Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 42 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (19)

Andere mochten auch (17)

Anzeige

Ähnlich wie Klima ng asya (20)

Weitere von Jared Ram Juezan (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Klima ng asya

 1. 1. ANG MGA URI NG KLIMA NG ASYA
 2. 2. Narito ang isang talahanayan na nagpapakita ng iba’t-ibang uri ng klima sa mga rehiyon ng Asya. Basahin at unawain mo itong mabuti at batay sa mga datos at paglalarawan dito ay bumuo ka ng paghihinuha kung paanong ang klima ay nakaimpluwensya sa pamumuhay ng mga Asyano.
 3. 3. HILAGANG ASYA Sentral Kontinental. Mahaba ang taglamig na karaniwang tumatagal ng anim na buwan, at maigsi ang tag-init, ngunit may ilang mga lugar na nagtataglay ng matabang lupa. Gayunpaman, malaking bahagi ng rehiyon ay hindi kayang panirahan ng tao dahil sa sobrang lamig.
 4. 4. KANLURANG ASYA Hindi palagian ang klima. Maaaring magkaroon ng labis o di kaya’y katamtamang init o lamig ang lugar na ito. Bihira at halos hindi nakakaranas ng ulan ang malaking bahagi ng rehiyon. Kung umulan man, into’y kadalasang bumabagsak lamang sa mga pook na malapit sa dagat.
 5. 5. TIMOG ASYA Iba-iba ang klima sa loob ng isang taon. Mahalumigmig kung Hunyo hanggang Setyembre, taglamig kung buwan ng Disyembre hanggang Pebrero, at kung Marso hanggang Mayo, tag-init at tagtuyot. Nananatili malamig dahil sa niyebe o yelo ang Himalayas at ibang bahagi ng rehiyon.
 6. 6. SILANGANG ASYA Monsoon Climate ang uri ng klima ng rehiyon. Dahil sa lawak ng rehiyong into, ang mga bansa dito ay nakakaranas ng iba-ibang panahon- mainit na panahon para sa mga bansang nasa mababang latitude, malamig at nababalutan naman ng yelo ang ilang bahagi ng rehiyon.
 7. 7. TIMOG - SILANGANG ASYA Halos lahat ng bansa sa rehiyon ay may klimang tropikal, nakararanas ng tag-init, taglamig, tag-araw at tag-ulan.
 8. 8. Ang karaniwang panahon o average weather na nararanasan ng isang lugar sa loob ng mahabang panahon ay tinatawag na klima. Kinapapalooban ito ng mga elemento tulad ng temperatura, ulan at hangin. Maraming salik ang nakakaapekto sa klima ng isang lugar. Ilan dito ay ang lokasyon, topograpiya, uri o dami ng mga halaman, at distansya sa mga anyong tubig. Dahil sa lawak ng Asya, matatagpuan dito ang lahat ng uri ng klima at panahon.
 9. 9. Samantala, ang mga monsoon o mga hanging nagtataglay ng ulan ay isang bahagi ng klima na may matinding epekto sa lipunan at iba pang salik ng pamumuhay ng tao lalo’t higit yaong mga nasa silangan at Timog - Silangang Asya. Depende sa lakas ng bugso nito, ito ay maaaring magdulot ng parehong kapakinabangan at kapinsalaan.
 10. 10. Direksyon ng Hanging Amihan o Northeast Monsoon na nagmumula sa Siberia patungong Karagatan (kaliwa), at ng Hanging Habagat o Southwest Monsoon na nagmumula sa karagatan patungong kontinente.
 11. 11. PAMPROSESONG TANONG 1. Bakit ang isang malaking kontinente ng Asya ay mayroong iba’t- ibang uri ng klima? Mas na-kabubuti ba ito o mas nakasasama?
 12. 12. PAMPROSESONG TANONG 2. Paano naaapektuhan ng monsoon sa Asya ang mga Asyano? Ipaliwanag ang kasagutan sa konsepto ng salik kultural.
 13. 13. PAMPROSESONG TANONG 3. Bigyan ng paghihinuha kung paanong ang mga pananim at behetasyon sa Asya ay nakade-pende sa uri ng klima mayroon sa isang partikular na lugar o bansa. Magsagawa ng masus-ing pagpapaliwanag sa sagot.
 14. 14. PAMPROSESONG TANONG 4. Pansinin ang pigura ng direksyon ng mga monsoon na nasa itaas. Ito ba ay makakapagbigay paliwanag kung bakit madalas ang bagyo sa Pilipinas? Bakit?
 15. 15. PAMPROSESONG TANONG 5. Bakit mahalagang malaman ng mga Pilipino ang ganitong kalagayan ng Pilipinas?
 16. 16. ANG PACIFIC RING OF FIRE Ang Pilipinas, kasama ang ilang mga bansa sa rehiyong Asya Pasipiko, ay nakalatag sa isang malawak na sona na kung tawagin ay “Ring of Fire,” o “Circum-Pacific Seismic Belt”. Ang lugar na ito ay nagtataglay na maraming hanay ng mga bulkan, kasama na ang mga bulkang Mayon, Pinatubo, Taal at Krakatoa. Ang pagsabog ng mga bulkan ay kadalasang nagdudulot ng paglindol o paggalaw ng lupa na nagbubunsod naman ng mga pagbabago sa pisikal na porma ng anyong lupa at anyong tubig.
 17. 17. ANG PACIFIC RING OF FIRE Tinatayang 81% ng mga pinakamalakas na lindol sa mundo ay nagaganap dito. Sinasabing noong araw pa man bago maisulat ang kasaysayan, ang karamihan sa mga anyong lupa at anyong tubig sa daigdig ay hinubog at binigyang porma ng, bukod sa paggalaw ng tectonic plates na nagpabitak at nagpaangat sa ilang bahagi ng lupa, ay dulot ng mga pagyanig mula sa pag- sabog ng bulkan.
 18. 18. PAMPROSESONG TANONG 1. Batay sa mapa, madalas ba ang paglindol sa Silangan at Timog Silangang Asya? Patunayan.
 19. 19. PAMPROSESONG TANONG 2. Ano ang kaugnayan ng pagsabog ng bulkan sa pagkakaroon ng mga pisikal na anyo tulad ng bundok, talampas, ilog, lawa, at dagat?
 20. 20. PAMPROSESONG TANONG 3. Paanong naaapektuhan ng mga pagyanig at pagsabog ng bulkan ang likas na kapaligiran at ng pamumuhay ng mga tao sa Pilipinas at ilang bahagi ng Silangang Asya? Paano ang naging pagtugon ng mga tao dito?
 21. 21. REFERENCE • AP G8 – LM pp. 25 - 27 • www.google.com/images
 22. 22. DOWNLOAD LINK http://www.slideshare.net/jaredram55 E-mail: jaredram55@yahoo.com
 23. 23. All is well, all is well, all is well May the odds be ever in your favor Good vibes =)
 24. 24. Prepared by: JARED RAM A. JUEZAN Teacher I, AP 8 June 22, 2015 THANK YOU VERY MUCH!

×