Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Israel Stockhammer - ישראל שטוקהמר - Cantor, Opera Singer

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 52 Anzeige

Israel Stockhammer - ישראל שטוקהמר - Cantor, Opera Singer

Herunterladen, um offline zu lesen

Biographical photo presentation - Cantor and Opera Singer Israel Stockhammer (Sztokhamer Izrael).

מצגת תמונות ביוגרפית - החזן זמר האופרה ישראל שטוקהמר.

Biographical photo presentation - Cantor and Opera Singer Israel Stockhammer (Sztokhamer Izrael).

מצגת תמונות ביוגרפית - החזן זמר האופרה ישראל שטוקהמר.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Israel Stockhammer - ישראל שטוקהמר - Cantor, Opera Singer (20)

Weitere von Izhar Izhaki (6)

Anzeige

Israel Stockhammer - ישראל שטוקהמר - Cantor, Opera Singer

 1. 1. ‫ישראל‬‫שטוקהמר‬ ‫אופרה‬ ‫וזמר‬ ‫חזן‬ 1918-2016 ‫ביוגרפית‬ ‫מצגת‬ ‫חזנות‬,‫ומשחק‬ ‫אופרה‬– ‫העולם‬ ‫מלחמת‬ ‫ואחרי‬ ‫לפני‬‫השניה‬, ‫ובישראל‬ ‫באירופה‬
 2. 2. ‫אביו‬ ‫עם‬,‫שטוקהמר‬ ‫אברהם‬ ‫החזן‬ ‫לבוב‬, ‫שנת‬ ‫סביב‬ 1925
 3. 3. ‫אביו‬ ‫של‬ ‫ידו‬ ‫בכתב‬ ‫תווים‬: ‫היצירה‬-"‫מעפר‬ ‫יסודו‬ ‫אדם‬"
 4. 4. ‫אביו‬ ‫של‬ ‫ידו‬ ‫בכתב‬ ‫תווים‬: ‫היצירה‬-"‫מלפניך‬ ‫רצון‬ ‫יהי‬"...
 5. 5. ‫אביו‬ ‫של‬ ‫ידו‬ ‫בכתב‬ ‫תווים‬ ‫היצירה‬:‫המשך‬"‫רצון‬ ‫יהי‬"...
 6. 6. ‫סופרן‬ ‫קול‬ ‫עם‬ ‫חזן‬ ‫כילד‬
 7. 7. "‫וחזנות‬ ‫יהודיים‬ ‫עם‬ ‫שירי‬, ‫הפלא‬ ‫ילד‬ ‫מפי‬ (‫וואנדערקינד‬)‫הידוע‬ ‫והזמר‬ ‫ה‬ ‫בן‬-11‫שנים‬,‫ישראל‬ ‫שטוקהמר‬‫מלבוב‬"1930 ‫לקונצרט‬ ‫הזמנה‬ ‫בגיל‬11-‫הפלא‬ ‫ילד‬ "‫וואנדערקינד‬"
 8. 8. ‫בישיבת‬"‫תורה‬ ‫אור‬"‫בסטניסלבוב‬
 9. 9. ‫בגיל‬ ‫לקונצרט‬ ‫הזמנה‬18(‫יוני‬1939) "‫צופים‬ ‫נופת‬ ‫מדבש‬ ‫מתוק‬! ‫יהודים‬!‫ההזדמנות‬ ‫את‬ ‫נצלו‬ ‫בואו‬ ‫החזן‬ ‫את‬ ‫לשמוע‬‫ו‬'‫אומן‬‫העמוד‬' ‫ה‬ ‫בן‬ ‫המהולל‬-18 ‫שטוקהמר‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫בנו‬‫הש‬"‫ץ‬‫ר‬ ‫המפורסם‬'‫אברהם‬ ‫שטוקהמר‬,‫של‬ ‫תלמיד‬‫הש‬"‫ץ‬‫ר‬ ‫הגאון‬'‫ניסן‬ ‫מברדיצ‬'‫ב‬‫ז‬"‫ל‬,‫היפהפה‬ ‫הלירי‬ ‫הטנור‬ ‫קול‬ ‫עם‬ ,‫פולין‬ ‫בכל‬ ‫הגדולה‬ ‫בהצלחתו‬ ‫המוכר‬,‫תחת‬ ‫המפורסם‬ ‫התפילה‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫ניהלו‬‫מקולמייה‬ ‫ר‬'‫הבר‬ ‫ניסן‬ ‫אברהם‬... ‫מעריב‬ ‫קונצרט‬ ‫ישיר‬ ‫ערבית‬ ‫תפילת‬ ‫לאחר‬ ‫הבאות‬ ‫היצירות‬ ‫את‬: ‫בן‬ ‫עקביא‬‫מהללאל‬-‫מלחין‬:‫אלטער‬‫פון‬‫אמעריקא‬, ‫המקדש‬ ‫בית‬ ‫שיבנה‬-‫רוזנבלט‬,‫גלות‬ ‫שיר‬– ‫קוסבצקי‬,‫הזקן‬ ‫החזן‬–‫קוסבצקי‬,‫על‬ ‫מבכה‬ ‫רחל‬ ‫בניה‬-‫רוזנבלט‬,‫ישראל‬ ‫בית‬ ‫כל‬ ‫אחינו‬-‫רוזנבלט‬, ‫אלוקיי‬ ‫הטה‬‫אוזניל‬–‫קוסבצקי‬,‫למדן‬ ‫יהודי‬- ‫קוסבצקי‬,‫נשמה‬ ‫אלוהי‬-‫רוזנבלט‬...
 10. 10. ‫בתיאטרון‬‫בקולומיה‬‫לפני‬ ‫המלחמה‬(1939-1941( )1) ‫לחייל‬ ‫מחופש‬, ‫בשורה‬ ‫יושב‬ ‫מימין‬ ‫תחתונה‬.
 11. 11. ‫בתיאטרון‬‫בקולומיה‬‫לפני‬ ‫המלחמה‬(2)
 12. 12. ‫בתיאטרון‬‫בקולומיה‬‫לפני‬ ‫המלחמה‬(3)
 13. 13. ‫באופרה‬
 14. 14. ‫יוני‬1941,‫בנתיבים‬ ‫בריחה‬ ‫לרוסיה‬ ‫רגליים‬ 3,076 Km
 15. 15. ‫רגינה‬,‫אחותו‬,‫כגדודים‬ ‫בשרתה‬ ‫האדום‬ ‫בצבא‬ ‫הפולניים‬
 16. 16. ‫פרופ‬ ‫והזמר‬ ‫המורה‬ ‫עם‬'‫פאולו‬ ‫פולארו‬(Paolo Polaro)
 17. 17. 1947,‫ורשה‬
 18. 18. 1947,‫ורשה‬
 19. 19. ‫בוורשה‬ ‫הקברות‬ ‫בבית‬ ‫באזכרה‬ ‫המלחמה‬ ‫לאחר‬
 20. 20. ‫חזן‬‫בביה‬"‫כ‬‫הגדול‬‫נוז‬'‫יק‬‫בוורשה‬, ‫במלחמה‬ ‫ששרד‬ ‫היחיד‬1947
 21. 21. ‫ימים‬ ‫לקונצרט‬ ‫הזמנה‬-‫נוראים‬ ‫כנסת‬ ‫בבית‬‫נוזי‬'‫ק‬‫בוורשה‬
 22. 22. ‫הפולני‬ ‫ברדיו‬ ‫זמר‬,‫שם‬ ‫תחת‬ ‫איגור‬ ‫הבמה‬‫סטוצקי‬(Igor Stocki)
 23. 23. ‫שם‬‫הבמה‬"‫איגור‬‫סטוצקי‬–‫טנור‬" Igor Stocki-‫ורשה‬ ‫ברדיו‬ ‫שר‬ ‫בהן‬ ‫מהתוכניות‬ ‫בחלק‬ ‫השתמש‬ ‫זה‬ ‫בשם‬ ‫משנת‬ ‫ורשה‬ ‫רדיו‬ ‫של‬ ‫התוכנייה‬ ‫מתוך‬ ‫התמונה‬1950
 24. 24. ‫מקונסרבטוריון‬ ‫לימודים‬ ‫תעודת‬ ‫ורשה‬1947
 25. 25. ‫אדה‬ ‫הנודעת‬ ‫הזמרת‬ ‫אצל‬ ‫בתרגול‬ ‫סארי‬(Ada Sari,‫סופרן‬) ‫ורשה‬ ‫בקונסרבטוריון‬1947
 26. 26. ‫אשתו‬ ‫עם‬,‫גיטל‬‫נובומינסקי‬
 27. 27. ‫לישראל‬ ‫העלייה‬ ‫ערב‬–‫מכתב‬ ‫פולין‬ ‫קהילות‬ ‫מוועד‬ ‫המלצה‬ (‫תרגום‬–google) ‫בפולין‬ ‫הקדושות‬ ‫הקהילות‬ ‫ועד‬ ‫ורשה‬,‫תאריך‬27‫ליוני‬1950. ‫תעודה‬ ‫מוורשה‬ ‫ישראל‬ ‫שטוקהמר‬ ‫שמר‬ ‫לאשר‬ ‫הרינו‬,‫חזן‬ ‫היה‬ ‫בבית‬-‫כנסת‬‫נוזי‬'‫ק‬‫ברחוב‬ ‫בוורשה‬Twarda‫מס‬'6‫מה‬-15 ‫באוגוסט‬1947‫זה‬ ‫יום‬ ‫עד‬. ‫יפה‬ ‫לירי‬ ‫טנור‬ ‫קול‬ ‫יש‬ ‫שטוקהמר‬ ‫לחזן‬,‫בולט‬ ‫מומחה‬ ‫הוא‬ ‫ליטורגיות‬ ‫ויצירות‬ ‫במוזיקה‬(‫כנסת‬ ‫בית‬ ‫של‬),‫יצירות‬ ‫מבצע‬ ‫מפורסמים‬ ‫ומלחינים‬ ‫חזנים‬ ‫של‬. ‫והקהילה‬ ‫החברה‬ ‫בקרב‬ ‫רבה‬ ‫מפופולריות‬ ‫נהנה‬ ‫הוא‬ ‫חרוץ‬ ‫כאדם‬ ‫עליו‬ ‫ממליצים‬ ‫ואנו‬ ‫היהודית‬,‫והגון‬ ‫שקדן‬. ‫מזכ‬"‫נשיאות‬ ‫ל‬ ‫י‬.‫א‬ ‫דרוקר‬.‫פרידנטל‬‫א‬.‫י‬ ‫סגל‬.‫באיזוווסקי‬
 28. 28. ‫כדוור‬ ‫בעבודתו‬,‫הצפת‬ ‫בעת‬ ‫תל‬ ‫העיר‬-‫בשנת‬ ‫אביב‬1951
 29. 29. ‫במקביל‬,‫לי‬ ‫בתיאטרון‬ ‫הופיע‬-‫לה‬-‫לו‬
 30. 30. ‫האוויר‬ ‫בחיל‬ ‫סגן‬,‫כחזן‬ ‫בשרתו‬ ‫בחיל‬ ‫ראשי‬ ‫צבאי‬(‫בנותיו‬ ‫עם‬) ‫ה‬ ‫שנות‬-50-70'
 31. 31. ‫בחתונה‬ ‫צבאי‬ ‫חזן‬ ‫בהדלקת‬ ‫צבאי‬ ‫חזן‬‫נרות‬ ‫בביכנ‬''‫אלפה‬ ‫בבית‬ ‫ס‬,1961
 32. 32. ‫במדי‬ ‫חנוכה‬ ‫נרות‬ ‫הדלקת‬ ‫הדואר‬ ‫שירות‬
 33. 33. ‫צה‬ ‫לחללי‬ ‫הזיכרון‬ ‫יום‬"‫ל‬, ‫ישראל‬ ‫בדואר‬
 34. 34. ‫שניות‬ ‫בהקפות‬ ‫ישראל‬ ‫מלכי‬ ‫בכיכר‬
 35. 35. ‫בת‬ ‫הכנסת‬ ‫בבתי‬ ‫חזן‬"‫א‬: 1954-"‫ישראל‬ ‫גבורת‬"‫בר‬ ‫רחוב‬-‫כוכבא‬
 36. 36. ‫צפון‬ ‫הגדול‬ ‫הכנסת‬ ‫בית‬‫תל‬- ‫אביב‬,‫דיזינגוף‬314,1955-1957
 37. 37. ‫צפון‬ ‫הגדול‬ ‫הכנסת‬ ‫בית‬‫תל‬- ‫אביב‬,‫דיזינגוף‬314,1955-1957
 38. 38. ‫רמת‬ ‫הגדול‬ ‫הכנסת‬ ‫בית‬-‫יצחק‬ 1961
 39. 39. ‫ברחוב‬ ‫הגדול‬ ‫הכנסת‬ ‫בית‬ ‫ת‬ ‫אלנבי‬"‫א‬1965
 40. 40. ‫בקולנועי‬ ‫נוראים‬ ‫ימים‬ ‫תפילות‬ ‫ורינה‬ ‫רון‬.‫חולון‬,1967
 41. 41. ‫בשנת‬ ‫באירוע‬1985
 42. 42. ‫ישראל‬ ‫קול‬ ‫ברדיו‬ ‫חזנות‬ ‫יצירות‬ 1957–‫לדוגמא‬: ‫מקור‬‫הקובץ‬ ‫שם‬‫היצירה‬ ‫שם‬‫התקליט‬ ‫מספר‬‫מס‬'‫מדף‬NSA‫מופיע‬ ‫מתי‬ ‫בקובץ‬ ‫מבצעים‬‫הקלטה‬ ‫תאריך‬ (‫ע‬ ‫כתוב‬"‫ג‬ ‫התקליט‬) "‫קול‬ ‫תקליטי‬ ‫אוסף‬ ‫ישראל‬" (‫הלאומית‬ ‫הספרייה‬ ‫בירושלים‬) K-05598_01_A-1 ‫קישור‬ "‫יתנו‬ ‫נעימות‬ ‫ברוך‬ ‫לאל‬" (‫מהתפילה‬ ‫מילים‬- ‫שמע‬ ‫ברכות‬) K-05598.‫א‬ ‫צד‬'. ‫מס‬ ‫שיר‬'1. K-05598-01-A-010:00-6:10 ‫שטוקהמר‬ ‫ישראל‬ (‫חזן‬), ‫אריה‬ ‫גרף‬ (‫נגן‬ ‫פסנתר‬.) 3.1.1957 "‫הנביא‬ ‫אליהו‬...‫במהרה‬ ‫אלינו‬ ‫יבוא‬" (‫מ‬ ‫מילים‬‫הבדלה‬ ‫פיוט‬) K-05598.‫א‬ ‫צד‬'. ‫מס‬ ‫שיר‬'2 K-05598-01-A-026:20-8:30 K-05598_01_B-1 ‫קישור‬ "‫בעין‬ ‫עין‬ ‫ונראהו‬" (‫מהתפילה‬ ‫מילים‬-'‫אב‬ ‫הרחמים‬'‫בשבת‬) K-05598.‫ב‬ ‫צד‬'.K-05598-01-B0:00-7:00 K-05676_01_A-1 ‫קישור‬ "‫לחול‬ ‫קדש‬ ‫בין‬ ‫המבדיל‬ ‫ימחול‬ ‫חטאתינו‬" (‫מילים‬-‫למוצאי‬ ‫פיוט‬ ‫שבת‬) ‫מלחין‬:‫שלום‬ ‫סקונדה‬ (‫שמואל‬),1894-1974. K-05676,‫א‬ ‫צד‬'. ‫מס‬ ‫שיר‬'2. K-05676-01-A-024:50-8:05 K-05676_01_B-1 ‫קישור‬ "‫ומה‬ ‫טוב‬ ‫מה‬ ‫הנה‬ ‫נעים‬" (‫מ‬ ‫מילים‬‫קל‬ ‫תהילים‬"‫ג‬) ‫מלחין‬:‫יהושע‬ ‫ויסר‬ ‫שמואל‬,1888-1952. K-05676,‫ב‬ ‫צד‬'. ‫מס‬ ‫שיר‬'1. K-05676-01-B-010:00-3:30
 43. 43. ‫השבעים‬ ‫שנות‬ ‫חזני‬ ‫על‬ ‫זיכרונות‬ http://www.bhol.co.il/forums/topic.asp?topic _id=2341209=di_murof&14617
 44. 44. ‫הוקרה‬ ‫מכתב‬‫מביה‬"‫כ‬‫בת‬ ‫הגדול‬"‫א‬,1998, ‫למדינת‬ ‫היובל‬ ‫שנת‬ ‫לרגל‬ ‫חגיגי‬ ‫קונצרט‬ ‫לאחר‬ ‫ישראל‬
 45. 45. ‫ליובל‬ ‫חגיגי‬ ‫בקונצרט‬ ‫בנותיו‬ ‫עם‬ ‫המדינה‬,‫ביה‬"‫כ‬‫באלנבי‬ ‫הגדול‬
 46. 46. ‫של‬ ‫היהודית‬ ‫לקהילה‬ ‫באזכרה‬ ‫הרוביישוב‬‫בפולין‬
 47. 47. ‫של‬ ‫היהודית‬ ‫לקהילה‬ ‫באזכרה‬ ‫הרוביישוב‬‫בפולין‬
 48. 48. ‫באנדרטה‬ ‫באזכרה‬‫בהרוביישוב‬ ‫בפולין‬,2000
 49. 49. ‫באזכרה‬ ‫לקהילה‬ ‫של‬ ‫היהודית‬ ‫פולטיסק‬‫בפולין‬
 50. 50. ‫בשנת‬ ‫עיתונאי‬ ‫בראיון‬2011
 51. 51. ‫בשנת‬ ‫עיתונאי‬ ‫בראיון‬2011
 52. 52. ‫ונכדיו‬ ‫בנותיו‬ ‫עם‬

Hinweis der Redaktion

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Ada_Sari
 • http://moreshet.pl/he/node/108

×