Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Gizarte Berrikuntzako Proiektu-proposamenak babesteko ekimena 2019

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 11 Anzeige

Gizarte Berrikuntzako Proiektu-proposamenak babesteko ekimena 2019

Herunterladen, um offline zu lesen

Aurkezpen honetan proiektu guztien ezaugarrien deskribapena, ekimen esperimental honetan erabilitako baremazio-irizpideak eta lagunduko ditugun proiektuen zerrenda jasotzen da.

Aurkezpen honetan proiektu guztien ezaugarrien deskribapena, ekimen esperimental honetan erabilitako baremazio-irizpideak eta lagunduko ditugun proiektuen zerrenda jasotzen da.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Gizarte Berrikuntzako Proiektu-proposamenak babesteko ekimena 2019 (20)

Weitere von Innobasque Agencia vasca de la Innovación (20)

Anzeige

Gizarte Berrikuntzako Proiektu-proposamenak babesteko ekimena 2019

  1. 1. Berrikuntza Sozialeko Proiektuen proposamenak egiteko laguntza LAGUNDUTAKO EKIMENAK 2019
  2. 2. 2 Aurkeztutako proiektuak – mota eta arloa 183 proiektu aurkeztu dituzte, guztira, ekimenaren harira eta horietatik % 73 2019ko deialdirako lehenetsitako 3 arloetakoak dira. Proposamenen % 37 baino gehiago enpresek aurkeztu dituzte. Banaketa INPAKTU ARLOAREN arabera Banaketa eskatzaile MOTAREN arabera Proiektu gehienak hiria berroneratzearen eta kohesio sozialaren arlokoak dira (% 34) eta atzetik dituzte enpleguaren arlokoak (% 25) eta, neurri txikiagoan, genero-arrakalaren ingurukoak (% 14). Ekimenari dagozkion arloetakoak ez diren 22 proiektu (% 27) ere jaso ditugu. Enpresak (% 37) eta horien atzetik elkarteak (% 24) izan dira eragile aktiboenak proiektu-proposamenak aurkezteko orduan. Enpresak % 37 Elkarteak % 24 Unibertsitateak % 19 Fundazioak % 9 Publikoak % 9 Ikastetxeak % 1 Ikerketa-zentroak % 1 Hiri-berroneratzea eta gizarte-kohesioa Enplegua Genero-arrakala Lehentasunezkoak ez diren beste arlo batzuk
  3. 3. 3 Aurkeztutako proiektuak – mota eta arloa 2Enpresak, elkarteak, unibertsitateak eta erakunde publikoak izan dira eragile moldakorrenak, inpaktu alor guztietako ekimenak aurkeztu baitituzte. Hiria berroneratzearen eta kohesio sozialaren arloak jaso ditu ekimen gehien, baina enplegua eta genero-arrakala arlokoak dira eragile mota gehien dituztenak (zeharkakotasun handiena) Aurkeztutako proiektuak inpaktu ARLOAREN eta eskatzaile MOTAREN arabera ERRONKA Elkartea Enpresa Unibertsitatea Fundazioa Publikoa Ikastetxea Ikerketa- zentroa GUZTIRA Hiria berroneratzea eta kohesio soziala 5 13 8 2 28 Egoera zailean edo baztertuta gelditzeko arriskuan dauden kolektiboei lotutako enplegua 5 6 1 5 3 1 21 Genero-arrakala 3 3 3 1 1 1 12 Beste arlo batzuk, lehentasunik ez dutenak 7 9 4 1 1 22 GUZTIRA 20 31 16 7 7 1 1 83
  4. 4. 4 Baremaziorako irizpideak 35 irizpide erabili dira aurkeztutako proiektuen kalitatea eta egokitasuna baloratzeko eta honela haztatu dira: • 4 puntu Europako programetara bideratuta egotearen irizpideari, Europan finantzaketa lortzeko aukera gehien dituzten proiektuei diskriminazio positiboa egiteko. • 3 puntu, hurrenez hurren, erronkak lerrokatzeari eta berrikuntza sozialaren mailari, edukian ondo orientatuta dauden proiektuak eta berrikuntzari/esperimentazioari lotutako elementu argiak dituzten proiektuak lehenesteko. • 2 puntu, hurrenez hurren, kolaborazio-ereduaren eta inpaktu eta eskalagarritasunaren irizpideei. Deialdiaren diseinuari lotutako irizpideak 1 4 5 2 3 Berrikuntza sozialeko prozesuei lotutako irizpideak ZTBPeko erronkekin lerrokatuta egotea Berrikuntza soziala Lankidetza-eredua Europako programetara bideratuta egotea Inpaktua eta eskalagarritasuna Proposamenean aurkeztutako erronka soziala zenbateraino dagoen lerrokatuta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planaren helburu estrategikoekin eta identifikatutako aukera-nitxoekin, proiektuek Gobernuaren beste plan estrategiko batzuekin elkarguneak sortzeko duten gaitasunarekin batera. Bereziki baloratuko dira honako hauekin lotutako proposamenak: egoera zailean edo baztertuta gelditzeko arriskuan dauden kolektiboei lotutako enplegua; hiria berroneratzea eta kohesio soziala; eta genero-arrakala Zenbateraino dagoen ekimena bideratuta Europako finantzaketara, finantzaketa horren markoa aintzat hartuta. Balorazio positiboa emango zaie finantzaketa-bila joko duten programen eskakizunak eta ezaugarriak aintzat hartuta aurkezten diren proiektu-ideiei eta Europako proiektuak kudeatzeko gaitasuna erakusten dutenei (bai barneko gaitasuna aurretiazko esperientziagatik, bai kanpokoa lankietza-hitzarmen bidez). Proposamenak betetzea berrikuntza sozialerako proiektuentzat berrikuntza sozialari bultzada estrategikoa emateko markoan zehaztutako ezaugarri desiragarriak, eta lehendik dauden aukerekin alderatuta, ezberdintasunen bat eskaintzea. Proposamena aurkeztu duen talde motorraren kalitatea (alderdi kuantitatibotik zein kualitatibotik) eta interakzioen balioa (sektoreen arteko lankidetzak, ezohiko lankidetzak, diseinu publiko pribatua eta abar). Ekimenak zer gaitasun potentzial duen epe ertain eta luzera eraldatze sozioekonomikoak sortzeko gizarte berritzaileagoa eta jasangarriagoa sortzera bideratutako eskalatze-prozesuen bidez (erreplikagarritasuna, eskalagarritasuna…).
  5. 5. 5 Hautatutako proiektuak 4Puntuaziorik altuena lortu duten 30 proiektuetatik 15 proiektu hautatu ditugu; ekimenaren aurrekontua agortu den arte, alegia Banaketa INPAKTU ARLOAREN arabera - hautatuak Banaketa eskatzaile MOTAREN arabera - hautatuak Elkartea; 5 Enpresa; 5 Unibertsitat ea; 2 Ikerketa- zentroa.; 1 Fundazioa; 1 Publikoa; 1 • Puntuazio altuena eskuratu duten 6 proiektuak (13 puntu) zuzenean hautatu ditugu eta puntuazioan bigarren gelditu diren (12 puntu) 24etatik 9 ere hautatu ditugu. • Ekimenen amaierako hautaketan ekimenerako lehenetsitako 3 erronka nagusietako proiektuak bakarrik sartu ditugu. Hiri-berroneratzea eta gizarte-kohesioa Genero-arrakala Enplegua
  6. 6. 6 Hautatutako proiektuak 5Ekimenen amaierako hautaketak aldatu egin du inpaktu-arloka aurkeztutako proiektuen hasierako banaketa, bai lehenetsitako erronkekin lerrokatu gabeko proiektuen efektuagatik, bai hiria berroneratzearen eta kohesio sozialaren arloak pisu erlatiboa galdu duelako. Banaketa INPAKTU ARLOAREN arabera Banaketa INPAKTU ARLOAREN arabera – besterik gabe Amaierako hautaketan, modu orekatuan daude inpaktu-arloak banatuta (% 50 enplegua, % 33 genero-arrakala eta % 27 hiria berroneratzea), hasieran ez bezala; izan ere, hasieran, hiria berroneratzeko proiektuan presentzia nabarmena zen (aurkeztutako proiektuen ia erdiak ziren arlo horretakoak). Empleo Brecha de género Reg. urbana y cohesión social Otros SELECCIONADOS TOTALES Enplegua Besterik Genero-arrakala Hiri-berroneratzea eta gizarte-kohesioa HAUTATUTAKOAK GUZTIRA Empleo Brecha de género Reg. urbana y cohesión social SELECCIONADOS TOTALES Enplegua Genero-arrakala Hiri-berroneratzea eta gizarte-kohesioa HAUTATUTAKOAK GUZTIRA
  7. 7. 7 6Eragile motari dagokionez, aipagarria da amaierako hautaketan elkarteek aurkeztutako proiektuek dutela pisu erlatibo handiena (% 24tik % 33ra) eta ikerketa-zentroek eta unibertsitateek aurkeztutako proiektuen batez besteko kalitatea. Banaketa eskatzaile MOTAREN arabera Asociación Empresa Universidad Ctro. Invest. Ctro. Educativo Fundación Pública SELECCIONADOS TOTALESGUZTIRA Proiektuen batez besteko puntuazioa eragile MOTAREN arabera , alderatuta 9,450 10 13 10,323 10,143 10 10,875 12,6 10 13 12,2 12 12 12,5 ,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 ASOCIACIÓN CENTRO EDUCATIVO CENTRO INVESTIGACIÓN EMPRESA FUNDACIÓN PÚBLICA UNIVERSIDAD Puntuación media PRESENTADOS Puntuación media SELECCIONADOS Enplegua Fundazioa Ikastetxeak Ikerketa-zentroak Unibertsitateak Enpresak Elkarteak ELKARTEA IKASTETXEA IKERKETA- ZENTROA ENPRESA FUNDAZIOA UNIBERTSITATEAPUBLIKOA HAUTATUTAKOAK AURKEZTUTAKOEN batez besteko puntuazioa HAUTATUTAKOAK batez besteko puntuazioa
  8. 8. 8 Hautatutako proiektuak 7Hautatutako 15 proiektuen laburpena (1/2) PROIEKTUA ERAKUNDEA LABURPENA EUROPAKO PROGRAMA PUNTUAZIOA ESKATUTAK O LAGUNTZA ESKAINITAK O LAGUNTZA LurLink Asociación Cultural 9 de mayo kultur ekartea Berrikuntza sozialerako tresnak garatzea proposatzen da, horien bidez, nekazaritzaren sektorean belaunaldi- erreleboa eta ekintzailetza sustatzeko, 2015eko Euskadiko Landa Garapenerako Programaren ildoan. Orain arte, landa-garapeneko enpresa gehienak gurasoengandik seme-alabetara eskualdatzen dira edo bestela, itxi egiten dira. Azken urteetan, ikusi dugu ugaritu egin direla lan-jarduera horietan familiaren loturarik izan gabe hasten diren gazteen profilak. Horrek erakusten du xede gisa landa-inguruneko eragileak izango dituzten lankidetzarako tresna publiko-pribatuak ezarri behar direla. LURLINKen helburu orokorra zera da, nekazaritzaren sektorean familiaz kanpoko belaunaldi-erreleboa bideratuko duten tresnak garatzea gazteen prestakuntzan eta ikaskuntzan ekimen berritzaileak praktikan jarriko dituen elkarte estrategiko baten bidez (gazte-erakundeek, enpresek, agintari publikoek eta beste eragile batzuek osatutako lankidetza-sarea). ERASMUS+ programa 2. Gako Ekintza 2 ( KA2 ): Lankidetza berrikuntzarako eta jardunbide egokien trukerako: “Gazteen arloko elkartze estrategikoak”. 13 14.225 14.000 CIA BdP San Francisco (San Frantzisko Piramidearen Oinarrian Aplikatutako Berrikuntza Zentroa) Koop SF 34 Proiektu honen helburua inpaktu bikoitza sortzea da. Tokiko mailan, San Frantzisko auzoa berroneratzen laguntzea eta baztertuta gelditzeko arriskuan dauden kolektiboak, batez ere migratzaileak eta bakarrik dauden gazte atzerritarrak, gaikuntzaren bidez, lan-munduratzea. Eta nazioartean, piramidearen oinarrian garapenerako ekimenak ezartzea entzutean eta lankidetzan oinarritutako prozesuen bidez. Horretarako, teknologia aldetik eta sozialki berritzaileak diren irtenbideak sistematizatzeko prozesuak landuko ditugu hiri-biztanlegune degradatuetako premiazko erronkei erantzun ahal izateko eta degradatutako eremuak berroneratzen laguntzeko. Helburua berroneratzea lortzea da eta horretarako, energia-eraginkortasunari, ekonomia berdeari, baliabideen berrerabilpenari eta birziklatzeari lotutako ekimenak erabiltzea, betiere, pertsona migratzaileak lanaren eta prestakuntzaren bidez gizarteratzeari begira (baztertuta gelditzeko arriskuan dauden kolektiboen enplegagarritasun handiagoa). Zehazteke. Identifikatuta daukagu honako programa hau: H2020 Inclusive and innovative practices for the integration of recently arrived migrants in local communities 13 15.000 14.000 4.0 ibilbideak HETEL Prestakuntzako ibilbide bat ezartzea da helburua eta ibilbide horrek euskal industriak egiten duen profil profesionalen eskaerari erantzutea eta luzaroan lanik gabe dauden langabeen eta 45 urtetik gorako langabeen enplegurako sarbidea eta enplegagarritasuna bideratzea. Proposamen honek Euskadiko Basque Industry 4.0 Estrategia du abiapuntu. Euskal industria-ehunak fabrikazio aurreratua izateko bidean beharrezkoak diren zenbait profesionalen/lanposturen profilak zehaztuta daude Estrategia horretan. Langabeak jarri nahi ditugu (luzaroan lanik gabe daudenak eta 45 urtetik gorako langabeak, batez ere) enpresek fabrikazio aurreratuaren erronkei aurre egiteko eskatzen dituzten gaitasun eta ezagutza mailetan, eskatzen diren profil horien ildotik. Lanbide-heziketari lotuen dauden profilei erreparatuko diegu batez ere, Lanbiden izena emandako (ahal dela, 45 urtetik gorakoak eta/edo luzaroan lanik gabe daudenak) talde pilotu baten ezaugarri soziodemografikoekin, prestakuntzakoekin, lan- mundukoekin, motibazio-ezaugarriekin eta abiapuntu duten egoerarekin parekatzeko eta hala, prestakuntza-bide pertsonalizatuak diseinatu ahal izango dira. Erasmus+ programa, bereziki LHra 2. Gako Ekintza (KA202) edo helduen hezkuntzara bideratutakoa (KA201 Europako Gizarte Funtsa 13 15.000 14.000 Berrikuntza soziala eta genero-berdintasuneko planak Innology Lab Network Gender Equality Plans (GEP) direlakoak Europar Batasunak genero-arrakalei aurre egiteko dituen tresna nagusiak dira. Ikerketa-proiektuaren oinarrian dagoen hipotesia zera da, GEP horiek ezartzen direnean, berrikuntza sozialak (Gendered Social Innovations) eta antolakuntzako zein prozesuetako berrikuntzak sortzen dituztela. Proposamenaren helburua unibertsitateen, ikerketa-zentroen eta I+G+b finantzatzen duten euskal erakundeen GEPak aztertzea, alderatzea, ebaluatzea eta hobetzea da eta horretarako, Europako estandarretara egokitzea eta haien egoera eta bilakaera Europako beste eskualde batzuetan egoerarekin alderatzea. Proiektuan Emakundek Berdintasunerako Diagnostikoak eta Planak egiteko duen Metodologia erabiliko da eta GEPetarako Europako gidak eta jarraibideak erabiliko dira. H2020 Swaps-9-2018-2019, I+Geko erakundeetan genero-berdintasna lortzeari bideratua H2020 Swaps-26-2020 13 15.000 14.000 Hurrengo egunerako lagun egitea Lagunduz 2, SL. Proposamen honen helburua bakarrik dauden adingabe migratzaileen kolektiboaren lan-munduratzea aurretiaz lantzea da estatu mailako araudi-esparruaren “salbueste-neurri” bat erabilita. Lan-kontratudun lan-praktikak eskainiko zaizkie bakarrik dauden adingabeei, bi helburu lortzeko: lanerako gaitasunak garatzea (enplegagarritasuna hobetzea) eta aurrezkiak sortzea (gastu publikoaren eraginkortasuna) zentrotik irteten direnean. Crossworker irudia proposatzen dugu, gertutasuneko sozialeko bitartekarien irudia, eta esku-hartze prozesua garatzea eta modelizatzea ere bai, Europako beste eskualde batzuetara eramatea ere bai. Zehazteke. Honako hauek identifikatuta ditugu: Gazteen Enpleguari buruzko Ekimena, Europako Gizarte Funtsarena eta “Erasmus+: Gazteak ekinean” ekimena 13 15.000 14.000 NatureBasedSolutions 4IMPACT Deustuko Unibertsitatea Hiria modu jasangarrian berroneratzeko proiektu bat da, naturan oinarritutako irtenbideen ingurukoa. Naturan Oinarritutako Irtenbideak (NOI) funtsezkoak dira hiri-inguruneak modu jasangarrian garatu ahal izateko. NOI horiek ekosistema-zerbitzuei zuzenean lotuta daudenez, handitu egiten dute hiri-inguruneen eta ingurune naturalen arteko konektagarritasuna, hobetu egiten dute profil klimatikoa eta baliabide berriak ematen dituzte. Proposamena zera da, hiri-eraldaketarako laborategiak sortzea eta horietan zenbait irtenbide diseinatu eta horiek 4 hiritan ezartzea. Ebaluatu ondoren, ekosistema-zerbitzuen garapena eta inbertsioen aktibazioa sustatzea litzateke helburua. H2020: Greening the economy in line with the Sustainable Development Goals (SDGs) 13 15.000 14.000
  9. 9. 9 Hautatutako proiektuak 8Hautatutako 15 proiektuen laburpena (2/2) PROIEKTUA ERAKUNDEA LABURPENA EUROPAKO PROGRAMA PUNTUAZIOA ESKATUTAKO LAGUNTZA ESKAINITAKO LAGUNTZA EURO-UMM AGINTZARI EURO-UMMren helburua da bakarrik dauden adingabe eta gazte migranteekin lan egiten duten teknikarien eta zuzendarien gaikuntza indartzea esku hartzeko eredu berritzaileekin. Bakarrik dauden adingabe eta gazte migratzaileen integrazio sozial eta lanekoan, integrazio soziokomunitarioan eta bizileku eta gizarte alorrekoan berrikuntzak txertatzea eta sistematizatzea proposatzen du proiektuak (genero-ikuspegiari arreta berezia eskainita) eta zehatzago esanda, practitioners eta policymaker direlakoen praktika profesionalean. Espero dugun zuzeneko inpaktua zuzenean trebatutako 1.000 profesional inguru izatea da (zuzeneko gaitzea partzuergoaren baitan) eta zeharka trebatutako beste 15.000 inguru izatea da (bigarren mailako transferentzia ondorengo saioen eta materialen bidez). Induzitua (artatutako adingabeak) urtean 10.000 inguru izatea dago kalkulatuta. Trebatutakoen % 75 inguru emakumeak izango dira. ERASMUS + KA1.5. Mobility projects for young people and youth workers. 2019ko 3. deialdia (urriak 1) 12 15.000 13.000 Social Connectors Home Care Lab S. Coop Social Connectors proiektuaren helburua da adinekoen bakardadearen prebentziorako esku-hartzeak dinamizatzeko ikastaro espezializatu bat garatzea. Bakardadea sentitzen duten adinekoentzako bakardade hori prebenitzeko, identifikatzeko eta banan-banako laguntza eskaintzeko ekintzak sustatu nahi dira, bakardadearen adierazpen batzuk eta besteak aintzat hartuta, komunitate-inguruan, modu integratuan eta komunitatea osatzen duten pertsonen eta egoeren aniztasuna aintzat hartuta. Hala, prestakuntza-ikastaro bat garatu nahi da bakardadearen gaian espezializatu nahi duten sektoreko profesionalentzat. Helburua zera da, bakardadean espezializatutako profesional horiek zenbait esku-hartze estrategia erabili ahal izatea; lau motatako estrategiak izango dira, helburuen araberakoak: trebetasun sozialak hobetzekoak, laguntza soziala indartzekoak, gizarte-interakziorako aukerak zabaltzekoak eta entrenamendu soziokognitiboa egitekoak. Zehazteke. Identifikatuta dago ekimena Erasmus+-en 12 15.000 13.000 Integration4Her Garapen Integration4Her proiektuaren helburua emakume migratzaileen enplegua sustatze aldera, kolektiboaren behar espezifikoak (tituluen homologazioa, prestakuntza, familiako zamak, hizkuntza eta abar) aseko dituzten esku-hartze formula berriak garatzea da, hala, zaintza, ongizate, ostalaritza eta abarretan hutsik dauden lanpostuak eskura ditzaten. Emakume migratzaileek hiru mailatako bazterkeria jasaten dute eta hori aintzat hartuko duten estrategia eraginkorrak garatuko dira, haiei parte hartzen eta prestakuntza doitzen laguntzeko eta hala, lana lor dezaten edo gizarte- ekintzailetzako proiektuak gara ditzaten. AMIF deialdia (Asylum, Migration and Integration Fund) AMIF- 2019-AG-CALL. 12 15.000 13.000 Zaintzen hiri-diseinua egiteko estrategiak URBANBAT Proiektuaren helburua da hiri-diseinurako estrategiak eta tresnak eraikitzea da, horien bidez ekoizpen-arloari lotu gabeko jarduerei eta zaintzaren arretari lotutakoei (atsedena lortzea, osasuna babestea, intimitatea, jolasa edo maitasuna zaintzea eta abar ) erreparatzea. Hori horrela, proiektuak proposatzen du hiri-diseinurako ildo estrategikoak zehaztea; hain zuzen, pertsona ororen zaintzari eta ongizateari erreparatuko dioten ildoak zehaztea, edozein dela ere haien adina, generoa, kultura edo egoera soziala. Ildo estrategiko horiek oinarri izan daitezke etorkizuneko gida ireki eta erreplikagarri bat izateko; alderdi horiek hiri-diseinuan modu ikusgarrian eta egituratuan txertatzeko moduan. Zehazteke. Identifikatuta daude erreferentziazko programa hauek: URBACT, HUMAN CITIES, CITIES OF DESIGN NETWORK… 12 15.000 13.000 BREAK GENDER MOLDS MURGIBE Proiektu pilotu honen helburua da nesken kopurua handitzea enplegagarritasun ona eskaintzen duten eta batez ere mutilek egiten dituzten adar profesionaletan. Horretarako, gazteen aukeraketa profesionaletan esku hartzen duten lau eragileren arteko laneko SAREA sortu nahi dugu: bigarren hezkuntzako ikastetxeak eta Lhkoak, familiak eta enpresak, betiere, sektore maskulunizatuetan eta EAEn lan- aukera onak eskaintzen dituzten sektoreetan emakumeak txertatzeko interesa dutenak. Zehazteke. Honako hauek identifikatuta: EGIF, Erasmus +, (AC2) eta EaSI programa (PROGRESS ardatza) 12 11.900 11.900 Ezagutza partekatua sortzen duten erakundeen eredua Fundación Novia Salcedo Proiektu honen helburua da Euskadiko enpresetan eta erakundeetan ezagutza partekatua sortuko duten erakundeen eredu bat garatzea eta pilotatzea. Erakundeen kultura aldatu nahi da, berrikuntza sozialak leku handiagoa izateko, partaidetza handiagoa ahalbidetzen duten dinamika gardenak erabiliz eta horrela, eraldaketarako lidergoaren eta taldeen prestakuntzaren bidez ezagutza berria sortzeko prozesuan pertsonak txertatzeko. Zehazteke 12 15.000 13.000 Neskak in kode Asociación 20 18. Cultura, Tecnología y Género Gazteen artean pentsamendu konputazionala sustatzea, programazioa ikasteko prozesuan funtsezkoak diren trebetasunak identifikatuz eta garatuz. Horretarako, hiru arlotan esku hartzea proposatzen dugu: 1) arazoa ikusgarri egitea eta partaide diren nesken orientazio akademikoan esku hartzea 2) gaitasuna eta trebetasun teknologikoak sustatuko dituzten tresnak eta jarduerak eskaintzea 3) familiak eta gizarte osoa sentsibilizatzea. Zehazteke 12 15.000 13.000 BPTD Makers DEBEGESA Talentuari eusteko estrategiak garatzea industria-ehunaren lehiakortasuna sustatzeko, zehaztasun-teknologiaren, 4.0 industriaren eta robotika zein automatika garatzearen alde eginez, besteak beste. Proiektuaren oinarrian egongo dira baztertze-egoeran dauden neska-mutilei zuzendutako maker kulturan oinarrituta. Zehazteke 12 15.000 13.000 berHiri LAB Deusto Cities Lab Katedra Ikerketa-proiektu honek Euskadiko hiri-garapen jasangarri integratuaren sustapenean dauden aurrerapenak eta mugak ikertuko ditu, hiria berroneratzeari lotuta, Europako finantzaketaren bidez programazioaren aldi batzuetan eta besteetan eginiko kasu praktikoak aztertuta. Kasu horiek aztertuta, eredu bat sortu, pilotatu eta eskalatu nahi da Europako proiektu baten bidez, ikerketa-zentroekin/unibertsitateekin eta Europako beste hiri batzuekin. Ekimenak identifikatuta: European Urban Initiative Post2020, H2020 SC6 y HORIZON EUROPE 2027 / Cluster 2 12 15.000 13.000
  10. 10. 10 57 42 83 44 38 61 2017 2018 2019 Nº de proyectos Nº de solicitantesProiektu kopurua Eskatzaile kopurua 44 24 41 14 20 2017 2018 2019 Nuevos RepitenElkartea Errepikatutakoak Partekatzeko alderdiak Egin diren hiru deialdien bilakaerari dagokionez, eragileen aktibazioari eta ikaskuntzari lotutako ondorio batzuk azal ditzakegu Deialdiarekiko interesak handia izaten jarraitzen du eta mobilizazioari begiratuta, eragile berrien proposamenak aktibatzea sustatu dugu Proiektuak eta eskatzaileak – 2017/2018/2019 Eskatzaileen banaketa - ERREPIKATZEA Aurkeztutako proiektuen eta parte hartutako eragileen kopurua nabarmen igo da 2019ko deialdian. Azken hiru aldietan, guztira, 109 eragilek hartu dute parte. Horietatik 6k (% 5,5) 3 deialdietan hartu dute parte eta 22k (% 20) hirutik bitan. Oso positiboa da ekimenaren hiru urte hauetan elkarteek izandako bilakaera Aurkeztutako proiektuen banaketaren bilakaera eta deialdiaren arrakasta-tasa, motaren arabera Erakundeen deialdiaren arrakastaren tasak bilakaera handia izan du eta orain elkarteen proiektuak hautatzen dira gehien aurkeztutako proiektuen proportzioari begiratuta. Enpresen eta unibertsitateen bilakaerak, aldiz, behera egin du pixka bat. Aurkeztutako proiektuen bilakaerari dagokionez, elkarteek eutsi egin diote aurreko edizioetan izan duten pisuari.16% 26% 24% 51% 43% 37% 9% 10% 19% ,487 ,509 1,383 1,058 ,933 ,892 ,877 ,700 ,692 ,000 ,200 ,400 ,600 ,800 1,000 1,200 1,400 1,600 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2017 2018 2019 Tasadeéxito Distribuciónproyectos% Asociación Empresa Universidad T.E. Asociación T.E. Empresa T.E Universidad Elkartea Enpresa Unibersitatea T.E UnibersitateaT.E EnpresaT.E Elkartea Proiektuenbanaketa% Arrakasta-tasa%

×