Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

შუშანიკის წამება (ლიტ.ჯგუფი)

21.040 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Login to see the comments

შუშანიკის წამება (ლიტ.ჯგუფი)

 1. 1. ლიტერატურული ჯგუფიმიზანი ჯგუფის წევრები ვაჩვენოთ საზოგადოებას  ქეთევან ბოჭორიშვილი ,რომ“შუშანიკის  თინათინ სამხარაძე წამება”უნიკალურია არა მარტო იმიტომ,რომ იგი  ირაკლი გურაბანიძე ჩვენამდე მოღწეული პირველი ლიტერატურული ძეგლია ,არამედ მისი უნიკალურობის საიდუმლო იაკობ ცურტაველის მწერლურ ოსტატობაშია.
 2. 2. ჩვენამდე მოღწეული პირველილიტერატურული ძეგლი
 3. 3. იაკობი -ავტორი დასასულიერო პირი “შუშანიკ იყომოშიში ღმრთისაი,ვითარცა -იგი ვთქუთ”. იაკობი არისშუშანიკის სულიერიმამა ...
 4. 4. დაწერის თარიღი პეროზის გამეფება-459წ. ვარსქენის პეროზის კარზე წარგზავნა- 467წ(459+8=467) ვარსქენის დაბრუნება-469წ შუშანიკის პირველი წამება-469წ-ს 8 იანვარი შუშანიკის გარდაცვალება-475წ 17 ოქტომბერი ვარსქენი მოკლეს 482წ-ს ნაწარმოები დაწერილია 476-482წლწბში
 5. 5. პერსონაჟებისასულიერო საერო მთავარ ეპისკოპოსი  შუშანიკი  ვარსქენი სამოელი,ეპისკოპოსები  შვილები აფოცი და იოანე  ჯოჯიკი და მისი ცოლი იაკობ ხუცესი  სპარსი დიაკონი  შიკრიკი  “აზნაირნი დიდ-დინი”- დიდებულები  “ზეპურნი დედანი”- დიდგვაროვანი ქალები  “უაზნონი”-დაბალი სოციალური ფენის წარმომადგენლები  შუშანიკის ძუძუმტე.
 6. 6. იაკობი როგორცპერსონაჟიიაკობი ამბობს :”მე ვარქუმას”, “მან მრქუა მე” . ტექსტში ნათლადჩანს, რომ იაკობიშუშანიკის თანამედროვეა,ეხმარება მას დაურთიერთობა აქვს სხვაპერსონაჟებთანაც.
 7. 7. მხატვრული ხერხები ეპითეტები: ,,უბადრუკი ვარსქენ” “ნეტარი შუშანიკი” პამური და ,,მოჰყავნდა წმიდაი შუშანიკ უ თმაგარდატევებული.’’
 8. 8. მხატვრული ხერხებიბიბლიური სახე-სიმბოლოები: “ტარიგი” “სძალი”
 9. 9. მხატვრული ხერხებიპეიზაჟი: “ჟამსა ზაფხულისასა ცეცხლებრ შემწუელი იგი მხურვალებაი მზისაი,ქარნი ხორშაკნი და წყალნი მავნებელნი”
 10. 10. მხატვრული ხერხები დიალოგები: -”ხუცეს,და მეცა დიდსა ღუაწლსა შესვლად ვარ.” -“ეგრეით არს.მხნე იყავ,მომთმინე და სულგრძელ!”
 11. 11. მხატვრული ხერხებიშედარება,,ვითარცა მხეცი მძინვარეი ყიო და იზახდა ვითარცა ცოფი.’’,,შეიქმნა და დადნა ვითარცა ავლი.’’
 12. 12. მხატვრული ხერხები შეპირისპირებამეტაფორა -”არა თუ მე აღმემართა ხატი იგი და მემცა დავამხუე.ხოლო ვითარცა კრავი მგელსა მამამან შენმან აღჰმართნა გამოუღო ხელთა მისთა.... სამარტვლენი და ეკლესიანი აღაშენნა და შენ მამაისა შენისა საქმენი განჰყუნენ და სხუად გარდააქციენ კეთილნი მისნი;მამამან შენმან წმიდანი შემოიხუნა სახიდ თვისა,ხოლო შენ დევნი შემოიხუენ,მან ღმერთი ცაითა და ქუეყანისაი აღიარა და ჰრწმენა,ხოლო შენ ღმერთი ჭეშმარიტი უვარ-ჰყავ და ცეცხლსა თაყვანის-ეც.”
 13. 13. ანბანის სახეობა მე-5 საუკუნე-მრგლოვანი მე-10 საუკუნე-ნუსხური ჩვენამდე მოღწეული ნაწარმოები დაწერილია ნუსხურით
 14. 14. შუშანიკის წამება მსოფლიოლიტერატურაში უცხოელი მეცნიერები ადრევე დაინტერესდნენ იაკობ ცურტაველის “შუშანიკის წამებით”,მასში მოთხრობილი ტრაგიკული ისტორიით,შუშანიკის მოწამეობრივი აღსასრულით.მათ შეისწავლეს თხზულება,თარგმნეს და ხელმისაწვდომი გახადეს იგი უცხოელ მკითხველთა ფართო წრეებისათვის,გააშუქეს მისი ისტორიულ- ლიტერატურული საკითხები,დააზუსტეს შუშანიკის ცხოვრების ქრონოლოგია,წარმოაჩინეს ნაწარმოების შინაარსობრივ-თემატური სიმდიდრე და მხატვრული ღირსება.ამ მხრივ აღსანიშნია საფრანგეთის ,ბელგიის,შვეიცარიის,ინგლისისა და სხვა ქვეყნების მეცნიერთა საქმიანობა.
 15. 15. შუშანიკის წამება მსოფლიოლიტერატურაში მარი ბროსეს ნარკვევებიბროსემ ვარსქენი და შუშანიკი ვახტანგ გორგასლის ეპოქის მოღვაწეებად მიიჩნია .მან, ფაქტებზე დაყრდნობით, უარყო ჯუანშერის თვალსაზრისი შუშანიკის მე-6 საუკუნეში წამების შესახებ.ბროსემ დიდი წვლილი შეიტანა “შუშანიკის წამების”ქრონოლოგიური საკითხების გარკვევაში და ამდენად-”შუშანიკის წამების “პრობლემატიკის დამუშავებაში.
 16. 16. შუშანიკის წამება მსოფლიოლიტერატურაში დევიდ მარშალ ლანგის ნარკვევები: ლანგმა მოკლე წინათქმაში ,რომელიც მან უძველესი ქართული ძეგლის თარგმანს წარუმძღვარა,თანამემამულეთა ყურადღება გაამახვილა იმაზე ,რომ უკვე პირველსავე ქართულ თხზულებაში ნათლად შეინიშნება ავტორის სახელმწიფოებრივი და სარწმუნოებრივი ტენდეცია.ლანგის დაკვირვებით ,”შუშანიკის წამება”საინტერესოა სოციალური ისტორიის თვალსაზრისითაც,რადგან გვაწვდის ცნობებს ადრინდელი ქრისტიანული საზოგადოების ფენათა ურთიერთობის შესახებ.
 17. 17. ბოლნისის სიონი
 18. 18. ,,შუშანიკის წამება’’ 1500 წლის წინ დაიწერა,მაგრამ ეს ძეგლი როდია მხოლოდ,,ნაშთი ძველი დიდებისა’’,მხოლოდ სამუზეუმო ექსპონატი.როგორც მხატვრული ფასეულობა,იგი უნდა ჩაითვალოს თანამედროვე ქართული კულტურის ორგანულ ნაწილად.
 19. 19. გმადლობთყურადღებისთვის

×