Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИНА мр Љиљана Станковић Помоћник министра Палић, април 2010. године
НАДЛЕЖНОСТ МИНИСТАРСТВА ТРГОВИНЕ И УСЛУГА у области електронске трговине <ul><li>Послови државне управе који се односе на...
САРАДЊА СА ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА на стратешким и оперативни активностима <ul><li>Министарство за телекомуникације и информ...
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТ И у 2009. години  <ul><li>Стратегија развоја трговине Републике Србије </li></ul><ul><ul><li>Усво...
ИНФОРМАТИВНА КАМПАЊА Л ифлет “ В одич за куповину” и с трип “ Ж ивко Т рошић&quot; у рађен и и инсертован и у дневн...
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2010. <ul><li>СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА Е–ТРГОВИНЕ </li></ul><ul><li>ИП A ПРОЈЕКАТ 2011. </li></ul><ul><...
СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА Е -ТРГОВИНЕ  <ul><li>Саставни део Стратегије развоја информационог друштва у </li></ul><ul><li>Репуб...
ИЗРАДА ИП A ПРОЈЕКТА - АФИРМАЦИЈА Е- ТРГОВИНЕ <ul><li>Заједнички пројекат неколико министарстава: </li></ul><ul><ul><li>...
<ul><li>ОПШТИ ЦИЉ СПРОВОЂЕЊА ИПА ПРОЈЕКТА 2011. </li></ul><ul><li>Унапређење нивоа конкурентности српске привреде и подржа...
ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА <ul><li>Важећи Закон о заштити потрошача из 2005. године биће замењен новим Законом о заштити потрошача ...
У току је заједнички рад на дефинисању проблема и превазилажењу препрека за прекограничну електронску трговину: <ul><li>М...
ИНФОРМАТИВНА КАМПАЊА <ul><li>Информисање јавности о токовима у е-трговини </li></ul><ul><li>Афирмисање е-трговине као кана...
Хвала на пажњи! Министарство трговине и услуга Немањина 22-26, 11000 Београд www.mtu.gov.rs
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Elektronska trgovina

2.567 Aufrufe

Veröffentlicht am

Prezentacija "Elektronska trgovina" koju je Ljiljana Stanković održala na konferenciji E-trgovina 2010 21. aprila 2010. godine na Paliću.

Veröffentlicht in: Technologie
 • Login to see the comments

Elektronska trgovina

 1. 1. ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИНА мр Љиљана Станковић Помоћник министра Палић, април 2010. године
 2. 2. НАДЛЕЖНОСТ МИНИСТАРСТВА ТРГОВИНЕ И УСЛУГА у области електронске трговине <ul><li>Послови државне управе који се односе на стратегију и политику развоја електронске трговине </li></ul><ul><li>Припрема Закона, прописа и стандарда из области електронске трговине </li></ul><ul><li>Праћење трговинских токова и предлагање одговарајућих мера </li></ul><ul><li>Заштита потрошача </li></ul><ul><li>Инспекцијски надзор </li></ul>
 3. 3. САРАДЊА СА ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА на стратешким и оперативни активностима <ul><li>Министарство за телекомуникације и информационо друштво </li></ul><ul><li>Привредна комора Србије </li></ul><ul><ul><li>Удружење за трговину </li></ul></ul><ul><ul><li>Удружење информатичке делатности - Групација за електронско пословање </li></ul></ul><ul><li>Катедра за трговину Економског факултета у Београду </li></ul><ul><li>Остале институције </li></ul>
 4. 4. РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТ И у 2009. години <ul><li>Стратегија развоја трговине Републике Србије </li></ul><ul><ul><li>Усвојила Влада у јануару 2009. године </li></ul></ul><ul><ul><li>Дефинисани основни правци развоја електронске трговине </li></ul></ul><ul><li>Закон о електронској тровини </li></ul><ul><ul><li>Усвојен у јуну 2009. године </li></ul></ul><ul><ul><li>Најзанчанији допринос је дефинисање уговора у електронском облику: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Правна сигурност - не постоји могућност оспоравања пуноважности уговора само на основу чињенице закључења уговора електронским путем </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Усаглашен са законодавством ЕУ - посебно прати: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Директиву 2000/31 / ЕЗ о електронском пословању </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Директиве 98/48/ЕЗ о изменама Директиве 98/34/ЕЗ </li></ul></ul></ul><ul><li>Информативна кампања </li></ul>
 5. 5. ИНФОРМАТИВНА КАМПАЊА Л ифлет “ В одич за куповину” и с трип “ Ж ивко Т рошић&quot; у рађен и и инсертован и у дневн им лист овима
 6. 6. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2010. <ul><li>СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА Е–ТРГОВИНЕ </li></ul><ul><li>ИП A ПРОЈЕКАТ 2011. </li></ul><ul><li>ИНФОРМАТИВНА КАМПАЊА </li></ul><ul><li>ЕДУКАТИВНЕ АКТИВНОСТИ </li></ul>
 7. 7. СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА Е -ТРГОВИНЕ <ul><li>Саставни део Стратегије развоја информационог друштва у </li></ul><ul><li>Републици Србији до 2020. године </li></ul><ul><li>(Заједнички рад: МТУ и Министарство за телекомуникације и информационо друштво – </li></ul><ul><li> носилац пројекта израде интегралне Стратегије) </li></ul><ul><ul><li>Формирана међуресорска радна група са ПКС </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>На иницијативу МТУ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Чланови: представник МТУ, представници ПКС (Удружења за трговину и Групације за развој Е-трговине) и представници привреде </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Идеја: уважити реалне захтеве привреде </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Резултат задовољавајући: почетни материјал </li></ul></ul></ul><ul><li>Сарадња са Катедром за трговину Економског факултета у Београду </li></ul>
 8. 8. ИЗРАДА ИП A ПРОЈЕКТА - АФИРМАЦИЈА Е- ТРГОВИНЕ <ul><li>Заједнички пројекат неколико министарстава: </li></ul><ul><ul><li>Министарство трговине и услуга – носилац </li></ul></ul><ul><ul><li>Министарство за телекомуникације и информационо друштво </li></ul></ul><ul><ul><li>Министарством правде и </li></ul></ul><ul><ul><li>Министарством за економију и регионални развој </li></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>ОПШТИ ЦИЉ СПРОВОЂЕЊА ИПА ПРОЈЕКТА 2011. </li></ul><ul><li>Унапређење нивоа конкурентности српске привреде и подржавање коришћења иновација у пословању </li></ul><ul><li>СПЕЦИФИФИЧНИ ЦИЉЕВИ </li></ul><ul><li>Јачање капацитета МТУ за дефинисање и имплементацију е-трговине </li></ul><ul><li>Успостављање институционалног оквира и јединственог поступка за праћење и надзор над е-трговином и заштита права потрошача </li></ul><ul><li>Виши ниво свести, знања, способности и информација о принципима е-трговине, потрошача, малих и средњих предузећа, предузетника и јавне управе </li></ul><ul><li>Јачање капацитета малих и средњих предузећа која се баве е-трговином и већи степен конкурентности тих предузећа </li></ul><ul><li>Информисаност потрошача о заштити својих права и интереса у области е-трговине и сигурности електронских трансакција; </li></ul>
 10. 10. ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА <ul><li>Важећи Закон о заштити потрошача из 2005. године биће замењен новим Законом о заштити потрошача који је усклађен са законодавством Европске уније </li></ul><ul><li>Систем заштите права потрошача – усклађивање са позитивном праксом и искуствима развијених земаља ЕУ </li></ul><ul><li>У Предлогу закона о заштити потрошача транспоноване су две кључне потрошачке директиве из области Е-трговине: </li></ul><ul><ul><li>Директива 97/7/ ЕЗ о продаји на даљину </li></ul></ul><ul><ul><li>Директива 2000/31/ЕЗ о електронској трговини. </li></ul></ul>
 11. 11. У току је заједнички рад на дефинисању проблема и превазилажењу препрека за прекограничну електронску трговину: <ul><li>Министарство трговине и услуга </li></ul><ul><li>Министарство за телекомуникације и информационо друштво </li></ul><ul><li>ПКС - Удружење информатичке делатности - Групација за електронско пословање </li></ul>
 12. 12. ИНФОРМАТИВНА КАМПАЊА <ul><li>Информисање јавности о токовима у е-трговини </li></ul><ul><li>Афирмисање е-трговине као канала продаје </li></ul><ul><li>Срадања са привредом </li></ul><ul><li>Заштита потрошача </li></ul>
 13. 13. Хвала на пажњи! Министарство трговине и услуга Немањина 22-26, 11000 Београд www.mtu.gov.rs

×