Anzeige

Prezentacja klas I - III

10. Aug 2020
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Prezentacja klas I - III

 1. Szkoła Podstawowa Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej, www.nowemiasto.edu.pl „Przyjemność uczenia się i nauczania”
 2. Edyta Ewa Jakubowska Dyrektor Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście
 3. Wicedyrektorzy Zespołu Szkół mgr Beata Wardzińska w zastępstwie mgr Agnieszka Wiśniewska mgr Anna Wyrwich
 4. Nasza kadra pedagogiczna
 5. od 28 kwietnia 2011 r. nasza szkoła posiada sztandar
 6. Tworzymy model szkoły przyjaznej, bezpiecznej i rozumiejącej potrzeby ucznia i lokalnego środowiska.
 7. Zajęcia dla uczniów klas I-III odbywają się w 4 klasopracowniach edukacji wczesnoszkolne.
 8. Sale mieszczą się na parterze naszej szkoły. Są jasne, przestrzenne, estetyczne i dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny.
 9. Uczniowie szkoły podstawowej korzystają z:  sali gimnastycznej  biblioteki  hali sportowej
 10. Mają do dyspozycji kompleks boisk Orlik
 11. Mają do dyspozycji nowoczesny, bezpieczny plac zabaw
 12. Uczniowie w czasie przerw chętnie odwiedzają sklepik szkolny, gdzie można kupić zdrową kanapkę z warzywami, soczek czy owoce. Mogą również posłuchać muzyki i audycji płynących ze szkolnego radiowęzła.
 13. Ciągle dbamy o rozwój i wygląd naszej szkoły
 14. Oferta zajęć: - edukacja wczesnoszkolna - język angielski - zajęcia kreatywne - religia/etyka NAUKA PRZEDE WSZYSTKIM  Zajęcia z uczniami klas I-III prowadzą wykwalifikowani, dobrze przygotowani i doświadczeni nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego oraz religii.
 15. Edukacja wczesnoszkolna: polonistyczna przyrodnicza techniczna społeczna muzyczna zajęcia komputerowe wychowanie fizyczne plastyczna matematyczna
 16. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna Dla uczniów organizujemy: Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej, www.nowemiasto.edu.pl Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów Zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, terapeutyczne Zajęcia z pedagogiem szkolnym i specjalistami
 17. Ważne wydarzenie w życiu pierwszoklasisty ŚLUBOWANIE
 18. Pasowanie na czytelnika
 19. Uczniowie biorą udział w projektach klasowych
 20. Uczestniczą w programach edukacyjno – profilaktycznych m.in. „Mleko w Szkole”, „Owoce w szkole”, „Klub Bezpiecznego Puchatka”, bezpieczni w Internecie czy B&N.
 21. Mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje poprzez udział w: Kole Małego Europejczyka Szkolnej Lidze Ochrony Przyrody
 22. Mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje poprzez udział w: Harcerstwie
 23. Uczą się oszczędności w SKO
 24. ….i samorządności w Samorządzie Uczniowskim
 25. Uczniowie ćwiczą też talent aktorski biorąc udział w apelach i przedstawieniach
 26. Uwrażliwiamy uczniów na pomoc potrzebującym poprzez działania wolontariatu i nie tylko….
 27. Kształtujemy postawę patriotyczną poprzez udział uczniów w uroczystościach lokalnych Dzień Edukacji Narodowej Święto Odzyskania Niepodległości Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 28. … oraz włączając się w akcje narodowe Narodowe czytanie Szkoła pamięta Szkoła do hymnu Razem na święta
 29. Kształtujemy postawę proekologiczną min. poprzez akcje: Sprzątanie świata Eko - karmiki EkoMisja Nie Marnuję Eko Ogródek
 30. Rozwijamy pasje i zainteresowania uczniów poprzez spotkania z ciekawymi ludźmi Pani Hanna Niewiadomska Sędzia Anna Maria Wesołowska Tomasz Majewski
 31. …udział uczniów w projektach unijnych np. „Aktywny w szkole kreatywny w życiu
 32. …udział w konkursach często z sukcesem 
 33. Sukcesy naszych uczniów cieszą nas i przynoszą chlubę naszej szkole
 34. Wprowadzamy innowacje pedagogiczne Polubić matematykę -tworzenie apletów w programie GeoGebra to innowacja pedagogiczna prowadzona w klasie VIIb. GeoGebra jest narzędziem pozwalającym uczniowi „zobaczyć”, lepiej rozumieć i eksperymentować z matematyką. Zajęcia z matematyki odbywają się w pracowni komputerowej, na których uczniowie nabywają umiejętności samodzielnego programowania. Laureaci III Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów Matematyka & GeoGebra MaGIK
 35. Podróże kształcą Wycieczka do Warszawy Obóz językowy Euro Week Z wizytą w Sejmie Boże Narodzenie na wsi
 36. Pokonujemy barierę językową poprzez spotkania w ramach projektu Erasmus +
 37. RODZICE NA RZECZ SZKOŁY Partnerami, którzy wspierają działania szkoły są rodzice. Dzięki doskonałej współpracy wiele udało się nam zrobić dla szkoły. Dobrowolne wpłaty na Radę Rodziców pozwalają na: - dofinansowanie przedstawień i widowisk dla dzieci, wycieczek, organizacji Dnia Rodziny, itp. - zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach, - doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, książki do biblioteki, - zakup dyplomów, pamiątkowych teczek oraz statuetek i książek na nagrody dla najlepszych uczniów . Wspólnie udało nam się zorganizować : bale Sylwesterowe i zabawy karnawałowe i andrzejkowe. Pozyskane środki pozwoliły na wyposażenie szkoły w nowoczesne multimedia oraz przeprowadzić remont dolnego korytarza szkoły.
 38. Bale na rzecz uczniów Zespołu Szkół
 39. Warsztaty plastyczne Bożonarodzeniowe warsztaty wikliniarskie Angażujemy rodziców w nasze działania i przedsięwzięcia
 40. Troszczymy się o bezpieczeństwo Spotkania z policją
 41. …i poznajemy pracę ludzi, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo. Straż pożarna i Policja
 42. Jesteśmy szkołą prorodzinną Zawsze z radością gościmy rodziców, dziadków, rodzeństwo … 
 43. Pikniki Rodzinne
 44. Pikniki Rodzinne
 45. Bal karnawałowy
 46. Przedstawienia dla babci i dziadka
 47. Szkoła jest miejscem rozmów nauczyciela z rodzicami o sprawach dziecka. Spotkania mają charakter: - zebrań z rodzicami, - konsultacji indywidualnych, - spotkań tematycznych i okolicznościowych, - lekcji otwartych. Dla rodziców organizujemy również warsztaty z psychologiem, pedagogizacje np.: „Kształtowanie poczucia własnej wartości u dzieci”, „Jak zachęcić dziecko do czytania książek”, „ Jak pomóc dziecku w opanowaniu trudnej sztuki uczenia się”
 48. Od kilku lat funkcjonuje w szkole dziennik elektroniczny Wszyscy rodzice i uczniowie otrzymują bezpłatny dostęp do e-dziennika UONET+. Wystarczy zalogować się na witrynę WWW i można szybko sprawdzić frekwencję, informacje od wychowawcy, oceny czy uwagi.
 49. Praca zdalna Od kwietnia 2020r. pracujemy w naszej szkole w chmurze Microsoft, a lekcje on-line odbywają się w aplikacji Teams
 50. PODRĘCZNIKI są wieloletnie, będą własnością szkoły i będą wypożyczane uczniom DOTACJA CELOWA NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW Organy prowadzące szkoły podstawowej otrzymują każdego roku dotację celową na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych
 51. Podręczniki i ćwiczenia do klasy I szkoły podstawowej Podręcznik z serii „Elementarz odkrywców" do klasy 1, wprowadza dziecko w świat edukacji polonistycznej, społecznej i przyrodniczej. Pomaga w tworzeniu właściwych postaw społecznych oraz systemu wartości, wspiera dziecko w radzeniu sobie z uczuciami i nazywaniem emocji.
 52. Podręcznik z serii „Elementarz odkrywców. Matematyka" do klasy 1, wprowadza w świat matematyki krok po kroku, prezentuje w przyjazny i prosty sposób nowe treści oraz kształtuje pojęcia matematyczne, rozwija sprawność liczenia i logiczne myślenie, doskonali myślenie strategiczne, utrwala rachunek pamięciowy.
 53. Podręcznik do języka angielskiego ExploreTreetops 1 autorzy: Sarah M. Howell, Lisa Kester-Dodgson wydawnictwo: Oxford Uniwesity Press
 54. Strona internetowa szkoły www.nowemiasto.edu.pl Na stronie szkoły strony znajdują się dokumenty szkoły, m.in. Statut, Program wychowawczo - profilaktyczny, Kalendarz uroczystości szkolnych, Harmonogram zebrań z rodzicami, plan lekcji dla poszczególnych klas, informacje o aktualnych wydarzeniach w szkole.
 55. „Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi” Janusz Korczak
Anzeige