Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Drammenskonferansen 2019: Emma Nordbø

878 Aufrufe

Veröffentlicht am

Hvilke kvaliteter er avgjørende for god folkehelse blant barn som vokser opp i byen?

Veröffentlicht in: Immobilien
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Drammenskonferansen 2019: Emma Nordbø

 1. 1. Hvilke kvaliteter er avgjørende for god folkehelse blant barn som vokser opp i byen? Emma Charlott A. Nordbø, doktorgradsstipendiat, Institutt for Folkehelsevitenskap, NMBU Barn i byen, 20. mars 2019
 2. 2. Helsefremmende byer Byer som kontinuerlig utvikler seg, forbedrer fysiske og sosiale miljøer og som forsterker samfunnsressurser som fremmer helse og velvære i befolkningen.
 3. 3. Folkehelseperspektiveti byplanlegging – Hvorfor?
 4. 4. Befolkningsrettet arbeidog oppmerksomhet rettet mot påvirkningsfaktorerpå helse, herunder nærmiljøfaktorer Barn og unge er en prioritert målgruppe. Kunnskapsbasert utvikling av tiltak for å styrke mestring, samt fremme tilhørighet, deltakelseog aktivitet i lokalsamfunnet.
 5. 5. «Helsefremmende nærmiljø for barn og unge» et doktorgradsprosjekt v/Institutt for Folkehelsevitenskap, NMBU
 6. 6. Nærmiljø Fysisk miljø Bygninger Boligfelt Parkerog rekreasjonsområder Lekeplasser Vei- og transportnett Gang- og sykkelstier Fasiliteter Psykososialt miljø Trygghet Steder for sosial interaksjon Tilhørighet Identitet Sosial kapital Hvilke nærmiljøkvaliteter?
 7. 7. Hva sier forskningen? En systematisk kunnskapsoppsummering Kvaliteter som fremmer aktiv transport • Lite trafikkeksponering eller høy sikkerhet langs ferdselsårer • Tilgang på gang- og sykkelveier/stier • Kort avstand til fasiliteter og destinasjoner • «Walkability» (gangbarhet)
 8. 8. En studie blant norske 8-åringer Geografiskeinformasjonssystemer 800-og 5000-mrundtbostedet • Befolkningstetthet • Tilgangtil grønneområder(totalt, park) • Tilgangtil fasiliteter (totalt, lekeplass/idrettsplass, skole) • Fysisk aktivitet (sommer og vinter) • Organisertaktivitet • Sosial aktivitet med venner SAMMENHENGER?
 9. 9. Tilgang til park i nabolaget var forbundet med mer fysisk aktivitet i sommerhalvåret Høyere andeler grøntareal i nabolaget var forbundet med mer fysisk aktivitet i vinterhalvåret Hovedfunn – Fysisk aktivitet i sommer- og vinterhalvåret
 10. 10. Hovedfunn – Organisert aktivitet Flere fasiliteter i nabolaget var forbundet med mer deltakelse Flere lekeplasser/idrettsanlegg i nabolaget var forbundet med mer deltakelse Tilgang til skole i nabolaget var forbundet med mer deltakelse
 11. 11. Hovedfunn – Sosial aktivitet med venner Flere fasiliteter og lekeplasser/idrettsanlegg samt tilgang til skole i nabolaget og lokalsamfunnet fremmet økt deltakelse i sosial aktivitet med venner og jevnaldrende Høyere befolkningstetthet i nabolaget fremmet økt deltakelse i sosial aktivitet med venner og jevnaldrende
 12. 12. Funnene underbygger betydningen av at barn bør ha tilgang til ulike arenaer for aktivitet i nærmiljøet
 13. 13. Helsedirektoratet(2014). Samfunnsutviklingfor god folkehelse.Rapport om status og råd for videreutviklingav folkehelsearbeideti Norge. Rapport IS-2203. Oslo: Helsedirektoratet. Helsedirektoratet(2017). Program for folkehelsearbeidi kommunene.Tilgjengelig fra: https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/program-for-folkehelsearbeid-i-kommunene Helse- og omsorgsdepartementet(2015). Stortingsmeldingnr. 19 (2014-2015) "Folkehelsemeldingen.Mestring og muligheter.". Helse- og omsorgsdepartementet,Oslo. Nordbø, E.C.A.,Nordh, H., Raanaas, R.K., Aamodt, G. (2019). Promoting ActivityParticipation and Well-being among Children and Adolescents: A SystematicReview of the Neighborhood Built Environment Determinants.[Submittedto JBI Database of SystematicReviews and ImplementationReports]. Nordbø, E.C.A.,Raanaas, R.K., Nordh, H., Aamodt, G. (2019). Neighborhood GreenSpaces, Facilities and Population Densityas Determinantsof ActivityParticipation among 8-year olds: A Cross-SectionalGISStudyBased the Norwegian Mother and Child Cohort Study.[Submittedto InternationalJournal of Behavioral Nutrition and Physical Activity]. United Nations (2018). The SustainableDevelopmentGoals Report 2018. United Nations, New York. Referanser
 14. 14. Takk for oppmerksomheten! E-mail: emno@nmbu.no

×