Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

ეზოპე .იგავები

41.226 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Login to see the comments

ეზოპე .იგავები

 1. 1.  ეზოპე ეზოპე
 2. 2. 5 ორი ათასზე მეტი წლის წინ საბერძნეთში ცხოვრობდა მწერალი ეზოპე, რომელიც წინ ორი ათასზე მეტი წლის განთქმული იყო თამშვენიერი, საბერძნეთში ცხოვრობდა ბრძნული იგავებით – სიბრძნის მწერალი ეზოპე , რომელიც გ მარგალიტებითა და ანთქმული იყო თავისი მშვენიერი ცხოვრებისეული გაკვეთილებით აღსავსე ამბებით. თუმცა, ყველა ი გავებით _სიბრძნის იგავი როდი ეკუთვნის ეზოპეს: მარგალიტებითა და ზოგი მათგანი უძველესი ცხოვრებისეული გაკვეთილებით თქმულებაა, ოღონდ მის მიერ აღსავსე ამბებით . თუმცა ყველა შეკრებილი და ახლებურად იგავი როდი ეკუთვნის ეზოპეს , ნაამბობი. ეზოპეს იგავები ზოგი მათგანი უძველესი თაობიდან თაობას გადაეცემოდა და დღესაც ისევე თქმულებაა , ოღონდ მის პოპულარულია, როგორც მიერ შეკრებილი და ახლებურად ოდესღაც. . ეზოპეს იგავები ნაამბობი თაობიდან თაობას გადაეცემოდა
 3. 3. ...ვუძღვნი ჩემსმოსწავლეებს ...
 4. 4. მოცურავე ბიჭი ბიჭი მდინარეში ბანაობდა და წყალმა წაიღო. მიშველეთ ,ყვიროდა გულგახეთქილი.გზად კაცმა გამოიარა და ბიჭს ლანძღვა დაუწყო,ფრთხილად უნდა მოქცეულიყავიო. –––ჯერ გადამარჩინე და მერე რამდენიც გინდა მლანძღეო,––უთხრა ბიჭმა. არაკი გვასწავლის: ნუკი რისხავ .სიკეთე ჰქმენიო .
 5. 5. ტოროლატოროლა მახეში გაება და ატირდა: –საწყალო ჩემო თავო, რაუბედური ხარ.ოქრო შენ არ მოგიპარავს და ვერცხლი,ერთი ბეწოპურის მარცვლისათვის გერგო ამოდენა სასჯელიო.არაკი იმაზეა თქმული,ვინც მცირე გამორჩენას ეძებს დადიდ ზარალს კი წააწყდება ხოლმე
 6. 6. ძველ საბერძნეთში ეზოპე არანაკლები პოპულარობით სარგებლობდა ვიდრე ჰომეროსი იყო.მის იგავ- არაკებს ხალხი ერთმანეთს გადასცემდა,ისწავლებოდა სკოლებში,იდგმებოდა თეატრებში.ეზოპე გახლდათ პირველი ადამიანი,რომელმა თავის იგავებში ცხოველები გამოიყვანა ადამიანების პროტოტიპად..
 7. 7. ქვრივი და ქათამი ერთ ქვრივს ქათამი ჰყავდა.დღეში თითო კვერცხს დებდა.დედაბერმაიფიქრა: მოდი,ამ ქათამს ბლომად ქერს ვაჭმევ და კვერცხის დებასაცერთიორად მოუმატებსო.ასეც მოიქცა, მაგრამ ქათამი ძალზე გასუქდადა ორს კი არა ერთ კვერცხსაც აღარ დებდა.შეგონება:ვინც სიხარბით ბევრს ეპოტინება,ხშირად მცირესაც კარგავსხოლმე.
 8. 8. მკვეხარა კაცი ერთი კაცი იყო.უცხო ქვეყნებში იხეტიალა და შინ რომ დაბრუნდა,ტრაბახს მოჰყვა.ამ ქვეყანაში ეს მოვიმოქმედე და იმ ქვეყანაში ისო. –როდოსში ისე ვიცეკვე,მსგავსი არაფერი უნახავს არავისო. მოწმეები დღესაც ბევრი მყავსო. –თუ მართალს ამბობ,ამას მოწმეები რად უნდა? აგერ როდოსიც და აი შენი ცეკვაც,ჰა ბურთი და ჰა მოედანიო,– უთხრა ერთმა კაცმა მკვეხარას.არაკი გვასწავლის: სიტყვა ფუჭია უსაქმოდო .
 9. 9. მიუხედავად მისი ბასრი ხასიათის მქონე იგავებისა,მასუსმენდნენ იმ დროის ყველა ფენის წარმომადგენლებიდა არა ერთი შემთხვევა ყოფილა იმისა,რომ ეზოპეს დიდიმეფეების სამეფო კარზე (მათივე თხოვნით) მოუყოლიამისი იგავები.
 10. 10. მტრედი ერთხელ მტრედს მოსწყურდა,კედელზე მიხატული წყლით სავსე ფიალა დაინახა,ნამდვილი ეგონა,წყურვილს მოვიკლავო,იფიქრა.გაქანდა და კედელს შეასკდა.წყურვილის მოკვლისა რა მოგახსენოთ და ფრთამოტეხილი კი ჩამოვარდა მიწაზე.არაკი ამბობს:ბრმად გადადგმული ნაბიჯი კაცს დაღუპავსო.
 11. 11. ირემი და ლომი ირემი ადამიანებს გაურბოდა და ერთ გამოქვაბულს მიადგა.გამოქვაბულში ლომი იყო და ირემს თავს დააცხრა.მომაკვდავმაირემმა თქვა:––დახეთ ჩემს უბედურებას,ადამიანს გავექეცი და მძვინვარემხეცს კი ჩავუვარდი ხახაშიო.ხშირად პატარა საფრთხეს გაურბის კაცი და დიდს კიწააწყდებაო ,––ამბობს არაკი
 12. 12. კუ და არწივი კუ არწივს ეხვეწებოდა :ფრენა მასწავლეო .არწივი ეუბნებოდა : როგორ იქნება ,სად კუდა სად ფრენაო .კუ მაინც თავისასიძახდა :ფრენას როგორ ვერ შევძლებო . რაექნა არწივს ?კუს ბრჭყალებიჩაავლო ,ჰაერში აიტაცა და მერეგაუშვა :აჰა ,იფრინეო .კუ აბა რას იფრენდა !ჩამოვარდა და დაიმტვრა . გიჟი მიუშვინებასა ,თვით შეეყრება სნებასაო ,––ამაზეანათქვამი .
 13. 13. მიუხედავად იმისა,რომ მისი პირადი ცხოვრებისშესახებ სარწმუნო არაფერიშემორჩენილა,ჰეროდოტე წერდა,რომ ეზოპე მონაიყო,ხოლო მისი მეპატრონე ვინმეიადმონი,მცხოვრები კუნძულ სამოსზე.იმავეპერიოდში ეზოპეს თავისი გონებამახვილიიგავებით აღტაცებაში მოყავდა ისმონები,რომლებიც მის ბედქვეშიმყოფებოდნენ,რითაც იადმონის აღშფოთებასიწვევდა.თუმცა მოგვიანებით იადმონიცდარწმუნდა რომ მისი მონა ეზოპე მართლაც დიდიგონებით გამოირჩეოდა და იგი მონობისაგანგაათავისუფლა.
 14. 14. კუ და კურდღელიკუ და კურდღელი დანიძლავდნენ,ვინ უფრო სწრაფად დადის,გავეჯიბროთო.ადგილი დათქვეს და გასწიეს.კურდღელს თავის იმედი ჰქონდა,იფიქრა,კუს მაინც გავასწრებო და დაიძინა.კუმ კი შეუსვენებლად იარა და ნიძლავი მოიგო.მშრომელი კაცი ზარმაცს ყოველთვის დასჯაბნისო ,– ამბობს არაკი. 
 15. 15. ვირი•ერთხელ მარილით დატვირთული ვირიხიდზე გადიოდა .ანაზდად ფეხი დაუსხლტადა წყალში ჩავარდა .მარილი დადნა დაგახარებული ვირი მსუბუქად წ ამოხტა .მეორედ ვირს ბამბა აჰკიდეს .მდინარეს რომმიადგა ,იფიქრა ,ტვირთი შემიმსუბუქდებაოდა წყალში ჩახტა . ბამბა გაიბერა ,დამძიმდადა ვირი მდინარეში ჩაიხრჩო .•შეგონება: სულელი კაცი თავს ძალით იგდებსსაფრთხეში.
 16. 16. მის იგავებში ფართოდ იყო გაშუქებული იმდროინდელი სიტუაციები. იგი მისი იგავებითააშკარავებდა ნაკლს არა მარტო არისტოკრატულისაზოგადოებისა, არამედ უბრალოადამიანებისაც. ეზოპე უარყოფითად აფასებდაყოველივე: სიცრუეს,სიხარბეს,თვითკმაყოფილებასდა სხვა მანკიერ მხარეებს ადამიანებისა.
 17. 17. მგელი და ლომი მგელმა ფარას ცხვარი მოსტაცა და ბუნაგისაკენ გააქანა.წინ ლომი შემოხვდა და ნადავლი წაართვა.მგელი განზე გადგა და ლომს უსაყვედურა,ლუკმა უსამართლოდ წამართვიო. –ისე ამბობ,თითქოს შენ აგეღოს სამართლიანადაო, –უთხრა ლომმა. მხეცები და ავაზაკები ერთმანეთს სტაცებენ და თან დანაშაულში ამხელენო,–ამბობს არაკი.
 18. 18. შაშვიშაშვი მურტის ჭალაში იკენკებოდა.ტკბილ ნაყოფს მიეძალა დაიქაურობას ვეღარ მოშორდა.მონადირემ შაშვიდაინახა,დაუდარაჯდა და დაიჭირა. –რა უბედური ვარ,– თქვაშაშვმა,– ტკბილ ხილს დავხარბდი და დავისაჯეო.ეს არაკი მსუნაგსა გაუმაძღარზეა ნათქვამი .
 19. 19. გლეხი და მისი შვილებიერთი გლეხი იყო ..სიკვდილის დრომ რომ უწია ,შვილებსდაუძახა და უთხრა : ––შვილებო ,მე ვკვდები , მთელიჩვენი სიმდიდრე ამ ჩვენს ვენახშია დაფლული ,ეძიეთდა ჰპოვეთო . შვილებმა მთელი ვენახი გადაბარეს , განძი ვერ იპოვეს ,მაგრამ კარგად დამუშავებულვენახში ზღვა მოსავალი მოიწიეს .არაკი ამბობს :კაცთათვის უძვირფასესი განძი მხოლოდ
 20. 20. ეზოპეს იგავები შეკრიბა და თავი მოუყარა ათენელმაფილოსოფოსმა და სხელმწიფო მოხელემ - დემეტრიოსთალერელმა (ძვ .წ .აღ -ით 350-283 წლები ).როგორიც არ უნდაყოფილიყო ეზოპეს პირადი ცხოვრება ,ფაქტი ფაქტადრჩება ,რომ მისი იგავები , მიუხედავად ათასწლეულებისგასვლისა აქტუალურობას არც დღეს კარგავენ . მისითარგმანებით არა ერთი უდიდესი მოღვაწედაკავებულა ,ისეთებიც კი როგორიც იყო დიდი ფრანგიმეიგავე - ჟან დე ლაფონტენი (1621-1695წ ).ფრანგული ენისგარდა ეზოპეს იგავები თარგმნილია უამრავ სხვადასხვაენაზე .
 21. 21. დასასრულიირინა ზაქარეიშვილიდაწყებითი კლასების მასწავლებელითბილისის N20 საჯარო სკოლა. 2013 წ.

×