Case Study innovaphone: Garda Uno | PL

innovaphone AG
innovaphone AGinnovaphone AG

innovaphone Case Study Bezpieczeństwo, mobilność i zrównoważony rozwój: Rozwiązanie innovaphone myApps Cloud w Garda Uno - dostawcy usług komunalnych we Włoszech Prostsze utrzymanie i zarządzanie infrastrukturą komunikacyjną

Wdrożenie rozwiązania innovaphone połączyło cztery lokalizacje
Garda Uno w jedną centralę w chmurze, dzięki czemu telefonia,
która jest jednym z najważniejszych i niezbędnych kanałów komu-
nikacji w firmie, stała się bezpiecznym i prostym rozwiązaniem dla
użytkowników.
Garda Uno: Dostawca usług komunalnych oferujący różne
usługi dla instytucji publicznych
Garda Uno została założona w 1974 roku nad jeziorem Garda we
Włoszech i działa w sektorze ochrony środowiska. Początkowo dzia

łalność firmy skupiała się na ochronie wód jeziora. Z czasem firma
poszerzyła swoje spektrum o nowe, wysokiej jakości usługi, takie jak:
gospodarka odpadami, zrównoważona mobilność, energie odna

wialne, usługi cmentarne, oświetlenie publiczne, usługi administracji
publicznej, smart services i zdalny monitoring.
innovaphone Case Study
Strona 1 z 4
Bezpieczeństwo, mobilność i zrównoważony rozwój:
Rozwiązanie innovaphone myApps Cloud w Garda Uno -
dostawcy usług komunalnych we Włoszech
“Przy wyborze rozwiązania starannie oceniono relację między kosztami
a korzyściami technicznymi, zwracając uwagę na kompletność rozwiąza-
nia, spójność i niezawodność. Od samego początku system innovaphone
PBX w chmurze został powszechnie zaakceptowany i okazał się najbar-
dziej odpowiednim rozwiązaniem do naszych potrzeb.”
Giuliano Fantato Smart Services Manager w Garda Uno
Z usług tych korzysta 36 instytucji publicznych, z których 34 to
gminy, a także prowincja Brescia i wspólnota górska Górna Garda.
Dzięki partnerowi AGS Spa, firma działa również na po werońskiej
stronie jeziora Garda.
Sytuacja wyjściowa:
Niehomogeniczna infrastruktura sprzętowa
Początkowy scenariusz techniczny w Garda Uno składał się z głów-
nego oddziału i 3 lokalizacji, które nie były ze sobą połączone i wy-
posażone były w różny sprzęt. Jedynym urządzeniem innovaphone
wykorzystywanym w firmie była bramka VoIP IP800, która służyła
jako interfejs dla firmowego numeru bezpłatnego.
Strona 2 z 4
■ 
Garda Uno: Przedsiębiorstwo usług komunalnych
założone nad jeziorem Garda w 1974 r.
■ 
Świadczy wysokiej jakości usługi wysokiej
jakości usługi, takie jak: gospodarka odpadami,
zrównoważona mobilność, energie odnawialne,
usługi cmentarne, oświetlenie publiczne i inne
Klient: Garda Uno
innovaphone myApps Cloud: Decyzja, która przekonała wszystkich
Decyzja o przejściu na VoIP i wymianie systemu telefonicznego na zaawansowane
technologicznie rozwiązanie w tym nowoczesnym i zorientowanym na przyszłość
przedsiębiorstwie została podjęta jednogłośnie przez właścicieli firmy Garda Uno.
Do tego doszła potrzeba maksymalnej mobilności we wszystkich lokalizacjach
i wyraźne życzenie firmy, aby nie instalować centrali telefonicznej jako lokalne
rozwiązanie w siedzibie firmy.
„Przy wyborze rozwiązania starannie oceniono relację między kosztami a ko

rzyściami technicznymi, zwracając uwagę na kompletność rozwiązania, spójność
i niezawodność. Od samego początku system innovaphone PBX w chmurze
został powszechnie zaakceptowany i okazał się najbardziej odpowiednim roz

wiązaniem do naszych potrzeb. Wsparcie firmy RBR, certyfikowanego partnera
innovaphone, który towarzyszy firmie już od ponad dekady, wzmocniło dodat-
kowo poczucie bezpieczeństwa” - powiedział Giuliano Fantato, szef działu Smart
Services w Garda Uno.
„Dzięki wdrożeniu innovaphone myApps Cloud, wszystkie lokalizacje firmy
zostały połączone w jedną centralę w chmurze. Dzięki temu użytkownicy
w Garda Uno otrzymują proste i przejrzyste rozwiązanie telefoniczne, które jest
najważniejszym kanałem komunikacyjnym firmy, a więc ma kluczowe znacze-
nie - mówi Marco Rizzi, Sales Manager w RBR.
Szczególnie podczas pandemii platforma komunikacyjna innovaphone myApps
Cloud, która jest zawsze dostępna z każdego stanowiska pracy w biurze i pod-
czas pracy zdalnej np. w biurze domowym, umożliwiła pracę 180 pracownikom
pomimo ograniczeń i bezpieczną współpracę przy użyciu znanych narzędzi oraz
nowych funkcji. Kierownictwo poradziło sobie doskonale z tą sytuacją, łącząc
potrzeby wydajności pracy z potrzebami pracowników. Pracownicy zostali
wyposażeni w laptop, myszkę, monitor i łącze internetowe, dzięki czemu praca
Wyzwanie techniczne
■ Wymiana niehomogenicznego systemu
komunikacji
■ Centralny wymóg: rozwiązanie w chmurze
z lokalną integracją DECT
■ Zagwarantowanie maksymalnej mobilności
Prostsze utrzymanie i zarządzanie
infrastrukturą komunikacyjną
„Koncepcja innovaphone One-Number znacznie ułatwia
pracę użytkownikom. Szczególnie doceniają oni fakt,
że mogą chronić prywatność swojego numeru telefonu
przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej dostęp-
ności. Opinie użytkowników były do tej pory absolutnie
pozytywne.“
Simone Somensini, Kierownik działu IT w Garda Uno
w biurze domowym była bardziej efektywna i bezpieczna.
Simone Somensini, kierownik IT w Garda Uno, wyjaśnia: „Koncepcja innovaphone
One-Number znacznie ułatwia pracę użytkownikom. Szczególnie doceniają oni
fakt, że mogą chronić prywatność swojego numeru telefonu przy jednoczesnym
zachowaniu maksymalnej dostępności. Opinie użytkowników były do tej pory
absolutnie pozytywne.“
Instalacja i architektura nowego rozwiązania telefonii IP innovaphone

Wdrożony system obejmuje 96 telefonów IP innovaphone oraz rozwiązanie
innovaphone IP DECT składające się z 6 stacji bazowych Dect i 14 telefonów Dect.
Marco Rizzi powiedział na temat instalacji: „Wyzwania, które pojawiły się w trakcie
wdrożenia to te, które zazwyczaj dotykają włoskich użytkowników: pewne braki
w sieci strukturalnej nieco spowolniły fazę instalacji, ale jednocześnie zwiększyły
końcową wartość projektu, ponieważ wszystkie lokalizacje zostały teraz zao-
patrzone w przełączniki PoE. Ogólnie rzecz biorąc, projekt przebiegł zgodnie
z oczekiwaniami i życzeniem klienta.“ Po krótkim procesie zapoznania się
z nową technologią pracownicy szybko rozpoczęli pracę z cyfrową platformą
pracy myApps, która w znacznym stopniu przyczyniła się do zwiększenia efek-
tywności procesów biznesowych, zwłaszcza w zakresie mobilności.
Znacznie więcej niż tylko VoIP

Oprócz klasycznych funkcji telefonii IP, nowa architektura rozwiązania zaplanowa-
na przez RBR przyniosła użytkownikom w Garda Uno dodatkowe korzyści:
- 
System IP-DECT, który działa w całym przedsiębiorstwie, umożliwiając pracow-
nikom przemieszczanie się w obrębie infrastruktury korporacyjnej bez obawy
o utratę sygnału.
- 
Likwidacja analogowych linii faksowych: Dzięki usłudze fax-to-mail wiele faksów
zostało fizycznie wyeliminowanych, a sprzęt firmowy został usprawniony.
- 
Redukcja umów i kosztów, dzięki czemu zarządzanie systemem stało się nowo

czesne i elastyczne.
innovaphone myApps Cloud: Inwestycja w przyszłość
Elastyczność i możliwość indywidualnego dostosowania rozwiązania innova-
phone myApps Cloud do potrzeb firmy zapewniają przyszłościowe środowisko
pracy. Nie wszystkie licencje i usługi, które oferuje system, zostały od razu ak-
tywowane, ich wdrożenie zaplanowane jest w drugiej fazie projektu, aby jesz-
cze bardziej ułatwić pracownikom współpracę i komunikację. Przyszłe decyzje
odnośnie do nowych aplikacji skupią się na chmurze oraz na centrum danych,
ponieważ gwarantuje to ciągłą i bezpieczną aktualizację systemu przez pro-
ducenta, zapewniając, że infrastruktura jest zawsze aktualna.
„Dzięki nowemu środowisku komunikacji cyfrowej firma ma możliwość ela

stycznego wdrażania nowych hybrydowych form pracy. Ważnym hasłem w tym
kontekście jest „Collaboration“. Wybór nasz padł na rozwiązanie, który dosko-
nale wspiera zieloną filozofię firmy i jej działania w kierunku zrównoważonego
rozwoju.“ - podsumował Giuliano Fantato.
Strona 3 z 4
Wer ist das?
Rozwiązanie
■ innovaphone myApps Cloud
■ 
96 innovaphone telefonów IP102 i IP112
■ 
6 stacji bazowych Dect innovaphone IP1202
■ 
14 telefonów IP Dect innovaphone IP64
■ 
111 licencji użytkownika
Wer ist das?
Korzyści dla klienta
■ Elastyczność i stała aktualizacja rozwiązania
w chmurze
■ 
Uproszczona administracja i konserwacja
■ 
Najwyższy stopień bezpieczeństwa
■ Wysoce niezawodne i trwałe rozwiązanie
komunikacyjne
■ 
Idealne narzędzia współpracy dla nowego,
hybrydowego świata pracy
Stacji bazowych Dect innovaphone IP1202
innovaphone myApps
■ 
Garda Uno: Przedsiębiorstwo usług komunalnych założone nad jeziorem
Garda w 1974 r.
■ 
Świadczy wysokiej jakości usługi wysokiej jakości usługi, takie jak: gospodarka
odpadami, zrównoważona mobilność, energie odnawialne, usługi cmentarne,
oświetlenie publiczne i inne.
■ 
Wymiana niehomogenicznego systemu komunikacji
■ 
Centralny wymóg: rozwiązanie w chmurze z lokalną integracją DECT
■ 
Zagwarantowanie maksymalnej mobilności
Strona 4 z 4
■ 
Elastyczność i stała aktualizacja rozwiązania w chmurze
■ 
Uproszczona administracja i konserwacja
■ 
Najwyższy stopień bezpieczeństwa
■ 
Wysoce niezawodne i trwałe rozwiązanie komunikacyjne
■ 
Idealne narzędzia współpracy dla nowego, hybrydowego świata pracy
Wyzwanie techniczne:
Korzyści dla klienta:
Rozwiązanie: ■ 
innovaphone myApps Cloud
■ 
96 innovaphone telefonów IP102 i IP112
■ 
6 stacji bazowych Dect innovaphone IP1202
■ 
14 telefonów IP Dect innovaphone IP64
■ 
111 licencji użytkownika
Klient:
innovaphone AG | Umberto-Nobile-Str. 15 | 71063 Sindelfingen | Germany | T + 49 7031 73009-0 | F +49 7031 73009-9 | info@innovaphone.com | www.innovaphone.com
Z zastrzeżeniem wystąpienia możliwych błędów, zmian technicznych i modyfikacji warunków dostawy. Copyright © 2022 innovaphone® AG | E (10/2022)
Inne przykładowe wdrożenia – Case Study znajdują się tutaj: www.innovaphone.com
W skrócie

Recomendados

innovaphone Case Study: RCarré | PL von
innovaphone Case Study: RCarré | PLinnovaphone Case Study: RCarré | PL
innovaphone Case Study: RCarré | PLinnovaphone AG
73 views4 Folien
Case Study innovaphone: Kreis Euskirchen| PL von
Case Study innovaphone: Kreis Euskirchen| PLCase Study innovaphone: Kreis Euskirchen| PL
Case Study innovaphone: Kreis Euskirchen| PLinnovaphone AG
5 views2 Folien
innovaphone Case Study: Dynamic Abutment Solutions | PL von
innovaphone Case Study: Dynamic Abutment Solutions | PLinnovaphone Case Study: Dynamic Abutment Solutions | PL
innovaphone Case Study: Dynamic Abutment Solutions | PLinnovaphone AG
26 views2 Folien
Case study innovaphone impress Decor von
Case study innovaphone impress Decor Case study innovaphone impress Decor
Case study innovaphone impress Decor innovaphone AG
3.4K views5 Folien
innovaphone Case Study: il giornale update | PL von
innovaphone Case Study: il giornale update | PLinnovaphone Case Study: il giornale update | PL
innovaphone Case Study: il giornale update | PLinnovaphone AG
35 views4 Folien
Case Study innovaphone: CRI | PL von
Case Study innovaphone: CRI | PLCase Study innovaphone: CRI | PL
Case Study innovaphone: CRI | PLinnovaphone AG
6 views4 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Case Study innovaphone: Garda Uno | PL

innovaphone my apps cloud broszura informacyjna dla klientow koncowych von
innovaphone my apps cloud broszura informacyjna dla klientow koncowych innovaphone my apps cloud broszura informacyjna dla klientow koncowych
innovaphone my apps cloud broszura informacyjna dla klientow koncowych innovaphone AG
11 views2 Folien
Case study innovaphone: Hugo Hamann / PL von
Case study innovaphone: Hugo Hamann / PLCase study innovaphone: Hugo Hamann / PL
Case study innovaphone: Hugo Hamann / PLinnovaphone AG
278 views2 Folien
Case Study innovaphone: Mairie d´Alzonne | PL von
Case Study innovaphone: Mairie d´Alzonne | PLCase Study innovaphone: Mairie d´Alzonne | PL
Case Study innovaphone: Mairie d´Alzonne | PLinnovaphone AG
6 views2 Folien
Broszura innovaphone: The new dimension of working von
Broszura innovaphone: The new dimension of workingBroszura innovaphone: The new dimension of working
Broszura innovaphone: The new dimension of workinginnovaphone AG
180 views6 Folien
Broszura innovaphone - "Defining Tomorrow‘s Workplace" / Polski von
Broszura innovaphone - "Defining Tomorrow‘s Workplace" / PolskiBroszura innovaphone - "Defining Tomorrow‘s Workplace" / Polski
Broszura innovaphone - "Defining Tomorrow‘s Workplace" / Polskiinnovaphone AG
127 views2 Folien
innovaphone Produkty i rozwiazania 2023/2024 von
innovaphone Produkty i rozwiazania 2023/2024innovaphone Produkty i rozwiazania 2023/2024
innovaphone Produkty i rozwiazania 2023/2024innovaphone AG
4 views15 Folien

Similar a Case Study innovaphone: Garda Uno | PL(20)

innovaphone my apps cloud broszura informacyjna dla klientow koncowych von innovaphone AG
innovaphone my apps cloud broszura informacyjna dla klientow koncowych innovaphone my apps cloud broszura informacyjna dla klientow koncowych
innovaphone my apps cloud broszura informacyjna dla klientow koncowych
innovaphone AG11 views
Case study innovaphone: Hugo Hamann / PL von innovaphone AG
Case study innovaphone: Hugo Hamann / PLCase study innovaphone: Hugo Hamann / PL
Case study innovaphone: Hugo Hamann / PL
innovaphone AG278 views
Case Study innovaphone: Mairie d´Alzonne | PL von innovaphone AG
Case Study innovaphone: Mairie d´Alzonne | PLCase Study innovaphone: Mairie d´Alzonne | PL
Case Study innovaphone: Mairie d´Alzonne | PL
innovaphone AG6 views
Broszura innovaphone: The new dimension of working von innovaphone AG
Broszura innovaphone: The new dimension of workingBroszura innovaphone: The new dimension of working
Broszura innovaphone: The new dimension of working
innovaphone AG180 views
Broszura innovaphone - "Defining Tomorrow‘s Workplace" / Polski von innovaphone AG
Broszura innovaphone - "Defining Tomorrow‘s Workplace" / PolskiBroszura innovaphone - "Defining Tomorrow‘s Workplace" / Polski
Broszura innovaphone - "Defining Tomorrow‘s Workplace" / Polski
innovaphone AG127 views
innovaphone Produkty i rozwiazania 2023/2024 von innovaphone AG
innovaphone Produkty i rozwiazania 2023/2024innovaphone Produkty i rozwiazania 2023/2024
innovaphone Produkty i rozwiazania 2023/2024
innovaphone AG4 views
innovaphone katalog produktow 2019/2020 von innovaphone AG
innovaphone katalog produktow 2019/2020innovaphone katalog produktow 2019/2020
innovaphone katalog produktow 2019/2020
innovaphone AG3.8K views
PLNOG 9: Krzysztof Dziedzic - Nowe usługi w sieciach szerokopasmowych, czyli ... von PROIDEA
PLNOG 9: Krzysztof Dziedzic - Nowe usługi w sieciach szerokopasmowych, czyli ...PLNOG 9: Krzysztof Dziedzic - Nowe usługi w sieciach szerokopasmowych, czyli ...
PLNOG 9: Krzysztof Dziedzic - Nowe usługi w sieciach szerokopasmowych, czyli ...
PROIDEA12 views
Nokia - lte w energetyce - fakty mity wdrożenia von m13czu
Nokia - lte w energetyce - fakty mity wdrożeniaNokia - lte w energetyce - fakty mity wdrożenia
Nokia - lte w energetyce - fakty mity wdrożenia
m13czu34 views
Konsekwencje przejścia na przetwarzanie w Chmurze von Biznes to Rozmowy
Konsekwencje przejścia na przetwarzanie w ChmurzeKonsekwencje przejścia na przetwarzanie w Chmurze
Konsekwencje przejścia na przetwarzanie w Chmurze
Biznes to Rozmowy281 views
Kompleksowe usługi głosowe dla biznesu von INEA
Kompleksowe usługi głosowe dla biznesu Kompleksowe usługi głosowe dla biznesu
Kompleksowe usługi głosowe dla biznesu
INEA 102 views
Case study innovaphone: Sisag AG / PL von innovaphone AG
Case study innovaphone: Sisag AG / PLCase study innovaphone: Sisag AG / PL
Case study innovaphone: Sisag AG / PL
innovaphone AG305 views
PLNOG14: Przyszłość usług transmisji danych L2 - Andrzej Zieliński, Mariusz K... von PROIDEA
PLNOG14: Przyszłość usług transmisji danych L2 - Andrzej Zieliński, Mariusz K...PLNOG14: Przyszłość usług transmisji danych L2 - Andrzej Zieliński, Mariusz K...
PLNOG14: Przyszłość usług transmisji danych L2 - Andrzej Zieliński, Mariusz K...
PROIDEA434 views
Blue bolt - podstawowe informacje von jedryczkam
Blue bolt - podstawowe informacjeBlue bolt - podstawowe informacje
Blue bolt - podstawowe informacje
jedryczkam5 views
Case study: innovaphone Maastricht Aachen Airport | PL von innovaphone AG
Case study: innovaphone Maastricht Aachen Airport | PLCase study: innovaphone Maastricht Aachen Airport | PL
Case study: innovaphone Maastricht Aachen Airport | PL
innovaphone AG588 views
Wyzwania pracownika terenowego w erze mobilnosci - Softline von Marcin Puś
Wyzwania pracownika terenowego w erze mobilnosci - SoftlineWyzwania pracownika terenowego w erze mobilnosci - Softline
Wyzwania pracownika terenowego w erze mobilnosci - Softline
Marcin Puś101 views
Case study marki Nokia z Albumu Superbrands Polska 2006 von Superbrands Polska
Case study marki Nokia z Albumu Superbrands Polska 2006Case study marki Nokia z Albumu Superbrands Polska 2006
Case study marki Nokia z Albumu Superbrands Polska 2006
PLNOG14: Vectra i Infoblox Advanced DNS Protection , historia sukcesu pewnego... von PROIDEA
PLNOG14: Vectra i Infoblox Advanced DNS Protection, historia sukcesu pewnego...PLNOG14: Vectra i Infoblox Advanced DNS Protection, historia sukcesu pewnego...
PLNOG14: Vectra i Infoblox Advanced DNS Protection , historia sukcesu pewnego...
PROIDEA519 views

Más de innovaphone AG

innovaphone Produtos e Solucoes 2023/2024 von
innovaphone Produtos e Solucoes 2023/2024innovaphone Produtos e Solucoes 2023/2024
innovaphone Produtos e Solucoes 2023/2024innovaphone AG
4 views15 Folien
innovaphone Producten en oplossingen 2023/2024 von
innovaphone Producten en oplossingen 2023/2024innovaphone Producten en oplossingen 2023/2024
innovaphone Producten en oplossingen 2023/2024innovaphone AG
6 views15 Folien
innovaphone Prodotti e Soluzioni 2023/2024 | IT von
innovaphone Prodotti e Soluzioni 2023/2024 | ITinnovaphone Prodotti e Soluzioni 2023/2024 | IT
innovaphone Prodotti e Soluzioni 2023/2024 | ITinnovaphone AG
15 views15 Folien
innovaphone Produits et Solutions 2023/2024 | FR von
innovaphone Produits et Solutions 2023/2024 | FRinnovaphone Produits et Solutions 2023/2024 | FR
innovaphone Produits et Solutions 2023/2024 | FRinnovaphone AG
17 views15 Folien
innovaphone Productos y Soluciones 2023/2024 | ES von
innovaphone Productos y Soluciones 2023/2024 | ESinnovaphone Productos y Soluciones 2023/2024 | ES
innovaphone Productos y Soluciones 2023/2024 | ESinnovaphone AG
8 views15 Folien
innovaphone products and solutions 2023/2024 | EN von
innovaphone products and solutions 2023/2024 | ENinnovaphone products and solutions 2023/2024 | EN
innovaphone products and solutions 2023/2024 | ENinnovaphone AG
18 views15 Folien

Más de innovaphone AG(20)

innovaphone Produtos e Solucoes 2023/2024 von innovaphone AG
innovaphone Produtos e Solucoes 2023/2024innovaphone Produtos e Solucoes 2023/2024
innovaphone Produtos e Solucoes 2023/2024
innovaphone AG4 views
innovaphone Producten en oplossingen 2023/2024 von innovaphone AG
innovaphone Producten en oplossingen 2023/2024innovaphone Producten en oplossingen 2023/2024
innovaphone Producten en oplossingen 2023/2024
innovaphone AG6 views
innovaphone Prodotti e Soluzioni 2023/2024 | IT von innovaphone AG
innovaphone Prodotti e Soluzioni 2023/2024 | ITinnovaphone Prodotti e Soluzioni 2023/2024 | IT
innovaphone Prodotti e Soluzioni 2023/2024 | IT
innovaphone AG15 views
innovaphone Produits et Solutions 2023/2024 | FR von innovaphone AG
innovaphone Produits et Solutions 2023/2024 | FRinnovaphone Produits et Solutions 2023/2024 | FR
innovaphone Produits et Solutions 2023/2024 | FR
innovaphone AG17 views
innovaphone Productos y Soluciones 2023/2024 | ES von innovaphone AG
innovaphone Productos y Soluciones 2023/2024 | ESinnovaphone Productos y Soluciones 2023/2024 | ES
innovaphone Productos y Soluciones 2023/2024 | ES
innovaphone AG8 views
innovaphone products and solutions 2023/2024 | EN von innovaphone AG
innovaphone products and solutions 2023/2024 | ENinnovaphone products and solutions 2023/2024 | EN
innovaphone products and solutions 2023/2024 | EN
innovaphone AG18 views
innovaphone Produkte und Lösungen 2023/2024 | DE von innovaphone AG
innovaphone Produkte und Lösungen 2023/2024 | DEinnovaphone Produkte und Lösungen 2023/2024 | DE
innovaphone Produkte und Lösungen 2023/2024 | DE
innovaphone AG9 views
Warum innovaphone - communicate. connect. collaborate. von innovaphone AG
Warum innovaphone - communicate. connect. collaborate. Warum innovaphone - communicate. connect. collaborate.
Warum innovaphone - communicate. connect. collaborate.
innovaphone AG11 views
Case Study innovaphone: Garda Uno | PT von innovaphone AG
Case Study innovaphone: Garda Uno | PTCase Study innovaphone: Garda Uno | PT
Case Study innovaphone: Garda Uno | PT
innovaphone AG8 views
Case Study innovaphone: Garda Uno | IT von innovaphone AG
Case Study innovaphone: Garda Uno | ITCase Study innovaphone: Garda Uno | IT
Case Study innovaphone: Garda Uno | IT
innovaphone AG6 views
Case Study innovaphone: Garda Uno | FR von innovaphone AG
Case Study innovaphone: Garda Uno | FRCase Study innovaphone: Garda Uno | FR
Case Study innovaphone: Garda Uno | FR
innovaphone AG5 views
Case Study innovaphone: Garda Uno | ES von innovaphone AG
Case Study innovaphone: Garda Uno | ESCase Study innovaphone: Garda Uno | ES
Case Study innovaphone: Garda Uno | ES
innovaphone AG6 views
Case Study innovaphone: Garda Uno | EN von innovaphone AG
Case Study innovaphone: Garda Uno | ENCase Study innovaphone: Garda Uno | EN
Case Study innovaphone: Garda Uno | EN
innovaphone AG10 views
Case Study innovaphone: Garda Uno | DE von innovaphone AG
Case Study innovaphone: Garda Uno | DECase Study innovaphone: Garda Uno | DE
Case Study innovaphone: Garda Uno | DE
innovaphone AG6 views
Case Study innovaphone: Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau | PT von innovaphone AG
Case Study innovaphone: Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau | PTCase Study innovaphone: Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau | PT
Case Study innovaphone: Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau | PT
innovaphone AG6 views
Case Study innovaphone: Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau | IT von innovaphone AG
Case Study innovaphone: Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau | ITCase Study innovaphone: Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau | IT
Case Study innovaphone: Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau | IT
innovaphone AG8 views
Case Study innovaphone: Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau | FR von innovaphone AG
Case Study innovaphone: Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau | FRCase Study innovaphone: Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau | FR
Case Study innovaphone: Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau | FR
innovaphone AG6 views
Case Study innovaphone: Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau | ES von innovaphone AG
Case Study innovaphone: Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau | ESCase Study innovaphone: Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau | ES
Case Study innovaphone: Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau | ES
innovaphone AG7 views
Case Study innovaphone: Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau | EN von innovaphone AG
Case Study innovaphone: Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau | ENCase Study innovaphone: Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau | EN
Case Study innovaphone: Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau | EN
innovaphone AG8 views
Case Study innovaphone: Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau | DE von innovaphone AG
Case Study innovaphone: Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau | DECase Study innovaphone: Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau | DE
Case Study innovaphone: Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau | DE
innovaphone AG6 views

Case Study innovaphone: Garda Uno | PL

  • 1. Wdrożenie rozwiązania innovaphone połączyło cztery lokalizacje Garda Uno w jedną centralę w chmurze, dzięki czemu telefonia, która jest jednym z najważniejszych i niezbędnych kanałów komu- nikacji w firmie, stała się bezpiecznym i prostym rozwiązaniem dla użytkowników. Garda Uno: Dostawca usług komunalnych oferujący różne usługi dla instytucji publicznych Garda Uno została założona w 1974 roku nad jeziorem Garda we Włoszech i działa w sektorze ochrony środowiska. Początkowo dzia łalność firmy skupiała się na ochronie wód jeziora. Z czasem firma poszerzyła swoje spektrum o nowe, wysokiej jakości usługi, takie jak: gospodarka odpadami, zrównoważona mobilność, energie odna wialne, usługi cmentarne, oświetlenie publiczne, usługi administracji publicznej, smart services i zdalny monitoring. innovaphone Case Study Strona 1 z 4 Bezpieczeństwo, mobilność i zrównoważony rozwój: Rozwiązanie innovaphone myApps Cloud w Garda Uno - dostawcy usług komunalnych we Włoszech “Przy wyborze rozwiązania starannie oceniono relację między kosztami a korzyściami technicznymi, zwracając uwagę na kompletność rozwiąza- nia, spójność i niezawodność. Od samego początku system innovaphone PBX w chmurze został powszechnie zaakceptowany i okazał się najbar- dziej odpowiednim rozwiązaniem do naszych potrzeb.” Giuliano Fantato Smart Services Manager w Garda Uno Z usług tych korzysta 36 instytucji publicznych, z których 34 to gminy, a także prowincja Brescia i wspólnota górska Górna Garda. Dzięki partnerowi AGS Spa, firma działa również na po werońskiej stronie jeziora Garda. Sytuacja wyjściowa: Niehomogeniczna infrastruktura sprzętowa Początkowy scenariusz techniczny w Garda Uno składał się z głów- nego oddziału i 3 lokalizacji, które nie były ze sobą połączone i wy- posażone były w różny sprzęt. Jedynym urządzeniem innovaphone wykorzystywanym w firmie była bramka VoIP IP800, która służyła jako interfejs dla firmowego numeru bezpłatnego.
  • 2. Strona 2 z 4 ■ Garda Uno: Przedsiębiorstwo usług komunalnych założone nad jeziorem Garda w 1974 r. ■ Świadczy wysokiej jakości usługi wysokiej jakości usługi, takie jak: gospodarka odpadami, zrównoważona mobilność, energie odnawialne, usługi cmentarne, oświetlenie publiczne i inne Klient: Garda Uno innovaphone myApps Cloud: Decyzja, która przekonała wszystkich Decyzja o przejściu na VoIP i wymianie systemu telefonicznego na zaawansowane technologicznie rozwiązanie w tym nowoczesnym i zorientowanym na przyszłość przedsiębiorstwie została podjęta jednogłośnie przez właścicieli firmy Garda Uno. Do tego doszła potrzeba maksymalnej mobilności we wszystkich lokalizacjach i wyraźne życzenie firmy, aby nie instalować centrali telefonicznej jako lokalne rozwiązanie w siedzibie firmy. „Przy wyborze rozwiązania starannie oceniono relację między kosztami a ko rzyściami technicznymi, zwracając uwagę na kompletność rozwiązania, spójność i niezawodność. Od samego początku system innovaphone PBX w chmurze został powszechnie zaakceptowany i okazał się najbardziej odpowiednim roz wiązaniem do naszych potrzeb. Wsparcie firmy RBR, certyfikowanego partnera innovaphone, który towarzyszy firmie już od ponad dekady, wzmocniło dodat- kowo poczucie bezpieczeństwa” - powiedział Giuliano Fantato, szef działu Smart Services w Garda Uno. „Dzięki wdrożeniu innovaphone myApps Cloud, wszystkie lokalizacje firmy zostały połączone w jedną centralę w chmurze. Dzięki temu użytkownicy w Garda Uno otrzymują proste i przejrzyste rozwiązanie telefoniczne, które jest najważniejszym kanałem komunikacyjnym firmy, a więc ma kluczowe znacze- nie - mówi Marco Rizzi, Sales Manager w RBR. Szczególnie podczas pandemii platforma komunikacyjna innovaphone myApps Cloud, która jest zawsze dostępna z każdego stanowiska pracy w biurze i pod- czas pracy zdalnej np. w biurze domowym, umożliwiła pracę 180 pracownikom pomimo ograniczeń i bezpieczną współpracę przy użyciu znanych narzędzi oraz nowych funkcji. Kierownictwo poradziło sobie doskonale z tą sytuacją, łącząc potrzeby wydajności pracy z potrzebami pracowników. Pracownicy zostali wyposażeni w laptop, myszkę, monitor i łącze internetowe, dzięki czemu praca Wyzwanie techniczne ■ Wymiana niehomogenicznego systemu komunikacji ■ Centralny wymóg: rozwiązanie w chmurze z lokalną integracją DECT ■ Zagwarantowanie maksymalnej mobilności Prostsze utrzymanie i zarządzanie infrastrukturą komunikacyjną „Koncepcja innovaphone One-Number znacznie ułatwia pracę użytkownikom. Szczególnie doceniają oni fakt, że mogą chronić prywatność swojego numeru telefonu przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej dostęp- ności. Opinie użytkowników były do tej pory absolutnie pozytywne.“ Simone Somensini, Kierownik działu IT w Garda Uno
  • 3. w biurze domowym była bardziej efektywna i bezpieczna. Simone Somensini, kierownik IT w Garda Uno, wyjaśnia: „Koncepcja innovaphone One-Number znacznie ułatwia pracę użytkownikom. Szczególnie doceniają oni fakt, że mogą chronić prywatność swojego numeru telefonu przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej dostępności. Opinie użytkowników były do tej pory absolutnie pozytywne.“ Instalacja i architektura nowego rozwiązania telefonii IP innovaphone Wdrożony system obejmuje 96 telefonów IP innovaphone oraz rozwiązanie innovaphone IP DECT składające się z 6 stacji bazowych Dect i 14 telefonów Dect. Marco Rizzi powiedział na temat instalacji: „Wyzwania, które pojawiły się w trakcie wdrożenia to te, które zazwyczaj dotykają włoskich użytkowników: pewne braki w sieci strukturalnej nieco spowolniły fazę instalacji, ale jednocześnie zwiększyły końcową wartość projektu, ponieważ wszystkie lokalizacje zostały teraz zao- patrzone w przełączniki PoE. Ogólnie rzecz biorąc, projekt przebiegł zgodnie z oczekiwaniami i życzeniem klienta.“ Po krótkim procesie zapoznania się z nową technologią pracownicy szybko rozpoczęli pracę z cyfrową platformą pracy myApps, która w znacznym stopniu przyczyniła się do zwiększenia efek- tywności procesów biznesowych, zwłaszcza w zakresie mobilności. Znacznie więcej niż tylko VoIP Oprócz klasycznych funkcji telefonii IP, nowa architektura rozwiązania zaplanowa- na przez RBR przyniosła użytkownikom w Garda Uno dodatkowe korzyści: - System IP-DECT, który działa w całym przedsiębiorstwie, umożliwiając pracow- nikom przemieszczanie się w obrębie infrastruktury korporacyjnej bez obawy o utratę sygnału. - Likwidacja analogowych linii faksowych: Dzięki usłudze fax-to-mail wiele faksów zostało fizycznie wyeliminowanych, a sprzęt firmowy został usprawniony. - Redukcja umów i kosztów, dzięki czemu zarządzanie systemem stało się nowo czesne i elastyczne. innovaphone myApps Cloud: Inwestycja w przyszłość Elastyczność i możliwość indywidualnego dostosowania rozwiązania innova- phone myApps Cloud do potrzeb firmy zapewniają przyszłościowe środowisko pracy. Nie wszystkie licencje i usługi, które oferuje system, zostały od razu ak- tywowane, ich wdrożenie zaplanowane jest w drugiej fazie projektu, aby jesz- cze bardziej ułatwić pracownikom współpracę i komunikację. Przyszłe decyzje odnośnie do nowych aplikacji skupią się na chmurze oraz na centrum danych, ponieważ gwarantuje to ciągłą i bezpieczną aktualizację systemu przez pro- ducenta, zapewniając, że infrastruktura jest zawsze aktualna. „Dzięki nowemu środowisku komunikacji cyfrowej firma ma możliwość ela stycznego wdrażania nowych hybrydowych form pracy. Ważnym hasłem w tym kontekście jest „Collaboration“. Wybór nasz padł na rozwiązanie, który dosko- nale wspiera zieloną filozofię firmy i jej działania w kierunku zrównoważonego rozwoju.“ - podsumował Giuliano Fantato. Strona 3 z 4 Wer ist das? Rozwiązanie ■ innovaphone myApps Cloud ■ 96 innovaphone telefonów IP102 i IP112 ■ 6 stacji bazowych Dect innovaphone IP1202 ■ 14 telefonów IP Dect innovaphone IP64 ■ 111 licencji użytkownika Wer ist das? Korzyści dla klienta ■ Elastyczność i stała aktualizacja rozwiązania w chmurze ■ Uproszczona administracja i konserwacja ■ Najwyższy stopień bezpieczeństwa ■ Wysoce niezawodne i trwałe rozwiązanie komunikacyjne ■ Idealne narzędzia współpracy dla nowego, hybrydowego świata pracy Stacji bazowych Dect innovaphone IP1202 innovaphone myApps
  • 4. ■ Garda Uno: Przedsiębiorstwo usług komunalnych założone nad jeziorem Garda w 1974 r. ■ Świadczy wysokiej jakości usługi wysokiej jakości usługi, takie jak: gospodarka odpadami, zrównoważona mobilność, energie odnawialne, usługi cmentarne, oświetlenie publiczne i inne. ■ Wymiana niehomogenicznego systemu komunikacji ■ Centralny wymóg: rozwiązanie w chmurze z lokalną integracją DECT ■ Zagwarantowanie maksymalnej mobilności Strona 4 z 4 ■ Elastyczność i stała aktualizacja rozwiązania w chmurze ■ Uproszczona administracja i konserwacja ■ Najwyższy stopień bezpieczeństwa ■ Wysoce niezawodne i trwałe rozwiązanie komunikacyjne ■ Idealne narzędzia współpracy dla nowego, hybrydowego świata pracy Wyzwanie techniczne: Korzyści dla klienta: Rozwiązanie: ■ innovaphone myApps Cloud ■ 96 innovaphone telefonów IP102 i IP112 ■ 6 stacji bazowych Dect innovaphone IP1202 ■ 14 telefonów IP Dect innovaphone IP64 ■ 111 licencji użytkownika Klient: innovaphone AG | Umberto-Nobile-Str. 15 | 71063 Sindelfingen | Germany | T + 49 7031 73009-0 | F +49 7031 73009-9 | info@innovaphone.com | www.innovaphone.com Z zastrzeżeniem wystąpienia możliwych błędów, zmian technicznych i modyfikacji warunków dostawy. Copyright © 2022 innovaphone® AG | E (10/2022) Inne przykładowe wdrożenia – Case Study znajdują się tutaj: www.innovaphone.com W skrócie