Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Mediepoolen 2018

16 Aufrufe

Veröffentlicht am

En presentation kring att undervisa kring digital kompetens med utgångspunkt i digitala lektioner från Internetstiftelsen

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

Mediepoolen 2018

 1. 1. Att undervisa i digital kompetens
 2. 2. Att undervisa i digital kompetens
 3. 3. Kristina Alexanderson Internetstiftelsen i Sverige
 4. 4. Vilka är Internetstiftelsen? Internetstiftelsen är en oberoende allmännyttig stiftelse som jobbar för att förbättra internet i Sverige. Alla adresser som slutar på .se eller .nu hanteras av oss.
 5. 5. Från en skoltävling till en öppen digital lärresurs kring digital kompetens Vägen till Digitala lektioner 2008 Internetstiftelsen startar Webbstjärnan 2012 Internetdagarna får en dag med fokus på lärande och skolan 2013 Internetstiftelsen startar Barnhack. Mars 2017 Digital kompetens ska skrivas in i läroplanen. Nov 2017 Digitala lektioner lanseras på Internetdagarna 2017 (5 lektioner) Juni 2018 Internetstiftelsens Digitala lektioner är ”färdig” med över 100 lektioner.
 6. 6. VISION Alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.
 7. 7. Läroplansförändringar 1 juli 2018
 8. 8. Attförstådigitaliseringens påverkanpåsamhället Attlösaproblemoch omsättaidéer Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt. Använda och förstå digitala verktyg och tjänster Digital kompetens
 9. 9. Digital kompetens att vara människa i en digital vardag?
 10. 10. Vad innebär det?
 11. 11. ELEVERNA
 12. 12. Mellanstadieelever är födda 2002 - 2004
 13. 13. Mellanstadieelever är lika gamla som Youtube och Spotify
 14. 14. Mellanstadieelever Medan 83% av pojkarna youtubar dagligen Mellanstadieelever 73% av flickorna ”youtubar” dagligen
 15. 15. Mellanstadieelever Medan endast 44% av pojkarna använder Snapchat dagligen Mellanstadieelever 74% av flickorna ”snappar” (använder Snapchat) dagligen
 16. 16. Högstadieeleverna är födda 2002-2004
 17. 17. Högstadieeleverna De är lika gamla som Skype, men bara 11% av pojkarna och 7% av flickorna har använt tjänsten
 18. 18. Högstadieeleverna 86 % av pojkarna ”youtubar” varje dag Högstadieeleverna 95 % av flickorna är på sociala medier varje dag
 19. 19. Gymnasieeleverna Är födda 1999-2001
 20. 20. Gymnasieeleverna Hälften av svenskarna hade internet när de föddes. Gymnasieeleverna har som internetanvändare alltid kunnat ”googla”
 21. 21. Gymnasieeleverna 83% av pojkarna googlar varje dag Gymnasieeleverna 78% av flickorna googlar varje dag
 22. 22. 1999 - 2001 Gymnasieeleverna 83% av pojkarna googlar varje dag Gymnasieeleverna 92% av flickorna ”instagrammar” varje dag Gymnasieeleverna 72% av pojkarna ”instagrammar” varje dag
 23. 23. 1999 - 2001 Gymnasieeleverna 83% av pojkarna googlar varje dag Gymnasieeleverna och 83% av flickorna använder e-post Gymnasieeleverna början använda e-post 72% av pojkarna
 24. 24. Internet är en självklarhet
 25. 25. Elevernas digitala kompetens?
 26. 26. Digitala enheter en självklarhet
 27. 27. Vad kan de om digitaliser- ingen?
 28. 28. Vad kan ni?
 29. 29. Att överför analog information till digital form? Bild 31
 30. 30. Att använda och samspela med digitala verktyg?
 31. 31. En transformation av samhället, hur vi arbetar, samspelar, jobbar, är …
 32. 32. Skolans digitalisering
 33. 33. Mobiltelefonens vara eller inte vara?
 34. 34. Måluppfyllelse
 35. 35. Att vara relevant för sin samtid?
 36. 36. När startade digitaliseringen?
 37. 37. Var och hur?
 38. 38. iis.se Bild 40
 39. 39. iis.se Bild 41
 40. 40. INTERNET Bild 42
 41. 41. iis.se Bild 44
 42. 42. 1962
 43. 43. 1969
 44. 44. 1971
 45. 45. 1983
 46. 46. 1991
 47. 47. 1996
 48. 48. Hur fungerar internet?
 49. 49. Så fungerar Digitala lektioner
 50. 50. Vad är digital kompetens?
 51. 51. Digital kompetens handlar om
 52. 52. Att förstå vad digitaliseringen är…
 53. 53. Hur den påverkar individ och samhälle
 54. 54. Vad digitaliseringen tillför och vilka utmaningar den medför Bild 58
 55. 55. PROGRAMMERING
 56. 56. Varför behöver vi lära ut det?
 57. 57. Förstå datorer…
 58. 58. Förstå att människor styr datorerna
 59. 59. Förstå vår vardag
 60. 60. ”Mitt språks gränser betyder min världs gränser”
 61. 61. Vi behöver därför ett språk som avkodar och gör att vi förstår hur och varför
 62. 62. iis.se Bild 66
 63. 63. Att förstå programmering är en del av den digitala kompetens, men digital kompetens är mer..
 64. 64. Digital kompetens handlar om
 65. 65. Lösa problem, skapa med hjälp av digitala verktyg
 66. 66. Digital kompetens handlar om
 67. 67. Att veta vilka problem en dator kan lösa och hur…
 68. 68. Att lösa problem som uppstå med digitala verktyg
 69. 69. "Would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night?" Bild 77
 70. 70. Zuckerberg: "Uh -- no." Bild 78
 71. 71. "If you have messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you have messaged?" Bild 79
 72. 72. Digital kompetens är
 73. 73. att ställa kritiska frågor kring den digitala verkligheten
 74. 74. Kring de digitala tjänsterna
 75. 75. Källkritik – digital källkritik
 76. 76. EN LEKTION
 77. 77. Fakta – åsikter – sanningar och vilken världsbild vi får styrs av digital verktyg
 78. 78. Varför får jag dessa sökresultat?
 79. 79. Digital kompetens är
 80. 80. Använda och förstå digitala tjänster och system
 81. 81. iis.se Lektion källor Bild 92
 82. 82. Vem och vad vi delar med vilka och på vilka villkor… Bild 93
 83. 83. Att förstå algoritmer
 84. 84. Förstå avtal och lagar
 85. 85. Digital kompetens är
 86. 86. Förstå digitaliseringens påverkan på individ och samhälle
 87. 87. iis.se RÄTTIGHETER _lektion Bild 100
 88. 88. Tekniken är inget vi tänker på
 89. 89. Men är mitt internet likt ditt internet?
 90. 90. Allt detta handlar digital kompetens om. Bild
 91. 91. Er roll är A och O för att
 92. 92. Lära elever språket för digitala kompetens
 93. 93. Genom Programmering
 94. 94. Kritiskt använda och förstå
 95. 95. Kunna skapa med hjälp av digitala verktyg
 96. 96. Digitaliseringens betydelse för individ och samhälle
 97. 97. Hur ska man få tid med allt detta?
 98. 98. Information och kommunikation • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer. • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering. • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter. Centralt innehåll i Samhällskunskap åk 7-9
 99. 99. Vi på Internetstiftelsen vill ge er ett stöd Bild
 100. 100. Fritt För skolan Öppet
 101. 101. För adekvat digital kompetens
 102. 102. TACK!

×