Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 7 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie Budget of work 4 (20)

Weitere von Jared Ram Juezan (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Budget of work 4

  1. 1. BUDGET OF WORK ARALING PANLIPUNAN 10 S.Y. 2015-2016 FOURTH QUARTER PAMANTAYANG PANGNILALAMAN Ang mga mag-aaral ay may pag-unawa sa mga sektor ng ekonomiya at mga patakarang pang-ekonomiya nito sa harap ng mg hamon at pwersa tungo sa pambansang pagsulong at pag-unlad PAMANTAYANG PAGGANAP Ang mga mag-aaral ay aktibong nakikibahagi sa maayos na pagpapatupad at pagpapabuti ng mga sektor ng ekonomiya at mga patakarang pang-ekonomiya nito tungo sa pambansang pagsulong at pag-unlad ARALIN LAYUNIN BILANG NG ARAW GAWAIN WRITTEN OUTPUT A. Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran 1. Pambansang Kaunlaran 2. Mga palatandaan ng Pambansang Kaunlaran 3. Iba’t ibang gampanin ng mamamayang Pilipino upang makatulong sa Pambansang 1. Nakapagbibigay ng sariling pakahulugan sa pambansang kaunlaran 2. Nasisiyasat ang mga palatandaan ng pambansang Kaunlaran 3. Natutukoy ang Iba’t Ibang gampanin ng mamamayang Pilipino upang makatulong sa 3 ALAMIN INSTA-SAGOT Picture Analysis ANG SA AMIN LANG EVOLUTION OF IDEAS LONG TEST Slogan
  2. 2. kaunlaran 4. Sama-samang pagkilos para sa Pambansang Kaunlaran. pambansang kaunlaran. 4. Napahahalagahan ang sama-samahang pagkilos ng mamamayang Pilipino para sa pambansang kaunlara. 5. Nakapagsasagawa ng isang pagpaplano kung paano makapag-aambag bilang mamamayan sa pag-unlad ng bansa. PAUNLARIN POWER OF TWO TEKS-TO-SURI OO O HINDI? CONCEPT MAPPING PAGKAKAMUKHA AT PAGKAKAIBA GRAPHIC ORGANIZER JUMBLED LEETERS KAHON-ANALYSIS PAGSUSRI NG TSART SURIIN NATIN! AKO BILANG MAG-AARAL KAPIT-BISIG ANG PANATA KO EVOLUTION OF IDEAS PAGNILAYAN MAGSURI AWITIN MO AT GAGAWIN KO! IKAMPANYA MO NA! (Gamit ang Campaign Slogan)
  3. 3. B. Sektor ng Agrikultura 1. Ang bahaging ginagampanan ng agrikultura, pangingisda at paggugubat sa ekonomiya at sa bansa. 2. Mga dahilan at epekto ng suliranin ng sector ng agrikultura, pangingisda at paggugubat sa bawat Pilipino. 3. Mga patakarang pang Ekonomiya nakatutulong sa sector ng agrikultura (industriya ng agrikultura, pangingisda, at paggugubat) Hal. -Comprehensive Agrarian Reform Law - Policy on Importation of Rice - Policy on Drug Prevention 6. Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng agrikultura, pangingisda, at paggugubat sa ekonomiya at sa bansa 7. Nasusuri ang mga dahilan at epekto ng suliranin ng sector ng agrikultura, pangingisda at paggugubat sa bawat Pilipino 8. Nabibigyang-halaga ang mga patakarang pang- ekonomiya nakatutulong sa sector ng agrikultura(industriya ng agrikultura, pangingisda, at paggugubat) 3 ALAMIN KANTANG BAYAN - ALAM KO KILALA KO ANG SEKTOR NA ITO! IDEYA-KONEK PAUNLARIN CONCEPT DEFINITION MAP LARAWAN KILALANIN! CONCEPT WEB I-VENN DIAGRAM NA 'YAN RIPPLES OF KNOWLEDGE IDEYA-KONEK! PAGNILAYAN KASO-LUTASIN IDEYA-KONEK LONG TEST REACTION PAPER MINI TRANSFER 1.ADVOCACY CAMPAIGN 2.GULAYAN SA PAARALAN/TAHANAN C. Sektor ng Industriya 1. Bahaging ginagampanan ng sector ng industriya, tulad ng pagmimina, tungo sa isang masiglang ekonomiya. 2. Ang pagkakaugnay ng sector agricultural at industriya tungo sa pag-unlad ng kabuhayan. 3. Mga patakarang pang- ekonomiya nakatulong sa sector 9. Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng sector ng industriya, tulad ng pagmimina, tungo isang masiglang ekonomiya. 10. Nasusuri ang pagkakaugnay ng sector agricultural at industriya tungo sa pag-unlad ng kabuhay 11. Nabibigyang-halaga ang 6 ALAMIN PRIMARYA-SEKUNDARYA HALA! PINAGMULAN, ALAM KO! ARROW INACTION PAUNLARIN CONCEPT MAP DATOS...DATOS BENEPISYO O EPEKTO? VENN DIAGRAM ECO-SIGNS LONG TEST SURVEY QUESTIONNAIRE
  4. 4. industriya - Filipino First Policy - Policy on Microfinancing - Policy on Online Businesses mga patakarang pang- ekonomiyang nakatutulong sa sector ng indutriya. ARROW IN ACTION PAGNILAYAN KNOWLEDGE! POWER! GAWAIN 2 TAKE 2 PRESYO NG LANGIS,PARANG SPAGHETTI PAG-ARALAN MO ANG PRESYONG LANGIS INDUSTRIYA, MAYROON BA? ARROW IN ACTION INDUSTRIAL RESEARCH (Pangangalap ng Datos sa pagtugon sa position paper D. Sektor ng Paglilingkod 1. Ang bahaging ginagampanan ng sector ng paglilingkod sa pambansang ekonomiya. 2. Mga patakarang pang- ekonomiya na nakakatulong sa sector ng paglilingkod 3. Batas na Nagbibigay Proteksyon at Nangangalaga sa mga Karapatan ng Manggagawa - Contractualization and Labor Outsourcing - Salary Standardization Law 12. Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng sector ng paglilingkod 13. Napapahalagan ang mga patakarang pang-ekonomiya na nakakatulong sa sector ng paglilingkod 14. Nakpagbibigay ng sariling pakahulugan sa konsepto ng impormal na sektor 3 ALAMIN ON THE JOB CALL OUT PAUNLARIN TEKS TO GRAPH TRI QUESTION DATOS INTERPRET PAGLILINGKOD KOLEK PINOY SAAN MAN SA MUNDO TULONG PAGLILINGKOD BATAS-PAGLILINGKOD PAGNILAYAN LONG TEST POSTER MAKING PAGLILINGKOD POSTAL 1.ROLE PLAY 2.SALIK-ULAT Pagsa Saliksik at pag-uulat
  5. 5. SULIRANIN AT DAHILAN CALL-OUT E. Impormal na Sektor 1. Mga Dahilan at Anyo ng Impormal na Sektor ng Ekonomiya 2. Mga Epekto ng impormal na sector ng ekonomiya 3. Mga Patakarang Pang- ekonomiya na may kaugnayan sa Impormal na Sektor - Counterfeiting - Black Market 15. Nasusuri ang mga dahilan ng pagkakaroon ng impormal na sector 16. Natataya ang mga epekto ng impormal na sector ng ekonomiya 17. Napapahalagahan ang mga patakarang pang- ekonomiya na nakakatulong sa sector ng paglilingkod 3 ALAMIN IRF SHAPE TEXT BOX PHOTO-BUCKET PYRAMID OF KNOWLEDGE CHART PAUNLARIN PROJECT RAID WORDS/CONCEPT OF WISDOM TEKSTO-SURI ULAT SA BAYAN:AYON SA BATAS! PORMAL O IPOPORMAL:TAMA o MALI IPORMAL MO!JUMBLED LETTERS PYRAMID OF KNOWLEDGE CHART PAGNILAYAN DISCUSSION WEB! PANGATWIRANAN MO! FLASH REPORT:STORY MAP CHART LONG TEST SOCIO POLITICAL CARRICATURE VIDEO PROJECT PRESENTATION
  6. 6. PYRAMID OF KNOWLEDGE CHART F. Kalakalang Panlabas 1. Ang kalakaran sa kalakalang Panlabas ng Pilipinas 2. Ang ugnayan ng Pilipinas para sa kalakalang panlabas nito sa mga samahan ng tulad ng World Trade Organization at Asia Pacific Economic Cooperation tungo sa patas na kapakinabangan ng mga mamamayan ng daigdig. 3. Mga kontribusyon ng Kalakalang Panlabas sa Pag- unlad ng Ekonomiya ng Pilipinas. 4. Mga patakaran pang- ekonomiya ng nakakatulong sa patakarang panlabas ng bansa sa buhay ng nakararaming Pilipino - Policy on ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 - Policy on Trade Liberalization 18. Natataya ang kalakaran ng kalakalang panlabas ng bansa 19. Nasususri ang ugnayan ng Pilipinas para sa kalakalang panlabas nito sa mga samahan tulad ng World Trade Organization at Asia- Pacific Economic Cooperation tungo sa patas na kapakinabangan ng mga mamamayan ng daigdig 20. Napahahalagahan ang kontribusyon ng kalakalang panlabas sa pag-unlad ekonomiya ng bansa. 4 ALAMIN COUNTRY AND FLAG HUNT HANAP-SALITA TOWER OF KNOWLEDGE PAUNLARIN TEKS-TO-GRAPH-LIST T-CHART: ABSOLUTE o COMPARATIVE IMPORT-EXPORT: I-VENN DIAG RAM MO! PHIL. ECO. TIES: Logo Natin, Ala- Min at Talakayin TEKSTO-DATA-RETRIEVAL CHART MIND TRADE QUIZ TOWER OF KNOWLEDGE PAGNILAYAN BALITA-NALYSIS BRAND B-ANYAGA o BRAND L- OKAL: SURVEY TOWER OF KNOWLEDGE LONG TEST EDITORIAL at CARTOON PANATA NG MABUTING MAMAMAYAN
  7. 7. BIG TRANSFER (FESTIVAL OF PRODUCTS) PROMOTIONAL ADVERTISEMENT AND TRADE SUMMIT TO PROMOTE PRODUCTS

×