Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU
TAHUN RPH 1
BAHASA MALAYSIA TAHUN 3
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
(Kemahiran Mem...
3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU
TAHUN RPH 1
RANCANGAN PENGAJARA HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 3
Tarikh : 5 Mac 20...
3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU
TAHUN RPH 1
i) Murid dapat membaca 2 daripada 3 perenggan ayat yang mengandung...
3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU
TAHUN RPH 1
Bahan Sumber Mengajar:
i) Gambar klip video “1 Murid 1 Sukan”.
ii)...
3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU
TAHUN RPH 1
 Menghubungkait
BCB
 Mengumpul
maklumat
KP
 Intrapersonal
 Ver...
3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU
TAHUN RPH 1
Soalan:
1. Apa yang anda faham
tentang petikan di atas?
2. Mengapa...
3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU
TAHUN RPH 1
Nilai Murni
 Bertanggungjawab
 Berhemah tinggi
Langkah 2
(15 min...
3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU
TAHUN RPH 1
KB
 Menyelesaikan
masalah
KP
 Interpersonal
 Verbal linguistik
...
3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU
TAHUN RPH 1
2. Bina ayat majmuk
berdasarkan kata hubung
tetapi.
1. Murid-murid...
3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU
TAHUN RPH 1
Pemulihan
Lembaran kerja 2 – Isi tempat
kosong menggunakan kata hu...
3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU
TAHUN RPH 1
Penutup
(5 minit)
Rumusan pembelajaran
Menyanyikan lagu “1 Murid 1...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×
 • Als Erste(r) kommentieren

Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu

 1. 1. 3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN RPH 1 BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (Kemahiran Membaca) TARIKH: 5 MAC 2014 (RABU) MASA: 0810 – 0910 (60 MINIT) TEMA: KESIHATAN DAN KEBERSIHAN TAJUK: JAGA KESIHATAN DIRI
 2. 2. 3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN RPH 1 RANCANGAN PENGAJARA HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 Tarikh : 5 Mac 2014 (Rabu) Masa : 0710 - 0810 (60 minit) Tahun : 3 Lestari Tema : Kesihatan Dan Kebersihan Tajuk Pelajaran : Jaga Kesihatan Diri Bilangan Murid : 25 orang Standard Kandungan 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Standard Pembelajaran 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. Objektif Eksplisit Pada akhir pelajaran murid dapat:
 3. 3. 3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN RPH 1 i) Murid dapat membaca 2 daripada 3 perenggan ayat yang mengandungi ayat majmuk berdasarkan petikan yang telah disediakan. ii) Murid dapat menggaris 4 daripada 6 ayat majmuk yang terdapat dalam petikan yang disediakan oleh guru. iii) Murid mampu membina 4 ayat majmuk secara lisan berdasarkan ayat tunggal yang telah disediakan oleh guru. Sistem Bahasa i) Kosa Kata: Ayat majmuk pancangan ii) Tatabahasa: Ayat tunggal Pengisian Kurikulum i) Ilmu: Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. ii) Nilai: Bertanggungjawab, berhemah tinggi. Kemahiran Bernilai Tambah i) Kemahiran berfikir: Penyoalan, menghubungkaitkan, menyelesaikan masalah. ii) Pembelajaran Kontekstual: menghubungkaitkan dengan amalan sihat yang diamalkan dalam kehidupan seharian. iii) Kecerdasan Pelbagai: verbal linguistik, intrapersonal, interpersonal, kinestatik, muzik. iv) Kemahiran belajar cara belajar: mengumpul maklumat, memproses maklumat. v) Kreativiti dan inovasi: Pengurusan grafik, bahan bantu mengajar.
 4. 4. 3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN RPH 1 Bahan Sumber Mengajar: i) Gambar klip video “1 Murid 1 Sukan”. ii) Petikan tentang kepentingan kesihatan tubuh badan. iii) LCD, skrin, laptop iv) Lembaran kerja ayat majmuk Pengetahuan Sedia Ada: Murid pernah melihat video aktiviti sukan pada pengajaran dan pembelajaran yang lepas. Langkah / Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan Set Induksi (5 minit) Tayangan klip video yang memaparkan program “Satu murid, satu sukan”. 1. Murid-murid bercerita berdasarkan klip video yang telah ditayangkan. 2. Murid-murid akan menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru. 3. Guru mengaitkan gambar-gambar dengan tajuk pengajaran pada hari tersebut. BBB  Tayangan klip video “satu murid, satu sukan”. KB
 5. 5. 3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN RPH 1  Menghubungkait BCB  Mengumpul maklumat KP  Intrapersonal  Verbal linguistik Nilai Murni  Bertanggungjawab  Berhemah tinggi Perkembangan Langkah 1 (20 minit) 1. Petikan yang bertajuk “Kepentingan Menjaga Kesihatan dan Kebersihan Diri”. 1. Murid-murid diberi masa 5 minit untuk membaca secara senyap. 2. Guru akan membaca petikan ayat demi ayat dan diikuti oleh murid. 3. Guru membimbing murid-murid membaca dengan betul. BBB  Kepentingan Menjaga Kesihatan dan Kebersihan Diri.
 6. 6. 3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN RPH 1 Soalan: 1. Apa yang anda faham tentang petikan di atas? 2. Mengapakah kita mesti menjaga kesihatan dan kebersihan diri? 3. Apakah yang akan terjadi sekiranya kita tidak menjaga kesihatan dan kebersihan tubuh badan? 4. Murid-murid membaca petikan dengan kuat dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. 5. Murid-murid akan dipilih secara rawak untuk menjawab soalan guru.  OBJ  Aktiviti membaca petikan telah mencapai objektif 1. KB  Penyoalan BCB  Memproses maklumat KP  Intrapersonal  Verbal linguistik
 7. 7. 3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN RPH 1 Nilai Murni  Bertanggungjawab  Berhemah tinggi Langkah 2 (15 minit) 1. Guru menerangkan kepada murid-murid tentang jenis- jenis ayat majmuk. 2. Baca dan fahami salah satu ayat majmuk yang terdapat daripada petikan yang telah disediakan oleh guru. Ayat: “Sesetengah orang menyatakan bahawa mereka jarang sakit, tetapi ini tidak bermakna keadaan fizikal orang itu adalah baik.” 1. Guru menerangkan jenis-jenis ayat majmuk secara teliti kepada murid- murid. 2. Guru memilih satu ayat majmuk yang terdapat dalam petikan yang disediakan. 3. Murid-murid diminta untuk membaca secara serentak ayat majmuk yang telah digariskan oleh guru dengan nada dan sebutan yang betul. 4. Murid-murid diminta untuk menyatakan jawapan pada aktiviti selanjutnya. BBB  Kepentingan Menjaga Kesihatan dan Kebersihan Diri OBJ  Aktiviti ini telah mencapai objektif 2.
 8. 8. 3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN RPH 1 KB  Menyelesaikan masalah KP  Interpersonal  Verbal linguistik Langkah 3 (10 minit) 1. Permainan “Teka dan Bina ayat majmuk”. 1. Murid-murid akan dibahagikan kepada dua kumpulan. 2. Murid-murid diminta menyatakan kata hubung yang terdapat dalam ayat tersebut. 3. Kumpulan yang tahu jawapan diminta berdiri dan nyatakan jawapan yang betul dan tepat. BBB  Permainan Kad Bergambar OBJ  Aktiviti ini telah mencapai objektif 3.
 9. 9. 3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN RPH 1 2. Bina ayat majmuk berdasarkan kata hubung tetapi. 1. Murid-murid diminta membina empat ayat majmuk berdasarkan kata hubung tetapi. 2. Murid-murid diberikan masa selama lima minit untuk membina ayat majmuk. 3. Kumpulan yang siap awal diminta untuk membacakan secara lisan keempat- empat ayat majmuk. 4. Kumpulan yang membina keempat- empat tersebut secara betul akan dikira menang. KB  Menyelesaikan masalah KP  Interpersonal  Verbal linguistik Langkah 4 (5 minit) Pengayaan Lembaran kerja 1 – murid-murid diminta untuk membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang lain. 1. Guru akan mengedarkan lembaran kerja kepada murid-murid pengayaan. 2. Murid-murid diminta membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang lain. BBB  Lembaran kerja – menulis karangan pendek berdasarkan gambar.
 10. 10. 3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN RPH 1 Pemulihan Lembaran kerja 2 – Isi tempat kosong menggunakan kata hubung yang sesuai. 3. Guru akan membimbing murid-murid pemulihan untuk mengisi tempat kosong dengan menggunakan kata hubung yang sesuai.  Lembaran kerja - menggabungkan ayat tunggal dan ayat majmuk. KB  Menyelesaikan masalah
 11. 11. 3 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN RPH 1 Penutup (5 minit) Rumusan pembelajaran Menyanyikan lagu “1 Murid 1 Sukan” bersama-sama. 1. Guru meminta murid mengimbas kembali apa yang telah dipelajari pada hari itu. 2. Guru merumuskan keseluruhan isi pelajaran. 3. Murid-murid menyanyikan lagu “1 Murid 1 Sukan” bersama guru. BBB  slaid lirik lagu lagu 1 Murid 1 Sukan”.  Nilai Murni  tanggungjawab  berhemah tinggi KP  muzik Aktiviti susulan: Murid-murid diarahkan membina ayat majmuk dengan menggunakan ayat-ayat tunggal yang telah diberikan. (Lembaran Kerja 3)

  Als Erste(r) kommentieren

  Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • permaisuriaya

  Apr. 3, 2015
 • rosnidarazak

  Sep. 5, 2015
 • Zilahkifli

  Jun. 6, 2021

Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

5.128

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

11

Befehle

Downloads

154

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

3

×