Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

E lojistik

1.803 Aufrufe

Veröffentlicht am

e-lojistik, e-ticaret sunumudur

Veröffentlicht in: Business
 • Login to see the comments

E lojistik

 1. 1. SUNUM ÖZETİ LOJİSTİK NEDİR LOJİSTİK SEKTÖRÜN DE TÜRKİYE E-TİCARET E-LOJİSTİK E-LOJİSTİK VS LOJİSTİK
 2. 2. Lojistik, Yunanca “Logistikos” kelimesinden gelmekte olup, “hesap kitap yapma bilimi”, “hesapta becerikli” anlamına gelir. Bir başka görüşe göre lojistik, “Logic” ve “Statistics” kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Büyük İskender tedarik zincirinde yaptığı düzenlemeler ile binlerce kişilik ordusunu çok daha uzak mesafelere, çok daha etkin bir şekilde götürebilmiş, ordusunun ihtiyaçlarını tam ve zamanında karşılayabilmiş ve nihayetinde de Pers Ordusu'na karşı önemli bir stratejik üstünlük sağlayarak zafere ulaşmıştır.
 3. 3. Lojistik; bir ürünün ilk üreticiden son tüketiciye kadar olan nakliye, depolama, gümrükleme, ambalajlama, dağıtım gibi tüm süreçlerini ifade eder. Bir başka tanımla lojistik; doğru ürünü, doğru yerde, doğru zamanda, doğru miktarda, doğru şekilde, doğru kalitede, rekabetçi bir fiyatla sağlamaktır. Dünyanın en büyük lojistik organizasyonu olan Tedarik Zinciri Uzmanları Konseyi’nin (Council of Supply Chain Management Professionals, CSCMP) tanımıyla lojistik; “Müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler de dahil olmak üzere tüm ürünlerin ve ilgili bilgilerin çıkış noktasından varış noktasına kadar etkili ve verimli bir biçimde taşınması ve depolanması için gerekli prosedürleri planlama, uygulama ve denetleme sürecidir. (Kaynak: Müsiad, Lojistik Sektörü Raporu)
 4. 4. Türkiye dünya lojistik liginde 160 ülke arasında yaklaşık 30uncu sırada. *2014 verileri Türkiye'de lojistik sektörünün hacmi yaklaşık 210 Milyar dolar civarıdır.
 5. 5. Türkiye kapasitesinin sadece yüzde 13'ünü kullanıyor Lojistik kapasitenin GSYİH'e oranı gelişmiş ülkelerden 6 kat daha az. % 10-12 %2.5
 6. 6. Lojistik faaliyetlere yaptığımız yatırım gelişmiş ülkelerden 10 kat daha az. En güçlü yanımız: Stratejik Konumumuz •En Zayıf yanımız: Altyapı
 7. 7. 1 • Kavramsal olarak mal veya hizmetin alınıp satılması olarak açıklanan ticaret kavramı elektronik ortama taşındığı zaman “elektronik ticaret” olarak adlandırılmaktadır. E-ticaret bilgisayar ağları aracılığı ile ürünlerin üretilmesi, tanıtımının, satışının, ödemesinin ve dağıtımının yapılmasıdır 2 • Devamlı yeni ürün, hizmet ve bilginin üretildiği günümüz koşullarında; iş dünyası her gün yeniden doğmaktadır. Şirketler birbirleri hatta bazen kendileri ile yoğun bir rekabet içine girmektedir. Başarılı olabilmeleri için yeni fırsat alanları bulmak ve bunu en hızlı şekilde kendi faaliyetlerine uyarlayarak, müşterilerinin hizmetlerine göre şekillendirip sunmak zorundadırlar. Teknolojinin bu gelişimi ile neredeyse her türlü işletme için geleneksel ticaretten, e-ticarete geçmek kaçınılmaz hale gelmiştir. 3 •E-ticaret gelirleri artırır. Süreçlerin verim ve Etkinliğini artırır. Hizmetleri geliştirir
 8. 8. Elektronik Ticaret Türleri • B2B: business to business • B2C: business to consumer • B2G: business to government • C2G: customer to government • B2E: business to employee • B2M: business to market
 9. 9. E-Ticaret’in Faydaları • Düşük pazarlama ve satış maliyetleri • Düşük tasarım ve imalat maliyetleri • Niş pazarlara erişmenizi sağlar • Pazara eşit erişim hakkı • Yeni pazarlara ulaşabilme • Müşterinin katıldığı ürün ve hizmet kalitesi.
 10. 10. Positive a Digital Approach’un analizine göre, e-ticaret 2015 yılında toplam 25 milyar TL’lik hacme ulaşırken, e-perakende genel perakende pazarından sadece yüzde 1,3 pay aldı. Dünyada e- perakendenin ortalaması yüzde 7, İngiltere’de ise yüzde 11. Positive Kurucu Ortağı Caner Istı, Türkiye’deki e-perakendenin genel perakende pazarına oranının çok düşük olduğunu belirterek “Bu alanda yatırım yapacak olan markalar için çok büyük bir fırsat var. Verilere göre 2016 yılının 31 milyar TL civarında bir e-ticarethacmi ile kapatacağımız bekleniyor. Bununla birlikte e-perakendenin genel perakende içindeki payının yüzde 1,3’ten yüzde 2’ye çıkmasını bekliyoruz” dedi.
 11. 11. Türkiye’deki en büyük 10 perakende şirketi, tüm perakende sektörünün cirosunun yüzde 57’sini oluşturuyor. Bu da yaklaşık 47,5 milyar TL ediyor. 47,5 milyar TL ciro yapan bu 10 markadan 5’inin bir e-ticaret sitesi henüz bulunmuyor. En büyük ilk 100 perakendeciye bakıldığında ise 35’inin e-ticaret sitesi olmadığı görülüyor. Perakende sektöründeki en yüksek ciro oranı süpermarket kategorisinde görülüyor. İlk 100 içerisinde 17 süpermarket markası, yaklaşık 42,6 milyar TL ciro yapıyorlar. Bu 17 markanın 13’ünün e-ticaret sitesi bulunmuyor. Bu konu ile ilgili olarak Istı; “Artık kullanıcılar örneğin taze gıda alımı konusunda da internetten alışverişe sıcak bakıyorlar. Ayrıca aynı markanın sepet ortalamasının internet üzerinden yapılan alışverişlerde daha yüksek olduğu belirtildi. Bu da e-ticaretin potansiyelinin ciddi bir potansiyel barındırdığının en somut göstergesidir” diye ekledi. TİCARİ MARKA NET SATIŞLAR (TL) 1 – BİM 14.463.059.000 2 – MİGROS, TANSAS, MACROCENTER, RAMSTORE 8.122.667.000 3- LC WAIKIKI 5.554.740.063 4- ŞOK MARKET 3.583.604.420 5- METRO 3.297.196.555 6-CARREFOURSA 3.126.334.716 7- TEKNOSA 3.016.438.000 8- BİZİM MARKET 2.279.397.165 9- TESCO KİPA 2.247.398.000 10- MEDİA MARKT 1.926.000.000
 12. 12. KREDİ KARTLARININ YÜZDE 60’I HİÇ İNTERNETTE KULLANILMADI Çok çarpıcı bir veri de kredi kartları ile ilgili. Analize göre, Türkiye’deki 55 milyon adet civarındaki kredi kartının 22 milyonu e-ticaret işlemlerinde de kullanılmış. Yani kredi kartlarının geriye kalan yüzde 60’ı hiç internette kullanılmamış olarak duruyor. “Bu veri bize Türkiye’de kredi kartı sahibi olup da, henüz internetten ilk alışveriş deneyimini yaşamamış büyük bir kitle olduğunu gösteriyor.”
 13. 13. E-lojistik
 14. 14. Günümüzde sadece ürünlerin akışı değil, bilgi akışı da çok önemli hale gelmiştir. Daha önce tanımda da belirtildiği üzere, lojistiğin temel amacı doğru ürünü, doğru müşteriye, doğru yerde, doğru şartlarda ve doğru zamanda, mümkün olan en düşük toplam maliyetle sunmaktır. Bu amaca eksiksiz ulaşmak için, e-lojistik uygulamalarından faydalanmak gerekmektedir. E-lojistik; daha fazla bilgi ve hizmetin sunulduğu, geleneksel lojistiğin gelişmiş şeklidir. Daha açık bir anlatımla; geleneksel lojistik süreçlerinde (satınalma, depolama, müşteri hizmetleri vb.) internet teknolojilerinin temel alındığı sistemdir. Elektronik ticaretin gelişimi ile, geleneksel lojistik kökten değişmiş; çevik ve yüksek hızlı bir lojistik yaklaşımı gerekli hale gelmiştir. Geleneksel lojistik ile e-lojistik karşılaştırıldığında en temel farkın lojistik görüşünün değişiminde yaşandığı görülmektedir. Artık müşteriler “satın alma düğmesi”ne bastıkları andan malları teslim alma zamanına kadar-bazı durumlarda malların dönüş anları- kendilerine özgü, esnek ve yüksek hızlı, hizmet devamlılığı olan teslimatlar talep etmektedirler.
 15. 15. Elektronik ortamda gerçekleşen alışverişler, ister nihai tüketiciye yapılsın ister işletmeler arasında yapılsın fiziki ortamda bir nakliye ve teslimle sonuçlanır. Bu nedenle, elektronik ticaretin lojistik sektöründe önemli bir büyüme yaratacağı açıktır. İnternet üzerinden yapılan satışların artması, yeni dağıtım, taşıma ve lojistik modellerini de gündeme getirecektir. Diğer taraftan, perakendeciliğin değişmesi ve gelişmesiyle alt hizmetler olarak depolama, dağıtım, hizmet, ambalaj ve paketleme de değişecek ve gelişecektir. Sonuç olarak, internet ve e-ticaretin gelişmesi ile lojistik sektörü de gelişecek ve değişime uğrayacaktır.
 16. 16. Lojistik yönetiminde bilişim teknolojilerinin kullanılması işletmelere ve müşterilere ne gibi faydalar sağlar? • İşletme faaliyetlerinin düşük maliyet ve az hata ile daha hızlı ve verimli bir biçimde yapılmasına olanak sağlar. • Müşterilerin çok geniş pazarlarda, daha çok sayıda ürün ve hizmetler hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olur. • İşletmeler, müşterilerinin ihtiyaçlarını daha etkin izleyebilir ve karşılıklı etkileşim artar. • Yer ve zaman faydası sağlar. • İşletme içi ve dışı iletişim daha kolay gerçekleşir. • İşletmenin hizmet çeşitliliğini artırır.
 17. 17. Lojistik faaliyetlerde hangi bilişim teknolojileri kullanılmaktadır? Lojistik faaliyetlerde kullanılmakta olan bilişim teknolojileri ve yazılımlar çok çeşitlidir. Özet olarak belirtmek gerekirse bu sistemler; • EDI (Elektronik Veri Değişimi), • Intranet (İşletme ve Çalışanlarla İlişkiler) • Extranet (İşletme, Tedarik ve Dağıtım Sistem İlişkileri) • Internet (İşletme ve Müşteri İlişkileri) • Depo Yönetim Sistemi (WMS) • Otomatik Tanımlama/ Veri Toplama Sistemleri (Barkod, RFID) • Araç Takip Sistemleri (GPRS, Coğrafi Bilgi Sistemleri) • Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) • Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) • Sipariş Yönetim Sistemleri v.b. olarak sıralanabilir.
 18. 18. Teşekkürler. İshak ORHAN

×