Anzeige

Saptamana educatiei globale 2010

infoid
13. Dec 2010
Saptamana educatiei globale 2010
Saptamana educatiei globale 2010
Saptamana educatiei globale 2010
Saptamana educatiei globale 2010
Nächste SlideShare
Proiect didacticProiect didactic
Wird geladen in ... 3
1 von 4
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Saptamana educatiei globale 2010

  1. MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI SCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ,,DIMITRIE LUCHIAN’’ COMUNA PISCU-JUDEŢUL GALAŢI TEL.0236827873; FAX.0236827678 E-mail: dimitrie_luchian@yahoo.com SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI GLOBALE 13 – 21 noiembrie 2010 PROIECT EDUCAŢIONAL „ PACEA” Argument:
  2. Pentru că războaiele încep în minţile oamenilor, tot în minţile oamenilor trebuie să se nască şi preocuparea pentru pace - Preambulul Constituţiei UNESCO din 1945 Pacea este ţelul suprem al tuturor acţiunilor noastre - şi totuşi actele de violenţă şi războaiele par a fi omniprezente. Comportamentul paşnic este, fără îndoială, cel mai important scop al educaţiei. Această concluzie constituie baza şi premisa cea mai importantă a educaţiei pentru pace. Educaţia pentru pace trebuie să îşi aducă contribuţia la transformarea lumii. Violenţa la nivel individual, structural, în relaţiile inter-umane şi în toate domeniile sociale şi statale trebuie deconspirată şi eliminată. Marea majoritate dintre cetăţenii lumii nu doreşte războiul sau acţiunile violente . Totuşi războiul este o realitate a existentei pământene. Statisticile arată că în prezent există pe planetă aproximativ 20 de conflicte armate majore. Este războiul necesar? Poate fi eliminat definitiv? Ce ar fi necesar să facă omenirea pentru a se renunţa la arme? Răspunsurile sunt evidente când privim prin lentila conştiinţei. În conştiinţa separării există diviziuni evidente şi diferenţe între teritorii, sisteme de credinţă şi religii. Educaţia pentru pace constituie cea mai sigură modalitate de eliminare a agresivităţii , a violenţei , a terorismului şi a conflictelor dintre comunităţi. Ea reprezintă un factor capabil de a contribui la crearea unei societăţi democratice. Pacea este o aspiraţie a popoarelor , un imperativ fundamental al epocii noastre şi o finalitate prioritară a educaţiei de astăzi şi de mâine Identificarea şi stoparea agresivităţii , intoleranţei , predispoziţiei pentru fanatism trebuie să înceapă de timpuriu şi pentru îmbunătăţirea calităţii etice a vieţii diferitelor colectivităţi umane este foarte importantă descoperirea şi eliminarea egoismului , a comportamentelor nonparticipative care pot duce la conflicte sau la dezagregarea colectivelor : perfidia , intriga , laşitatea etc. Pacea nu poate fi impusă prin violenţă. După ce dualitatea a fost transcensionată în unicitate, ceea ce rămâne, se numeşte pace. Pacea nu este o acţiune sau o non-acţiune, este o calitate a conştiinţei unităţii. Atâta timp cât există o predominare a conştiinţei separării, va exista şi conflict. Când umanitatea se mută in constiinta unităţii, conflictul nu va mai putea fi o optiune. În “ Noul Testament “ scrie “ dacă rădăcinile sunt sfinte , atunci şi ramurile sunt “. Altfel spus , dacă îngăduim ca răul să coboare spre rădăcini ( copii ) şi să le întineze , atunci însuşi trunchiul şi ramurile se vor ofili , iar copacul va putrezi . Scopul:
  3. Educarea copiilor în spiritul păcii, al cooperării şi prieteniei,ca valori principale ale ,,Europei extinse’’, prin formarea comportamentelor de prietenie şi preţuire reciprocă. OBIECTIVELE PROIECTULUI:  Să compare în termeni simpli obiecte, situatii;  Să formuleze enunţuri referitoare la pace;  Să distingă modalităţi de creare a păcii şi a opusului ei;  Să oberve care sunt cauzele care duc la distrugerea păcii;  Să inteleagă care este opusul păcii, si cum poate fi el evitat;  Să observe care sunt elementele care susţin procesul de pace;  Să analizeze efectele diferitelor strategii pentru pace folosite, indicând însă si limitele acestor strategii. Grupul ţintă: Elevii SCOLII GIMNAZIALE NR.1 ,,DIMITRIE LUCHIAN’’ Părinţii elevilor; Membrii comunităţii locale. Evaluare: noiembrie2010 Resurse umane: elevi, cadre didactice, părinţi Parteneri: Instituţii şi organizaţii locale Activităţi: Realizarea unor expoziţii de fotografii, de desene, de afişe etc., pe tema „Pacea”; Realizarea în parteneriat de către unitătea de învăţământ a unor activităţi educative; Prezentări în Power Point; Elaborarea produselor finale ale activităţilor; Sesiuni de informare pe această temă; Organizarea unor concursuri de desene legate de temă; Rezultate aşteptate: -reducerea treptată a discriminării de orice tip şi realizarea integrării sociale; -asumarea de roluri şi responsabilităţi în viaţa socială de către elevi, prin stabilirea de relaţii de prietenie şi cooperare între copiii; -participarea, implicarea şi iniţiativa elevilor pe marginea temelor propuse; -conştientizarea de către copii a drepturilor şi beneficiilor pe care le au; Evaluare: Numărul şi tipul activităţilor organizate la nivelul unităţii de învăţământ, comunităţii; Calitatea activităţilor organizate; Materiale scrise şi imagini de la activităţi. Numărul participanţilor la diverse activităţi (elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale)
  4. ACŢIUNI DESFĂŞURATE ÎN ŞCOALĂ NR. TITLUL TIPUL ELEVI COORDO- DATA CRT. ACTIVITĂŢII ACTIVITĂŢII IMPLICATI NATORI 1. Pacea –văzută prin Expoziţie de desene Clasa I Casian 18.11. ochi de copil Paula 2010 Antoaneta 2. Ne cunoaştem Ppt. despre drepturile Clasele Toader Coman 19 .11. drepturile ?! copilului a II-a A Maria 2010 Dezbatere şi Trofin Virginia a II-a B 3. Pace pentru toţi Realizarea unui album Clasa Isac Mariana 15. 11. copiii lumii cu imagini/ desene a III- a 2010 4. Pace si nonviolenta Ppt. cu imagini Clasa Toader 16.11. pentru copiii lumii Realizarea unui a IV –a Mariana 2010 portofoliu 5. Tera-planeta păcii Realizare de postere Clasa Andronescu 15.11. a V –a Nela 2010 6. Milităm pentru pace Mesaje de pace pentru Clasa Manole Geta 15.11. omenire- a VI –a A 2010 7. Toleranţă+ Dezbatere Clasa Aramă 17.11. Înţelegere= Pace Realizare de lucrări a VI –a B Nicoleta 2010 Daniela 8. Pace pe intreg Creaţii literare Clasa Vizitiu Irina 17.11. pământul a VII –a 2010 9. Pământ Activităţi ecologice Clasa Bălăoiu 19.11. Activităţi a VIII –a A Anamaria 2010 Copii Ecologie 10. Copiii-mesageri ai Dezbatere Clasa Doroftei 19.11. păcii Prezentare creaţii a VIII –a B Nicoleta 2010 literare 11. Tolerează ca să fii Activităţi de promovare Clasele Consiliul 15-19. tolerat a toleranţei între elevi I -VIII elevilor 11.2010 Toader Mariana Într-o Europă unită deosebirea cuvintelor nu este o piedică în calea comunicării, căci există un limbaj comun: muzica ,dansul, pictura,respectul, iubirea, toleranţa. DIRECTOR, CONSILIER EDUCATIV, PROF. VRINCEANU ANIŞOARA ÎNV. TOADER MARIANA
Anzeige