Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Zuzenketa Baztan

1.032 Aufrufe

Veröffentlicht am

Elizondoko Baztan Ikastolan emateko ikastaroa

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Zuzenketa Baztan

 1. 1. Ikasleen testuen zuzenketa. 2009ko apirilaren 20etik maiatzaren 25era
 2. 2. TESTUEN ZUZENKETA <ul><li>Irakaslearen eta ikaslearen rolak. </li></ul><ul><ul><li>Ikasleak uko egiten dio bere izaerari eta irakaslearen estiloa eta apetak hartzen ditu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Irakaslea eta ikaslea batera aritzea testuak zuzentzen: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Irakasleak testua irakurtzen du. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ikaslea testuaren egilea da. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Irakaslea eta ikaslea ados jartzen dira testu idatzia hobetu eta sakontzeko. </li></ul></ul></ul>
 3. 3. TESTUEN ZUZENKETA <ul><li>Zuzenketa tradizionala eta prozesala </li></ul><ul><li>Tradizionala </li></ul><ul><ul><li>Tinta gorria </li></ul></ul><ul><ul><li>Gramatika akatsak </li></ul></ul><ul><li>Prozesala </li></ul><ul><ul><li>Irakasleak laguntzen dio ikasleari . </li></ul></ul><ul><ul><li>Idazlanaren ohiturak aldatzen dira. </li></ul></ul>
 4. 4. TESTUEN ZUZENKETA <ul><li>NOLA ZUZENDU IDATZITAKOA </li></ul><ul><ul><li>Zer da zuzenketa? </li></ul></ul><ul><ul><li>Merezi du zuzentzea? </li></ul></ul><ul><ul><li>Zein dira zuzenketaren helburuak? </li></ul></ul><ul><ul><li>Zer errakuntza mota zuzendu? </li></ul></ul><ul><ul><li>Zer testu zuzendu behar dugu? </li></ul></ul>
 5. 5. TESTUEN ZUZENKETA <ul><li>Zer da zuzenketa? </li></ul><ul><ul><li>Lan idatzietan-eta egiten den aldaketa oro akatsak kentzeko edo testua hobetzeko. </li></ul></ul><ul><ul><li>Definizio horren arabera, prozesuak bi zati ditu: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1. Akatsak, errakuntzak edo hutsak bilatzea. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2. Goiko horiek gainbegiratu edo berriro formulatzea. </li></ul></ul></ul><ul><li>Helburua : akatsa detektatu eta berriro formulatu. </li></ul>
 6. 6. TESTUEN ZUZENKETA <ul><li>Merezi du zuzentzea? </li></ul><ul><ul><li>Ikaslearendako: jakinen du zuzena den, zer akats egin duen eta zein diren konponbideak. </li></ul></ul><ul><ul><li>Irakaslearendako: klaseak prestatzeko orientabideak ematen dizkio. </li></ul></ul><ul><li>Zuzenketa teknika didaktiko bat besterik ez da, eta hala hartu behar da. </li></ul>
 7. 7. TESTUEN ZUZENKETA <ul><li>ZUZENKETAREN HELBURUAK </li></ul><ul><ul><li>Ikasleari argibideak ematea. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikaslea konbentzitzea bere testua aldatzeko. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikasleak bere idazketa hobetzea. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikasleak idazteko jarrera aldatzea. </li></ul></ul><ul><li>Baldin badakigu nora iritsi nahi dugun, errazago erabakiko dugu zer zuzendu, nola, noiz... </li></ul>
 8. 8. TESTUEN ZUZENKETA <ul><li>ZER ERRAKUNTZA ZUZENDU? </li></ul><ul><ul><li>Esaldia eta idatziaren forma zuzentzeari eman zaio garrantzia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ohitura hori kaltegarria da ikaslearendako. </li></ul></ul><ul><ul><li>Maiz zuzenketak hutsalak, kontraesankorrak izaten dira. Ondorioz, </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Ikasleak desorientatu egiten dira. </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 9. 9. TESTUEN ZUZENKETA <ul><li>ERRAKUNTZA GUZTIAK ZUZENDU BEHAR? </li></ul><ul><li>Ez, zuzendu soilik ikasleak ikas dezakeena. </li></ul><ul><ul><li>Malgutasunez jokatu behar dugu: nori zer zuzendu. </li></ul></ul><ul><li>Kontuan hartzeko faktoreak: </li></ul><ul><ul><li>Testuaren helburu komunikatiboa </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikaslearen jakintza maila </li></ul></ul><ul><ul><li>Errakuntza nolakoa den </li></ul></ul><ul><ul><li>Zuzenketaren aurrean dugun jarrera </li></ul></ul>
 10. 10. TESTUEN ZUZENKETA <ul><li>NORK ZUZENDU BEHAR DU? </li></ul><ul><li>Denok ikasten dugu elkarrengandik. </li></ul><ul><li>Ikasleek parte hartu zuzenketan. </li></ul><ul><li>TEKNIKAK: </li></ul><ul><ul><li>Bikotetan </li></ul></ul><ul><ul><li>Horman itsatsita </li></ul></ul><ul><ul><li>Testuak trukatu </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikasleak idatzi eta irakasleak zuzendu aldi berean. </li></ul></ul>
 11. 11. TESTUEN ZUZENKETA <ul><li>NOLA ZUZENDU BEHAR DA? </li></ul><ul><li>Errakuntza eta hutsegitea. </li></ul><ul><li>Zer egiten dute ikasleek zuzenketekin? </li></ul><ul><li>Okerra markatu edo soluzioa eman? </li></ul><ul><li>Nola markatu argi testu bat? </li></ul><ul><li>Zer zuzendu testu mota bakoitzean? </li></ul>
 12. 12. TESTUEN ZUZENKETA <ul><li>1. Errakuntza eta hutsegitea. </li></ul><ul><li>Zer da bakoitza? </li></ul><ul><li>Huts bat egiten duenak behar du: </li></ul><ul><ul><ul><li>Huts egin duela jakin. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hutsaren forma zuzena gogoratzeko gai izan. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hutsa kentzeko/konpontzeko asmoa izan. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hizkuntza kasu bera errealitatean praktikatzeko aukera izan. </li></ul></ul></ul>
 13. 13. TESTUEN ZUZENKETA <ul><li>2. ZER EGIN ZUZENKETEKIN? </li></ul><ul><ul><li>Seguru izan behar dugu ikasleek irakurri eta ulertu dituztela (Ikasgelan). </li></ul></ul><ul><ul><li>Ekidin begiraldi azkarrak azkeneko notari. </li></ul></ul><ul><ul><li>Zuzenketetatik abiatuta idazkiak berritu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Beste ideia batzuk: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Errakuntzak libreta batean apuntatu. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Okerrekin esaldiak asmatu. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Errakuntzen jatorria ikertu. </li></ul></ul></ul>
 14. 14. TESTUEN ZUZENKETA <ul><li>3. OKERRA MARKATU edo </li></ul><ul><li>SOLUZIOA EMAN? </li></ul><ul><li>Okerrak zailak badira edota ziur bagaude ikasleek ez dituztela bere hutsak zuzenduko, </li></ul><ul><li>esan zein den soluzioa . </li></ul>
 15. 15. TESTUEN ZUZENKETA <ul><li>4. TESTUA MARKATZEKO MODU ARGIA. </li></ul>“ Erne ortografiarekin!”. “ s/z eta h -ak gainbegiratu”. “ Informazio gehiegi”. “ Labur ezazu testu zati hau”. “ Lerroalde nahasia ”. “ Gehitu bi lerro lerroalde honi”. ... beste hau baino. Hobe da...
 16. 16. TESTUEN ZUZENKETA <ul><li>5. ZER ZUZENDU TESTU MOTA bakoitzean? </li></ul><ul><li>Ez dira testu mota guztiak berdin zuzentzen. </li></ul><ul><ul><li>Hizkuntza eta estiloa, informazio mota, egitura, etab. aldatu egiten dira. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aldaketa horiek garrantzitsuak dira hasierako zuzenketan. </li></ul></ul><ul><li>“ Zuzenketak eta testu motak” taula. </li></ul>
 17. 17. TESTUEN ZUZENKETA <ul><li>ZUZENKETA eta ORDENAGAILUAK </li></ul><ul><li>Prestazio zabalak: </li></ul><ul><ul><li>Zuzentzaile ortografikoa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sinonimoen hiztegia, hiztegi batua... </li></ul></ul><ul><ul><li>Idazte prozesua gidatzeko programak. </li></ul></ul><ul><li>Aldaketen kontrola </li></ul><ul><li>Iruzkinak </li></ul>
 18. 18. TESTUEN ZUZENKETA <ul><li>ZUZENKETA MARKAK </li></ul><ul><li>Helburuak: </li></ul><ul><ul><li>Errakuntzak markatzea soluziorik eman gabe. </li></ul></ul><ul><ul><li>Argibide zehatzak ematea. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikasleak eta irakasleak sistema bera erabiltzea. </li></ul></ul><ul><li>Hendrickson-en markak </li></ul><ul><li>Zeharkako eta zuzeneko zuzenketak </li></ul>
 19. 19. TESTUEN ZUZENKETA <ul><li>Zuzenketa hobetzeko hamar aholku </li></ul><ul><li>Zuzen ezazu soilik ikasleak ikas dezakeena. </li></ul><ul><li>Zuzen ezazu ikaslea idazten ari den bitartean edo idatzi eta berehala. </li></ul><ul><li>Zuzen itzazu testuaren zirriborroak, eskemak... </li></ul><ul><li>Ez ezazu zuzenketa osoa egin. </li></ul><ul><li>Eman itzazu jarraibide zehatz eta praktikoak. Ahantz itzazu komentario hutsal eta orokorrak. </li></ul>
 20. 20. TESTUEN ZUZENKETA <ul><li>Utz ezazu denbora gelan ikasleek zuzenketak irakur eta komenta ditzaten. </li></ul><ul><li>Ahal baduzu, hitz egin ezazu ikasle bakoitzarekin. </li></ul><ul><li>Jar itzazu ikasleen eskura beharreko tresnak beren lanak zuzen ditzaten. </li></ul><ul><li>Ez izan presarik den-dena zuzentzeko. </li></ul><ul><li>Erabil ezazu zuzenketa ikas-baliabide modura eta ez betebehar modura. </li></ul>
 21. 21. TESTUEN ZUZENKETA <ul><li>BITAKORA KOADERNOA </li></ul><ul><ul><li>Zer da? </li></ul></ul><ul><ul><li>Zer idatzi bertan? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ikasgelan egindako idazlanak. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zure ideiak, teoriak, arazoak, eztabaidagaiak... </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Irakasleak egiteko agintzen dizuna. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Egiten dituzun asteko ebaluazioak. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ikasgelan estudiatutakoaren asteko laburpenak. </li></ul></ul></ul>
 22. 22. TESTUEN ZUZENKETA <ul><li>Noiz idatzi behar duzu? </li></ul><ul><ul><li>Astean hiruzpalautan </li></ul></ul><ul><ul><li>Noiznahi </li></ul></ul><ul><ul><li>Idazteko gogoa duzunean. </li></ul></ul><ul><ul><li>Gai bat idazterakoan eta gai horri buruzko ideiak idatzi nahi dituzunean. </li></ul></ul><ul><ul><li>Arazoak konpondu edo erabakiak hartu nahi dituzunean. </li></ul></ul>
 23. 23. TESTUEN ZUZENKETA <ul><li>ZER BEHAR DA? </li></ul><ul><ul><li>Libreta bat </li></ul></ul><ul><ul><li>Idazten duzunean, zer egunetan idazten duzun apuntatu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Asko idatzi, zure ideiak hobeki garatu ahal izateko. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sarrera asko egin </li></ul></ul><ul><ul><li>Bitakoran egiten dituzun lan bereziak identifikatu. </li></ul></ul>
 24. 24. TESTUEN ZUZENKETA <ul><li>EBALUAZIOA </li></ul><ul><ul><li>Idazteko erregulartasuna hartuko da kontuan (45 sarrera, gutxienez). </li></ul></ul><ul><ul><li>Ideien benetakotasuna. </li></ul></ul><ul><ul><li>Iruzkinak nola adierazten diren. </li></ul></ul><ul><li>Ikasturtea bukatutakoan, artxibo baliagarria izanen duzu. </li></ul>

×