Más contenido relacionado

Hhcc 2013-3

 1. habilitats comunicatives materials docents Dra. Mar Camacho | Dra. Janaina Minelli curs 2012-13
 2. ACTIVITAT • Feu grups • Responeu a la pregunta: Que és estar alfabetitzat? • Cada grup exposarà la seva resposta davant de la classe
 3. L’alfabetització multimodal
 4. Missatges multimodals • Elaborats a partir de diferents modes comunicatius, com ara l’escrit, el visual, l’ auditiu, el gestual.
 5. Els usuaris són els protagonistes
 6. L’educació no pot quedar al marge d’aquesta nova realitat
 7. L’aula és un espai de negociació de relaciÓ de poder
 8. l’ús de la tecnologia per sí sola no aporta cap avantatge pel procés d’aprenentatge.
 9. la tecnologia com a eina d’empoderament dels aprenents
 10. TIC• Fuente de información multimedia • Fuente de información hipermedial • Canal de comunicación y para el trabajo colaborativo • Medio de expresión y para la creación • Instrumento cognitivo y para procesar la información • Herramienta para la gestión…
 11. un món dissenyat per al aprenent
 12. un món dissenyat per l’aprenent
 13. l’aprenent te un rol més actiu • L’aprenent no només rep la informació, sinó que la reelabora i produeix evidències del seu aprenentatge.
 14. l’aprenent elabora processos de reconstrucció del significat
 15. el poder de consumir, produir i distribuir significats
 16. L’era digital redistribueix el poder semiòtic
 17. la competència comunicativa interaccionar oralment (conversar, escoltar i expressar-se), per escrit i amb l’ús dels llenguatges audiovisuals
 18. aprendre a comunicar també és saber utilitzar diferents llenguatges i tecnologies de la informació i la comunicació
 19. Que és la bretxa digital?
 20. que fareu vosaltres, educadors?

Hinweis der Redaktion

 1. No hi ha cap actor exclusiu per a una de les esferes.
 2. No hi ha cap actor exclusiu per a una de les esferes.
 3. No hi ha cap actor exclusiu per a una de les esferes.
 4. No hi ha cap actor exclusiu per a una de les esferes.
 5. No hi ha cap actor exclusiu per a una de les esferes.