Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

P01

166 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

P01

 1. 1. ;á te. ;#3, ; i są: : üäšääbššł°f$šñüêźšä I' l» I „ 'I A . * 39,347' i4- 'J «manm- QQ@ @IE x " n w§§üX¶łmäEäñä! Aä$ 2;. -gji 'f1sooñmz„łwz. ćż cs. ‹;: .-: :ź: ‹. mi; ; ‹ ~ T A T T v . ` Giñäłüżüfšššämfsoftšš Ń sam: ma nas ęiiżxás; lšiälläilt ĘmnEsaJ àiüżššiišłüišäś @ma “ ñłäłššłäfä żxamtätsäenä IIE! HEHEH? ? «üñüü» „ #Eüł amann ? SEIKI <('àüä»
 2. 2. QmAää$üäMäääüä§%- Eäääämääüäüäššäšüüñ ʱM%ä§%-Ę$ü$HE$Qq¶A EE_„äE%$Rä§%Ł$EEEE äšüHM&34imEñäEE%Eš ±m.2m„%äx_„, §gmmmä$ a@ _ #Wmxüäñü 250 mimmä ü$„êW_¶. ä_EWE@§ä. %% %$%EäñE&2016%%Käüä? EWWšüEä. Eääü%M$5Eñ! txv. . ` _ „nrw . mm i JOIN. .. „„w„. _„„„„„ , _wą„mr. m.m„m„„„n„„ . wnê±w3m±ż. ;„ą àW@H_mAü 14.. .# _. .I. „i c Ł „w b. HH W» i 4 2A . ..nur lą. . ñm_. wnmazT. amĄäAa; ; _EMMHĘW . . : w . a, T M. . „i „m . w ä. . W. , . mm nm_ . r . P4 „a §bŚüEHñ§? _.ÄL. +Li@5@¶
 3. 3. 7 . y 4 - `l I . - '. u ü 'w *W -d- m. a' ` we §~` t, o ‹- I g: . u r_ ‹ r: * . a 'X ` Va- ` I x `A f? b, , I u j A A L. .3:„„ „w “w g" ais, ` _ç . a" `, „ 1K3# I " › jl .1 1"” _ I" j} "š ' ` , „,4 I w, wi. n ‹ ł : A ' I. . aü§%gä2aäĘĘäàzm%› %müäWE±äżm%E%; üääüü &ĘŻm$%Ę%ĘĘüżA±ä@%ä! *emg @amam ęzxzassm : :M ‹ áêE/ àñ/ ñi/ E) Hääšrš łfłUFI/ ä) 1%: łšñ30äD1±-ä= PEäi(ê)L>Ł±$äv'łźBUXłñJ= 1M: ; 1. aśäšzzsmà/ Aäšñ - Ęäšżšf-@Zäišñšbä - 2. šêàrüxfœñźšäšiš - ššššäiüláäláäźäššäáššêä= 3. łäüłäšłüäüšiääü › &m; ma; 1. łäfłäliêäfśšñü1n= 2. Anvmäazärsżä» 3. łälšlääsü`aĘšišfš 4. rasuraäłäzäymnašv ? ä ššż3;a(02)2581 -Mwäżêšämä ~ 9m: gas : SiŁFHQJLLJIŻ-ĘHñiŁEêlBZäIOłł Etœàaaäšsašüuáz E-mcilzlocclnews2ol4@yahoo. com. tw
 4. 4. _ z . _„ @änG_ü$%%MüwW% š . wnmmušxmêüäñmnAmlk/ wä ä ämüłäšœaawmzàœmwüä ñêDäüüü%mñ%%. M% „ w„ä䜄„„z„ „ , štAvüxmwawTnä ä„„w„„„„m„_, m7AäA%%ümœü . T _ H_ IIÄEMAŁ . ämgüa _ „œšąšmmärmxmxáää . tää@ Aa. „„„, _„. w$„„„„„„m „ LTMQIaE - . w_„„„„„«, . äaam„„„„„„„ią+m„m„mmr . ` mämamza Eäñä ` @AammIE„m+m. ä_ . Aazwmwwęümywä@ , . , œmw„„„mmmmmmzmmm, vm %%mäLmü$$áäš&A. m „ntvxä . EMmLMWQEÄmmEE : %%@@%ä%-ñäT_à%- %%ü: ńLHäW%@ź. $&? Ą„ . _ E„. %„Źm„. „„„m„ „. . . _ F_üm@m7_ń%EńäE% %. żéä%„$@mę_$ñĘ% %%mW, Eü$ä%F%: _%@ $äĘmw$%%ši%§E. §ñ üW%mñm%„_%ämmmàm %%%%%. %?äá1#m&m§ W%ı„. „m„$ . „. .mg„m„„„m . _ üht@ : OOA&. äT+_Ę%@à% ? zł . łšwgäüwm . @naaa §ä%W%%äIW%K%%. @ @zmñ%ñ@`%%%ê%ü . ń„xamwmAmüAEšwäm„„h„ššam . @aàmmmmgš - żwmmuąwmw E@kä„x%± „ W%A±%m-E+ñü%w% ä%äüWšü$-äüä%&ää ä „šaœœmzš ` wgwlmmr - MäüEH§ä_. Eü$@Ęää - ĘEŚWRÄR , an±. „aw„@ äEä`? §M%bšK`äWMñ E_$E%: Wä%w@EšMäA mamn . . ü@ . mm`§t%ĘKEäm. -ńš %äFŁ„äW%%ê&ümIWE W. ämü@Ešmt„ E%œœ„_„. m.z. E , muff@ . „mmt wšääalwmmmmn _áämääc „mmmxaÄäämñ_ wawa@ . mä . ETmmš4am. „„m%Eš„ . ? œmüšmm Św_ @mi _nm_m„„„mx„f„„ś„ua Amüäšu . %ääü. üE_ąEb%%$%E „wmä±am„, m„a - šÄpmüaœmm - _Em_%mä$ümwüD%&. mšä%ñ%ĘAüm,
 5. 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . l ; %ü§ä-MmEM„! %ä%äñ ńE%w$_mñün@: m@ä$m%m ä&§kää$WE! .$&qü$ü§& ä-@§&§®ä. %ääĘ3-§Mäà áiüñżäwäxääüłmmääłä Wägas RH94$8H%MEE%$. ü§W E%~àEä%_äRMmä. mmääü %%üĘ#&ñ. ż%šH~Hüüš_§ ñm±Eä$: .Rä%§. §#&ä.1 äHüäüxää%üñ§@-EüämA %mw$üu%. EwH%äüe±ñW_ äü§. äE§§Eä$ä$šwA±$ä ü@@$`Eäw%ä. mHä! m%§ĘG$Aüüüü! Ę k. ühm§HüĘm#äi%m! m-& MWW§üE%%§ääWk#. @äMü à§ww%: a%wi§nšäœń&@m m: .. .muäšm _ üšżmgn! ! llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll II §iWä@E. ä%üà§łE&$§ M$@ħ§#-ñħEW§ü%§„ü äüš`§$§H`Gä$$„šäê§à üWš! äKłHQä? äKWEI§? ń E%ää_$äW%§$%HšMäłE§ W. WĘ%š%üR. äàE%$Di. § E§§EWı§š%Wü§^HEv. I äüülüäłšł ä%HmàʧääñWä䚧. š WMmääñmüüüü! @%E§%üH ä%W§ü-Źüü&%¶H. m%@§ä ä§üñü%üäIE. ä%$ñ$%üH §ü%ä§ñ@%! ńE%ä§_§E@% üH§HäT-iD$W. EEäm-#ñ äEE§ü$&¶. §ä$E#Ń„§Eü ääq äE$E§§BWüää%äñ##E . äM. Ę$T%Iü§&! ñ§W#@: ü§łñ$§äi. $üä%W§ñEW- I I A I I I 0 I I I I I n I I I I I A I c I | I I I I I ‹ I C I I I I I I I I I | I I I I I I I I I I I I I I I I I I n I I I I | I I I I I I 0 I I I u I I I I I I I A I I 0 I I O I I I I I I I I I I I I I c I I 0 I I I I I I I A I I Il ~------------------------------------------------------------------------. -------------------------4 C?
 6. 6. Ź%§üEHüêM%ü%E. ä mm%š„mmx„wmwMm„„@ammĘ„-. ±A„„#„ Ę$-a#$ä„_%Ń@ME$ in: .. wm%. .šmw„%%ww% . ÄM@ œä2ä±ämEmxmäm; s%-; œü WÄäää! ä%§% Äaää mł. #%U„@„ määää . %H@Ń$W§MŚ#_%ä$ mä§0 . :,: ± . „fm„ šm„„„__„ ą t `äl"`lliä'll`lvn mmama , „ . , A . „„ . ..a EE! .Ł. c M r Sälääáiä rfłłtüłêšfaš? „ : muz z š. ..
 7. 7. ‹ä_lühlü› łtänumn s5:+amw 002 001 MM MB OM OM O21 QH MM QM GM GM 037 mw @H QW MH MQ Mń M0 Białk# üiülüü üiiä Eü$äIüñĘüRüüAäW ñälaláim minaäxam ämmüœxü kñüüäüñümülm mnum«a&&»ñuaum:1s #E3 ERM nasnnmnn mauaaęnmnam nsx: älłł anan iannaaäanm ennmœn-mana IRKEMLEQHQE EänR¶E§~§ü$~MIIüäñEü IŃHŚSQEI ? tê KWEIIEHBĘEHB äüüA : muaaa eanacmm šääü &Baumana; ugiwaniasi: mamma mn: . 599E s łäüłüülšżáaü äüłlmäñgšüiłiäñ ümaaxwlałm ääüüäñäšł $3] äü+X§Eüñ MĘŻKŁEI Tü! Gáüüñüi Rüäñhłüä ŃHHHIIBREŃ ññük IDI Hüüiäñäü ! EŁIIE
 8. 8. łiä 048 Ńlfšl 073 mamama saaamaa@ 076 : :nuuunaa ? ma 20 if! ! 3000 ! ER 080 áiñńšñäñ ansmann 082 Ęäätüsüiä ! Miamii 084 555m2 - Xii-H v HWEIEHI 087 mma mm zzggwyœm 088 mmam: Xliáliäñxl 090 .5 hmm IN HEE 12 F! ~1 Egal! ) 092 BIIŃIF? ! nm 093 &Ełllñülñüłüšñäi . _. .r - „l > __ -r _ ~ „_ n. 7 tmtjtzäibñšttäitiämżšmołš _ g; ,z m _s00 ñ na: :(02)2581-9837‹1ü§ä) . . . , ; 5031795 4 ši: (02)2563-2203 ñ s: H j. . t. i i , t Email : IocaInews2014@yahoo.0om. tN _ ? lllil - (02)2ss1-0012 $55* 3 @M5330 : :ammanna - msuu-auszaauuno I ñ AI i I; ?T (III) (III) (III) ? i II I? h' n* › I I II »TB 1'; ?I IIIB! ł r' iv" I I III š ' II III Ł 'w l' &IIIII IIII* = .-' IHI/ H- F F t ! ,3 1 TFE T1715 'K153i ' . I n a ›:9 Oñlüll 1# : a a +$¶"-_5__e„ął; ‹g; Ę- l II Illłił/ #I w 'x rsr? : w113- n. u; a n m r = ' ‹re±x. n.m; ... ‹ " m *°' n a; T : z z I ll ? IIIEÄI i1"? "W"? :GGI III 5" 'f1 š: - ',7 5w4; r_ a»
 9. 9. r? " 'gł III 33-: : ~„; ż~„; .„; ›ç-› __ 1C : ' -- -- . _ -- u z: . w . w „„ ` f , I " _ t? . : .7 " : 'I 't' T? i * 'i -'. E | .., --. . s ‹ r; I . " 7} ~. _ šklhłiššłšłšiüvfxšrh * : :r fn? [A l: n k ___ Ś „ Ä T** 3. n- 'L , ›I _ . „A . *Ä J " gagga, ł ą' ` - ~ "Tš `- `^'l4`. '*"'-`“ 304( _" - „ 0. .0 s-„Ułšäéñfä * “ ç . m' * ~ - „ . . . . . r75- ç) ` Ć "AFi: . 4 ' . .4 A , .55 *Ä ; i t " i w ' ' z {J} r ' -‹`›_. „.„ ż' * 4-›1 A` .4 f' e' 4 * y v ç* . /" 'I › ' ‹ a ' ~ A. ., r LJ ~ . ~ *' v 1 . , *› _ _4 ›. " x " 1 h V 1 „A , I ñ. I _ . rn ` _k_ _ . Ĺ ‹ . . . , „ , . _ › p 0 . _I a . z ` -
 10. 10. àü». šähüK$ä%„ñ_EäüšW ąŚN$@. _§_@_Dä%Eät$$. $%ääEHü%äÄ䧧Ę%. ä7M. $&±$±ä%m§mwW ä%ä-üEš%@@%üä%Hñ$@. áamämämämmMañà. ä&$&. W §ä§ääämńm$ä%_mäE. ümW äñ%$, §@ä%m%-äš%Ę. üñW äämäüñłää. / üiüł #@ü§ ää&QwñĘ%üää. $5%$E W EäkĘ. Eäüäm%üW%äiä%m„ a±%m. _a&ämmmmää%a$m„ $Ri§ä. %%RE&Eñä. ääk$ Eääšäxäxx _ . ššüšñšsœmuœm üšEäı. §ä@$ñäà%ä@. X§łEüEBài_ä@ñüäšü- §%üM. %@E$-üä šł%ÄšH%Wš%„ $@. àE%@§§%- äñütääłšä fäñšüäüll ñK$R. WE% , ; äüüüääñ äü$š. E% &_$@%ä$W MšE. %š%ñ ? ä$„, .m__a o 2O10Ę-ü%m%Ę „E§%-Eää%ä±. &ää§ä Mma. @mn&aĘmamœa-$maaW #aämmä. %a§x&§$#. ä& Wäñ. sg&§ä§&a@&em 3ä@5±&easš@§ämeêä%ä. „ na. ai? ! @nám ±%§Ę$% äE. ä§ä%äWä. M ä$äA±EmĘ$. § ä) ä@ĘM, %@üHšñ mmma§-äää§m&a a$_Ę$-%%@§šEŁmñ§ mmax. „M mm Eü%. äMmŚ# m». mmwą:2oosm, %a lüü&%$$à-ää? &š › „&ä&%ššE§§: 20O9Ę. $Em@&Eä§. Hääü%Ä$àä-ä$$šä _äš$š%. %š±üä@% $&äšää$$M. üħ müm&@ä%šämĘñ@mäÄH§šš_ z . o. m g_ U1J . „xmeääa aga äaiêätœ . äEñà. ä$%ääü§A. &@_§ @§ä. $%ä§R%„ mmx nm+ze 3: EREI a@ mämääęœą @K QB@ Gêoäęüüü m . .u „„y. çń aig s ; mna nhámšñśnśmśńuaznbuauäa 2O09$, üE§E§šä%%. üñäE¶9.%Rü$&%łmäüü% „$$24Hš%§%%H%-@Eääħ HM§ä%%äEäšA. ¶äš$ šäXüE. ¶E§$$$±. _ü š$munñšmšz _+. ... „_n „ mam 9 ääñv. ä&. %ä$%äñ§±üä EĘHš$ä. EE%%Ńü1O äši^à%W314šñvää ä_ñ&M. äʧä%%üäüW §ämü@%%§. E%äE§$š RüäŻEü, $M%䧧. ê ääW§$äER%EMäü§. &%äü. %@Eä%šWW#äÄ @§0 mää%ääAx&ä%. äm %A±àü. müm©ä%š%A ĘM? Bm. &äH. ä_üʱ $ämIA. @§%ź%. šmEĘ mmmääüääàäšmaä. ä? mĘ_%ä%_. §mä%ü E§Qñä%äü§ñä. $%E%„ Łüš# - šemażmäa - . .Emza „mä$amm±? ñä%ń. §§tA . ääñE%ä_Ę_äm#m@%. % . $$&@#äkñ. @ü§m§ä#W $E§ü. ¶HäKš§? ) I 07

×