Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Ang mga vegetation cover ng asya

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Mga vegetation cover sa asya
Mga vegetation cover sa asya
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 41 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (17)

Anzeige

Ähnlich wie Ang mga vegetation cover ng asya (20)

Weitere von Jared Ram Juezan (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Ang mga vegetation cover ng asya

 1. 1. ANG MGA VEGETATION COVER NG ASYA
 2. 2. Vegetation - uri o dami ng mga halaman sa isang lugar tulad ng pagkakaroon ng kagubatan o damuhan ay epekto ng klima nito.
 3. 3. Himalayas
 4. 4. Sa Hilagang Asya, ang katangiang pisikal ng kapaligiran nito ay pagkakaroon ng malawak na damuhan o grasslands na nahahati sa tatlong uri: steppe prairie savanna
 5. 5. Hanapbuhay: pagpapastol at pag-aalaga ng mga hayop tulad ng baka at tupa na pinagkukunan ng lana, karne at gatas Pananiman: lambak – ilog at mabababang burol
 6. 6. Steppe – may ugat na mabababaw o shallow – rooted short grasses. Maliliit na damuhan. Saan: Mongolia, Manchuria at Ordos Desert
 7. 7. Himalayas
 8. 8. Prairie – lupaing may damuhang matataas na malalalim ang ugat o deeply – rooted tall grasses. Saan: Mongolia, Manchuria at Russia
 9. 9. Savanna – pinagsamang mga damuhan at kagubatan. Saan: Myanmar at Thailand
 10. 10. Taiga – coniferous ang mga kagubatan bunsod ng malamig na klima dahil sa presipitasyon na maaaring nasa anyong yelo o ulan. Saan: Siberia
 11. 11. Tundra – halos walang puno sa lupaing ito dahil sa malamig na klima. Saan: Siberia, Russia at nasa baybayin ng Arctic Ocean
 12. 12. Rainforest – kagubatan Saan: Timog – Silangang Asya
 13. 13. Aktibidad: Lokasyon
 14. 14. Gawain Blg. 5: Asia’s Vegetation Cover Data Chronicle Sa gawaing ito ay maaari kang gumamit ng ibang batayang aklat sa Araling Panlipunan II, ang tungkol sa Asya, o anumang kagamitan o pamamaraan upang makalikom ng mga karagdagang datos, at makapagbigay ng maayos na mga sagot sa bawat bahagi ng Data Chronicle.
 15. 15. •Makikita ang isang data chronicle na nagtataglay ng larawan ng iba’t ibang vegetation cover. Isulat sa patlang ang pangalan nito. •Gamit ang iyong nalikom na mga impormasyon, isulat sa espasyo sa ibaba ng larawan ang maikling paglalarawan tungkol dito. •Sa bawat kahon sa ibaba ng bawat seksyon ng data chronicle ay itala ang mga bansa sa Asya na may ganitong uri ng behetasyon.
 16. 16. •Makikita ang isang data chronicle na nagtataglay ng larawan ng iba’t ibang vegetation cover. Isulat sa patlang ang pangalan nito. •Gamit ang iyong nalikom na mga impormasyon, isulat sa espasyo sa ibaba ng larawan ang maikling paglalarawan tungkol dito. •Sa bawat kahon sa ibaba ng bawat seksyon ng data chronicle ay itala ang mga bansa sa Asya na may ganitong uri ng behetasyon.
 17. 17. Ang uri ng kapaligirang pisikal mayroon sa isang lugar ay epekto ng uri ng klima nito. Ito’y bunsod rin ng mga pangyayaring likas na hindi natin maiiwasan tulad ng paggalaw ng lupa at pagputok ng mga bulkan, at ang pag- ihip ng monsoon o hanging nagtataglay ng ulan na maaaring humantong sa bagyo. Ano kaya ang mga pagbabagong naidudulot ng mga ito sa kapaligirang likas ng isang bansa? Paano ito naghahatid ng mahahalagang salik sa pamumuhay ng mga tao? Ang Asya ay isang kontinente na palagiang nakararanas ng mga pangyayaring ito.
 18. 18. PAMPROSESONG TANONG 1. Bakit iba-iba ang “vegetation cover” o behetasyon sa iba’t-ibang bahagi ng Asya? Ilahad ang mga dahilan na nagbunsod dito.
 19. 19. PAMPROSESONG TANONG 1. Bakit iba-iba ang “vegetation cover” o behetasyon sa iba’t-ibang bahagi ng Asya? Ilahad ang mga dahilan na nagbunsod dito. 2. Sa papaanong paraan na ang uri ng behetasyon sa isang bansa ay nakaapekto sa aspetong kul-tural (pamumuhay, pananamit, kilos, paniniwala, kaugalian) ng mga mamamayang naninirahan dito? Magbigay ng ilang halimbawa.
 20. 20. PAMPROSESONG TANONG 1. Bakit iba-iba ang “vegetation cover” o behetasyon sa iba’t-ibang bahagi ng Asya? Ilahad ang mga dahilan na nagbunsod dito. 2. Sa papaanong paraan na ang uri ng behetasyon sa isang bansa ay nakaapekto sa aspetong kul-tural (pamumuhay, pananamit, kilos, paniniwala, kaugalian) ng mga mamamayang naninirahan dito? Magbigay ng ilang halimbawa. 3. Ilarawan mo ang uri ng behetasyon mayroon sa Pilipinas. Paano ito nililinang o pinapakinabangan ng ating bansa? Ano ang naidudulot sa tao at sa bansa ng paggamit o paglinang nito?
 21. 21. REFERENCE •AP G8 – LM pp. 22 - 25
 22. 22. DOWNLOAD LINK http://www.slideshare.net/jaredram55 E-mail: jaredram55@yahoo.com
 23. 23. All is well, all is well, all is well May the odds be ever in your favor Good vibes =)
 24. 24. Prepared by: JARED RAM A. JUEZAN Teacher I, AP 8 June 17, 2015 THANK YOU VERY MUCH!

×