ng marami.
 • 13. PANG – AABUSO NG MGA PRAYLENG ESPANYOL 3. Mabisa ang paggamit ng satiriko dahil katawatawa ito ngunit may sinasabi. Kahit ordinaryong tao ay makakaunawa nito.
 • 14. Maling pamamahala ng kolonya Pang – aabuso ng mga prayleng Espanyol
 • 15. MALING PAMAMAHALA NG KOLONYA Ayon sa “The Distressing Situation of the Philippines” ni Graciano Lopez – Jaena
 • 16. Maling pamamahala ng kolonya Pagtupad ng mga opisyal sa kanilang tungkulin
 • 17. MALING PAMAMAHALA NG KOLONYA a. PAGTUPAD NG MGA OPISYAL SA KANILANG TUNGKULIN
 • 18. MALING PAMAMAHALA NG KOLONYA a. PAGTUPAD NG MGA OPISYAL SA KANILANG TUNGKULIN Naging pabaya ang mga opisyal sa pagtupad ng kanilang tungkulin, o hindi nila alam kung paano tugunan ang mga problema.
 • 19. MALING PAMAMAHALA NG KOLONYA a. PAGTUPAD NG MGA OPISYAL SA KANILANG TUNGKULIN Walang oras ang gobernador-heneral para sa pamamahala ng kolonya.
 • 20. Maling pamamahala ng kolonya Kassanyan ng mga empleyado ng gobyerno Pagtupad ng mga opisyal sa kanilang tungkulin
 • 21. MALING PAMAMAHALA NG KOLONYA b. KASANAYAN NG MGA EMPLEYADO NG GOBYERNO
 • 22. MALING PAMAMAHALA NG KOLONYA b. KASANAYAN NG MGA EMPLEYADO NG GOBYERNO Hindi karapat-dapat sa posisyon o may kakulangan sa kasanayan ang mga empleyado ng pamahalaan.
 • 23. Maling pamamahala ng kolonya Pagpapalit ng mga opsiyal at empleyado Kassanyan ng mga empleyado ng gobyerno Pagtupad ng mga opisyal sa kanilang tungkulin
 • 24. MALING PAMAMAHALA NG KOLONYA c. PAGPAPALIT NG MGA EMPLEYADO NG GOBYERNO
 • 25. MALING PAMAMAHALA NG KOLONYA c. PAGPAPALIT NG MGA EMPLEYADO NG GOBYERNO Nagdulot ito ng korupsyon at pagkalito. Marahil ay hindi natapos o nasundan ang mga proyektong nasimulan.
 • 26. Maling pamamahala ng kolonya Pagpapalit ng mga opsiyal at empleyado Kassanyan ng mga empleyado ng gobyerno Pagtupad ng mga opisyal sa kanilang tungkulin Pagtupad sa batas ungkol sa pag – empleyo ng mga Pilipino sa pamahalaan
 • 27. MALING PAMAMAHALA NG KOLONYA d. PAGTUPAD SA BATAS TUNGKOL SA PAG-EMPLEYO NG MGA PILIPINO SA PAMAHALAAN
 • 28. MALING PAMAMAHALA NG KOLONYA d. PAGTUPAD SA BATAS TUNGKOL SA PAG-EMPLEYO NG MGA PILIPINO SA PAMAHALAAN Hindi ipinatupad ang batas sa pag – empleyo ng mga Pilipino sa serbisyong sibil.
 • 29. Maling pamamahala ng kolonya Pagpapalit ng mga opsiyal at empleyado Kassanyan ng mga empleyado ng gobyerno Pagtupad ng mga opisyal sa kanilang tungkulin Pagtupad sa batas ungkol sa pag – empleyo ng mga Pilipino sa pamahalaan Kalagayan ng Pilipinas
 • 30. MALING PAMAMAHALA NG KOLONYA e. KALAGAYAN NG PILIPINAS
 • 31. MALING PAMAMAHALA NG KOLONYA e. KALAGAYAN NG PILIPINAS walang pagbabago o pag – asenso sa pamumuhay ng mga Pilipino
 • 32. f. NANGYAYARI PA RIN BA ANG MGA PROBLEMA SA PAMAHALAAN SA KASALUKUYAN? MAGBIGAY NG HALIMBAWA.
 • 33. f. NANGYAYARI PA RIN BA ANG MGA PROBLEMA SA PAMAHALAAN SA KASALUKUYAN? MAGBIGAY NG HALIMBAWA. Opo, mayroon pang problemang nananatili hanggang ngayon, katulad ng sumusunod. • Nakikita pa ang korupsyon sa pamahalaan at maging sa ibang aspeto ng buhay. • May mga opisyal at empleyado ng pamahalaan na walang sapat na kasanayan sa kanilang posisyon. • May mga opisyal at empleyado ng pamahalaan na naging pabaya sa kanilang tungkulin. • May mga bahagi pa rin ng bansa na halos hindi umaasenso ang kanilang kalagayan.
 • 34. Maling pamamahala ng kolonya Pang – aabuso ng mga prayleng Espanyol Kawalan ng kamalayan bilang bansa
 • 35. KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA Ayon sa “On the Indolence of Filipinos” ni Jose Rizal
 • 36. KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA 1. ANO ANG IBIG SABIHIN NI RIZAL SA “NATIONAL SENTIMENT” (DAMDAMING PAMBANSA)?
 • 37. KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA 1. ANO ANG IBIG SABIHIN NI RIZAL SA “NATIONAL SENTIMENT” (DAMDAMING PAMBANSA)? Ito ang damdaming dulot ng pagiging isang bayan katulad ng organismong may mga ugat na dinadaanan ng dugo para bumuhay at kumilos nang isa. Sa damdaming ito ay umiiral ang bayan at hindi ang indibidwal na tao.
 • 38. KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA 2. ANONG MGA HALIMBAWA ANG IBINIGAY NIYA UPANG PATUNAYAN ANG KAWALAN NG GANITONG KAMALAYAN?
 • 39. KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA 2. ANONG MGA HALIMBAWA ANG IBINIGAY NIYA UPANG PATUNAYAN ANG KAWALAN NG GANITONG KAMALAYAN?  Ang Pilipino ay isang indibidwal lamang at hindi kasapi ng bansa.
 • 40. KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA 2. ANONG MGA HALIMBAWA ANG IBINIGAY NIYA UPANG PATUNAYAN ANG KAWALAN NG GANITONG KAMALAYAN?  Ang Pilipino ay isang indibidwal lamang at hindi kasapi ng bansa.  Kakaunti ang Pilipinong tumututol sa mga hakbanging nakakasama sa bayan at kakaunti rin ang lumalaban para sa kanyang kapakanan.
 • 41. KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA 2. ANONG MGA HALIMBAWA ANG IBINIGAY NIYA UPANG PATUNAYAN ANG KAWALAN NG GANITONG KAMALAYAN?  Ang Pilipino ay isang indibidwal lamang at hindi kasapi ng bansa.  Kakaunti ang Pilipinong tumututol sa mga hakbanging nakakasama sa bayan at kakaunti rin ang lumalaban para sa kanyang kapakanan.  Tinatanggap ng mga Pilipinong pinuno ng munisipyo ang agmamalabis ng mga prayle at Kastilang opisyal.
 • 42. KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA 2. ANONG MGA HALIMBAWA ANG IBINIGAY NIYA UPANG PATUNAYAN ANG KAWALAN NG GANITONG KAMALAYAN?  Ang Pilipino ay isang indibidwal lamang at hindi kasapi ng bansa.  Kakaunti ang Pilipinong tumututol sa mga hakbanging nakakasama sa bayan at kakaunti rin ang lumalaban para sa kanyang kapakanan.  Tinatanggap ng mga Pilipinong pinuno ng munisipyo ang agmamalabis ng mga prayle at Kastilang opisyal.  Interesado lamang ang mga Pilipinong opisyal sa kanilang kikitain.
 • 43. KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA 3. SA TINGIN NI RIZAL, BAKIT WALA O MAHIRAP HUBUGIN ANG KAMALAYANG ITO?
 • 44. KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA 3. SA TINGIN NI RIZAL, BAKIT WALA O MAHIRAP HUBUGIN ANG KAMALAYANG ITO?  Dahil walang kalayaan sa kolonya—bawal maghayag o magtatag ng asosasyon, halimbawa—naging mahina at mabagal ang mga Pilipino at nahirapan silang bumuo ng mas malawak na kamalayan.
 • 45. KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA 3. SA TINGIN NI RIZAL, BAKIT WALA O MAHIRAP HUBUGIN ANG KAMALAYANG ITO?  Dahil walang kalayaan sa kolonya—bawal maghayag o magtatag ng asosasyon, halimbawa—naging mahina at mabagal ang mga Pilipino at nahirapan silang bumuo ng mas malawak na kamalayan.  Mahirap ding hubugin itong kamalayan dahil sa pagnanais ng Pilipino sa katahimikan at kawalan ng gulo o away.
 • 46. KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA 3. SA TINGIN NI RIZAL, BAKIT WALA O MAHIRAP HUBUGIN ANG KAMALAYANG ITO?  Dahil walang kalayaan sa kolonya—bawal maghayag o magtatag ng asosasyon, halimbawa—naging mahina at mabagal ang mga Pilipino at nahirapan silang bumuo ng mas malawak na kamalayan.  Mahirap ding hubugin itong kamalayan dahil sa pagnanais ng Pilipino sa katahimikan at kawalan ng gulo o away.  Mahina ang mga nanungkulan sa mababang antas ng gobyerno samantalang walang pakialam ang mga nasa itaas at papalit-palit pa.
 • 47. KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA 3. SA TINGIN NI RIZAL, BAKIT WALA O MAHIRAP HUBUGIN ANG KAMALAYANG ITO?  Dahil walang kalayaan sa kolonya—bawal maghayag o magtatag ng asosasyon, halimbawa—naging mahina at mabagal ang mga Pilipino at nahirapan silang bumuo ng mas malawak na kamalayan.  Mahirap ding hubugin itong kamalayan dahil sa pagnanais ng Pilipino sa katahimikan at kawalan ng gulo o away.  Mahina ang mga nanungkulan sa mababang antas ng gobyerno samantalang walang pakialam ang mga nasa itaas at papalit-palit pa.  Walang pagkakaisa ang mga Pilipino.
 • 48. KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA 3. SA TINGIN NI RIZAL, BAKIT WALA O MAHIRAP HUBUGIN ANG KAMALAYANG ITO?  Dahil walang kalayaan sa kolonya—bawal maghayag o magtatag ng asosasyon, halimbawa—naging mahina at mabagal ang mga Pilipino at nahirapan silang bumuo ng mas malawak na kamalayan.  Mahirap ding hubugin itong kamalayan dahil sa pagnanais ng Pilipino sa katahimikan at kawalan ng gulo o away.  Mahina ang mga nanungkulan sa mababang antas ng gobyerno samantalang walang pakialam ang mga nasa itaas at papalit-palit pa.  Walang pagkakaisa ang mga Pilipino.  Sariling interes lang ang habol ng mga lokal na opisyal na Pilipino.
 • 49. KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA 3. SA TINGIN NI RIZAL, BAKIT WALA O MAHIRAP HUBUGIN ANG KAMALAYANG ITO?  Dahil walang kalayaan sa kolonya—bawal maghayag o magtatag ng asosasyon, halimbawa—naging mahina at mabagal ang mga Pilipino at nahirapan silang bumuo ng mas malawak na kamalayan.  Mahirap ding hubugin itong kamalayan dahil sa pagnanais ng Pilipino sa katahimikan at kawalan ng gulo o away.  Mahina ang mga nanungkulan sa mababang antas ng gobyerno samantalang walang pakialam ang mga nasa itaas at papalit-palit pa.  Walang pagkakaisa ang mga Pilipino.  Sariling interes lang ang habol ng mga lokal na opisyal na Pilipino.  Maraming Pilipino ang naghihirap simula palamang ng kanilang pagkasilang.
 • 50. KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA 4. BAKIT MAHALAGA ANG PAGBUO NG DAMDAMING PAMBANSA SA IKA-19 NA SIGLO?
 • 51. KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA 4. BAKIT MAHALAGA ANG PAGBUO NG DAMDAMING PAMBANSA SA IKA-19 NA SIGLO?  Inasahang magsisilbi itong basehan ng pagkabuklod- buklod ng mga Pilipino. 
 • 52. KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA 4. BAKIT MAHALAGA ANG PAGBUO NG DAMDAMING PAMBANSA SA IKA-19 NA SIGLO?  Inasahang magsisilbi itong basehan ng pagkabuklod- buklod ng mga Pilipino.  Ang sama-samang pagkilos ay susi sa pag-unlad ng bansa.
 • 53. KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA 4. BAKIT MAHALAGA ANG PAGBUO NG DAMDAMING PAMBANSA SA IKA-19 NA SIGLO?  Inasahang magsisilbi itong basehan ng pagkabuklod- buklod ng mga Pilipino.  Ang sama-samang pagkilos ay susi sa pag-unlad ng bansa.  Mababawasan ang pangungurakot sa gobyerno kung may damdaming pambansa.
 • 54. KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA 4. BAKIT MAHALAGA ANG PAGBUO NG DAMDAMING PAMBANSA SA IKA-19 NA SIGLO?  Inasahang magsisilbi itong basehan ng pagkabuklod- buklod ng mga Pilipino.  Ang sama-samang pagkilos ay susi sa pag-unlad ng bansa.  Mababawasan ang pangungurakot sa gobyerno kung may damdaming pambansa.  Pagtutuunan ng pansin ang mga kapos-palad na kababayan dahil di lang ang sarili ang pagiisipan.
 • 55. KAWALAN NG KAMALAYAN BILANG BANSA 5 . SA TINGIN NINYO, PROBLEMA PA BA NGAYON ANG KAWALAN NG DAMDAMING PAMBANSA? PATUNAYAN ANG INYONG SAGOT.
 • 56. Mga problemang tinukoy ng mga repormista sa siglo 19 na problema pa rin ngayon • Pangungurakot sa gobyerno (at sa ibang larangan ng buhay) • Pabago-bagong administrasyon lalo na sa lokal na pamahalaan, na nakaaapekto sa pagpapatuloy o pagtigil ng mga proyekto • Ang hindi pagtupad ng batas • Ang hindi pagkapantay-pantay na administrasyon ng hustisya • Mga abusadong opisyal • Mga empleyado at opisyal sa gobyerno na hindi handa o walang kakayahan para sa trabaho • Kahirapan ng tao
 • 57.  Learner’s Module (Q2, M3) pp. 1 – 13  Teaching Guide (Q2, M3) pp. 67 - 70
 • 59. All is well May the odds be ever in your favor Good vibes =)
 • 60.
 • 61. Prepared By: JARED RAM A. JUEZAN Teacher I, AP 7 September 15, 2013 Thank you very much