Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Motamem

جهت استفاده در سایت متمم

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Motamem

 1. 1. ‫مذاک‬ ‫ره‬ ‫مناظ‬ ‫ره‬ ‫مناظره‬‫مصداقی‬‫از‬ ‫مذاکره‬ ‫مناظره‬‫مصداقی‬ ‫از‬«‫رقابتی‬ ‫مذاکره‬»‫با‬
 2. 2. ‫تفاو‬
 3. 3. ‫نشینی‬‫عقب‬‫ممنوع‬ ‫اولیه‬ ‫موضع‬ ‫تعدیل‬ ‫مذاکره‬‫مناظره‬ ‫اولیه‬ ‫موضع‬
 4. 4. ‫پاسخ‬ ‫بیان‬ ‫جلسه‬ ‫مطلوب‬ ‫مسأله‬ ‫حل‬ ‫جلسه‬ ‫مذاکره‬‫مناظره‬ ‫جلسه‬ ‫نوع‬
 5. 5. ‫جلسه‬ ‫شروع‬ ‫جلسه‬ ‫اتمام‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫غیررسمی‬ ‫جلسه‬ ‫پایان‬ ‫نداشتن‬ ‫مشخص‬ ‫مذاکره‬‫مناظره‬ ‫زمان‬
 6. 6. ‫بیرونی‬ ‫کامال‬ ‫ناظران‬ ‫توسط‬ ‫بیرونی‬ ‫درونی‬ ‫کامال‬ ‫مذاکره‬‫مناظره‬ ‫قضاوت‬
 7. 7. ‫موف‬ ‫یا‬ ‫برنده‬ ‫به‬ ‫تمایلی‬ ‫ای‬‫حرفه‬ ‫کنندگان‬‫مذاکره‬ ‫رابر‬‫ای‬‫برنده‬‫که‬‫بازنده‬‫آید‬‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬‫کم‬
 8. 8. ‫هشدار‬: ‫هیچ‬‫قانون‬‫مطلقی‬‫در‬ ‫وجود‬ ‫مذاکره‬‫ندارد‬ ‫اما‬‫در‬‫آنها‬ ‫رعایت‬ ‫مجموع‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫بیشتری‬ ‫منافع‬ ‫ها‬‫هزینه‬‫و‬‫ضررهای‬‫احتمالی‬ ‫ایجاد‬‫کند‬‫می‬.
 9. 9. ‫قانون‬1 ‫دروغ‬ ‫با‬ ‫مواجهه‬ ‫مذاکره‬ ‫در‬ ‫خودتان‬ ‫روی‬ ‫به‬ ‫نیاورید‬! «‫طالیی‬ ‫پل‬» ‫قانون‬ ‫یک‬ ‫چینی‬ ‫قدیمی‬
 10. 10. ‫قانون‬2 ‫انتقام‬‫به‬ ‫را‬ ‫بیندازید‬ ‫تأخیر‬!
 11. 11. ‫قانون‬3 ‫رو‬ ‫پیش‬ ‫مسیر‬ ‫به‬ ‫همواره‬ ‫نگاه‬‫کنید‬ ‫تصمیم‬‫را‬ ‫شخصی‬ ‫غلط‬ ‫های‬ ‫ندهید‬ ‫ادامه‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫هرچه‬‫باختی‬،‫باختی‬!
 12. 12. ‫قانون‬4 ‫طرف‬ ‫روی‬ ‫پیش‬ ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫گزینه‬ ‫یک‬ ‫هیچوقت‬ ‫ندهید‬ ‫قرار‬ ‫مقابل‬ ‫یک‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫گزینه‬ ‫یک‬ ‫ندارد‬ ‫دوست‬ ‫کس‬ ‫هیچ‬ ‫کند‬ ‫انتخاب‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫گزینه‬!!!
 13. 13. ‫امکان‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫مذاکره‬ ‫یا‬ ‫گفتگو‬ ‫قهر‬ ‫حالت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ترک‬‫نکنید‬ ‫قهر‬ ‫نتیجه‬: ‫شدن‬ ‫سخت‬ ‫و‬ ‫منفی‬ ‫احساسات‬ ‫شدن‬ ‫برانگیخته‬
 14. 14. ‫قاااانون‬6 ‫رسیدن‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫ااه‬‫نتیجا‬ ‫ااه‬‫با‬ ‫گازارش‬ ،‫قطعی‬ ‫ندهید‬ ‫قطعی‬! ،‫نتیجه‬ ‫نشدن‬ ‫قطعی‬ ‫تا‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫کننده‬ ‫مذاکره‬ ‫یک‬
 15. 15. ‫قانون‬7 ‫های‬ ‫مذاکره‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫خط‬‫داشته‬ ‫قرمز‬ ‫باشید‬! ‫از‬‫قرما‬ ‫اط‬‫خا‬: -‫اته‬‫خواسا‬ ‫اداقل‬‫حا‬ ‫اااااا‬‫ما‬ ‫اااااای‬‫ها‬ -‫ر‬ ‫ااداک‬‫حا‬ ‫اارز‬‫ما‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫دلیل‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫های‬ ‫نارضایتی‬ ‫روزمره‬ ‫ارتباطات‬: ‫خط‬ ‫نکردن‬ ‫مشخص‬ ‫قرمزها‬
 16. 16. ‫قانون‬8 ‫برای‬«‫متقاعدسازی‬» ‫نکنید‬ ‫عجله‬! ‫گام‬ ‫یک‬‫کوچاک‬‫نشاینی‬‫عقب‬‫در‬ ‫مطمائن‬ ‫اساتط‬ ‫کاافی‬ ‫مقابال‬ ‫طرف‬ ‫عقاب‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫بعدی‬ ‫گامهای‬ ‫باشید‬
 17. 17. ‫ارف‬‫حا‬ ‫ار‬‫کمتا‬ ‫بزنیاااااد‬! ‫بااا‬‫سااوال‬ ‫از‬ ‫کااااردن‬ ‫احی‬‫ا‬‫ص‬ ‫اد‬‫ا‬‫رون‬ ‫ماااااذاکره‬ ‫اطمینااااان‬ ‫کنید‬ ‫پیدا‬. «‫گوش‬ ‫خوب‬ ‫دادن‬»‫برای‬ ‫انسانها‬ ‫ما‬
 18. 18. ‫اااااانون‬‫ا‬‫ق‬10 ‫ااز‬‫امتیا‬‫در‬ ‫ارفتن‬‫گا‬ ‫ااااااااااااوت‬‫خلا‬ ‫امتیااااز‬‫در‬ ‫دادن‬ ‫دیگران‬ ‫حضور‬
 19. 19. ‫قاااااااانون‬11 ‫اکوت‬‫سا‬ ‫اا‬‫با‬ ‫ااهی‬‫گا‬ ‫اااااااااوان‬‫میتا‬ ‫امتیازهایی‬‫گرفت‬ ‫زدن‬ ‫حارف‬ ‫باا‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫امکانپذیر‬. ‫خواستگاری‬ ‫مراسم‬ ‫در‬ ‫سکوت‬ ‫شاید‬ ‫باشد‬ ‫رضا‬ ‫عالمت‬ ‫موارد‬ ‫ر‬ ‫اک‬ ‫در‬ ‫اما‬:‫نشانه‬ ‫نارضایتی‬ ‫و‬ ‫اعتراض‬
 20. 20. ‫ااااااانون‬‫قا‬12 ‫در‬‫ماااااذاکرات‬ ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫دشوار‬ ‫گفتگاااااو‬ ‫وارد‬ ‫نشوید‬. ‫ااااااانون‬‫قا‬12 ‫ماااااذاکرات‬‫در‬ ‫تنهایی‬‫به‬‫دشوار‬ ‫گفتگاااااو‬‫وارد‬ ‫نشوید‬.
 21. 21. ‫قاااانون‬13 ‫آخرین‬‫لحظات‬ ‫یااا‬ ‫گفتگااو‬ ،‫ااااذاکره‬‫ما‬ ‫اااارین‬‫مهمتا‬ ‫کااه‬ ‫قساامتی‬ ‫مدیریت‬ ‫باید‬ ‫شوند‬.
 22. 22. ‫ااانون‬‫قا‬14 ‫ارای‬‫با‬ ‫از‬‫هرگا‬ ‫اعتراضات‬ ‫رفع‬ ‫اردن‬‫کا‬ ‫آرام‬ ‫و‬ ،‫ال‬‫ا‬‫مقاب‬ ‫ارف‬‫ا‬‫ط‬ ‫اارات‬‫انتظا‬‫او‬ ‫بااااااا‬ ‫را‬
 23. 23. ‫قانون‬ 15 ‫ااویر‬‫تصا‬ ‫اه‬‫با‬ ‫دیگاران‬ ‫ذهنی‬ ‫اااان‬‫خودشا‬ ‫از‬ ‫نکنید‬ ‫حمله‬!
 24. 24. ‫برای‬‫برنامه‬ ‫حتما‬ ‫مذاکره‬‫اگر‬ ‫حتی‬ ،‫کنید‬ ‫ریزی‬‫فکر‬ ‫می‬‫به‬ ‫کنید‬‫دردتان‬‫نمی‬‫خورد‬. ‫قانون‬ 16
 25. 25. ‫سپاسگزا‬

×