SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 5
Downloaden Sie, um offline zu lesen
BUDGET OF WORK
ARALING PANLIPUNAN 10
S.Y. 2015-2016
SECOND QUARTER
(PAMANTAYANG PANGNILALAMAN)
Ang mga mag-aaral ay may pang-unawa samga pangunhng kaalaman sa ugnayan ng pwersasa ugnayan ng pwersa ng demand at suplay,
at sa sistema ng pmailihan bilang batayanng matalinong pagddesisiyon ng sambahayan at bahay-
PAMANTAYAN SA PAGGANAP
Ang mga mag-aaral ay kritikal na nakapagsusuri sa mga pangunahing kaalaman sa ugnayan ng pwersang demand at suplay, at sistema ng
pamilihanbilang batayan ng matalinong pagdedesisyon ng sambahayan at bahay-kalakal
Aralin Layunin
Blg.
ng
Araw
Gawain Written Output Performance Output
A. Demand 1. Nailalapat ang kahulugan ng
demand sa pan garaw-araw na
pamumuhay ng bawat pamilya
2. Nasusuri ang mga salik na
nakaaapekto sa demand
3.Matalinong nakapagpapasya s
pagtugon saga pagbabago ng
salik na
4
araw
ALAMIN
BILI AKO NO'n, BILI AKO N'yan
JUMBLED LETTERS
I-R-F
PAUNLARIN
COMPLETE IT!
DEMAND READING
I-DEMAND, ITALA, at IKURBA
MAG-COMPUTE TAYO!
GRAPHIC OEGANIZER
DEMAND UP, DEMAND DOWN
SA KANAN O SA KALIWA?
I-R-F CHART
LONG TEST
FOLLOW-UP CAMPAIGN
(paggawa ng signages)
CAMPAIGN ADS /
T-SHIRT PRINTING
PAGNILAYAN
BALITA-NALYSIS
FOLLOW-UP CAMPAIGN
I-R-F
B. ELASTISIDAD
NG DEMAND
(PRICE
ELASTICIY OF
DEMAND)
4.. Naiuuganay ang tugon ng mga
mamimili sa pagbago-bagong
presyo ng mga produkto at
serbisyo batay sa konsepto ng
price elasticity of demand
5. Naiisa at nasusuri ang ibat
ibanguri ng elastisidad ng
demand
5
araw
ALAMIN
I-SHOOT SA BASKET
A-R GUIDE (Anticipation-
reaction
Guide)
PIC-TO-POSTER
PAUNLARIN
MAGCOMPUTE TAYO!
CHART ANALYSIS
A-R-GUIDE
PAGNILAYAN
PIC-TO-POSTER
LONG TEST
PIC-TO POSTER
SLOGAN
C. Supply at
Elastisidad ng
Supply
6. Nasusuri ang mga salik na
nakaapekto sa supply
7. Matalinong nakakapagpasya sa
pagtugon sa mgapagbabago ng
salik na nakaapekto sa supply
8. Naiuugnay ang tugon ng mga
mamimili sa pabago-bagong
presyo ng mga produkto at
serbisyo batay sa konsepto ng
4
araw
ALAMIN
THREE PICS ONE WORD
GO NEGOSYO
KNOWLEFDGE ARROW
PAUNLARIN
Hulaan mo Presyo
I-GRAPH MO
SU-DA-KU (suri, datos, kurba)
MAG-COMPUTE TAYO
MAG-LEVEL-UP KA!
LONG TEST
Graph
SLOGAN
Price Survey Checklist
(Weekly monitoring of
Market Prices of
Products)
price elasticity of supply
9. Naiisa -isa at nasusuri ang ibat
ibang uri ng elastisidad ng supply
GRAPHIC ORGANIZER
ARROW IKA MO?
EX-BOX (explain inside the box)
ANO ANG DESISYON MO?
TRIPLE MATCH
MAG-COMPUTE TAYO!
KNOWLEDGE ARROW
PAGNILAYAN
ISYU-RI
KNOWLEDGE ARROW
D. Interaksyon ng
Demand at
Supply
10.Naipaliliwanag ang interaksyon
ng demand at supply sa
kalagayan ng presyo at ng
pamilihan.
11. Nasususri ag mag epekto ng
shortage at surplus sa presyo a
dami ng kalakal at
paglilingkodsa pamilihan.
12.Naimumungkahi ang paraanng
pagtugon/kalutasan sa mga
suliraning dulot ng kakulangan
at kalabisan
4
araw
ALAMIN
PAGSUSURI NG LARAWAN
RETWEET.....BARGAIN
3-2-1 CHART!
PAUNLARIN
Graph Interpretation
SUBUKIN NATIN
KNOWLEDGE ORGANIZER
LABIS, KULANG o SAKTO
S.O.S (SURPLUS o
SHORTAGE)
PAGSUSURI NG SITWASYON
GRAPHIC ORGANIZER
3-2-1- CHART
PAGNILAYAN
Role Playing
BALITA-SURI
PROJECT NEWS SHARING!
LONG TEST
Case Analysis
Reaction Paper
JOURNAL
E.Ang Pamilihan
at mga
Estruktura nito
13. Naipaliliwanagang kahlugan ng
pamilihan
14. Naapahalagahan ang bahaging
ginagampanan ng pamilihan sa
pagtugonsa pang araw-araw na
pangagailangan ng mga tao
15. Nauunawaan ang konsepto ng
Estruktura ng pamilihan
16. Nasusuri ang iba't
ibangEstruktura/sistema ng
pamilihan na tumutugon sa
maraming pangangailangan ng
mga tao
5
araw
ALAMIN
PIK-TUKLAS
I-R-F
PAUNLARIN
WORD TO CONCEPT
MAPPING
GRAPHIC ORGANIZER
STRUCTURAL, MARKET
ANALYSIS (three pics one
word)
PABILI O PATAWAD
SURIIN MO! QUIZ ON MARKET
MARKET ANALYSIS: VENN
DIAGRAM
I-R-F
PAGNILAYAN
Role Playing
STRUCTURAL MARKET
TALLY BOARD
LONG TEST
ESSAY
COLLAGE
POSTER
Mini transfer
1. ROLE PLAY
2. INFOMERCIAL
F. Ugnayan ng
Pamilihan at
Pamahalaan
17. Napapangatwiranan ang
kinakailangang pakikialam at
regulasyon ng pamahalaan sa
mga gawaing pangkabuhayan
sa iba't ibang estruktura ng
pamilihan upang matugunan
ang pangangalanagn ng mga
mamamayan
5
araw
ALAMIN
WORD HUNT
ONCE UPON A TIME
PATH OF KNOWLEDGE
PAUNLARIN
TEKS TO INFORM (DISCUSS
WEB CHART)
VENN DIAGRAM
LONG TEST
COMIC STRIP
GRAPH gamit ang Bantay
Presyo ( 1 linggong
susuriin ang paggalaw ng
presyo sa pamilihan)
INFOMERCIAL
INFO-DRIVE
ISIP-TSEK --CHAIN OF FACTS
PATH OF KNOWLEDGE
PAGNILAYAN
Video Clips Presentation
ULAT PATROL LIMBESTIGA-
NOMIKS
PATH OF KNOWLEDGE
BIG TRANSFER INFO- DYARYO

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Banghay aralin tungkol sa Konsepto ng Demand
Banghay aralin tungkol sa Konsepto ng DemandBanghay aralin tungkol sa Konsepto ng Demand
Banghay aralin tungkol sa Konsepto ng DemandAlexa Ocha
 
Modyul 7 pamilihan
Modyul 7  pamilihanModyul 7  pamilihan
Modyul 7 pamilihandionesioable
 
Ekonomiks Teaching Guide Part 4
Ekonomiks Teaching Guide Part 4Ekonomiks Teaching Guide Part 4
Ekonomiks Teaching Guide Part 4Byahero
 
Yunit 2 - Araling Panlipunan Grade 10.
Yunit 2 - Araling Panlipunan Grade 10. Yunit 2 - Araling Panlipunan Grade 10.
Yunit 2 - Araling Panlipunan Grade 10. Dave Duncab
 
Ekonomiks Teaching Guide Part 3
Ekonomiks Teaching Guide Part 3Ekonomiks Teaching Guide Part 3
Ekonomiks Teaching Guide Part 3Byahero
 
Ekonomiks Learning Module Yunit 2
Ekonomiks Learning Module Yunit 2Ekonomiks Learning Module Yunit 2
Ekonomiks Learning Module Yunit 2Byahero
 
Ap9 q2 m3_interaksyon-ng-demand-at-supply_v2 (1)
Ap9 q2 m3_interaksyon-ng-demand-at-supply_v2 (1)Ap9 q2 m3_interaksyon-ng-demand-at-supply_v2 (1)
Ap9 q2 m3_interaksyon-ng-demand-at-supply_v2 (1)FERSABELAMATAGA
 
Modyul 9 implasyon
Modyul 9  implasyonModyul 9  implasyon
Modyul 9 implasyondionesioable
 
New adm demand at supply 2020 final
New adm demand at supply 2020 finalNew adm demand at supply 2020 final
New adm demand at supply 2020 finalShiella Cells
 
Aralin-1 Demand at Mamimili
Aralin-1 Demand at MamimiliAralin-1 Demand at Mamimili
Aralin-1 Demand at Mamimiliedmond84
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9Crystal Mae Salazar
 

Was ist angesagt? (15)

Budget of work 3 (1)
Budget of work 3 (1)Budget of work 3 (1)
Budget of work 3 (1)
 
Banghay aralin tungkol sa Konsepto ng Demand
Banghay aralin tungkol sa Konsepto ng DemandBanghay aralin tungkol sa Konsepto ng Demand
Banghay aralin tungkol sa Konsepto ng Demand
 
Modyul 7 pamilihan
Modyul 7  pamilihanModyul 7  pamilihan
Modyul 7 pamilihan
 
Budget of work 3
Budget of work 3 Budget of work 3
Budget of work 3
 
Ekonomiks Teaching Guide Part 4
Ekonomiks Teaching Guide Part 4Ekonomiks Teaching Guide Part 4
Ekonomiks Teaching Guide Part 4
 
Yunit 2 - Araling Panlipunan Grade 10.
Yunit 2 - Araling Panlipunan Grade 10. Yunit 2 - Araling Panlipunan Grade 10.
Yunit 2 - Araling Panlipunan Grade 10.
 
Ekonomiks Teaching Guide Part 3
Ekonomiks Teaching Guide Part 3Ekonomiks Teaching Guide Part 3
Ekonomiks Teaching Guide Part 3
 
Interaksyon ng Demand at Supply
Interaksyon ng Demand at SupplyInteraksyon ng Demand at Supply
Interaksyon ng Demand at Supply
 
A 2 kakapusan
A 2 kakapusanA 2 kakapusan
A 2 kakapusan
 
Ekonomiks Learning Module Yunit 2
Ekonomiks Learning Module Yunit 2Ekonomiks Learning Module Yunit 2
Ekonomiks Learning Module Yunit 2
 
Ap9 q2 m3_interaksyon-ng-demand-at-supply_v2 (1)
Ap9 q2 m3_interaksyon-ng-demand-at-supply_v2 (1)Ap9 q2 m3_interaksyon-ng-demand-at-supply_v2 (1)
Ap9 q2 m3_interaksyon-ng-demand-at-supply_v2 (1)
 
Modyul 9 implasyon
Modyul 9  implasyonModyul 9  implasyon
Modyul 9 implasyon
 
New adm demand at supply 2020 final
New adm demand at supply 2020 finalNew adm demand at supply 2020 final
New adm demand at supply 2020 final
 
Aralin-1 Demand at Mamimili
Aralin-1 Demand at MamimiliAralin-1 Demand at Mamimili
Aralin-1 Demand at Mamimili
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
 

Ähnlich wie Budget of work 2 (1)

KURT LOUIE GARAY - 2nd Grading e-Portfolio-in-AP.pptx
KURT LOUIE GARAY - 2nd Grading e-Portfolio-in-AP.pptxKURT LOUIE GARAY - 2nd Grading e-Portfolio-in-AP.pptx
KURT LOUIE GARAY - 2nd Grading e-Portfolio-in-AP.pptxAre Gee
 
DLL- demand aug- sept.doc
DLL- demand aug- sept.docDLL- demand aug- sept.doc
DLL- demand aug- sept.docFlongYlanan1
 
2-150831063842-lva1-app6892.pdf
2-150831063842-lva1-app6892.pdf2-150831063842-lva1-app6892.pdf
2-150831063842-lva1-app6892.pdfJhenAlluvida
 
Ekon DLL Quarter 2 Week 2 SY 19 - 20.doc
Ekon DLL Quarter 2 Week 2 SY 19 - 20.docEkon DLL Quarter 2 Week 2 SY 19 - 20.doc
Ekon DLL Quarter 2 Week 2 SY 19 - 20.docFlongYlanan1
 

Ähnlich wie Budget of work 2 (1) (10)

KURT LOUIE GARAY - 2nd Grading e-Portfolio-in-AP.pptx
KURT LOUIE GARAY - 2nd Grading e-Portfolio-in-AP.pptxKURT LOUIE GARAY - 2nd Grading e-Portfolio-in-AP.pptx
KURT LOUIE GARAY - 2nd Grading e-Portfolio-in-AP.pptx
 
Konsepto ng demand.pptx
Konsepto ng demand.pptxKonsepto ng demand.pptx
Konsepto ng demand.pptx
 
DLL- demand aug- sept.doc
DLL- demand aug- sept.docDLL- demand aug- sept.doc
DLL- demand aug- sept.doc
 
2-150831063842-lva1-app6892.pdf
2-150831063842-lva1-app6892.pdf2-150831063842-lva1-app6892.pdf
2-150831063842-lva1-app6892.pdf
 
Ekon DLL Quarter 2 Week 2 SY 19 - 20.doc
Ekon DLL Quarter 2 Week 2 SY 19 - 20.docEkon DLL Quarter 2 Week 2 SY 19 - 20.doc
Ekon DLL Quarter 2 Week 2 SY 19 - 20.doc
 
IMs_G9Q2_MELC9_W5D2.pptx
IMs_G9Q2_MELC9_W5D2.pptxIMs_G9Q2_MELC9_W5D2.pptx
IMs_G9Q2_MELC9_W5D2.pptx
 
IMs_G9Q2_MELC7_W2D1.pptx
IMs_G9Q2_MELC7_W2D1.pptxIMs_G9Q2_MELC7_W2D1.pptx
IMs_G9Q2_MELC7_W2D1.pptx
 
Ekonomiks tg part 4 (2)
Ekonomiks tg part 4 (2)Ekonomiks tg part 4 (2)
Ekonomiks tg part 4 (2)
 
G9 WEEK 4.pptx
G9 WEEK 4.pptxG9 WEEK 4.pptx
G9 WEEK 4.pptx
 
COT PRES LOL.pptx
COT PRES LOL.pptxCOT PRES LOL.pptx
COT PRES LOL.pptx
 

Mehr von Jared Ram Juezan

Mga hamong pangkapaligiran
Mga hamong pangkapaligiranMga hamong pangkapaligiran
Mga hamong pangkapaligiranJared Ram Juezan
 
Strengthening research to improve schooling outcomes
Strengthening research to improve schooling outcomesStrengthening research to improve schooling outcomes
Strengthening research to improve schooling outcomesJared Ram Juezan
 
Learner information system
Learner information systemLearner information system
Learner information systemJared Ram Juezan
 
Adoption of the basic education research agenda
Adoption of the basic education research agendaAdoption of the basic education research agenda
Adoption of the basic education research agendaJared Ram Juezan
 
10 klase ng titser kapag may inset o seminar
10 klase ng titser kapag may inset o seminar10 klase ng titser kapag may inset o seminar
10 klase ng titser kapag may inset o seminarJared Ram Juezan
 
Guidelines on the appointment and promotion of teaching personnel
Guidelines on the appointment and promotion of teaching personnelGuidelines on the appointment and promotion of teaching personnel
Guidelines on the appointment and promotion of teaching personnelJared Ram Juezan
 
Tips on passing the licensure
Tips on passing the licensureTips on passing the licensure
Tips on passing the licensureJared Ram Juezan
 
Yunit 3, aralin 3 pagkamulat
Yunit 3, aralin 3  pagkamulatYunit 3, aralin 3  pagkamulat
Yunit 3, aralin 3 pagkamulatJared Ram Juezan
 
Yunit 3, aralin 1 paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europeYunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1 paglakas ng europeJared Ram Juezan
 
The role of social media in learning
The role of social media in learningThe role of social media in learning
The role of social media in learningJared Ram Juezan
 
Ang mga vegetation cover ng asya
Ang mga vegetation cover ng asyaAng mga vegetation cover ng asya
Ang mga vegetation cover ng asyaJared Ram Juezan
 
Mapa ng asya at rehiyon nito anyong lupa at anyong tubig
Mapa ng asya at rehiyon nito  anyong lupa at anyong tubigMapa ng asya at rehiyon nito  anyong lupa at anyong tubig
Mapa ng asya at rehiyon nito anyong lupa at anyong tubigJared Ram Juezan
 
Ap 9 tg kasaysayan ng daigdig
Ap 9 tg kasaysayan ng daigdigAp 9 tg kasaysayan ng daigdig
Ap 9 tg kasaysayan ng daigdigJared Ram Juezan
 

Mehr von Jared Ram Juezan (20)

Lipunan
LipunanLipunan
Lipunan
 
Kultura
KulturaKultura
Kultura
 
Mga hamong pangkapaligiran
Mga hamong pangkapaligiranMga hamong pangkapaligiran
Mga hamong pangkapaligiran
 
Mga uri ng empleyado
Mga uri ng empleyadoMga uri ng empleyado
Mga uri ng empleyado
 
9 types of students
9 types of students9 types of students
9 types of students
 
Strengthening research to improve schooling outcomes
Strengthening research to improve schooling outcomesStrengthening research to improve schooling outcomes
Strengthening research to improve schooling outcomes
 
Rank of skills
Rank of skillsRank of skills
Rank of skills
 
Learner information system
Learner information systemLearner information system
Learner information system
 
Adoption of the basic education research agenda
Adoption of the basic education research agendaAdoption of the basic education research agenda
Adoption of the basic education research agenda
 
10 klase ng titser kapag may inset o seminar
10 klase ng titser kapag may inset o seminar10 klase ng titser kapag may inset o seminar
10 klase ng titser kapag may inset o seminar
 
Guidelines on the appointment and promotion of teaching personnel
Guidelines on the appointment and promotion of teaching personnelGuidelines on the appointment and promotion of teaching personnel
Guidelines on the appointment and promotion of teaching personnel
 
Tips on passing the licensure
Tips on passing the licensureTips on passing the licensure
Tips on passing the licensure
 
Yunit 3, aralin 3 pagkamulat
Yunit 3, aralin 3  pagkamulatYunit 3, aralin 3  pagkamulat
Yunit 3, aralin 3 pagkamulat
 
Yunit 3, aralin 1 paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europeYunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1 paglakas ng europe
 
The role of social media in learning
The role of social media in learningThe role of social media in learning
The role of social media in learning
 
Klima ng asya
Klima ng asyaKlima ng asya
Klima ng asya
 
Ang mga vegetation cover ng asya
Ang mga vegetation cover ng asyaAng mga vegetation cover ng asya
Ang mga vegetation cover ng asya
 
Mapa ng asya at rehiyon nito anyong lupa at anyong tubig
Mapa ng asya at rehiyon nito  anyong lupa at anyong tubigMapa ng asya at rehiyon nito  anyong lupa at anyong tubig
Mapa ng asya at rehiyon nito anyong lupa at anyong tubig
 
Ap 9 tg kasaysayan ng daigdig
Ap 9 tg kasaysayan ng daigdigAp 9 tg kasaysayan ng daigdig
Ap 9 tg kasaysayan ng daigdig
 
Budget of work 4
Budget of work 4Budget of work 4
Budget of work 4
 

Kürzlich hochgeladen

kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdf
kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdfkolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdf
kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdfejemjunrex
 
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptxApril Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptxJubilinAlbania
 
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptxSi Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptxCarljeemilJomuad
 
PAGBASA-AT-PAGSUSURI-NG-IBAT-IBANG-TEKSTO-TUNGO.pptx
PAGBASA-AT-PAGSUSURI-NG-IBAT-IBANG-TEKSTO-TUNGO.pptxPAGBASA-AT-PAGSUSURI-NG-IBAT-IBANG-TEKSTO-TUNGO.pptx
PAGBASA-AT-PAGSUSURI-NG-IBAT-IBANG-TEKSTO-TUNGO.pptxJeremyPatrichTupong
 
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5TinCabanayan
 
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxMother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxGluvellSiega1
 
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plandemo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson planREDENJAVILLO1
 
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptxFILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptxKimberlyValdez19
 
araling panlipunan 5 periodical testpt.pptx
araling panlipunan 5 periodical testpt.pptxaraling panlipunan 5 periodical testpt.pptx
araling panlipunan 5 periodical testpt.pptxJOHNNYGALLA2
 
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhgmondaveray
 
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptxESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptxNicaBerosGayo
 
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docxjohnedwardtupas1
 
Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.
Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.
Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.Gerald129734
 
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGEREPPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERECleahMaeFrancisco1
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaJaysonKierAquino
 
filipino 10_kasaysayan-ng-el-filibusterismo.pptx
filipino 10_kasaysayan-ng-el-filibusterismo.pptxfilipino 10_kasaysayan-ng-el-filibusterismo.pptx
filipino 10_kasaysayan-ng-el-filibusterismo.pptxMarcChristianNicolas
 
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaFilipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaJaysonKierAquino
 
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptxppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptxronapacibe1
 
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipinokahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipinoChristineIgnas2
 
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptxEdukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptxAzirenHernandez
 

Kürzlich hochgeladen (20)

kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdf
kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdfkolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdf
kolonyalismo-at-imperyalismo-sa-tsa-at-sa.pdf
 
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptxApril Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
 
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptxSi Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
 
PAGBASA-AT-PAGSUSURI-NG-IBAT-IBANG-TEKSTO-TUNGO.pptx
PAGBASA-AT-PAGSUSURI-NG-IBAT-IBANG-TEKSTO-TUNGO.pptxPAGBASA-AT-PAGSUSURI-NG-IBAT-IBANG-TEKSTO-TUNGO.pptx
PAGBASA-AT-PAGSUSURI-NG-IBAT-IBANG-TEKSTO-TUNGO.pptx
 
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
 
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxMother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
 
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plandemo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
 
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptxFILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
FILIPINO 6 PPT Q4 - Kahulugan ng Pamilyar at Di-Pamilyar na Salita.pptx
 
araling panlipunan 5 periodical testpt.pptx
araling panlipunan 5 periodical testpt.pptxaraling panlipunan 5 periodical testpt.pptx
araling panlipunan 5 periodical testpt.pptx
 
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
 
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptxESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
 
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
 
Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.
Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.
Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.
 
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGEREPPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
 
filipino 10_kasaysayan-ng-el-filibusterismo.pptx
filipino 10_kasaysayan-ng-el-filibusterismo.pptxfilipino 10_kasaysayan-ng-el-filibusterismo.pptx
filipino 10_kasaysayan-ng-el-filibusterismo.pptx
 
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaFilipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
 
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptxppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
 
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipinokahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
 
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptxEdukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
 

Budget of work 2 (1)

 • 1. BUDGET OF WORK ARALING PANLIPUNAN 10 S.Y. 2015-2016 SECOND QUARTER (PAMANTAYANG PANGNILALAMAN) Ang mga mag-aaral ay may pang-unawa samga pangunhng kaalaman sa ugnayan ng pwersasa ugnayan ng pwersa ng demand at suplay, at sa sistema ng pmailihan bilang batayanng matalinong pagddesisiyon ng sambahayan at bahay- PAMANTAYAN SA PAGGANAP Ang mga mag-aaral ay kritikal na nakapagsusuri sa mga pangunahing kaalaman sa ugnayan ng pwersang demand at suplay, at sistema ng pamilihanbilang batayan ng matalinong pagdedesisyon ng sambahayan at bahay-kalakal Aralin Layunin Blg. ng Araw Gawain Written Output Performance Output A. Demand 1. Nailalapat ang kahulugan ng demand sa pan garaw-araw na pamumuhay ng bawat pamilya 2. Nasusuri ang mga salik na nakaaapekto sa demand 3.Matalinong nakapagpapasya s pagtugon saga pagbabago ng salik na 4 araw ALAMIN BILI AKO NO'n, BILI AKO N'yan JUMBLED LETTERS I-R-F PAUNLARIN COMPLETE IT! DEMAND READING I-DEMAND, ITALA, at IKURBA MAG-COMPUTE TAYO! GRAPHIC OEGANIZER DEMAND UP, DEMAND DOWN SA KANAN O SA KALIWA? I-R-F CHART LONG TEST FOLLOW-UP CAMPAIGN (paggawa ng signages) CAMPAIGN ADS / T-SHIRT PRINTING
 • 2. PAGNILAYAN BALITA-NALYSIS FOLLOW-UP CAMPAIGN I-R-F B. ELASTISIDAD NG DEMAND (PRICE ELASTICIY OF DEMAND) 4.. Naiuuganay ang tugon ng mga mamimili sa pagbago-bagong presyo ng mga produkto at serbisyo batay sa konsepto ng price elasticity of demand 5. Naiisa at nasusuri ang ibat ibanguri ng elastisidad ng demand 5 araw ALAMIN I-SHOOT SA BASKET A-R GUIDE (Anticipation- reaction Guide) PIC-TO-POSTER PAUNLARIN MAGCOMPUTE TAYO! CHART ANALYSIS A-R-GUIDE PAGNILAYAN PIC-TO-POSTER LONG TEST PIC-TO POSTER SLOGAN C. Supply at Elastisidad ng Supply 6. Nasusuri ang mga salik na nakaapekto sa supply 7. Matalinong nakakapagpasya sa pagtugon sa mgapagbabago ng salik na nakaapekto sa supply 8. Naiuugnay ang tugon ng mga mamimili sa pabago-bagong presyo ng mga produkto at serbisyo batay sa konsepto ng 4 araw ALAMIN THREE PICS ONE WORD GO NEGOSYO KNOWLEFDGE ARROW PAUNLARIN Hulaan mo Presyo I-GRAPH MO SU-DA-KU (suri, datos, kurba) MAG-COMPUTE TAYO MAG-LEVEL-UP KA! LONG TEST Graph SLOGAN Price Survey Checklist (Weekly monitoring of Market Prices of Products)
 • 3. price elasticity of supply 9. Naiisa -isa at nasusuri ang ibat ibang uri ng elastisidad ng supply GRAPHIC ORGANIZER ARROW IKA MO? EX-BOX (explain inside the box) ANO ANG DESISYON MO? TRIPLE MATCH MAG-COMPUTE TAYO! KNOWLEDGE ARROW PAGNILAYAN ISYU-RI KNOWLEDGE ARROW D. Interaksyon ng Demand at Supply 10.Naipaliliwanag ang interaksyon ng demand at supply sa kalagayan ng presyo at ng pamilihan. 11. Nasususri ag mag epekto ng shortage at surplus sa presyo a dami ng kalakal at paglilingkodsa pamilihan. 12.Naimumungkahi ang paraanng pagtugon/kalutasan sa mga suliraning dulot ng kakulangan at kalabisan 4 araw ALAMIN PAGSUSURI NG LARAWAN RETWEET.....BARGAIN 3-2-1 CHART! PAUNLARIN Graph Interpretation SUBUKIN NATIN KNOWLEDGE ORGANIZER LABIS, KULANG o SAKTO S.O.S (SURPLUS o SHORTAGE) PAGSUSURI NG SITWASYON GRAPHIC ORGANIZER 3-2-1- CHART PAGNILAYAN Role Playing BALITA-SURI PROJECT NEWS SHARING! LONG TEST Case Analysis Reaction Paper JOURNAL
 • 4. E.Ang Pamilihan at mga Estruktura nito 13. Naipaliliwanagang kahlugan ng pamilihan 14. Naapahalagahan ang bahaging ginagampanan ng pamilihan sa pagtugonsa pang araw-araw na pangagailangan ng mga tao 15. Nauunawaan ang konsepto ng Estruktura ng pamilihan 16. Nasusuri ang iba't ibangEstruktura/sistema ng pamilihan na tumutugon sa maraming pangangailangan ng mga tao 5 araw ALAMIN PIK-TUKLAS I-R-F PAUNLARIN WORD TO CONCEPT MAPPING GRAPHIC ORGANIZER STRUCTURAL, MARKET ANALYSIS (three pics one word) PABILI O PATAWAD SURIIN MO! QUIZ ON MARKET MARKET ANALYSIS: VENN DIAGRAM I-R-F PAGNILAYAN Role Playing STRUCTURAL MARKET TALLY BOARD LONG TEST ESSAY COLLAGE POSTER Mini transfer 1. ROLE PLAY 2. INFOMERCIAL F. Ugnayan ng Pamilihan at Pamahalaan 17. Napapangatwiranan ang kinakailangang pakikialam at regulasyon ng pamahalaan sa mga gawaing pangkabuhayan sa iba't ibang estruktura ng pamilihan upang matugunan ang pangangalanagn ng mga mamamayan 5 araw ALAMIN WORD HUNT ONCE UPON A TIME PATH OF KNOWLEDGE PAUNLARIN TEKS TO INFORM (DISCUSS WEB CHART) VENN DIAGRAM LONG TEST COMIC STRIP GRAPH gamit ang Bantay Presyo ( 1 linggong susuriin ang paggalaw ng presyo sa pamilihan) INFOMERCIAL INFO-DRIVE
 • 5. ISIP-TSEK --CHAIN OF FACTS PATH OF KNOWLEDGE PAGNILAYAN Video Clips Presentation ULAT PATROL LIMBESTIGA- NOMIKS PATH OF KNOWLEDGE BIG TRANSFER INFO- DYARYO