Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Katuturan ng kultura
Katuturan ng kultura
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 38 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie Kultura (20)

Weitere von Jared Ram Juezan (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Kultura

 1. 1. KULTURA
 2. 2. Ano ang kultura? •Ayon kina Andersen at Taylor (2007), ang kultura ay isang kumplikadong sistema ng ugnayan na nagbibigay - kahulugan sa paraan ng pamumuhay ng isang grupong panlipunan o isang lipunan sa kabuuan.
 3. 3. Ano ang kultura? •Sa isang lipunan, binibigyang - katwiran ng kultura ang maganda sa hindi, ang tama sa mali at ang mabuti sa masama.
 4. 4. Ano ang kultura? •Panopio (2007) “ito ang kabuuang konseptong sangkap sa pamumuhay ng mga tao, ang batayan ng kilos at gawi, at ang kabuuang gawain ng tao”.
 5. 5. Ano ang kultura? •Mooney (2011), ang kultura ay tumutukoy sa kahulugan at paraan ng pamumuhay na naglalarawan sa isang lipunan.
 6. 6. Ano ang dalawang uri ng kultura? 1. MATERYAL gusali, likhang – sining, kagamitan at iba pang bagay na nakikita at nahahawakan at gawa o nilikha (Panopio, 2007)
 7. 7. Ano ang dalawang uri ng kultura? 2. DI - MATERYAL Kabilang dito ang batas, gawi, ideya, paniniwala, at norms ng isang grupo ng tao. Hindi tulad ng materyal na kultura, hindi ito nahahawakan subalit ito ay maaaring makita o maobserbahan. (Mooney, 2011)
 8. 8. Anu – ano ang mga elemento ng kultura?
 9. 9. Anu – ano ang mga elemento ng kultura? 1. PANINIWALA O BELIEFS kahulugan at paliwanag tungkol sa pinaniniwalaan at tinatanggap na totoo.
 10. 10. Anu – ano ang mga elemento ng kultura? 1. PANINIWALA O BELIEFS Maituturing itong batayan ng pagpapahalaga ng isang grupo o lipunan sa kabuuan.
 11. 11. Anu – ano ang mga elemento ng kultura? 1. PANINIWALA O BELIEFS Nakakaapekto sa mga isyu at hamong panlipunan ang paniniwala ng isang indibiduwal o pangkat ng tao.
 12. 12. Anu – ano ang mga elemento ng kultura? 2. PAGPAPAHALAGA O VALUES Maituturing itong batayan ng isang grupo o ng lipunan sa kabuuan kung ano ang katanggap-tanggap at kung ano ang hindi. Batayan ito kung ano ang tama at mali, maganda at kung ano ang nararapat at hindi nararapat (Mooney, 2011)
 13. 13. Anu – ano ang mga elemento ng kultura? 3. NORMS mga asal, kilos, o gawi na binuo at nagsisilbing pamantayan sa isang lipunan.
 14. 14. Anu – ano ang mga elemento ng kultura? 3. NORMS nagsisilbing batayan ng mga ugali, aksyon, at pakikitungo ng isang indibiduwal sa lipunang kaniyang kinabibilangan.
 15. 15. Uri ng norms FOLKWAYS pangkalahatang batayan ng kilos ng mga tao sa isang grupo o sa isang lipunan sa kabuuan.
 16. 16. Uri ng norms MORES tumutukoy sa mas mahigpit na batayan ng pagkilos.
 17. 17. Anu – ano ang mga elemento ng kultura? 3. NORMS Ang kawalan ng batayan ng pagkilos sa isang lipunan ay maaaring magdulot ng kaguluhan.
 18. 18. Ang kawalan ng batayan ng pagkilos sa isang lipunan ay maaaring magdulot ng kaguluhan.
 19. 19. Anu – ano ang mga elemento ng kultura? 4. SYMBOLS ang paglalapat ng kahulugan sa isang bagay ng mga taong gumagamit dito. (White, 1949)
 20. 20. Anu – ano ang mga elemento ng kultura? 4. SYMBOLS Kung walang simbolo, walang magaganap na komunikasyon at hindi rin magiging posible ang interaksiyon ng mga tao sa lipunan.
 21. 21. MODIFIED TRUE OR FALSE Isulat ang TAMA kung wasto ang isinasaad ng pangungusap; kung ito ay mali, itama ang salitang may salungguhit upang maiwasto ang pahayag. Isulat ang iyong sagot sa patlang. __________1. Ang kultura ay tumutukoy sa kahulugan at paraan ng pamumuhay ng mga mamamayan sa isang lipunan.
 22. 22. MODIFIED TRUE OR FALSE __________2. Ang paniniwala ay isang elemento ng kultura na tumutukoy sa mga asal, kilos o gawi na nagsisilbing pamantayan ng pagkilos sa isang lipunan.
 23. 23. MODIFIED TRUE OR FALSE _________3. Ang pagpapahalaga ay batayan ng pagkilos na katanggap - tanggap sa grupo ng mga tao o lipunan sa kabuuan.
 24. 24. MODIFIED TRUE OR FALSE __________4. Ang hindi pagsunod sa norms ng isang lipunan ay may kaukulang kaparusahan o sanctions.
 25. 25. MODIFIED TRUE OR FALSE __________5. Ang kultura ay naglalarawan sa isang lipunan.
 26. 26. SUSI SA PAGWAWASTO 1. TAMA 2. NORMS 3. TAMA 4. TAMA 5. TAMA
 27. 27. REFERENCES http://www.prweb.com/releases/philippines-divorce/christian- filipina-dating/prweb10877457.htm http://shaunmarlon.deviantart.com/art/Philippines-motion- culture-261447430 http://www.univie.ac.at/Voelkerkunde/apsis/aufi/yakan/yakan.htm http://top-tattoos-ideas.com/filipino-tribal-art-tattoo/ https://www.hoppler.com.ph/blog/design-and- architecture/history-of-philippine-architecture https://www.123rf.com/photo_8642205_collection-of-hand- gestures--vector-illustration.html
 28. 28. REFERENCES https://search.credoreference.com/content/topic/tagalog_language http://iampinoypi.blogspot.com/2012/12/what-is-mano-po-means.html http://www.messagetoeagle.com/ancient-bayanihan-tradition-of-the- filipino-people-villagers-move-your-entire-house-including-walls-and- roof/ https://getrevising.co.uk/resources/global_development_gender https://www.pinterest.com/pin/656188608177034052/ http://www.personal.ceu.hu/students/14/Orsolya_Mikola/ http://juandelacruz013.blogspot.com/2012/11/bawal-umihi-dito.html AP 10 LM, pp. 23 - 25
 29. 29. DOWNLOAD LINK http://www.slideshare.net/jaredram55 E-mail: jaredram55@yahoo.com jaredram55@gmail.com jared.juezan@deped.gov.ph
 30. 30. PREPARED: JARED RAM A. JUEZAN Teacher, AP 10 June 8, 2017 THANK YOU VERY MUCH!

×