Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

100316

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

100316

  1. 1. 10 . . o RAD PR o PATENTY A vy NÁLEzy vydáno 15. července 1961 Vyloženo 15. ledna 1961 PATENTNÍ SPIs č. 100316 rrida 42 o, 13/10 Právo k využití vynálezu přísluší státu podle 3 odst. 6 zák. . 34/1957 Sb. JIŘÍ ERHART, OTAKAR CHRAMOSTA, JAN HRŮZA, PLZEŇ a JAN ŠMEJKAL, DOBŘANY Otáčkový přístroj pro regulační pohony Přihlášeno 22. června 1960 (PV 3996-60) Platnost patentu od 22. června 1960 U regulačních pohonů, zejména u elektrických motorů s měnitelnou rychlostí, je zpravidla nutné, aby byly opatřeny zařízením pro dálkové měření rychlosti nebo zařízením pro samočinné rozpojování, po případě spínání elektrického obvodu v závislosti na okamžité rychlosti, což se zpravidla řeší přímým připojením vhodného přístroje, jako tachodynama, odstředivého vypínače nebo alnica na přední konec hřídele elektrického motoru. Potíž vzniká tam, kde se mají splnit oba uvedené požadavky, neboť pak je třeba jednoúčelové převodové skřínky, spojené s elektrickým motorem á umožňující připojení dvou různých přístrojů. Toto řešení je poměrně drahé, zvětšuje stavební délku motoru, vyžaduje údržbu a není provozně zcela spolehlivé. Všechny uvedené nedostatky se odstraňují vynálezem, jehož pod statou je otáčkový přístroj pro regulační pohony, zejména pro elek trické motory s měnitelnou rychlostí, jenž má na společném hřídeli uspořádány dva točivé magnetoelektrické systémy s permanentnímī magnety, přičemž jeden tento systém má kyvný stator s vinutím na krátko, spojený se zařízením pro rozpojování, po případě spínání elektrického obvodu v závislosti na okamžité rychlosti, zatím co druhý systém má pevný stator s vinuţím pro měření rychlosti indukčním . ... způsobem.. . . . . . . . . . . . Příklad praktického provedení, je na přiloženém výkresu, na němž
  2. 2. ceskoslovENSKA socialistickA REPUBLIKA
  3. 3. 30 je naznačen otáčkový přístroj, v němž jsou uspořádány na společném hřídeli dva magnetoelektrické systémy s permanentními magnety 1 a 2, přičemž jeden tento systém má kyvný stator . s vinutím nakrátko, spojený se zařízením pro rozpojování, po případě spínání elektrického obvodu, na příklad s obvyklým přepínacím kontaktem, na jehož pružinu působí kyvný stator 3 a elektrodynamický účinek perímanentního mag, - metu 1. Druhý systém má pevný stator , v jehož vinutí vzniká působením indukčního účinku permanentního magnetu 2. elektrické napětí, jež lze měřit voltmėtrem, instalovaným na libovolném místě a cejchovaným v jednotkách rychlosti. Otáčkový přístroj podle vynálezu je vhodný zejména pro speciální regulační pohony obráběcích strojů, cukrovarských odstředivek apod., kde jím lze dosáhnout výrobních úspor a zvýšení provozní spolehlivosti. Předmět patentu . Otáčkový přístroj pro regulační pohony, zejména pro elektrické motory s měnitelnou rychlostí, vyznačený tím, že v něm jsou na společném hřídeli uspořádány dva točivé magnetoelektrické systémy s permanentními magnety 1, 2, přičemž jeden tento systém má kyvný stator (3) s vinutím nakrátko, spojený se zařízením pro rozpojování, po případě spínání elektrického obvodu v závislosti na okamžité rychlosti, zatím co druhý systém má pevný stator (4) s vinutím pro měření rychlosti indukčním způsobem.
  4. 4. Příloha k patentnímu spisu č. 100316 :

×