Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

M&L congres Situationeel leiderschap - Rutger Boelsma

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Effectief leiderschap
Effectief leiderschap
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 44 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie M&L congres Situationeel leiderschap - Rutger Boelsma (20)

Anzeige

Weitere von imkopleidingenbv (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

M&L congres Situationeel leiderschap - Rutger Boelsma

 1. 1. 1
 2. 2. Situationeel Leidinggeven Welkom Rutger Boelsma MA Personal Development Consultant Trainer IMK Opleidingen 2
 3. 3. Doelstelling training • Inzicht en bewustwording verkrijgen in het eigen gedrag, de eigen stijl van communiceren en het effect daarvan op anderen. • Het situationeel toepassen van de verschillende stijlen van leidinggeven zoals instructie, coaching, steunen en delegeren. • Het op een effectieve wijze invloed uitoefenen op de inzet en de ontwikkeling van mensen. • Het leren kennen van eigen versterkende en beperkende overtuigingen en hoe daar effectief mee om te gaan. 3
 4. 4. Programma Dag 1: Accent ligt met name op zelfanalyse en bewustwording Dag 2: Accent ligt op effectief en bekrachtigend leidinggevend gedrag Dag 3: Accent ligt op de borging en ontwikkeling van het leidinggevend gedrag 4
 5. 5. Hoe denkt u over leiderschap? • Wat is eigenlijk leidinggeven? • Waarom geef je leiding? • Wat is de beste manier van leidinggeven? 5
 6. 6. Vraag 1 van 25 Voor discussies heb ik geen tijd, ik beslis. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 6
 7. 7. Vraag 2 van 25 Medewerkers met goede voorstellen of ideeën geef ik de ruimte. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 7
 8. 8. Vraag 3 van 25 We bespreken regelmatig hoe we het beste met klanten, opdrachtgevers, en dergelijke kunnen omgaan. We houden ook tevredenheidmetingen. De resultaten hiervan bespreken we in het werkoverleg. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 8
 9. 9. Vraag 4 van 25 Wanneer het nodig is, informeer ik de medewerkers over de planning, de voortgang, de veranderingen en nodige verbeteringen. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 9
 10. 10. Vraag 5 van 25 Medewerkers willen graag goed presteren, maar dan moet ik wel duidelijk zijn in wat ik van hen verwacht en controleren hoe er wordt gewerkt. Wanneer ze goed werk leveren, goed samenwerken en goed met de klanten omgaan, laat ik mijn waardering blijken: zowel met complimenten als met (extra) beloningen. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 10
 11. 11. Vraag 6 van 25 Problemen tussen medewerkers moeten we niet hebben. In zulke situaties benadruk ik de samenwerking en probeer ik de problemen te sussen. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 11
 12. 12. Vraag 7 van 25 Wij hanteren tegenwoordig een aantal afspraken over de manier waarop wij met elkaar willen omgaan, samenwerken en kritiek geven op elkaar. Daarbij gelden voor mij dezelfde regels als voor mijn medewerkers. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 12
 13. 13. Vraag 8 van 25 Ik geef elke medewerker zijn eigen taken en verantwoordelijkheden en bespreek regelmatig met de medewerker hoe hij functioneert. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 13
 14. 14. Vraag 9 van 25 Elke vaste medewerker heeft eigen taken. Daar is hij ook verantwoordelijk voor. Ik geef ruimte voor eigen initiatief. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 14
 15. 15. Vraag 10 van 25 Ik ga er vanuit dat nieuwe medewerkers zelf initiatiefnemen om er wat van te maken. Als zij daar behoefte aan hebben, krijgen ze begeleiding. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 15
 16. 16. Vraag 11 van 25 Ik besteed veel zorg aan begeleiding en opleiding. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 16
 17. 17. Vraag 12 van 25 Ik geef alle medewerkers de persoonlijke aandacht en ondersteuning die nodig is. Ook voer ik regelmatig een goed gesprek met iedereen om te weten of men het naar de zin heeft bij ons. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 17
 18. 18. Vraag 13 van 25 Het bedrijf en de klanten staan voorop. Toch houd ik ook rekening met werkdruk en de belastbaarheid van de (individuele) medewerkers. Een goed evenwicht vind ik belangrijk. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 18
 19. 19. Vraag 14 van 25 Initiatieven van medewerkers vind ik prima. Maar om te voorkomen dat ze onverstandige dingen doen, wil ik dat ze hun ideeën en oplossingen eerst met mij bespreken. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 19
 20. 20. Vraag 15 van 25 Ik wil geen 'Pietje Precies' zijn die alles controleert. Ik verwacht van mijn medewerkers dat ze zelfstandig werken. Als er problemen zijn, hoor ik het wel. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 20
 21. 21. Vraag 16 van 25 Ik vind het belangrijk dat er een goede sfeer is waarin iedereen zich flexibel opstelt en zich voor elkaar inzet. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 21
 22. 22. Vraag 17 van 25 Als ik de medewerkers aan het werk zie, begrijp ik meteen wat goed of fout gaat. Ik spreek hen daar direct op aan. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 22
 23. 23. Vraag 18 van 25 Medewerkers zijn gevoelig voor de manier waarop ik met ze om ga. Ik heb dan ook afgeleerd al te spontaan te reageren en me te laten leiden door mijn persoonlijke voorkeuren. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 23
 24. 24. Vraag 19 van 25 Nieuwe medewerkers geef ik duidelijke instructies. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 24
 25. 25. Vraag 20 van 25 Aan verjaardagen en andere bijzondere gebeurtenissen van medewerkers besteden we altijd speciale aandacht. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 25
 26. 26. Vraag 21 van 25 We hebben regelmatig overleg. Ik vind het belangrijk dat de medewerkers goed geïnformeerd zijn. Ik raadpleeg medewerkers voordat ik beslis, en als het even kan, neem ik suggesties en ideeën over. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 26
 27. 27. Vraag 22 van 25 Als medewerkers problemen hebben met hun motivatie of in hun functioneren, neem ik hen wat in bescherming en probeer er in een persoonlijk onderhoud achter te komen wat de oorzaken zijn. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 27
 28. 28. Vraag 23 van 25 Aan de meer persoonlijke aangelegenheden van mijn medewerkers besteed ik weinig aandacht. Als het ten koste gaat van het werk, zeg ik daar wat van. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 28
 29. 29. Vraag 24 van 25 Over de manier waarop ik leiding geef, voer ik periodiek een gesprek met mijn medewerkers. Daardoor kan ik doelgerichter leidinggeven. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 29
 30. 30. Vraag 25 van 25 Ik delegeer bewust taken aan medewerkers die dat aankunnen, ook taken die ik graag zelf doe of soms ook beter kan. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 30
 31. 31. S1: Instrueren (veel sturing - weinig ondersteuning) (lage competentie - hoge motivatie) Wat  Uitvoering van het werk staat centraal  Leidinggevende beslist Hoe  Instructies geven  Uitleggen  Controleren  Corrigeren 31
 32. 32. S2: Begeleiden (veel sturing - veel ondersteuning) (geringe competentie - motivatiedip) Wat  Leren staat centraal Hoe  Open vragen stellen  Problemen samen oplossen  De achtergrond of het waarom uitleggen  Medewerker betrekken bij besluitvorming  Bespreken en terugkoppeling geven 32
 33. 33. S3: Stimuleren (weinig sturing - veel ondersteuning) (redelijke competentie - wisselende motivatie) Wat  Medewerker te motiveren voor het uit te leveren werk Hoe  Vragen stellen  Actief luisteren  Aanmoedigen, complimenteren en geruststellen  Medewerker zelf verantwoordelijkheid laten nemen 33
 34. 34. S4: Delegeren (weinig sturing - weinig ondersteuning) (hoge competentie - stabiele motivatie) Wat  Overdragen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Hoe  Vertrouwen uitspreken  Verwachtingen naar elkaar uitspreken  Aangeven doelen en kaders  Bespreken van condities (vrijheid & verantwoordelijkheid)  Afspraken over rapportage, voortgang en afronding 34
 35. 35. relatie Situationeel Leidinggeven taakondersteuning 35
 36. 36. Situationeel Leidinggeven + ++ relatie taakondersteuning ++ + 36
 37. 37. Situationeel Leidinggeven + ++ relatie NIET relatie NIET taakondersteuning taakondersteuning ++ + 37
 38. 38. Situationeel Leidinggeven + ++ relatie NIET relatie NIET taakondersteuning DELEGEREN taakondersteuning ++ + 38
 39. 39. Situationeel Leidinggeven + ++ relatie NIET relatie NIET relatie NIET taakondersteuning WEL taakondersteuning DELEGEREN taakondersteuning ++ + 39
 40. 40. Situationeel Leidinggeven + ++ relatie NIET relatie NIET relatie NIET taakondersteuning WEL taakondersteuning DELEGEREN INSTRUEREN taakondersteuning ++ + 40
 41. 41. Situationeel Leidinggeven + ++ WEL relatie WEL taakondersteuning relatie NIET relatie NIET relatie NIET taakondersteuning WEL taakondersteuning DELEGEREN INSTRUEREN taakondersteuning ++ + 41
 42. 42. Situationeel Leidinggeven + ++ WEL relatie WEL taakondersteuning COACHEN relatie NIET relatie NIET relatie NIET taakondersteuning WEL taakondersteuning DELEGEREN INSTRUEREN taakondersteuning ++ + 42
 43. 43. Situationeel Leidinggeven + ++ WEL relatie WEL relatie WEL taakondersteuning NIET taakondersteuning COACHEN relatie NIET relatie NIET relatie NIET taakondersteuning WEL taakondersteuning DELEGEREN INSTRUEREN taakondersteuning ++ + 43
 44. 44. Situationeel Leidinggeven + ++ WEL relatie WEL relatie WEL taakondersteuning NIET taakondersteuning ONDERSTEUNEN COACHEN relatie NIET relatie NIET relatie NIET taakondersteuning WEL taakondersteuning DELEGEREN INSTRUEREN taakondersteuning ++ + 44

×