Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
ALEKSANDAR LOVENBIOENERGETIKAPREVELADIVNA PERIC-TODOROVIĆNOLITBEOGRAD
1Naslov originala:BIOENERGETICSAlexander Lowen, M. D.Coward, McCann and Goeghegan, Ine, New York, 1975Copyright © Alexande...
I. OD RAJHA DO BIOENERGETIKETri  vrste  duše,  tri  molitve:    Rajhovska  terapija,  1940—1945.Luk sam u tvoji...
Istakao je da psihoanaliza može da objasni istorijski        Samo kada je ta ekonomija ili ravnoteža poremećena, ...
se suočim sa tom željom, moj skepticizam u vezi važ­          koš ti se ne kreće, pipni moj g r u d n i koš". Sta...
ličite nijanse; osećao je jak bol u vratu i potiljku i     dišući, a moje telo je počelo da se njiše bez moje sve-  ...
Tih dana Rajh je koristio drugu tehniku kao t e r a ­    nja. P r e m a tome, naglasak je bio na dubokom i pot­pijski ...
kada je Rajh već bio veoma cenjen psihoanalitički t r e ­      refleks orgazma ustalio. Bilo je nekoliko razloga zan ...
vanje Funkcije orgazma 1941. godine još više je ubrzalo        drhtavanje u telu i nogama. Druga područja mišićnet...
mišića ili da izvrše potreban pritisak, da bi oslobodili     Saznaje da je život tela sadržan u njegovim nevoljnim il...
gonizam između nagona koji bi trebalo u idealnom slu­         Tužno mi je r e k a o : „To je trajalo samo mesec da...
cionarnu privlačnost. Siguran s a m da je moj pacijent          Ako ova moja definicija vredi, predlažem mnogim ...
slobodu i ograničava njegov život. Na socijalnom nivou            napuštena je u korist naziva „orgonska terapi...
su se neke tenzije u zgrčenim mišićima vilice. Naravno,     se pod „spasom" podrazumeva oslobođenje od inhibi-shvatio...
svojim snažnim toplim r u k a m a , meseći i relaksirajući                         7       ...
od toga koliku važnost pridajemo r a d u sa mišićnim        i za automobil, od koga toliko zavisimo. Mi se nismo te...
Bioenergetika nastoji da pomogne ljudima da otvo­re svoje srce prema životu i ljubavi. To nije cilj koji         I...
b r a n e može tako ozbiljno da iscrpe energiju organiz­        vim jasna. Depresivne osobe su depresivne energets...
Niti će efekat trajati, pošto osoba ne može sama da       izražavanja kroz pokret, glas i oči mora biti otvoren od...
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Bioenergetika, Aleksandar loven
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Bioenergetika, Aleksandar loven

3.801 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Seele & Geist
 • Als Erste(r) kommentieren

Bioenergetika, Aleksandar loven

 1. 1. ALEKSANDAR LOVENBIOENERGETIKAPREVELADIVNA PERIC-TODOROVIĆNOLITBEOGRAD
 2. 2. 1Naslov originala:BIOENERGETICSAlexander Lowen, M. D.Coward, McCann and Goeghegan, Ine, New York, 1975Copyright © Alexander Lowen, M. D., 1975. Mojim roditeljima koji su se posvetili meni i omogućil mi da se suočim sa konfliktima u svo joj ličnosti i da ih proradim.
 3. 3. I. OD RAJHA DO BIOENERGETIKETri vrste duše, tri molitve: Rajhovska terapija, 1940—1945.Luk sam u tvojim rukama, Gospode. Bioenergetika se zasniva na radu Vilhelma RajhaZapinji me da ne bih istrulio. (Wilhelm Reich). O n , j e bio moj učitelj od 1942. do 1945. godine. Sreo sam ga 1940. godine u Novoj školi zaNe zapinji me previše, Gospode, socijalna istraživanja u Njujorku, gde je držao tečajslomiću se. o analizi k a r a k t e r a . Zaintrigirao me je opis tog tečaja u katalogu, u k o m e je pomenut funkcionalni identitetZapni me previše, Gospode, k a r a k t e r a ličnosti sa njenim telesnim stavom ili m i ­nije važno što ću se slomiti. šićnim oklopljavanjem. Oklopljavanje se odnosi na ce- lokupni sklop hronične mišićne napetosti u telu. Taj sklop je definisan kao oklop, j e r služi čoveku kao zaš­Nikos Kazancakis, Izveštaj Greku tita od bolnih i pretećih emocionalnih iskustava. Oklop štiti čoveka od opasnih impulsa kako u n u t a r same lič­ nosti tako i od n a p a d a drugih ljudi. Pre nego što sam sreo Rajha nekoliko godina s a m se bavio odnosom tela i uma. To interesovanje je p r o - izašlo iz mog ličnog iskustva sa fizičkim aktivnostima, sportom i gimnastikom. Dok sam tridesetih godina bio instruktor za fiskulturu u nekoliko dečijih letovališta došao sam do zaključka da redovan p r o g r a m fizičke aktivnosti poboljšava ne samo moje fizičko zdravlje već takođe ima pozitivan efekat na moje m e n t a l n o sta­ nje. U toku svog traganja razmišljao sam o idejama Emila Zak-Dalkroza (Emile Jacques-Dalcroze), nazva­ nim Euritmika, o konceptu mišićne relaksacije E d m u n - da Džekobsona (Edmund Jacobson) i o jogi. Mada me te studije nisu potpuno zadovoljile, potvrdile su ono što sam snažno osećao, naime, da se kroz rad sa telom može uticati na m e n t a l n e stavove ljudi. Rajh je već p r v i m predavanjem zaplenio moju paž­ nju. Započeo je tečaj diskusijom o problemu histerija. 9
 4. 4. Istakao je da psihoanaliza može da objasni istorijski Samo kada je ta ekonomija ili ravnoteža poremećena, faktor kod histeričnog konverzivnog sindroma. Pokazao razvija se histerični konverzivni simptom. Mišićno oklo- je da je taj faktor seksualna t r a u m a koju je osoba pljavanje, ili hronična mišićna tenzija, služe za održa­ doživela u ranom detinjstvu, a koja je u kasnijim go­ vanje te ekonomije u ravnoteži, vezujući energiju koja d i n a m a potpuno potisnuta i zaboravljena. Potiskivanje se ne može rasteretiti. i pretvaranje potisnutih ideja i osećanja u simptome Što je Rajh više razvijao svoja razmišljanja i opaža­ čini dinamski faktor bolesti. M a d a su pojmovi potiski­ nja, to je moje interesovanje više raslo. Razlika između vanja i konverzije u ono v r e m e bili dobro zasnovani zdrave i neurotske seksualne ekonomije nije bila u pita­ principi psihoanalitičke teorije, proces kojim se p o ­ nju ravnoteže. U to v r e m e Rajh je radije govorio o tisnuta ideja pretvara u fizički simptom nije bio uopšte seksualnoj nego o energetskoj ekonomiji: m e đ u t i m , ti shvaćen. Rajh je smatrao da psihoanalitičkoj teoriji ne­ izrazi su po njegovom mišljenju bili istoznačni. Neurot- dostaje razumevanje faktora vremena. „Zašto se", pi­ ska osoba održava ravnotežu vezujući energiju u m i ­ tao se Rajh, „simptom razvija baš tada kada se razvija šićne tenzije i ograničavajući svoje seksualno uzbuđe­ a ne ranije ili kasnije?" Da bi se dobio odgovor na to nje. Zdrava osoba n e m a tih ograničavanja, njena ener­ pitanje, mora se znati šta se dešavalo u životu tog p a ­ gija nije vezana u mišićno oklopi ja van je. Stoga je sva cijenta u m e đ u v r e m e n u , kakav je bio njegov odnos njena energija dostupna seksualnom zadovoljstvu ili bilo prema seksualnim osećanjima tokom tog perioda? Rajh kojem drugom k r e a t i v n o m izražavanju. Njena energet­ je verovao da se potiskivanje p r v o b i t n e t r a u m e održava ska ekonomija funkcioniše na visokom nivou. Nizak prigušivanjem seksualnih osećanja. To priguši van je nivo energetske ekonomije je karakteristika većine izgrađuje predispoziciju za histerični simptom, koji po­ ljudi i ona je odgovorna za tendenciju ka depresiji koja 1 činje da se ispoljava tek k a o posledica nekog kasnijeg je endemska u našoj k u l t u r i . seksualnog doživljaja. Za Rajha se prava neuroza stva­ ra gušenjem seksualnog osećanja. zajedno sa k a r a k t e ­ Mada je Rajh svoje ideje predstavio jasno i logično,rističnim stavom koji to p r a t i : simptom je samo nje­ ja sam ostao malo skeptičan tokom p r v e polovine t e ­govo otvoreno ispoljavanje. Razmatranje tog elementa čaja. T a k a v stav, to s a m već ranije znao, tipičan je— naime, ponašanja i s t a v a pacijenta prema, seksual­ za mene. T o m e dugujem veliki deo svoje sposobnostinosti — uvelo je „ekonomski" faktor u problem n e u r o ­ da samostalno razmišljam o stvarima. Moj skepticizamza. Izraz „ekonomski" odnosi se na snage koje predod- prema Rajhu je bio usmeren ka njegovom očiglednomređuju osobu za razvijanje neurotskih simptoma. prenaglašavanju uloge seksa u emocionalnim proble­ Rajhova pronicljivost je ostavila snažan utisak na mima. Seks nije potpuni odgovor, mislio sam. Onda.mene. Pošto sam pročitao m n o g e Frojdove knjige, u iznenada, moj skepticizam je iščezao a da, toga nisamglavnim crtama sam bio upoznat sa psihoanalitičkim bio ni svestan. U n a s t a v k u tečaja osećao sam da samstavovima, ali se nisam sećao da se o tom faktoru potpuno ubeđen u valjanost Rajhovog stava.diskutovalo. Osećao s a m da me je Rajh uveo u n o v Razlog za tu p r o m e n u mi je postao jasan otprilikenačin poimanja ljudskih problema i odmah sam bio dve godine kasnije, pošto sam k r a t k o vreme proveooduševljen. Kako je Rajh razrađivao svoje ideje tokom na terapiji kod Rajha. Prisetio sam se da nisam dotečaja, meni je postepeno bivalo jasnije puno značenje kraja pročitao j e d n u od knjiga preporučenih za Rajhovtog novog pristupa. Shvatio sam da je ekonomski fak­ tečaj, Frojdova Trt eseja o seksualnosti. Stigao sam dotor bio važan ključ za razumevanje ličnosti, za to k a k o polovine drugog eseja, nazvanog Infantilna seksualnost,osoba upravlja svojom seksualnom energijom ili ener­ kada sam prestao da čitam. Tada sam shvatio da je tajgijom u celini. Koliko energije čovek ima i koliko je esej dotakao moju nesvesnu želju u vezi sopstvene in­koristi u seksualnoj aktivnosti? Covekova energetska fantilne seksualnosti, i pošto sam bio nepripremljen daekonomija ili seksualna ekonomija odnosi se na to k a k oon održava ravnotežu između punjenja i pražnjenja ili A. Lowen, Depression and the Body. (N. Y. Caward, McCannizmeđu seksualnog uzbuđenja i seksualnog rasterećenja. & Geoghegan, Inc. 1972).10 1
 5. 5. se suočim sa tom željom, moj skepticizam u vezi važ­ koš ti se ne kreće, pipni moj g r u d n i koš". Stavio samnosti seksualnosti nije se više mogao održavati. r u k u na njegov g r u d n i koš i primetio da se diže i Rajhov tečaj o analizi k a r a k t e r a završio se j a n u a r a spušta sa svakim u d a h o m . Moj očigledno to nije radio. 1941. godine. U periodu između završetka tečaja i p o ­ Legao sam ponovo i nastavio disanje. Ovoga puta mičetka moje terapije ostao sam u k o n t a k t u sa njim. se grudni koš dizao i spuštao sa svakim u d a h o m . NištaPrisustvovao sam mnogim sastancima u njegovoj kući se nije desilo. Moje disanje se nastavilo lako i duboko.na Forest Hilu, gde smo diskutovali o socijalnim i m ­ Malo zatim Rajh reče: „Loven, zabaci glavu unazad plikacijama njegovog pojma seksualne ekonomije i raz­ i otvori širom oči". Uradio sam što mi je rekao i . . . vijali plan za uključivanje tih pojmova u p r o g r a m usta­ krik sc razlegao kroz moje grlo. Bio je lep prolećni d a n nove mentalnog zdravlja. Rajh je u Evropi bio pionir na i prozori p r e m a ulici su bili otvoreni. Da bi izbegao tom polju. (Taj aspekt njegovog rada i moj odnos p r e m a nezgode sa susedima, doktor Rajh je tražio da ispra­Lome biće potpunije izložen u narednoj knjizi o R a j - vim glavu, što je prekinulo vrisak. Nastavio sam d u ­ lahu.) boko disanje. Čudno, vrisak me nije uznemirio. Nisam Započeo sam terapiju sa Rajnom u proleće 1942. g o ­ bio emocionalno povezan sa tim. Nisam osećao n i k a k a vdine. Tokom p r e t h o d n e godine bio sam čest posetilac strah. Posle toga sam još malo disao. Doktor Rajh jeRajhove laboratorije. On mi je pokazivao neke radove tražio da ponovim p r o c e d u r u : zabacim glavu unazadkoje je vršio na biološkim p r e p a r a t i m a i kanceroznom i širom otvorim oči. Opet se oteo vrisak. Sada se kole­tkivu. Jednoga dana mi reče: „Loven. ako si zaintere- bam da kažem da sam vrištao, jer tada nije izgledalosovan za ovaj posao, postoji samo j e d a n način da uđeš da to ja radim. Vrisak mi se desio. Opet nisam bio uu njega, a to je da ideš na terapiju". Njegove reci su dodiru sa tim, ali sam napustio seansu sa osećanjemme trgle, j e r nisam razmišljao o tom potezu. Rekao da sa m n o m nije baš sve onoliko u redu koliko samsam m u : „Zainteresovan sam, ali ono što ja. u stvari, mislio. Bilo je stvari (slika, emocija) u mojoj ličnostihoću jeste da postanem slavan". Rajh je to shvatio koje su bile skrivene od nesvesnog i tada sam znao daozbiljno, j e r je odgovorio: „Ja ću te napraviti slav­ će se one opet pojaviti.nim". Tokom godina smatrao sam te Rajhove reči p r o ­ U to vreme Rajh je svoju terapiju nazivao vegeta­ročanstvom. To je ono što mi je bilo potrebno da p r e - tivnom analizom k a r a k t e r a . Analiza k a r a k t e r a bila jevaziđem otpor i upustim se u svoje životno delo. njegov najveći doprinos psihoanalitičkoj teoriji, koji su Moja prva terapijska seansa sa Rajhom bila je d o ­ visoko cenili svi analitičari. Vegetativno se odnosi naživljaj koji nikada neću zaboraviti. Došao sam sa naiv­ mobilizaciju osećanja kroz disanje i druge telesne t e h ­nom pretpostavkom da je sa m n o m sve u redu. T r e ­ nike koje aktiviraju vegetativne centre (ganglije a u t o -balo je da to b u d e čista trening-analiza. Legao sam na nomnog nervnog sistema) i oslobađaju ..vegetativne"krevet u gaćicama za kupanje. Rajh nije koristio kauč. energije.pošto je to bila terapija orijentisana na telo. Rečeno Vegetoterapija je predstavljala prodor od čisto ver­mi je da savijem kolena, da se opustim i da dišem balne analize do direktnog rada sa telom. Nastala jeotvorenih usta i opuštene vilice. Sledio sam instrukcije nekih devet godina ranije, u toku analitičke seanse.i čekao da vidim šta će se desiti. Posle nekog v r e m e n a Rajh je to opisao ovako:Rajh reče: „Loven. ne dišeš". Odgovorih: „Naravno dadišem, inače bih bio m r t a v " . Onda on p r i m e t i : „Grudni U Kopenhagenu, 1933, radio sam terapiju sa čove- kom koji je izgradio izuzetno jak otpor protiv svo­ jih pasivno-homoseksualnih fantazija. Taj otpor se a Od 1075. kada je napisana Đioenergetika, do danas A. Lovennije napisao takvu knjigu. Naikompletnija studija o životu i radu manifestovao u krajnjoj ukočenosti vrata (kao da jeV. Rajna, iz koje se može videti i mesto bioenergelike u odnosu metlu progutao). Posle energetskog napada na njegovna rajhovsku terapiju, jeste knjiga M. Sharaf, Fury on Earth, a otpor, on je iznenadno popustio, ali na alarmantanbiography of Wilhelm Reich, st. Martins Press/Marek. N e w York. način. Boja njegovog lica se naglo menjala od belog1983. (Prim prev.). do žutog ili plavog; koža je bila išarana i imala raz-12 13
 6. 6. ličite nijanse; osećao je jak bol u vratu i potiljku i dišući, a moje telo je počelo da se njiše bez moje sve- imao je proliv; osećao se iscrpljeno i izgledalo je da sne namere. Njihanje se pojačavalo sve dok nisam seo. 2 je izgubio oslonac . Onda, ne primetivši da to radim, ustao sam sa kreveta, okrenuo se da se suočim sa tim i počeo to da u d a r a m ;i „Energetski n a p a d je bio samo verbalni, ali je bio obema pesnicama. Radeći to, pojavilo se lice moga ocausmeren ka pacijentovom stavu p r o g u t a n e metle. na prekrivaču kreveta i odjednom sam znao da ja„Afekti su se pojavili somatski pošto je pacijent na­ to njega u d a r a m zbog batina koje sam dobio k a o dete.pustio psihički odbrambeni stav." Rajh je tada shvatio Koju godinu kasnije pitao sam oca o tom događaju.da energija može biti vezana „hroničnim mišićnim t e n ­ Rekao je da. su to bile jedine batine koje sam ikada 3zijama" . Od tada je Rajh proučavao telesne stavove dobio od njega. Objasnio mi je da se to desilo k a d a samsvojih pacijenata. Primetio je da „nema neurotske došao kući vrlo kasno, tako da se majka nervirala i 1osobe koja nema tenzije u stomaku" . Uočio je zajed­ brinula. Istukao me je da to ne bih ponovo uradio.ničku tendenciju pacijenata da zadržavaju d a h i i n h i - Interesantan deo tog iskustva, kao i onog sa vrišta­biraju izdisanje k a o način kontrolisanja osećanja. Z a k ­ njem, jeste da se desilo potpuno spontano, bez voljneljučio je da zadržavanje d a h a služi za smanjivanje ener­ kontrole. Nešto me je pokrenulo da u d a r i m krevet,gije organizma redukujući metaboličke aktivnosti, koje kao što me je p r e t h o d n o pokrenulo da vrištim. Nijezauzvrat smanjuju stvaranje anksioznosti. tc bila svesna misao, već unutrašnja sila koja me je savladala i držala u svojim r u k a m a . Za Rajha je prvi korak terapijske procedure bio da učini da pacijent počne da diše lagano i duboko. Drugi Drugom prilikom, dok sam ležao na krevetu dišući, korak je bio da pokrene ispoljavanja onih osećanja osetio sam erekciju. Osećao sam impuls da dodirnemkoja su najočiglednija u pacijentovom licu ili ponaša­ penis, ali sam ga inhibirao. Onda sam se setio zanim­nju. U m o m slučaju to ispoljavanje je bio strah. Videli ljive epizode iz detinjstva. Video sam sebe kao dečaka smo kako je moćan efekat imala ta procedura na mene. od pet godina k a k o hodam po stanu u kome sam ži- N a r e d n e seanse su imale istu opštu s t r u k t u r u . Ležao veo urinirajući po podu. Moji roditelji su bili napolju.bih na krevetu i disao slobodno koliko s a m mogao, Znao sam da to radim u inat m o m e ocu koji me jepokušavajući da omogućim da se pojavi duboki udisaj. prethodnog dana grdio što sam držao penis.Rečeno mi je da se p r e d a m svome telu, da ne k o n t r o - Trebalo mi je devet meseci terapije da shvatim uz­lišem ispoljavanja emocija ili impulsa koji se pojave. rok onog vriska iz p r v e seanse. Od tada nisam vrištaoDogodilo se nekoliko stvari koje su me postepeno d o ­ nijednom. Sto je v r e m e više odmicalo, to sam viševele u vezu sa r a n i m sećanjima i iskustvima. Dublje imao utisak da se pojavljuje neka predstava koju izdisanje, na koje nisam bio navikao, prvo je izazivalo straha nisam hteo da vidim. Posmatrajući plafon saj a k o peckanje u mojim r u k a m a , koje se u dva n a v r a t a mog položaja na krevetu, osećao sam da će se to jed­razvilo u karpopedalni grč, ozbiljno mi grčeći šake. noga dana pojaviti. Onda se to desilo; to je bilo liceK a k o se moje telo privikavalo na povećanu energiju moje majke koje je gledalo dole prema meni sa iz­izazvanu dubokim disanjem, ta reakcija je nestajala. razom intenzivnog besa u očima. O d m a h sam znaoD r h t a j se pojavljivao u nogama, dok sam lagano spajao da je to bilo lice koje me je prestrašilo. Ponovo sami razdvajao kolena. i u u s n a m a , dok sam sledio impuls doživeo to iskustvo kao da se t r e n u t n o dešavalo. Bioda ih napućim kao da nešto tražim. sam otprilike devetomesečna beba koja leži pred k u ­ ćom. Plakao sam preglasno za moju majku. Ona je oči­ Nakon toga je došlo do proboja osećanja i sećanja gledno bila zauzeta u kući i moje uporno plakanje juvezanih za njih. J e d n o m prilikom ležao sam na k r e v e t u je nerviralo. Izašla je besna na mene. Ležeći t a m o na 1 Rajhovom krevetu, u svojoj trideset trećoj godini, gle­ Wilhelm Reich, The Fuction of the Orgasm (N. Y. Orgone Insti­ dao s a m njenu p r e d s t a v u i koristeći reči koje nisamtute Press, 1942), str. 239—240. 3 Ibid., str 273. znao kao beba, rekao s a m : „Zašto si ljuta na m e n e ? * Ibid., str. 273. Plačem samo zato što želim da budem sa tobom".14 15
 7. 7. Tih dana Rajh je koristio drugu tehniku kao t e r a ­ nja. P r e m a tome, naglasak je bio na dubokom i pot­pijski postupak. Na početku svake seanse pitao je p a ­ p u n o m disanju. K a d a se to postigne respiratorni ta-cijente da mu kažu sve negativne misli koje imaju o lasi proizvode valovite pokrete tela koje Rajh nazivanjemu. On je verovao da svi pacijenti imaju negati­ refleksom orgazma.van transfer sa njim, k a o i pozitivan, i nije verovao U toku ranog psihoanalitičkog rada Rajh je došao dopozitivnom ukoliko se nisu prethodno ispoljile nega­ zaključka da je emocionalno zdravlje povezano sa spo­tivne misli i ideje. To mi je bilo vrlo teško da u r a d i m . sobnošću ćoveica aa se u toku seksualnog odnosa pot­Pošto sam bio privržen Rajhu i terapiji, prognao s a m p u n o preda, ili, k a k o je on to nazvao, sa orgastičkomsve negativne misli iz glave. Osećao sam da nema n i ­ potencijom. Rajh je zaključio da n e m a neurotičara kojičeg na šta bih se žalio. Rajh je bio vrlo darežljiv poseduje taj kapacitet. Neuroza ne samo da ometap r e m a meni, nisam sumnjao u njegovu iskrenost, in­ prepuštanje već vezuje energiju u hroničnu mišićnutegritet ili valjanost njegovih pojmova. Karakteristič­ napetost, onemogućavajući na taj način da se energijano je za mene da sam bio odlučio da i m a m uspešnu koristi za seksualno rasterećenje. Rajh je takođe smat­terapiju i u tome nisam uspeo sve dok terapija nije rao da pacijenti koji posed uju sposobnost doživljava­skoro propala, k a d a sam konačno otkrio svoja osećanja. nja potpunog orgastičkog zadovoljstva u seksualnomPošto sam doživeo strah, videvši lice moje majke, n a s ­ odnosu postaju i ostaju oslobođeni od bilo kog vidatao je period od nekoliko meseci tokom kojih nisam neurotskog ponašanja. Potpuni orgazam, prema Rajhu,napredovao. Viđao s a m Rajha tri p u t a nedeljno, ali otpušta s a v višak energije koji organizam ima i, pre­sam bio blokiran, jer nisam mogao reći Rajhu svoja ma tome, ne postoji energija koja bi podržavala iliosećanja prema njemu. Hteo sam da on b u d e očinski održavala neurotske simptome i ponašanje.zainteresovan za mene, a ne samo terapeutski, ali poš­to sam znao da je to n e r a z u m a n zahtev, ja ga nisam Važno je razumeti da Rajh definiše orgazam razli­mogao izgovoriti. Boreći se u sebi sa problemom, n i ­ čito od ejakulacije ili klimaksa. Orgazam je nevoljnasam nikuda stigao. Izgledalo je da Rajh nije bio sves- reakcija celog tela, koja se manifestuje, ritmičkim, k o n -tan mog konflikta. Ma koliko da sam pokušavao da di­ vulzivnim pokretima. Isti tip pokreta se može pojavitišem dublje i punije, to mi nije polazilo za r u k o m . kada je disanje p o t p u n o slobodno i k a d a se čovek p r e ­ da svome telu. U tom slučaju nema klimaksa ili raste­ Posle godinu dana terapije našao sam se u ćorso­ rećenja seksualnog uzbuđenja, budući da takvo uzbu­ kaku. Izgledalo je da će to trajati beskonačno, kada đenje nije prethodno izgrađeno. Ono što se dešava jeste mi je Rajh sugerisao da okončam terapiju. „Loven". da se karlica kreće spontano n a p r e d sa svakim izdisa-reče on, „ti si nesposoban da se p r e d a š svojim oseća- njem i unazad sa udisanjem. Ti pokreti su izazvani res­njima. Zašto ne odustaneš?" Njegove reči su bile grom piratornim talasima koji idu naviše ili naniže sa izdi-iz vedra neba. Odustajanje je značilo rušenje svih sanjem i udisanjem. U isto v r e m e glava vrši pokretmojih snova. Bio sam slomljen, plakao sam duboko. sličan karlici, sem što se ona kreće unazad sa fazomTo je bilo prvi p u t od mog detinjstva da sam jecao. izdisanja a n a p r e d sa fazom udisanja. Teorijski, pacijentNisam više mogao zadržavati osećanja. Rekao sam mu čije je telo dovoljno slobodno da ima taj refleks tokomšta sam želeo od njega i on me je saosećajno slušao. terapijske seanse biće takođe sposoban da doživi pot­ Ne znam da li je Rajh stvarno n a m e r a v a o da p r e ­ p u n i orgazam u seksualnom odnosu. T a k a v pacijent bikine terapiju sa, mnom, ili je njegova sugestija da okon­ se mogao smatrati emocionalno zdravim.čam t r e t m a n bio samo m a n e v a r , smišljen sa ciljemda slomi moj otpor, ali ja sam imao snažan utisak da Za mnoge ljude koji su čitali Rajhovu Funkciju or­ 5je on to ozbiljno mislio. U svakom slučaju, njegova gazma te ideje mogu izgledati kao izmišljotine seksomakcija je proizvela željeni rezultat. Terapija je opet opsednutog uma. Međutim, o n e su bile izražene u vremekrenula. Za Rajha, cilj terapije je bio razvijanje p a ­cijentovih sposobnosti da se potpuno preda spontanim 5 Te ideje su prvobitno objavljene u ranoj knjizi, Die Funktioni nevoljnim pokretima tela koji su deo procesa disa- des Orgasmus (Internationaler Psychoanalytischer Verlag, 1927). 216 17
 8. 8. kada je Rajh već bio veoma cenjen psihoanalitički t r e ­ refleks orgazma ustalio. Bilo je nekoliko razloga zan e r čija je formulacija karakter-analitičkih pojmova i takav pozitivan razvoj. Tokom te godine odsustva satehnika s m a t r a n a j e d n i m od najvećih doprinosa anali­ terapije prestao sam da se t r u d i m da zadovoljim Rajhatičke teorije. Mnogi psihoanalitičari nisu bili prihvatili i da postignem seksualno zdravlje i uspeo sam da asi­te ideje i one su i d a n a s nepoznate mnogima koji se bave miliram i integrišem svoj prethodni rad sa Rajhom.seksom, ili ih ovi možda prosto zanemaruju. Rajhovi U isto v r e m e sam kao rajhovski t e r a p e u t imao svogpojmovi postaju ubedljiva realnost k a d a čovek doživi prvog pacijenta, što je dalo elana m o m e duhu. Kadanjihovu valjanost na sopstvenom telu, kao što s a m je ja sam dolazio kući osećao sam da sam svestan, osećanjadoživeo. Zbog te ubedljivosti zasnovane na ličnom isku­ sigurnosti u svoj život. Predaja sopstvenom telu, štostvu, mnogi su psihijatri, i drugi koji su radili sa R a j - je ujedno značilo i predaju Rajhu, postala je laka. Zahom, postali, m a k a r privremeno, njegovi entuzijastični nekoliko meseci postalo je jasno obojici da je mojasledbenici. terapija došla do uspešne završnice po njegovim k r i ­ Nakon provale plača i izražavanja osećanja p r e m a terij umima. Godinama kasnije shvatio sam da mnogeRajhu, disanje mi je postalo lakše i slobodnije, sek­ od svojih ličnih problema nisam razrešio. Nismo dis-sualne reakcije dublje i potpunije. U mom životu se kutovali o m o m s t r a h u da tražim ono što želim, čakdesilo nekoliko promena. Oženo sam se devojkom koju i onda kada je sasvim razumno to tražiti. Takođe nis­s a m voleo. P r e d a v a n j e b r a k u je bio veliki korak za mo proradili moj strah od neuspeha i potrebu da b u ­mene. Takođe sam se aktivno p r i p r e m a o da postanem dem uspešan, kao ni nesposobnost da plačem umestorajhovski terapeut. Tokom te godine sam odlazio na što lupam glavom o zid. Ti problemi su bili konačnoklinički seminar iz k a r a k t e r n e analize, koji je vodio razrešeni mnogo godina kasnije kroz bioenergetiku.dr Teodor Volf, (Theodore P. Wolf) Rajhov najbliži Ne želim da kažem da je terapija sa Rajhom bilasaradnik u SAD i prevodilac prvih Rajhovih dela o b ­ neuspešna. Ako nije razrešila sve moje probleme, uči­javljenih na engleskom. K r a t k o v r e m e p r e toga z a r nila je da postanem svestan tih problema. Međutim,,vršio s a m medicinsku školu i u p r a v o sam konkurisao što je još važnije, otvorila mi je puteve za samoak-po drugi put na nekoliko medicinskih fakulteta. Mojaterapija je napredovala stalno ali sporo. Mada nije tualizaciju i pomogla da k r e n e m napred prema cilju.bilo dramatičnih proboja osećanja ili sećanja u sean­ Produbila je i ojačala moje prepuštanje telu kao os­sama, osećao sam da postajem sve sposobniji da se novi ličnosti. Takođe mi je dala pozitivnu identifi­p r e d a m svojim seksualnim osećanjima. Takođe sam ose­ kaciju sa sopstvenom seksualnošću koja je k a m e n t e ­ćao da postajem bliži sa Rajhom. meljac moga života. Rajh je otišao na d u g letnji odmor. Završio je go­dinu u j u n u a nastavio sredinom septembra. K a d a se Rad kao rajhovski terapeut, 1945—1953.terapijska godina približila kraju, Rajh je predložioda n a p r a v i m o jednogodišnju pauzu u terapiji. Ipak, ja U jesen 1945. godine video sam svog prvog paci­nisam bio završio. Refleks orgazma se nije ustalio, m a ­ jenta. Mada još nisam bio student medicine, Rajh jeda sam osećao da sam vrlo blizu. Uporno sam se t r u ­ ohrabrio taj potez zbog mog prethodnog obrazovanjadio, ali upravo to nastojanje je bilo k a m e n spoticanja. i treninga sa njim, uključujući i ličnu terapiju. TajIdeja o odmoru mi je dobro zvučala te sam prihvatio trening je obuhvatao učešće na kliničkim seminarimaRajhov predlog. Bilo je i ličnih razloga za t a k v u od­ posvećenim karakter-analitičkoj vegetoterapiji, koje jeluku. Pošto nisam uspeo da se tada upišem na medi­ vodio dr Teodor Volf i seminare koje je Rajh držao ucinski fakultet, te jeseni 1944. slušao sam tečaj iz op- svojoj kući, gde smo diskutovali o teorijskim osnovamašte ljudske anatomije na Njujorškom univerzitetu. njegovog pristupa, naglašavajući biološke i energetske pojmove koji objašnjavaju njegov rad sa telom. Terapiju sa Rajhom sam nastavio jednonedeljnim Sto je više ljudi upoznavalo Rajhove ideje, to jeseansama u jesen 1945. godine. Za k r a t k o v r e m e se više raslo interesovanje za njegovu terapiju. Objavlji-18 2 19
 9. 9. vanje Funkcije orgazma 1941. godine još više je ubrzalo drhtavanje u telu i nogama. Druga područja mišićnetaj razvoj, m a d a knjiga nije naišla na povoljne k r i ­ napetosti na koje je primenjivan pritisak bila su vrat,tike niti je imala veliki tiraž. Rajh je osnovao sopst- donji deo leđa i mišići butina. U svim t i m slučajevimavenu izdavačku kuću, T h e Orgone Institute Press, koja pritisak je primenjivan selektivno samo na ono poljenije imala svoje prodavce i ljude za reklamu. Rajhove u k o m e se mišićna zgrčenost mogla opipati.ideje su se tako prenosile samo od usta do usta, a Dodirivanje pacijenta r u k a m a predstavljalo je zna­knjige od r u k e do r u k e . Uprkos tome, njegove ideje čajno odstupanje od tradicionalne prakse. U frojdov-su se proširile, doduše sporo, a potražnja rajhovske skoj analizi bio je zabranjen svaki fizički k o n t a k t iz­terapije se povećala. Međutim, bilo je vrlo malo ljudi među analitičara i pacijenta. Analitičar sedi iza p a ­kvalilikovanih za karakter-analizu, i to je — sem mo­ cijenta, neviđen, i funkcioniše tobože kao e k r a n naje lične spremnosti — bilo ono čemu treba zahvaliti koji pacijent projektuje svoje misli. On nije p o t p u n ošto sam počeo da radim kao terapeut. neaktivan, pošto njegovi usmeni odgovori i i n t e r p r e ­ Dve godine p r e nego što sam otišao u Svajcarsku tacije ideja koje je izrazio pacijent imaju značajan radio sam kao rajhovsKi terapeut. S e p t e m b r a 1947. n a ­ uticaj na pacijentovo mišljenje. Rajh je učinio da pustio sam Njujork da bih se upisao na medicinski fa­ analitičar postane direktnija sila terapeutskog proce­kultet u Zenevi, koji s a m završio j u n a 1951. godine k a o sa. On je sedeo n a s p r a m pacijenta tako da ga je ovajlekar. Dok sam bio u Švajcarskoj radio sam malo t e r a ­ mogao videti, stupao je u fizički k o n t a k t sa njim ka­piju sa nekim Svajcarcima koji su čuli za Rajhov rad da je to bilo potrebno ili preporučljivo. Rajh je bioi želeli da iskoriste prednosti tog novog terapijskog veliki čovek, sa toplim kestenjastim očima, ako se d o b ­pristupa. Kao toliki mladi terapeuti, i ja sam započeo ro sećam sa seansi, i sa snažnim toplim r u k a m a .terapiju sa naivnom p r e t p o s t a v k o m da znam nešto o Danas mi ne r a z u m e m o revolucionarni n a p r e d a k kojiemocionalnim problemima ljudi, sa sigurnošću zasno­ je ta terapija predstavljala u ono vreme niti s u m ­vanom više na entuzijazmu nego na iskustvu. Gleda­ njičavost i neprijateljstvo koje je izazvala. Zbog svogjući unazad na te godine mogu videti svoja ograni­ snažnog usmerenja na seksualnost i korišćenje fizič­čenja i u razumevanju i u sposobnostima. Ipak, v e r u - kog kontakta između terapeuta i pacijenta praktičarij e m da sam pomogao n e k i m ljudima. Moj entuzijazam rajhovske terapije bili su optuživani da koriste sek­je bio pozitivna snaga a naglasak na disanju i p r e p u š ­ sualnu stimulaciju da bi poboljšali orgastičku poten­tanju bio je dobar pravac. ciju. P r e nego što sam otišao u Svajcarsku došlo je do Pričalo se da je Rajh m a s t u r b i r a o svoje pacijente.značajnog razvoja u rajhovskoj terapiji — korišćenje Ništa nije dalje od istine. Ta kleveta je samo povećaladirektnog k o n t a k t a sa pacijentovim telom radi oslo­ strah koji je okruživao seksualnost i fizički kontaktbađanja mišićne tenzije koja onemogućava pacijentovu u ono vreme. Srećom, atmosfera se mnogo promenilasposobnost da se prepusti osećanjima i da dozvoli da u poslednjih trideset godina u odnosu na seksualnostse pojavi orgastički refleks. Tokom rada sa m n o m i dodirivanje. Spoznata je važnost dodirivanja kaoRajh je povremeno koristio pritisak r u k a m a na n e k e 0 primarne forme k o n t a k t a i njena vrednost u t e r a p i j ­od napetih mišića, da bi ih relaksirao. Obično je sa skoj situaciji se ne dovodi u pitanje. Naravno, svaki mnom i sa drugim primenjivao t a k a v pritisak na vi­ fizički k o n t a k t između terapeuta i pacijenta stavlja ve­licu. Kod mnogih ljudi mišići vilice su veoma napeti liku odgovornost p r e d t e r a p e u t a — da poštuje terapijski— vilica se drži čvrsto u stavu odlučnosti, često se odnos i izbegne bilo k a k v u seksualnu aktivnost sa pargraničeći sa ljutnjom, ili je prkosno isturena, ih n e ­ cijentom.prirodno uvučena. U svim tim slučajevima vilica nijedovoljno pokretljiva i njeno ukočeno držanje određuje Ovde mogu dodati da su bioenergetski terapeuti t r e ­s t r u k t u r i r a n i stav. Pod pritiskom, mišići vilice postaju nirani da koriste ruke, da dodiruju i osete napetostumorni i „predaju se". Kao rezultat toga disanje pos­ 8 Ashley Montagu, Touching: The Human Significance of thetaje slobodnije i dublje a često se javlja nevoljno p o - Skin (New York, Columbia University Press, 1971).20 21
 10. 10. mišića ili da izvrše potreban pritisak, da bi oslobodili Saznaje da je život tela sadržan u njegovim nevoljnim ili umanjili mišićne kontrakcije, uzimajući u obzir paci­ aspektima. Ja mogu potvrditi tu reakciju kroz ličnojentovu toleranciju na bol; i da kroz nežan dodir uspo­ iskustvo, kao i kroz izjave pacijenata tokom godina.stave k o n t a k t koji pruža podršku i toplinu. Danas je Na nesreću, to divno osećanje se pod stresovima sva­teško shvatiti koliko je veliki korak Rajh napravio kodnevnog života naše civilizovane k u l t u r e ne održava 1943. godine. uvek. Tempo, pritisak i filozofija našeg v r e m e n a su an- Korišćenje fizičkog pritiska olakšava proboj oseća r titetični životu. Previše često se sam refleks gubi, u k o ­nja i odgovarajućeg obnavljanja sećanja. To služi u b r ­ liko pacijent nije naučio kako da se nosi sa svojim zanju terapijskog procesa, a to ubrzanje je potrebno životnim stresom bez pribegavanja neurotskim oblicimakada je učestalost terapijskih seansi svedena na j e d n u ponašanja. To se desilo dvojici Rajhovih pacijenata sau sedmici. U to v r e m e Rajh je razvio sposobnost čita­ kojima je radio istovremeno. Nekoliko meseci poslenja tela. Znajući k a k o da koristi pritisak da bi oslo­ očigledno uspešnog završavanja njihovih terapija t r a ­bodio mišićnu napetost, poboljšavao je proticanje sen­ žili su od m e n e dodatnu terapiju, jer nisu bili u stanjuzacija kroz telo, što je nazvao strujanjem. J o š 1947. go­ da održe napredovanje koje su sa Rajhom postigli.dine Rajh je mogao da u periodu od šest meseci t e r a ­ Tada sam shvatio da n e m a prečice do emocionalnogpije izazove refleks orgazma kod pacijenta. Značaj tog zdravlja i da je stalno prorađivanje svih problema j e ­postignuća može se ceniti kada se uporedi sa činjeni­ dini način da se osigura optimalno funkcionisanje. Me­com da sam ja proveo na terapiji kod Rajha tri godine đutim, još uvek sam bio ubeđen da je seksualnost ključpo tri puta nedeljno p r e nego što se ustalio refleks koji razrešava n e u r o t s k e probleme pojedinca.orgazma. Lako je kritikovati Rajha što je stavljao centralni Hoću da istaknem da refleks orgazma nije orgazam. naglasak na seksualnost, ali ja to ne bih radio. Sek­Genitalni a p a r a t u tome ne učestvuje; nema izgradnje sualnost je bila, i jeste, ključ svih emocionalnih p r o ­i oslobađanja seksualnog uzbuđenja. To znači da su blema, ali poremećaji u seksualnom funkcionisanju seputevi za takvo oslobađanje otvoreni ukoliko p r e p u š ­ mogu razumeti samo u okviru celokupne ličnosti, stanje može da b u d e pretvoreno u seksualno uzbuđenje. jedne strane, i uslova socijalnog života s d r u g e strane.Ali, nije nužno da do tog prenosa dođe. Te dve si­ Tokom godina sam nevoljno došao do zaključka datuacije, seksualna i terapeutska, razlikuju se među nema jednog ključa koji će otključati misteriju ljud­sobom; prva je više emocionalno i energetski nabijena. ske duše. Moja nevoljnost proizlazi iz duboke želje daTakođe, u terapijskoj situaciji osoba ima koristi od verujem da odgovor ipak postoji. Sada mislim u ter­terapeutove podrške, koja je moćan faktor, posebno u minima polarnosti sa njihovim neizbežnim konfliktimaslučaju čoveka snažne ličnosti k a k a v je bio Rajh. Me­ privremenim razrešenjima. Stanovište o ličnosti kojeđutim, kada nema refleksa orgazma verovatno je da vidi seks kao njen jedini ključ suviše je usko, ali za­ta osoba neće dozvoliti nevoljnim pokretima karlice da postaviti ulogu seksualnog nagona u formiranju svakese pojave ni u klimaksu seksualnog odnosa. Ti pokreti pojedinačne ličnosti predstavlja zanemarivanje jednesu osnova p o t p u n e orgastičke reakcije. Moramo se se- od najvažnijih snaga u prirodi.titi da je u Rajhovoj teoriji ne samo orgastički refleks,kriterijum emocionalnog zdravlja, već i orgastičko rea- U jednoj od r a n i h formulacija, koje su prethodilegovanje u seksu. pojmu instinkta smrti, Frojd je postulirao antitezu iz­ među ego-instinkta. i seksualnog instinkta. Prvi traži Međutim, refleks orgazma zaista ima n e k e pozitivne očuvanje pojedinca; d r u g o m e je cilj očuvanje vrste.efekte na ličnost. Cak i kada se pojavi u toku t e r a p i j ­ To podrazumeva konflikt između individue i društva,ske seanse koju k a r a k t e r i š e atmosfera podrške, doživ­ što z n a m o da je tačno u našoj kulturi. Drugi konflikt,ljava se kao stimulišuće i oslobađajuće. Covek oseća nerazdvojan od te antiteze, jeste onaj između težnje zada je oslobođen inhibicija. U isto v r e m e se oseća pove­ moći (ego nagon) i težnje za zadovoljstvom (seksualnizano i integrisano sa telom, a kroz telo i sa svojom nagon). Prenaglašavanje moći u našoj kulturi postavljaokolinom. On oseća u n u t r a š n j e spokojstvo i dobrobit. ego protiv tela i njegove seksualnosti i stvara a n t a -22 23
 11. 11. gonizam između nagona koji bi trebalo u idealnom slu­ Tužno mi je r e k a o : „To je trajalo samo mesec dana". čaju da podržavaju i ojačavaju jedan drugog. Bez obzi­ Kako je promena iznenadno nastala, tako je i nestala, ra na to, ne može se ići do d r u g e krajnosti, usmera- i on je ponovo zaronio u svoju staru bedu. Viđao je vajući pažnju samo na seksualnost. To mi je postalo drugog rajhovskog terapeuta sa kojim je posle radio jasno posle neuspešnog traganja za j e d n i m ciljem kod nekoliko godina, opet napredujući samo malčice. Kada mojih pacijenata, ciljem seksualnog zadovoljstva kao sam ja nastavio p r i v a t n u p r a k s u on je došao kod m e n e što je Rajh radio. Ego postoji kao moćna snaga u civi- da nastavi terapiju. Radio sam sa njim još oko tri lizovanom čoveku, koja ne može da se odbaci ili negira. godine i pomogao mu da prevazide još mnoge nedos­ Terapeutski cilj je da se ego integriše sa telom i sa tatke. Ali, čudo se nikada nije ponovo desilo. Nikada njegovom težnjom za zadovoljstvom i seksualnim za­ nije dostigao onaj nivo, seksualno ili bilo k a k o d r u k ­ dovoljavanjem. čije, koji je bio dostigao tokom kratkog perioda n a k o n Posle mnogo godina teškog rada, i ne bez grešaka, mog odlaska. najzad sam spoznao tu istinu. Niko nije izuzet od p r a ­ Kako se može objasniti neočekivani p r o d o r zdravlja, vila da se uči na svojim greškama. Međutim, bez odre­ koji se izgleda desio sam od sebe, i njegovo nestajanje? đenog traganja za ciljem seksualnog zadovoljstva i or- Iskustvo mog pacijenta me je podsetilo na Izgubljeni gastičke potencije, ja ne bih r a z u m e o energetsku d i n a ­ horizont Džejmsa Ililtona (James Hilton) koji je u to miku ličnosti. A bez kriterijuma refleksa orgazma ne vreme bio p o p u l a r a n . U toj priči je glavni j u n a k , Kon- mogu se shvatiti nevoljni pokreti i reakcije ljudskog vej, bio otet iz aviona sa još nekoliko drugih p u t n i k a i organizma. odveden na tajnu visoravan nazvanu Sangri-La, zaba­ Ima j o š mnogo misterioznih elemenata u ljudskom čenu planinsku t v r đ a v u , b u k v a l n o „nakraj sveta". Za ponašanju i funkcionisanju koje razum ne može shva­ one koji žive na toj visoravni starost i smrt su izgleda titi. Na primer, jedno godinu dana p r e nego što sam odloženi ili obustavljeni. Vladajući princip je u m e r e - napustio Njujork radio s a m sa m l a d i m čovekom koji nost, što nije „od ovoga sveta". Konvej je bio u iskuše­ je imao mnoge ozbiljne probleme. Patio je od teške nju da ostane u Sangri-La; spokojan i racionalan n a ­ anksioznosti kad god bi prišao devojci. Osećao se infe­ čin života bio mu je vrlo prijatan. P o n u đ e n o mu je da riornim, n e a d e k v a t n i m i imao je m n o g e mazohističke bude vođa te zajednice, ali je on dopustio da ga brat tendencije. U to v r e m e je imao halucinaciju da mu se ubedi da je to sve samo plod mašte. Njegov brat, koji davo ceri iz ćoška. Tokom terapije je napravio izvestan se zaljubio u mladu Kineskinju, uticao je na Konveja napredak u pogledu simptoma, ali se nikako ne može da pobegne sa njima u „stvarnost". Oni odlaze, ali van reći da je razrešio sve simptome. Ali, uspostavio je doline Konvej sa užasom vidi da m l a d a Kineskinja po­ čvrstu vezu sa jednom devojkom, mada je doživljavao staje starica i u m i r e . Koja realnost je valjanija? Kon­ malo zadovoljstva u seksualnom klimaksu. vej odlučuje da se vrati u Sangri-La i na kraju priče Video sam ga opet pet godina kasnije kada sam se shvatamo da on luta planinama tražeći svoj „izgublje­ vratio u zemlju. Ispričao mi je fascinantnu priču. Kada ni horizont".sam otputovao on je bio bez terapeuta te je odlučio Iznenadna transformacija nastala kod mog pacijentada nastavi terapiju na svoju ruku. To se sastojalo u može se objasniti promenom u smislu za realnost tevežbama disanja koje smo radili tokom terapije. O d ­ osobe. Posle mesec d a n a moj pacijent je t a k o đ e isko­lazio bi svakoga dana sa posla kući, legao bi na krevet račio iz tog sveta i, učinivši to, ostavio za sobom a n k ­i disao duboko i lako kao što je radio kod mene. Onda sioznost, krivicu, inhibicije vezane za njegov život use jednoga dana desilo čudo. Sva anksioznost je nes­ tom svetu. Mnogi faktori nesumnjivo doprinose stva­tala. Osećao se siguran u sebe i omalovažavanje sebe ranju tog efekta. Bilo je osećanja euforije i uznesenostije nestalo. Važnije je, m e đ u t i m , bilo pojavljivanje pot­ među ljudima koji su radili sa Rajhom u to vreme,p u n e orgastičke potencije u seksualnom odnosu. Or­ bilo kao studenti ili pacijenti. Vladalo je osećanje da jegazam mu je bio p o t p u n i zadovoljavajući. Bio je p r o ­ Rajh proglasio osnovnu istinu o ljudskom biću i nje­sto drugi čovek. govoj seksualnosti. Njegove ideje su imale revolu-24 25
 12. 12. cionarnu privlačnost. Siguran s a m da je moj pacijent Ako ova moja definicija vredi, predlažem mnogim u d a h n u o tu atmosferu, koja je. zajedno sa njegovim ljudima da dođu na terapiju kada osete da im je raz­ dubokim disanjem, mogla da proizvede t a k a v izvan­ voj zaustvaljen. Mnogi pacijenti gledaju na terapiju redan efekat. kao na ponovno zasnivanje procesa razvoja. Terapija Izlaženje iz sopstvenog sveta i uobičajenog samstva može to postići, ukoliko obezbedi doživljavanje i po­ jeste transcendentalno iskustvo. Mnogi ljudi su imali mogne da se p o k r e n u i uklone p r e p r e k e koje su slično iskustvo kraćeg ili dužeg trajanja. Zajedničko za ometale asimilaciju iskustva. Te p r e p r e k e su s t r u k t u ­ sve je osećanje olakšanja, osećanje oslobađanja i o t k r i v a ­ rirani oblici ponašanja koji predstavljaju nezadovolja­ nja potpuno živog sella i spontanog reagovanja. T a k v e vajuće rešenje. kompromis sa detinjim konfliktima. transformacije se, m e đ u t i m , dešavaju neočekivano i ne One stvaraju n e u r o t s k o i ograničeno samstvo od koga mogu biti planirane ili programirane. Na nesreću, one čovek hoće da pobegne ili da ga se oslobodi. Radeći una­ nestaju brzo k a k o su se i pojavile i blistava kočija zad, na, svojoj prošlosti, pacijent u terapiji razotkriva po­ postaje preko noći tikva kakva, je i prethodno bila. četne konflikte i nalazi nove načine da se snađe u p r e - Ostaje n a m da se čudimo — šta je prava realnost naše« tećim životnim situacijama koje su ga prisilile da pos­ bića? Zašto ne možemo ostati u oslobođenom stanju? tane „oklopljen" da bi preživeo. To je samo ponovno Mnogi moji pacijenti su imali neka transcendentalna oživljavanje prošlosti da bi se pravi razvoj u sadašnjosti iskustva u toku terapije. Svaki otkriva horizont, pret­ olakšao. A k o je prošlost presečena, budućnost ne pos­ hodno zamračen g u s t o m maglom, koji odjednom postaje toji. jasno vidljiv. Mada se magla opet spusti, ostaje sećanje. Razvoj je p r i r o d a n proces; ne možemo ga mi n a p r a ­ i ono stvara motivaciju za stalno traganje za p r o m e - viti. Njegovi zakoni su zajednički svim živim bićima. nom i razvojem. Drvo, na primer, r a s t e naviše jedino ako mu je korenje Ako tražimo transcendenciju. možemo imati mnoge duboko u zemlji. Mi saznajemo proučavajući prošlost. vizije, ali ćemo sigurno na k r a j u biti t a m o odakle smo Tako osoba može da se razvija samo a k o pušta korenje krenuli. Ako se odlučimo za razvoj, možemo imati u svoju prošlost. A prošlost jedne osobe je njeno telo. sopstvene t r e n u t k e transcendencije, ali će one biti v r h u n s k a iskustva na čvrstom p u t u ka bogatijem i si­ Kada gledam unazad, u te godine entuzijazma i uz­ gurnijem samstvu. buđenja, s h v a t a m da je bilo naivno očekivati da će se S a m život je proces razvoja koji počinje sa razvojem duboko s t r u k t u r i r a n i problemi modernog čoveka lako tela i njegovih organa; kreće se prema razvoju motor­ razrešiti bilo kojom tehnikom. Neću da kažem da je n i h sposobnosti, sticanju znanja, proširivanju m e đ u ­ Rajh imao iluziju o ogromnom cilju sa kojim se suočio. ljudskih odnosa i završava se u skupu iskustava koja On je bio svestan situacije. Njegovo t r a g a n j e za efek- nazivamo mudrost. Ti aspekti razvoja se prepliću, pošto tivnijim načinom rada sa tim problemima proizlazi d i ­ se život i razvoj dešavaju u prirodnoj, k u l t u r a l n o j i soci­ rektno iz njegove svesti o tome.jalnoj sredini. I mada je proces razvoja stalan, on ni­ Traganje ga je odvelo do istraživanja p r i r o d e tek a d a nije ravnomeran. Ima perioda k r e t a n j a po r a v ­ energije kad živih organizama. Tvrdio j e . kao što je po­ nom kada dolazi do asimilacije iskustva, pripremajući znato, da je otkrio n o v u energiju, koju je nazvao orgon.organizam za novo napredovanje. Svako n a p r e d o v a n j e To je reč izvedena od reči organski i organizam. Smislio vodi do novih visina ili vrhova i s t v a r a ono što zovemo je aparat da bi mogao da sakuplja tu energiju i p u n iv r h u n s k o iskustvo. Svako v r h u n s k o iskustvo zauzvrat telo onoga ko sedi u njemu. Ja lično sam pravio tem o r a biti integrisano sa ličnošću da bi došlo do n o v o g „ a k u m u l a t o r e " i koristio ih na sebi. Oni su se pokazalirazvoja i da bi osoba završila u stanju mudrosti. J e d ­ korisnim za ponešto, ali nisu imali uticaja na problemen o m sam Rajhu p o m e n u o da i m a m definiciju sreće. ličnosti. Da bi se ti problemi razrešili na individualnomPodigao je obrve, gledao u mene ispitivački i pitao šta nivou, p o t r e b n a je još uvek kombinacija brižljivogje to. Odgovorih: „Sreća je svest o razvoju". Spustioje obrve i p r o k o m e n t a r i s a o : „Nije loše". analitičkog rada fizičkog pristupa koji pomaže osobi da oslobodi hronićnu mišićnu napetost koja koči njegovu26 27
 13. 13. slobodu i ograničava njegov život. Na socijalnom nivou napuštena je u korist naziva „orgonska terapija". Rezul­ treba da dode do evolucionarnih promena u stavu čo- tat toga bilo je gubljenje interesovanja za umetnost veka prema sebi, p r e m a svojoj okolini i čovečanstvu analize k a r a k t e r a i veće naglašavanje primene orgon- uopšte. ske energije korišćenjem a k u m u l a t o r a . Rajhov doprinos na oba nivoa je veliki. Njegovo Osećanje proganjanja je proizašlo delimično iz kritič­ objašnjenje prirode k a r a k t e r n e s t r u k t u r e i ukazivanje na kog stava medicinskih i naučnih udruženja p r e m a R a j ­ funkcionalni identitet k a r a k t e r n e s t r u k t u r e i telesnog hovim idejama, delom iz otvorenog neprijateljstva m n o ­ stava predstavljajti značajan napredak u razumevanju gih psihoanalitičara, od kojih su neki jasno pokazivali ljudskog ponašanja. Uveo je pojam orgastičke potencije da žele da mu dođu glave, i treće zbog anksioznosti u k a o kriterij-um emocionalnog zdravlja, što ona svaka.ko Rajhu i njegovim sledbenicima. Osećanje utučenosti i jeste, i ukazao na njenu fizičku osnovu u telu. P r o ­ poticalo je od neuspeha eksperimenta koji je Rajh p r e - širio je naša znanja o telesnim procesima, otkrivajući značenje i važnost nevoljnih telesnih pokreta. Najzad, duzeo u laboratoriji u Mejnu, koji se ticao interakcije razvio je relativno efikasnu tehniku za rad sa p o r e m e ­ orgonske energije i radioaktivnosti. Eksperiment je ćajima emocionalnog (nevoljnog) života pojedinca. imao negativan efekat; Rajh i njegov asistent su se razboleli i morali da n a p u s t e laboratoriju na n e k o v r e ­ Rajh je jasno istakao da se s t r u k t u r a društva odra­ me. Sem toga, gubljenje vere u relativno brzu i efi­žava na k a r a k t e r n o j s t r u k t u r i pojedinačnih članova tog kasnu terapiju neuroza doprinelo je raspoloženju obes-društva, što je uvid koji razjašnjava iracionalne aspek­ hrabrenosti.te politike. Video je mogućnost ljudskog bitisanja oslo­ Ja nisam delio ta osećanja. Moja petogodišnja izola­bođenog inhibicija i pritisaka koji guše životne im­ cija od Rajha i njegovih stremljenja omogućila mi jepulse. Po mom mišljenju, ako se ta vizija ikada ostvari, da zadržim oduševljenje i entuzijazam ranijih godina.to će se desiti ukoliko se sledi pravac na koji n a m je A medicinsko obrazovanje, i moje iskustvo na stažu,Rajh ukazao. ubedili su me više nego i k a d a u valjanost Rajhovih Za n a š t r e n u t n i cilj Rajhov najveći doprinos je opi­ ideja uopšte. Stoga sam bio nevoljan da se identifiku-sivanje centralne uloge koju telo mora igrati u svakoj jem sa g r u p o m orgonskih terapeuta — a ta nevoljnostteoriji ličnosti. Njegov rad je obezbedio osnovu na k o ­ se još više povećavala k a k o sam postajao svestan dajoj je izgrađena tvorevina bioenergetike. su Rajhovi sledbenici razvili skoro fanatično obožava­ nje njega i njegovog rada. S m a t r a n o je drskim, ako ne i jeretičkim, dovesti u pitanje bilo koji od njegovihRazvoj bioenergetike stavova, ili menjati njegove pojmove u svetlu sopstve- nog iskustva. Bilo mi je j a s n o da t a k a v s t a v guši svaki originalan i k r e a t i v a n rad. Takva razmišljanja su uti­ Ljudi me često pitaju: „Po čemu se bioenergetika cala na to da sačuvam nezavisan položaj. razlikuje od rajhovske terapije?* Najbolji način da seodgovori na to pitanje jeste da se nastavi sa istorij- Dok sam bio u tom duševnom raspoloženju razgovor skim prikazivanjem razvoja bioenergetike. sa drugim rajhovskim terapeutom, dr Peletijerom koji je bio van oficijelnog kruga, otvorio mi je oči za m o ­ Pošto sam 1952. godine — godinu dana nakon p o ­ gućnost menjanja i proširivanja Raj hove tehničke pro­v r a t k a iz Evrope — završio stažiranje, shvatio sam da cedure. U toku čitavog mog rada sa Rajhom on je n a ­su se odigrale brojne p r o m e n e u Rajhovim stavovima glašavao da vilica t r e b a da visi opušteno, u stavu p r e ­i stavovima njegovih sledbenika. Entuzijazam i uzbuđe­ puštanja ili p r e d a v a n a j telu. Godinama, dok sam radionje koji su bili tako očigledni u periodu od 1945. do kao rajhovski terapeut, takođe sam naglašavao taj po­1947. godine zamenjeni su osećanjima proganjanja i ložaj. U razgovoru, doktor Lui Peletijer (Louis G. Pelle-utučenosti. Rajh je prestao da radi bilo k a k v u terapiju, tier) je p o m e n u o da je u radu sa svojim pacijentimapreselio se u Rendžli, u državi Mejn, gde se posvetio primetio da je pomagalo kada su isturali vilicu kao uorgonskoj fizici. Naziv „terapija k a r a k t e r n e analize" prkosu. Pokrećući to agresivno izražavanje, oslobađale28 29
 14. 14. su se neke tenzije u zgrčenim mišićima vilice. Naravno, se pod „spasom" podrazumeva oslobođenje od inhibi-shvatio sam da je to efikasno ako se primeni na oba cija i ograničenja nastalih tokom odrastanja, ne mogunačina i iznenadno s a m se osetio slobodnim da s u m ­ tvrditi da sam taj stepen dostigao. Bez obzira na tonjam i da menjam ono što je Rajh radio. Ispostavilo što sam uspešno završio rajhovsku terapiju, bio samse da su oba položaja uspešnija kada se koriste na svestan toga da još uvek u m o m e telu ima mnogo m i ­smenu. Pokretanje i ohrabrivanje pacijentove agresije šićne tenzije koja me sprečava da doživim radost zaolakšava njegovo prepuštanje i predavanje nežnim kojom sam čeznuo. Osećao sam njen ograničavajućiseksualnim osećanjima. S d r u g e strane, kada neko k r e ­ uticaj na moju ličnost. Zeleo sam još bogatije i p o t p u ­ne od stava prepuštanja, obično završava osećanjem nije seksualno doživljavanje — doživljavanje za kojeispoljavanja tuge i besa zbog bola i frustracija koje sam znao da je moguće.doživljava u svom telu. Moja odluka je bila da ponovo otpočnem terapiju. Tokom 1953. godine udružio sam se sa dr Džonom Međutim, nisam mogao otići n a t r a g kod Rajha, a n i ­ Pijerakosom (John C. Pierrakos), koji je u p r a v o t a d a sam imao poverenja u d r u g e rajhovske terapeute. Bio bio završio psihijatrijski specijalistički staž u bolnici sam ubeđen da to m o r a da b u d e pristup telu i tako King Kantri. Doktor Pijerakos je bio na rajhovskoj sam izabrao da sa svojim kolegom Džonom Pijerako­ terapiji i bio je Rajhov sledbenik. U to vreme mi smo som p r e d u z m e m zajednički poduhvat pošto sam biojoš uvek sebe smatrali rajhovskim terapeutima,, mada stariji i po godinama i po iskustvu. Iz tog zajedničkogviše nismo bili službeno povezani sa organizacijom rada na m o m telu osmišljena je bioenergetika. Osnovne rajhovskih lekara. Tokom te godine pridružio n a m se vežbe koje smo koristili isprobali smo i testirali prvodr Vilijem Voling (William B. Walling), čije je obrazo­ na meni, tako da sam iz sopstvenog iskustva znao k a k ovanje bilo slično Pijerakosovom. Njih dvojica su bili u one deluju i šta se njima može postići. Od tada, tokomistom razredu u medicinskoj školi. Prvi rezultat tog ud­ svih ovih godina, u v e o s a m kao p r a k s u da na sebiruživanja bio je p r o g r a m kliničkih seminara na kojima probam sve ono što tražim da pacijent uradi, j e r nesmo prikazivali naše pacijente u cilju traganja za verujem da iko ima prava da traži od drugog da uradidubljim razumevanjem njihovih problema, a u isto ono što nije spreman da traži od sebe. Nasuprot tome,vreme obučavanje drugih terapeuta o pojmovima pris­ verujem da niko ne može uraditi za drugog nešto štotupa telu. Godine 1956. formalno je osnovan Institut nije u stanju da u r a d i za sebe.za bioenergetsku analizu sa ovim ciljevima. Moja terapija sa Pijerakosom trajala je skoro tri go­ U m e đ u v r e m e n u je Rajh imao problema sa zakonom. dine. Imala je p o t p u n o drugačiji kvalitet od onoga saKao da je opravdala njegovo osećanje da je proganjan, Rajhom. Bilo je manje doživljavanja koja su me spon­Uprava za namirnice i lekove (FDA) donela je sud­ tano pokretala, što sam ranije opisao. To je bilo takosku odluku o zabrani prodavanja i rasturanja orgon- uglavnom zato što sam ja usmeravao rad, ali takođe iskih akumulatora, jer tako nešto k a o što je orgonska zato što je rad bio više u s m e r e n na oslobađanje mišić­energija ne postoji te je, prema tome, prodaja a k u m u ­ nih napetosti nego na predavanje seksualnim osećanji­latora šarlatanstvo. Rajh je odbio da ospori ili da brani m a . Bio sam svestan da želim da isprobam više stvari.takvu akciju, tvrdeći da n a u č n e teorije ne mogu bit! Hteo s a m da to n e k o preuzme i uradi za mene. P o k u -predmet sudskog razmatranja. FDA je dobila parnicu. šavanje i kontrolisanje su aspekti mog neurotskog ka­Rajhu su savetovali da ignoriše p r e s u d u i njegov p r e ­ r a k t e r a i meni je bilo lako da se p r e d a m . To samkršaj su agenti FDA ubrzo otkrili. Rajhu je s u đ e n a mogao da radim sa Rajhom zbog poštovanja premazbog nepoštovanja s u d a ; osuđen je i izrečena mu je njegovom znanju i autoritetu, ali, moje predavanje jekazna od dve godine zatvora. Umro je u zatvoru u bilo ograničeno samo na taj odnos. Konflikt je razrešenLuizburgu novembra 1957. godine. kompromisom. U prvoj polovini seanse radio s a m na Tragedija Raj hove smrti pokazala mi je da čovek ne sebi, opisujući svoje telesne senzacije Pijerakosu. Umože biti spašen protiv svoje volje. Međutim, šta je sa drugoj polovini on je kopao po stegnutim mišićimaosobom koja se iskreno zalaže za svoj lični spas? Ako30 31
 15. 15. svojim snažnim toplim r u k a m a , meseći i relaksirajući 7 sam čvrsto obmotavao ćebe . Ležanje leđima na stolcu ih da bi se pojavilo strujanje. imalo je efekat stimulisanja disanja kod svih pacije­ Radeći na sebi, razvio sam osnovne položaje i vež- nata, a da nije bilo potrebno raditi vežbe disanja. Ja be koje su danas s t a n d a r d n e u bioenergetici. Osećao sam lično koristio stolac tokom svoje terapije sa Pije- sam da t r e b a da b u d e m više „u svojim nogama", tako rakosom i nastavio sam do d a n a s da ga redovno k o ­da sam radije počinjao u stojećem položaju nego u le- ristim.žećem, koji je Rajh koristio. Raširio bih noge, stopala Tokom drugog perioda terapije postigao sam bitnookrenuo na u n u t r a , savio kolena i napravio luk leđima, različite rezultate. Uspostavio sam k o n t a k t sa svojompokušavajući da mobilišem donju polovinu tela. Držao tugom i besom više nego što sam to ranije uspevao,bih taj položaj nekoliko minuta, osećajući k a k o utiče da posebno u odnosu na svoju majku. Oslobađanje togse osećam bliže podlozi. To je imalo dodatni efekat, osećanja imalo je stimulišuće dejstvo. To su bili trenucidublje disanje stomakom. Pošto je taj položaj izazivao kada se moje srce otvaralo i kada sam osećao da zra­pritisak u donjem delu leđa, promenio sam položaj savi­ čim i blistam. Značajnije je, m e đ u t i m , bilo osećanjejajući se napred i l a g a n o dodirujući pod v r h o v i m a p r s ­ dobrobiti koje sam često imao. Moje telo je postepenotiju, držeći kolena malo savijena. Tada se osećanje u postajalo opuštenije i ^snažnije. Sećam se nestajanjamojim nogama povećalo i one su počele da vibriraju. osećanja lomljivosti. Osećao sam da mada mogu biti povređen, neću biti slomljen. Takođe sam izgubio ira­ Te dve proste vežbe su postale pojam „uzemljava- cionalni s t r a h od bola. Shvatio s a m da je bol tenzija. n j a " — pojam specifičan za bioenergetiku. On se laga­ Kada sam se prepustio bolu mogao sam razumeti t e n ­ no razvijao t o k o m godina, kako je postajalo očigledno ziju koja ga je proizvela, i to je dovelo do olakšanja. da svim pacijentima nedostaje osećanje da im noge Tokom te terapije refleks orgazma se samo p o v r e ­ čvrsto stoje na podlozi. Taj nedostatak je odgovarao meno javljao. Nisam bio zabrinut zbog njegovog od­ njihovom osećanju da su ..visoko u oblacima" i da n e ­ sustva, j e r s a m se bio koncentrisao na mišićnu n a p e ­ maju k o n t a k t sa realnošću. Uzemljavanje, ili uspos­ tost, i taj intenzivni rad je odvukao pažnju od p r e p u š ­ tavljanje k o n t a k t a sa realnošću, sa osnovom na kojoj tanja seksualnim osećanjima. Tendencija ka p r e r a n o j se stoji, sa svojim telom i seksualnošću, postalo je j e ­ ejakulaciji koju s a m imao istrajala je uprkos očigled­ d a n od k a m e n a temeljaca bioenergetike. P u n a razrada nom uspehu terapije sa Rajhom, kada se uglavnom pojma uzemljavania u odnosu na realnost i iluzije smanjila, i moja reakcija na klimaks je postala zado­ predmet su šeste glave. U njoj su takođe opisane m n o ­ voljavajuća. Taj razvoj dovodi do toga da se shvatige vežbe koje se koriste za postizanje uzemljenja. da je najefikasniji p r i s t u p pacijentovim seksualnim t e š ­ J o š jedna od novina koje smo otkrili tokom toga koćama, rad na ličnim problemima — problemima koji nužno uključuju seksualnu krivicu i anksioznost. Fokusrada bilo je korišćenje stolca za disanje. Disanje je na seksualnost, koji je Rajh uspostavio, m a d a je teorij­suštinsko u bioenergetici, kao i u rajhovskoj terapiji. ski valjan, nije doneo rezultate koji bi se održali podMeđutim, u v e k je bio p r o b l e m učiniti da pacijent diše uslovima modernog života.duboko i puno. Još je teže učiniti da disanje postaneslobodno i spontano. Ideja o stolcu za disanje je p r o ­ Kao analitičar, Rajh je naglašavao važnost k a r a k t e r ­izišla iz česte tendencije ljudi da p r a v e luk leđima ne analize. U t r e t m a n u sa m n o m donekle je zapostaviop r e k o naslona stolice ukoliko dugo sede za stolom i taj aspekt terapije. To je još više zapostavljeno kada ježele da se p r o t e g n u i dišu. Ja lično sam imao naviku terapija analize k a r a k t e r a postala orgonska terapija. Mada rad analize k a r a k t e r a zahteva mnogo v r e m e n a ida to činim dok sam radio sa pacijentima. Sedenje u strpljenja, izgledalo mi je da je on neophodan za posti­fotelji je smanjivalo moje disanje i imao sam običaj da zanje solidnih rezultata. T a d a sam odlučio da nezavisnose izvijam unazad i protežem da bi mi disanje postaloponovo dublje. Prvi stolac koji smo koristili bile su 7 Alexander Lowen, Pleasure (New York, Coward — McCann,kuhinjske merdevine visoke oko 60 cm, p r e k o kojih Inc., N. Y., 1970).32 < 33
 16. 16. od toga koliku važnost pridajemo r a d u sa mišićnim i za automobil, od koga toliko zavisimo. Mi se nismo tenzijama, brižljiva analiza uobičajenog načina bitisa- identifikovali sa našim telom; u stvari, izdali smo ga, nja jedne osobe i njenog ponašanja zaslužuju podjed­ kao što sam istakao u prethodnoj knjizR Svi naši lični n a k u pažnju. Napravio sam intenzivnu studiju karak­ problemi proističu iz te izdaje i ja verujem da većina ternih tipova i njihove psihološke i fizičke dinamike naših socijainin problema ima isti koren. ponašanja. Ona je objavljena 1958. godine pod naslo­ Bioenergetika je t e r a p e u t s k a tehnika koja pomaže lju­ vom The Physical Dynamics of Character Structure*. dima da uspostave vezu sa svojim telom i da im po­ Mada još uvek n e p o t p u n k a o pregled tipova karaktera, mogne da uživaju u najvišem mogućem stepenu u to je osnova za sav rad na k a r a k t e r u u bioenergetici. životu tela. Taj naglasak na telu uključuje seksualnost Završio sam svoju terapiju sa Pijerakosom p r e ne­ koja je j e d n a od njegovih osnovnih funkcija. Ali, on koliko godina osećajući se veoma dobro u vezi svega uključuje čak i mnogo osnovnije funkcije disanja, k r e ­ što je postignuto. Međutim, ako me neko pita „Jeste li tanja, osećanja i izražavanja sebe. Osoba koja ne diše razrešili sve vaše probleme, završili vaš razvoj, ostva­ duboko smanjuje život svoga tela. A k o se ne kreće rili svoj p u n potencijal kao ličnost ili se oslobodili svih slobodno, sužava život tela. A a k o je njegova ekspre­ mišićnih tenzija?" — moj odgovor bi još uvek bio „Ne". sija sputana, ograničava život svoga tela.Postoji neka tačka do koje k a d a čovek dođe ne oseća Istina, ta ograničenja života ne namećemo voljno.više da je neophodno ili poželjno da nastavlja terapiju, Ona se razvijaju kao način samoodržanja u okolini, ii tako je završava. Ako je terapija bila uspešna, osoba kulturi koja negira vrednost tela u korist moći, pres­oseća da je sposobna da preuzme p o t p u n u odgovornost tiža i posedovanja. Ipak, p r i h v a t a m o ta ograničenjaza sopstveno bitisanje i nastavlja razvoj. Nešto u m o ­ naših života propuštajući da u njih sumnjamo, i takojoj ličnosti je uvek naginjalo ka tom pravcu. Napustiti izdajemo naša tela. U tom procesu mi takođe rušimoterapiju nije značilo da ću prestati da radim na svometelu. Nastavio sam da r a d i m bioenergetske vežbe i sa prirodnu sredinu od koje zavisi dobrobit naših tela.svojim pacijentima u individualnom radu i u grupi. Takođe je tačno da su mnogi ljudi nesvesni telesnogVerujem da za m n o g e pozitivne promene koje su n a s ­ nedostatka koji imaju — nedostatka koji je postao nji­tavile da se dešavaju u mojoj ličnosti treba da zahva­ hova druga priroda, deo njihovog uobičajenog načinalim toj predanosti svome telu. Tim p r o m e n a m a su u života. U stvari, mnogi ljudi prolaze kroz život sa og­celini prethodila duboka razumevanja sebe sama, r a z u ­ raničenim iznosom energije i osećanja.mevanje prošlosti i tela. Cilj bioenergetike je da vrati ljude njihovoj p r v o b i t ­ noj prirodi, što je uslov da budu slobodni, gracilni i Ima više od trideset četiri godine kako s a m sreo lepi. Sloboda, gracilnost i lepota su prirodni atributiRajha i više od trideset dve k a k o sam počeo svoju tera­ svakog životinjskog organizma. Sloboda je odsustvopiju kod njega. Radio sam sa pacijentima više od dva­ unutrašnjih p r e p r e k a proticanju osećanja, gracilnost jedeset sedam godina. Rad, razmišljanje i pisanje o m o ­ izražavanje tog proticanja kroz pokret, dok je lepotaj i m ličnim doživljavanjima i doživljavanjima mojih pa­ manifestacija u n u t r a š n j e harmonije koju rađa ovo p r o -cijenata dovelo me je do jednog zaključka: Život poje­ ticanje. Oni označavaju zdravo telo i t a k o đ e z d r a v um.dinca je život njegovog tela. Pošto živi organizam u k ­ P r i m a r n a priroda svakog ljudskog bića jeste da bu­ljučuje um, d u h i dušu, živeti potpuno život tela znači de otvoreno za život i ljubav. Biti uzdržan, oklopljen,biti uman, d u h o v a n i duševan. A k o n a m nedostaju ti nepoverljiv, ograđen, jeste druga priroda u našoj k u l ­aspekti našega bića to je zato što nismo dovoljno u turi. To su načini koje smo usvojili da bismo zaštitilinašem telu ili sa n a š i m telom. I m a m o odnos p r e m a telu sebe od povređivanja, ali k a d a takav stav postane ka-kao p r e m a i n s t r u m e n t u ili mašini. Znamo da ćemo rakterološki i s t r u k t u r i r a n u ličnosti, pravi mnogo oz­imati problema ako se ovo desi. Ali, isto se može reći biljnije povrede i više obogaljuje nego što je činila 8 Alexander Lowen, The Physical Dynamics of Character Struc­ prvobitna patnja. 9ture (New York, Grune & Stratton, 1958). Štampano takođe pod Alexander Lowen, The Betrayal of the Body (New York, Mac­naslovom The Language of the Body (New York, Macmillan, 1971). millan, 1967).34 35
 17. 17. Bioenergetika nastoji da pomogne ljudima da otvo­re svoje srce prema životu i ljubavi. To nije cilj koji II POJAM ENERGIJEse lako dostiže. Srce je dobro zaštićeno u svom koš­t a n o m kavezu i pristup mu je snažno branjen, i psi­hološki i fizički. Te o d b r a n e se moraju razumeti i pro­raditi ako hoćemo da postignemo cilj. Ako naš cilj nijepostignut, rezultat je tragičan. Ići kroz život sa zatvo­r e n i m srcem je kao putovati okeanom zaključan ubrodskom magacinu. Smisao, pustolovina, uzbuđenje islava življenja su v a n domašaja. Bioenergetika je pustolovina otkrivanja sebe. Razli­kuje se od sličnih ispitivanja po tome što p o k u š a v a daljudsku ličnost razume kroz razumevanje tela. Mnogap r e t h o d n a ispitivanja bila su u s m e r e n a na istraživanjeuma. Tim ispitivanjem su dobijene mnoge važne in­ Punjenje, pražnjenje, proticanje i pokretformacije, ali čini mi se da je najvažniji domen ličnostiostao n e t a k n u t — njena osnova u telesnim procesima. Kao što sam naglasio, bioenergetika je proučavanjeMi^ s p r e m n o priznajemo da ono što se dešava u telu ljudske ličnosti u t e r m i n i m a energetskih procesa tela.nužno utiče na um, ali to nije novo. Moje mišljenje Taj izraz se takođe koristi u biohemiji za definisanjeje da energetski procesi tela određuju šta će se deša­ one oblasti istraživanja koja se bavi energetskim p r o ­vati u umu, isto kao što određuju šta će se dešavati cesom na molekularnim i s u b m o l e k u l a r n i m nivoima.u telu. Kao što je Albert Sent Đerđi (Albert Szent-Gyorgyi) 10 istakao , p o t r e b n a je energija da bi se p o k r e n u l a mašina života. U stvari, energija ima ulogu u p o k r e ­ tanju svih stvari, živih i neživih. U savremenim n a u č ­ nim tokovima s m a t r a se da je priroda te energije elek­ trična. Međutim, ima drugačijih mišljenja o njenoj prirodi, naročito kada se govori o živim organizmima. Rajh je pretpostavio postojanje bazične kosmičke ener­ gije koju je nazvao orgon; ona po prirodi nije elek­ trična. Kineska filozofija pretpostavlja postojanje d v e - ju energija koje su u polarnom odnosu jedna p r e m a drugoj, jin i jang. Te energije čine osnovu kineske medicinske p r a k s e poznate k a o a k u p u n k t u r a , čiji su rezultati zadivili l e k a r e na Zapadu. Ne mislim da je važno ovoga t r e n u t k a odrediti šta je stvarno životna energija. Ima izvesne valjanosti u svim t i m stanovištima i ja ne mogu da pomirim r a z ­ like m e đ u njima. Međutim, možemo prihvatiti osnovnu postavku da je energija uključena u sve procese ži­ vota — kretanje, osećanja, mišljenje — i da bi se ti procesi prekinuli kada bi snabdevanje organizma ener­ gijom bilo ozbiljno ugroženo. Na primer, nedostatak 10 Albert Szent-Gyorgyi, Bloenergetlcs (New York, Academic Press, 1957).36 37
 18. 18. b r a n e može tako ozbiljno da iscrpe energiju organiz­ vim jasna. Depresivne osobe su depresivne energetski. ma da dovede do smrti, isto kao i prekid unošenja ki- Studije uz pomoć filmskih snimanja pokazuju da d e ­seonika ometanjem disanja. Otrovi koji sprečavaju te- presivna osoba izvodi samo polovinu spontanih p o k r e ­lesne metaboličke aktivnosti tako što smanjuju energiju, ta uobičajenih kod nedepresivnih osoba. U ozbiljnijim takođe će imati t a k a v efekat. slučajevima depresije osoba može sedeti mirno, skoro Opšte je prihvaćeno da se energija životinjskog or­ bez pokreta, kao da n e m a energije da se aktivno p o -ganizma stiče kroz sagorevanje hrane. S d r u g e strane, meri. Njeno subjektivno stanje često odgovara objek­biljke imaju sposobnost da zarobe i koriste sunčevu tivnoj slici. Uopšte rečeno, njoj nedostaje energija da energiju za svoje životne procese, vezujući i transfor- se aktivno pomera. Može se žaliti na osećanje iscrp­mišući je u svoje tkivo, čineći je tako pristupačnom ljenosti, a da pri tom ne oseća umor. Depresija njenogh r a n o m biljojedima. Transformisanje h r a n e u slobod­ energetskog nivoa se očitava u opadanju svih energet­nu energiju koju životinje mogu koristiti za svoje ži­ skih funkcija. Smanjeno je disanje i apetit, a oslab­votne potrebe je složena hemijska procedura za koju ljen seksualni nagon. U t a k v o m stanju t a k v a osoba neje p o t r e b a n kiseonik. Sagorevanje h r a n e nije d r u g a ­ bi mogla da odgovori na naše pokušaje da je zainte-čije od sagorevanja drveta koje t a k o đ e zahteva kiseo­ resujemo za n e k i cilj, ona b u k v a l n o nema energije danik za održanje tog procesa. U oba slučaja je sago­ se zainteresuje.revanje vezano za iznos raspoloživog kiseonika. Radio sam sa mnogo depresivnih pacijenata, j e r je Ova prosta analogija ne objašnjava komplikovan fe­ to jedan od najčešćih problema zbog koga ljudi dolazenomen života. Obična v a t r a se gasi kada je iscrpljeno na terapiju. Pošto saslušam priču te osobe, n a p r a v i msnabdevanje gorivom; takođe, ona sagoreva ne obazi­ pregled njene istorije i procenim njeno opšte stanje,rući se na energiju oslobođenu sagorevanjem. N a s u p ­ pokušavam da joj pomognem da izgradi svoju energiju.rot tome, živi organizam je samostalna vatra koja se Najneposredniji način da se to postigne jeste povećanjesama reguliše i obnavlja. K a k o može da izvodi to ču­ količine kiseonika koju ona unosi u organizam — todo — da gori a da ne sagori — još uvek je velika jest, navesti je da diše dublje i potpunije. Ima višemisterija. Pošto još ne možemo da resimo ovu zago­ načina da se pomogne čoveku da pokrene svoje di­n e t k u , važno je za nas koji želimo da održimo blistavu sanje, što ću opisati u n a r e d n i m glavama. Ja polazimi stalnu vatru života u sebi da pokušamo da r a z u m e m o od pretpostavke da osoba to ne može učiniti s a m a zaneke od faktora koji u tome učestvuju. sebe. inače ne bi došla kod m e n e da traži pomoć. Znači da m o r a m koristiti svoju energiju da je p o k r e ­ Nismo se još navikli da mislimo na ličnost u smislu nem. To r a d i m tako što u s m e r a v a m čoveka da radienergija, m a d a se te dve pojave ne mogu razdvojiti. neku jednostavnu aktivnost koja lagano utiče na disa­Količina energije koju j e d n a osoba ima i način na nje, čineći ga dubljim, i koristim fizički pritisak i do­koji je koristi m o r a se odražavati na njenu ličnost. Neki dir da bih to stimulisao. Važna stvar je da se sa ak­ljudi imaju više energije nego d r u g i ; neki su opet u z - tiviranjem disanja povećava energetski nivo. Kada sedržaniji. Impulsivna osoba, na primer, ne može da poveća energetski napon mogu se javiti u nogama fina,podnese bilo k a k v o povećanje uzbuđenja ili energije; nevoljna podrhtavanja ili vibracije. To se tumači kaopovećano uzbuđenje se m o r a osloboditi što je brže m o ­ znak izvesnog proticanja uzbuđenja kroz telo. posebnog u ć e Kompulzivna osoba koristi svoju energiju na kroz donji deo. Glas može postati rezonantniii. poštodrugi način, ona takođe oslobađa uzbuđenje, ali to radi više vazduha protiče kroz grlo a lice može blistati. Nek r u t o s t r u k t u i r a n i m sklopom p o k r e t a i ponašanja. mora biti potrebno više od dvadeset do trideset m i n u ­ Odnos energije i ličnosti se najjasnije ispoljava kod ta da se postigne ta promena i da pacijent oseća da sdepresivnih osoba. M a d a depresivne reakcije i t e n d e n ­ e „popeo". On se stvarno p r i v r e m e n o izvukao iz d e ­cije ka depresiji proizlaze iz međuodnosa komplikova- presivnog stanja. 11nih psiholoških i fizičkih f a k t o r a , j e d n a s t v a r je sas- 11 Mada se efekat dubljeg i potpunijeg disanja n e p o s ­ Lowen, Depression and the Body, op. cit. redno uočava i doživljava, to nije lek za depresiju. 39
 19. 19. Niti će efekat trajati, pošto osoba ne može sama da izražavanja kroz pokret, glas i oči mora biti otvoren održava kvalitet dubljeg disanja. Ova nesposobnost je da bi moglo doći do energetskog pražnjenja. Ne retko, suštinski problem depresija, i to ne može biti prora- to se dešava spontano u toku punjenja energijom. Di­ deno izuzev kroz dublju analizu svih faktora koji su sanje može spontano postati dublje, kao rezultat le­ učestvovali u stvaranju relativno umrtvljenog tela i žanja na stolcu za disanje. Iznenada, bez ikakve n a - depresivne ličnosti. Ali, s a m a analiza neće mnogo po­ mere ili svesti o tome, pacijent može početi da plače. moći ukoliko nije praćena stalnim nastojanjem da se U tom t r e n u t k u možda neće znati zašto plače. Dublje poveća energetski nivo te osobe, puneći energetski nje­ disanje otvara grlo, napaja telo i aktivira potisnute no telo. emocije, rezultat čega je erupcija i oslobađanje oseća­ Ne može se diskutovati o pojmu punjenja energi­ nja tuge. Nekad je ono što izbije bes. Međutim, mnogo jom, a da ne r a z m a t r a m o i pojam energetskog praž­ puta se ništa ne desi, j e r je osoba možda suviše upla­ njenja. Zivi organizam može funkcionisati samo ukoli­ šena da se otvori i prepusti osećanjima. U tom slučaju ko postoji ravnoteža između punjenja i pražnjenja ener­ će postati svesna tog „uzdržavanja" i mišićnih tenzija gije. To održava stalan nivo energije u skladu sa po­ u grlu i grudima, koja sprečavaju izražavanje oseća­ t r e b a m a i mogućnostima. Dete koje raste unosiće više nja. Može biti p o t r e b n o razlabaviti uzdržavanje direkt­ energije nego što će je otpuštati i koristiće taj višak nim fizičkim r a d o m na hroničnoj mišićnoj tenziji. energije za rast. Isti je slučaj sa konvalescentima ili Pošto napajanje i otpuštanje funkcionišu kao celina. čak ličnim razvojem. Razvoj koristi energiju. S e m toga, bioenergetika radi sa obe s t r a n e jednačine istovremeno, opšte je poznato da će iznos energije koju n e k o unosiodgovarati iznosu koji oslobađa kroz aktivnost. da bi povećala energetski nivo osobe, da bi otvorila samoizražavanje i da bi obnovila proticanje osećanja Svaka aktivnost t r a ž i i koristi energiju — od lupanja u telu. P r e m a tome, naglasak je uvek na disanju, ose-srca, peristaltičkih pokreta utrobe, do hodanja, govore­ ćanju i pokretu, u p o r e d o sa nastojanjem da se t r e n u t ­nja i seksa. Međutim, nijedan živi organizam nije m a ­ no energetsko funkcionisanje dovede u vezu sa životnomšina. Njegova osnovna aktivnost nije mehaničko izvo­ istorijom dotične osobe. Taj kombinovani proces laga­đenje, već izražavanje sopstvenog bića. Osoba se ispo- no razotkriva u n u t r a š n j e snage (konflikte) koji spreča­ljava kroz akcije i pokrete i kada je njeno samoizra- vaju osobu da funkcioniše sa punim energetskim p o ­žavanje slobodno i p r i k l a d n o realnosti situacije, doživ­ tencijalom. Kad god je jedan od tih u n u t r a š n j i h k o n ­ljava osećanje zadovoljstva i uživanja zbog pražnjenjaenergije. To zadovoljstvo i uživanje zauzvrat stimulišu flikata razrešen, energetski nivo se povećava. To značimetaboličku aktivnost koja se neposredno o d r a ž a v a na da osoba unosi više energije i da je više oslobađa krozdublje i punije disanje. Sa doživljavanjem zadovoljstva, kreativne aktivnosti koje pružaju zadovoljstvo i uživa­ritmičke i nevoljne aktivnosti života funkcionišu na nje.optimalnom nivou. Ne želim da stvorim utisak da bioenergetika može razrešiti sve goruće probleme, da može otkloniti sve Kao što sam rekao, neposredan doživljaj aktivnosti hronične napetosti i obnoviti potpuno i slobodno p r o ­samoizražavanja su zadovoljstvo i uživanje. Ograničite ticanje osećanja u telu. Možda mi ne postižemo pot­li p r a v o osobe da se ispoljava, ograničićete njene m o ­ puno taj cilj, ali započinjemo proces razvoja koji vodigućnosti za zadovoljstvo i kreativni život. Isto tako, u t o m pravcu. S v a k a terapija je h e n d i k e p i r a n a činje­ako su sposobnosti čoveka da izrazi sebe, svoje ideje nicom da k u l t u r a u kojoj živimo nije orijentisana p r e ­i osećanja, ograničene u n u t r a š n j i m snagama (inhibici- ma kreativnoj aktivnosti i zadovoljstvu. Kao što samj a m a ili hroničnim mišićnim tenzijama), njen kapaci­ 12 već istakao d r u g d e , naša, k u l t u r a nije u s k l a đ e n a satet za zadovoljstvo je umanjen. U tom slučaju osoba vrednostima i ritmom živog tela, već sa m a š i n a m a iće smanjiti unošenje energije (naravno nesvesno), dabi održala ravnotežu energije u telu. materijalnom produktivnošću. Ne može se izbeći za­ ključak da inhibitorne snage samoizražavanja i s m a - Povećanje energetskog nivoa jedne osobe se ne možeobezbediti prostim punjenjem kroz disanje. P u t s a m o - 11 Lowen, Pleasure, op. clt.40 41

×