Anzeige
Detailed Lesson Plan sa filipino 3
Detailed Lesson Plan sa filipino 3
Detailed Lesson Plan sa filipino 3
Detailed Lesson Plan sa filipino 3
Anzeige
Detailed Lesson Plan sa filipino 3
Detailed Lesson Plan sa filipino 3
Detailed Lesson Plan sa filipino 3
Detailed Lesson Plan sa filipino 3
Nächste SlideShare
GRADE 4 FILIPINO LESSON PLANGRADE 4 FILIPINO LESSON PLAN
Wird geladen in ... 3
1 von 8
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Detailed Lesson Plan sa filipino 3

  1. Lesson Plan sa Filipino 3 I. Layunin 1. Napaghambing ang mga tao, bagay o pangyayari. 2. Nasasabi ang dahilan ng pagkakaroon ng trapiko sa bansa. 3. Napaghahalagahan ang pagkakaroon ng disiplina sa bansa. II. Paksang Aralin A. Paksa: Pangunahin Diwa ng Disiplina B. Sanggunian: Ang Wikang Filipino 3 Akda ni Eloisa T. Taylo, pahina 173-183 C. Kagamitan: Aklat, Larawan, Manila paper III. Pamamaraan Guro Mag-aaral I. Unang Araw A. Panlinang na gawain 1. Balik-aral Ano ang paksa noong nakaraang araw? Tungkol saan ang tulang binasa? Kapag sinabing Filipino ito ay? Kapag Pilipino naman ay? 2. Pagganyak Ipakita sa klase ang mga larawan ng trapiko sa Pilipinas. Anong masasabi ninyo sa mga larawan? Kanais-nais ba ang lagay ng lansangan? Ang Mayamang Wika ng Ating Diwa FILIPINO Ating pambansang wika. Mamamayang Pilipino. Guro trapik po; masikip po; magulo po; nagbanggaan po. Hindi po.
  2. Sa inyong palagay, ano ang pinagmumulan ng trapik sa bansa?Ipakita sa klase ang larawan ng lansangang Ipakita ang larawan ng trapiko sa ibang bansa. Ano ang pinagkaiba ng una at iklawang larawan. Sa palagay niyo? Saan ang bansa ang unang larawan? Ang ikalawang larawan? Tama ang unang larawan ay sa Pilipinas at ang ikalawa ay sa ibang bansa, sa Japan. Sa inyong palagay, bakit magkaiba ng daloy ng trapiko sa Pilipinasa at sa Japan? 3. Paglalahad a. Talasalitaan Buksan ang aklat sa pahina 173 sagutan “Tuklasin Natin” Nakahandusay Pinaharurot Kaskaserong Pagpito Magbubulyawan b. Sa salitang trapiko, ano ang pumapasok sa inyong isipan? c. Pagbasa sa sanaysay. Isangguni ang aklat sa pahina 174-176 basahin ang sanaysay na pinamagatan “Trapiko at Disiplina” B. Pagtalakay Talakayin natin at sagutan ang tanong sa pahina 176-177 Guro, gawa po ng mga aksidente.; masikip na kalsada; madaming sasakyan; aksidente po. Guro, ang unang larawan po ay masikip na kalsada, at ang ikalawa po ay maluwag ang daan. Sa Pilipinas po. Sa ibang bansa po. Hindi po naming alam. Nakabulagta Mabilis na pinatakbo Mabilis magpatakbo Pagsilbato Nagsisigawan Maraming tao, nagmamadali, mainit na pakiramdam, naiinip, mahuhuli sa pagpasok sa eskwelahan o trabaho.
  3. 1. Bakit malaking suliranin sa ating bansa ang mabigat na daloy ng trapiko? 2. Paano kaya malulunasan ng pamahalaan at ng mamamayan ang problema ng trapiko sa bansa? 3. Bigyan kahulugan ang mahalagang mensahe o kaisipang nais iparating sa binasa. 4. Kung ikaw ay kaisa sa mga kamag-anak ng lalaking naaksidente, ano ang mararamdaman mo? Bakit? 5. Naranasan mo na ba ang isa sa mga pangyayaring nabanggit? Ibahagi ito sa klase. Talakayin natin ang kahulugan ng sanaysay. Sabay sabay natin basahin. Ang sanaysay ay isang maikling komposisyon na may tiyak na paksa at tema. Ang sanaysay ay karaniwang pagpapahayag ng interpretasyon o opinion hinggil sa tinatalakay na paksa. Sanaysay ba ang ating binasa tungkol sa Trapiko at Disiplina? Bakit? Paano ninyo nasabing sanaysay ang ating binasa? Ano ang paksa ng ating binasa? C. Pagpapahalaga (Isangguni ang aklat sa pahina 178 at saaaaaagutan ang mga tanong sa Timbangin natin.) 1.Bilang mag-aaral, paano ka makakatulong sa paglutas ng suliranin sa trapiko n gating bansa? 2.Ano ang maipapayo mo sa mga taong tumatawid sa maling tawiran? 3 .Paano mo maipakikita ang pagpapahalaga sa bantay-trapikong nagpapanatili ng kaayusan sa langsangan? 1. Dahil kadalasan, nagkakaroon ng aksidente sa trapiko at nahuhuli ang mga mag-aaral at mga empleyado sa pagpasok. 2. Sa pagkakaroon ng disiplina ng bawat isa, malulunasan ang matinding trapik na nararanasan n gating bansa. 3. Ang mensahe na nais iparating n gating binasa ay “kinakailangan magkaroon ng disiplina ang bawat isa sa atin upang malunasan ang problemang kinakaharapan ng ating bansa. 4. Malulungkot, maiinis sapagkat walang disiplina ang umiiral sa ating bansa. 5. Opo / Hindi po. Ang sanaysay ay isang maikling komposisyon na may tiyak na paksa at tema. Ang sanaysay ay karaniwang pagpapahayag ng interpretasyon o opinion hinggil sa tinatalakay na paksa. Opo. Sapagkat ito po ay nagsasaad ng opinyon at may tiyak na paksa. Trapiko at Disiplina 1. Sa pagtawid pos a tamang tawiran. 2.Tumawid sila sa tamang tawiran sapagkat maaari sila mapahamak. 3. Sa pagrespeto at pagsunod sa alituntunin ng batas tungkol sa daloy ng kaayusan ng lansangan.
  4. D. Paglalahat Ano ang mga dahilan ng pagkakaroon ng trapiko sa bansa? Mahalaga ba ang pagkakaroon ng disiplina sa bansa? Bakit? (Ipakikita muli ang larawan ng lansangan sa Pilipinas at sa ibang bansa.) May disiplina ba ang mga mamamayan sa Pilipinas? May disiplina ba ang mga mamamayan sa ibang bansa? E. Pagtataya Tukuyin kung ang sumusonod na nalarawan ay nagpapakita ng disiplina. Iguhit ang kung ang larawan ay nagpapakita ng disiplina at kung walang disiplina. . Walang disiplina, hindi pagtawid sa tamang tawiran, hindi pagsunod sa batas trapiko/lansangan. Opo. Upang magkaroon ng maayos na pamumuhay. Wala po. Opo.
  5. II. Ikalawang Araw A. Balarila – Wika Buksan ang aklat sa pahina 178 “Alamin Natin” Basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Pansinin ang mga salitang may salungguhit. Anu-ano ang pang-uring ginamit sa bawat hanay? 1. Ang lola ay higit na matanda kaysa sa matandang babae. Parehong masayahin ang matanda at batang babae. 2. Ang encyclopedia ay mas makapal kaysa sa coloring book. Magkasingkulay ang encyclopedia at coloring book. 3. Ang leon na nasa larawan ay higit na malaki kaysa sa tigre. Magkasimbagsik ang leon at tigre. Ano ba ang pang-uri? Pakibasa. Ang pang-uri ay isang bahagi ng pananalita na binabago ang isang pangngalan, karaniwang sinasalarawan nito o ginagawang mas partikular ito. Halimbawa ng pang-uri: Maganda Mabilis Matalino Mataba Ano ang ikalawang antas ng pang-uri? Basahin, sabay-sabay. Tinatawag na pahambing ang ikalawang kaantasan ng pang-uri. Nasa kaantasang pahambing ang pang-uri kapag ginagamit ito sa pagkukumpara o paghahambing ng katangian ng mga pangngalan o panghalip. 1. higit na matanda Parehong masayahin 2. mas makapal Magkasingkulay 3. higit na malaki Magkasimbagsik Ang pang-uri ay isang bahagi ng pananalita na binabago ang isang pangngalan, karaniwang sinasalarawan nito o ginagawang mas partikular ito. Tinatawag na pahambing ang ikalawang kaantasan ng pang-uri. Nasa kaantasang pahambing ang pang-uri kapag ginagamit ito sa pagkukumpara o paghahambing ng katangian ng mga pangngalan o panghalip.
  6. 2 Uri ng Pahambing: Una, .magkatulad, pakibasa. 1. Magkatulad – paghahambing na may pareho o pantay na katangian. Karaniwan itong gumagamit sa panlaping sing-, magsing-, magkasing-, at ga-, at mga salitang kapuwa, pareho, katulad, gaya at tulad. Halimbawa: Magkasintalino sina Joseph at Benedict. Pareho ang sapatos ng magkapatid. Magbigay kayo ng halimbawa ng pahambing na magkatulad gamitin ito sa pangungusap. Ikalawa, Hindi Magkatulad, pakibasa. 2. Hindi Magkatulad – paghahambing na may magkaiba o magkasalungat na katangian. Maaari pa itong mauri bilang palamang o pasahol.  Palamang – kapag ang inihahambing ay nakalalamang kaysa isa. Karaniwan itong gumagamit ng mga salitang mas, higit, lubos, labis at hindi hamak. Halimbawa: Hindi hamak na masipag si Ronnie kaysa kay Rey. Higit na mataas ang puno ng niyog kaysa puno ng saging. Magbigay ng halimbawa na pangungusap na paghahambing na palamang.  Pasahol – kapag ang inihahambing ay may mas mababang katangian kaysa pinaghahambingan. Karaniwan itong gumagamit ng mga salitang hindi gaano, hindi gasino, at hindi lubha. Halimbawa: Hindi gasinong mataba si Marie kaysa kay Nimfa. Hindi gaanong malawak ang aming bahay. Naintindihan ba? Isa-isa magbigay ng halimbawa ng magkatulad at hindi magkatulad na uri ng pahambing. May tanong? Magkatulad – paghahambing na may pareho o pantay na katangian. Karaniwan itong gumagamit sa panlaping sing-, magsing-, magkasing-, at ga-, at mga salitang kapuwa, pareho, katulad, gaya at tulad. (Magbibigay ng halimbawa ng pahambing na magkatulad na ginamit sa pangungusap.) Hindi Magkatulad – paghahambing na may magkaiba o magkasalungat na katangian. Maaari pa itong mauri bilang palamang o pasahol. (Magbibigay ng halimbawa na pangungusap na paglalambing na palamang.) Opo. Magbibigay ng halimbawa ng magkatulad at hindi magkatulad na uri ng pahambing. Wala na po.
  7. IV. Pagtataya Buksan ang aklat sa pahina178. Sagutan ang “Subuking Natin” letrang A. A. Suriin ang paraan ng paghahambing sa mga pangngalan o panghalip sa bawat pangungusap. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. a. Pahambing na magkatulad b. pahambing na palamang c. pahambing na pasahol 1. Mas maingay ang kalsada sa lungsod kaysa nayon. 2. Si Lina at Fe ay kapuwa masipag na kasambahay. 3. Ang bag ko ay higit na malaki kaysa bag mo. 4. Ang trapik sa kalye ninyo at sa kalye naming ay magkasinghaba. 5. Kasing edad ang kapatid mo. 6. Ayon kay nanay, mas matamis ang mangga kaysa mansanas. 7. Hindi gaanong mahal ang nabili kong sapatos ngayon kaysa noong nakaraan taon. 8. Mas malayo ang Baguio kaysa sa Tagaytay. 9. Hindi gaanong malinis ang kaniyang silid kaysa kay Liza. 10. Parehong matalino ang magpinsan. V. Takdang Aralin Sagutan ang pahina 181 sa aklat. Letrang B ng “Subukin Natin”
  8. Filipino 3 Name: ________________________________ Tukuyin kung ang sumusonod na nalarawan ay nagpapakita ng disiplina. Iguhit ang kung ang larawan ay nagpapakita ng disiplina at kung walang disiplina.
Anzeige