SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1
Situationeel Leidinggeven


     Welkom

   Rutger Boelsma MA
   Personal Development Consultant
   Trainer IMK Opleidingen
                    2
Doelstelling training
• Inzicht en bewustwording verkrijgen in het eigen gedrag, de
 eigen stijl van communiceren en het effect daarvan op
 anderen.
• Het situationeel toepassen van de verschillende stijlen van
 leidinggeven zoals instructie, coaching, steunen en delegeren.
• Het op een effectieve wijze invloed uitoefenen op de inzet en
 de ontwikkeling van mensen.
• Het leren kennen van eigen versterkende en beperkende
 overtuigingen en hoe daar effectief mee om te gaan.
                               3
Programma

Dag 1: Accent ligt met name op zelfanalyse en
    bewustwording

Dag 2: Accent ligt op effectief en bekrachtigend
    leidinggevend gedrag

Dag 3: Accent ligt op de borging en ontwikkeling van het
   leidinggevend gedrag
                              4
Hoe denkt u over leiderschap?


• Wat is eigenlijk leidinggeven?

• Waarom geef je leiding?

• Wat is de beste manier van leidinggeven?
                       5
Vraag 1 van 25Voor discussies heb ik geen tijd, ik beslis.Vul nu in op uw formulier:
past zeker, past gedeeltelijk, past niet
                        6
Vraag 2 van 25


Medewerkers met goede voorstellen of ideeën geef ik
de ruimte.
Vul nu in op uw formulier:
past zeker, past gedeeltelijk, past niet
                           7
Vraag 3 van 25

We bespreken regelmatig hoe we het beste met
klanten, opdrachtgevers, en dergelijke kunnen
omgaan. We houden ook tevredenheidmetingen. De
resultaten hiervan bespreken we in het werkoverleg.Vul nu in op uw formulier:
past zeker, past gedeeltelijk, past niet                           8
Vraag 4 van 25

Wanneer het nodig is, informeer ik de medewerkers
over de planning, de voortgang, de veranderingen en
nodige verbeteringen.
Vul nu in op uw formulier:
past zeker, past gedeeltelijk, past niet
                           9
Vraag 5 van 25

Medewerkers willen graag goed presteren, maar dan
moet ik wel duidelijk zijn in wat ik van hen verwacht
en controleren hoe er wordt gewerkt. Wanneer ze
goed werk leveren, goed samenwerken en goed met
de klanten omgaan, laat ik mijn waardering blijken:
zowel met complimenten als met (extra) beloningen.


Vul nu in op uw formulier:
past zeker, past gedeeltelijk, past niet


                            10
Vraag 6 van 25

Problemen tussen medewerkers moeten we niet
hebben. In zulke situaties benadruk ik de
samenwerking en probeer ik de problemen te sussen.
Vul nu in op uw formulier:
past zeker, past gedeeltelijk, past niet                           11
Vraag 7 van 25

Wij hanteren tegenwoordig een aantal afspraken over
de manier waarop wij met elkaar willen omgaan,
samenwerken en kritiek geven op elkaar. Daarbij
gelden voor mij dezelfde regels als voor mijn
medewerkers.


Vul nu in op uw formulier:
past zeker, past gedeeltelijk, past niet
                           12
Vraag 8 van 25

Ik geef elke medewerker zijn eigen taken en
verantwoordelijkheden en bespreek regelmatig met
de medewerker hoe hij functioneert.
Vul nu in op uw formulier:
past zeker, past gedeeltelijk, past niet                          13
Vraag 9 van 25

Elke vaste medewerker heeft eigen taken. Daar is hij
ook verantwoordelijk voor. Ik geef ruimte voor eigen
initiatief.
Vul nu in op uw formulier:
past zeker, past gedeeltelijk, past niet                            14
Vraag 10 van 25

Ik ga er vanuit dat nieuwe medewerkers zelf
initiatiefnemen om er wat van te maken. Als zij daar
behoefte aan hebben, krijgen ze begeleiding.
Vul nu in op uw formulier:
past zeker, past gedeeltelijk, past niet
                            15
Vraag 11 van 25

Ik besteed veel zorg aan begeleiding en opleiding.
Vul nu in op uw formulier:
past zeker, past gedeeltelijk, past niet
                           16
Vraag 12 van 25

Ik geef alle medewerkers de persoonlijke aandacht en
ondersteuning die nodig is. Ook voer ik regelmatig
een goed gesprek met iedereen om te weten of men
het naar de zin heeft bij ons.Vul nu in op uw formulier:
past zeker, past gedeeltelijk, past niet
                            17
Vraag 13 van 25

Het bedrijf en de klanten staan voorop. Toch houd ik
ook rekening met werkdruk en de belastbaarheid van
de (individuele) medewerkers. Een goed evenwicht
vind ik belangrijk.
Vul nu in op uw formulier:
past zeker, past gedeeltelijk, past niet                            18
Vraag 14 van 25

Initiatieven van medewerkers vind ik prima. Maar om
te voorkomen dat ze onverstandige dingen doen, wil
ik dat ze hun ideeën en oplossingen eerst met mij
bespreken.Vul nu in op uw formulier:
past zeker, past gedeeltelijk, past niet
                           19
Vraag 15 van 25

Ik wil geen 'Pietje Precies' zijn die alles controleert. Ik
verwacht van mijn medewerkers dat ze zelfstandig
werken. Als er problemen zijn, hoor ik het wel.
Vul nu in op uw formulier:
past zeker, past gedeeltelijk, past niet
                               20
Vraag 16 van 25

Ik vind het belangrijk dat er een goede sfeer is waarin
iedereen zich flexibel opstelt en zich voor elkaar inzet.
Vul nu in op uw formulier:
past zeker, past gedeeltelijk, past niet
                              21
Vraag 17 van 25

Als ik de medewerkers aan het werk zie, begrijp ik
meteen wat goed of fout gaat. Ik spreek hen daar
direct op aan.
Vul nu in op uw formulier:
past zeker, past gedeeltelijk, past niet
                           22
Vraag 18 van 25

Medewerkers zijn gevoelig voor de manier waarop ik
met ze om ga. Ik heb dan ook afgeleerd al te
spontaan te reageren en me te laten leiden door mijn
persoonlijke voorkeuren.Vul nu in op uw formulier:
past zeker, past gedeeltelijk, past niet
                            23
Vraag 19 van 25

Nieuwe medewerkers geef ik duidelijke instructies.
Vul nu in op uw formulier:
past zeker, past gedeeltelijk, past niet
                           24
Vraag 20 van 25

Aan verjaardagen en andere bijzondere
gebeurtenissen van medewerkers besteden we altijd
speciale aandacht.
Vul nu in op uw formulier:
past zeker, past gedeeltelijk, past niet
                          25
Vraag 21 van 25

We hebben regelmatig overleg. Ik vind het belangrijk
dat de medewerkers goed geïnformeerd zijn. Ik
raadpleeg medewerkers voordat ik beslis, en als het
even kan, neem ik suggesties en ideeën over.Vul nu in op uw formulier:
past zeker, past gedeeltelijk, past niet
                            26
Vraag 22 van 25

Als medewerkers problemen hebben met hun
motivatie of in hun functioneren, neem ik hen wat in
bescherming en probeer er in een persoonlijk
onderhoud achter te komen wat de oorzaken zijn.Vul nu in op uw formulier:
past zeker, past gedeeltelijk, past niet
                            27
Vraag 23 van 25

Aan de meer persoonlijke aangelegenheden van mijn
medewerkers besteed ik weinig aandacht. Als het ten
koste gaat van het werk, zeg ik daar wat van.
Vul nu in op uw formulier:
past zeker, past gedeeltelijk, past niet
                           28
Vraag 24 van 25

Over de manier waarop ik leiding geef, voer ik
periodiek een gesprek met mijn medewerkers.
Daardoor kan ik doelgerichter leidinggeven.
Vul nu in op uw formulier:
past zeker, past gedeeltelijk, past niet
                         29
Vraag 25 van 25

Ik delegeer bewust taken aan medewerkers die dat
aankunnen, ook taken die ik graag zelf doe of soms
ook beter kan.
Vul nu in op uw formulier:
past zeker, past gedeeltelijk, past niet
                           30
S1: Instrueren
(veel sturing      - weinig ondersteuning)
(lage competentie    - hoge motivatie)

Wat
  Uitvoering van het werk staat centraal
  Leidinggevende beslist

Hoe
  Instructies geven
  Uitleggen
  Controleren
  Corrigeren

                          31
S2: Begeleiden
(veel sturing       - veel ondersteuning)
(geringe competentie    - motivatiedip)


Wat
  Leren staat centraal

Hoe
  Open vragen stellen
  Problemen samen oplossen
  De achtergrond of het waarom uitleggen
  Medewerker betrekken bij besluitvorming
  Bespreken en terugkoppeling geven

                          32
S3: Stimuleren
(weinig sturing    - veel ondersteuning)
(redelijke competentie - wisselende motivatie)


 Wat
   Medewerker te motiveren voor het uit te leveren werk

 Hoe
   Vragen stellen
   Actief luisteren
   Aanmoedigen, complimenteren en geruststellen
   Medewerker zelf verantwoordelijkheid laten nemen


                              33
S4: Delegeren
(weinig sturing        - weinig ondersteuning)
(hoge competentie       - stabiele motivatie)

 Wat
   Overdragen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden


 Hoe
   Vertrouwen uitspreken
   Verwachtingen naar elkaar uitspreken
   Aangeven doelen en kaders
   Bespreken van condities (vrijheid & verantwoordelijkheid)
   Afspraken over rapportage, voortgang en afronding                                  34
relatie  Situationeel Leidinggeven
          taakondersteuning


                    35
Situationeel Leidinggeven
+
++
relatie
          taakondersteuning  ++
                    +

                    36
Situationeel Leidinggeven
+
++
relatie
     NIET relatie
     NIET taakondersteuning                taakondersteuning  ++
                          +

                          37
Situationeel Leidinggeven
+
++
relatie
     NIET relatie
     NIET taakondersteuning
      DELEGEREN

                taakondersteuning  ++
                          +

                          38
Situationeel Leidinggeven
+
++
relatie
     NIET relatie       NIET relatie

     NIET taakondersteuning  WEL taakondersteuning

      DELEGEREN

                taakondersteuning      ++
                              +

                               39
Situationeel Leidinggeven
+
++
relatie
     NIET relatie       NIET relatie

     NIET taakondersteuning  WEL taakondersteuning

      DELEGEREN         INSTRUEREN

                taakondersteuning      ++
                              +

                               40
Situationeel Leidinggeven
+
++
                   WEL relatie
                   WEL taakondersteuning
relatie
     NIET relatie       NIET relatie

     NIET taakondersteuning  WEL taakondersteuning

      DELEGEREN         INSTRUEREN

                taakondersteuning       ++
                               +

                               41
Situationeel Leidinggeven
+
++
                   WEL relatie
                   WEL taakondersteuning
                   COACHEN
relatie
     NIET relatie       NIET relatie

     NIET taakondersteuning  WEL taakondersteuning

      DELEGEREN         INSTRUEREN

                taakondersteuning       ++
                               +

                               42
Situationeel Leidinggeven
+
++
                   WEL relatie
      WEL relatie
                   WEL taakondersteuning
      NIET taakondersteuning
                   COACHEN
relatie
     NIET relatie       NIET relatie

     NIET taakondersteuning  WEL taakondersteuning

      DELEGEREN         INSTRUEREN

                taakondersteuning       ++
                               +

                               43
Situationeel Leidinggeven
+
++
                   WEL relatie
      WEL relatie
                   WEL taakondersteuning
      NIET taakondersteuning
     ONDERSTEUNEN        COACHEN
relatie
     NIET relatie       NIET relatie

     NIET taakondersteuning  WEL taakondersteuning

      DELEGEREN         INSTRUEREN

                taakondersteuning       ++
                               +

                               44

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Module 01 sessie 4
Module 01 sessie 4Module 01 sessie 4
Module 01 sessie 4
Eline Goethals
 
Timemanagement door milo groot obbink pro6 advies
Timemanagement door milo groot obbink pro6 adviesTimemanagement door milo groot obbink pro6 advies
Timemanagement door milo groot obbink pro6 advies
Milo Obbink
 
Competence indicator
Competence indicatorCompetence indicator
Competence indicator
Ruben Lammers
 
Emoties bij veranderingen op het werk
Emoties bij veranderingen op het werkEmoties bij veranderingen op het werk
Emoties bij veranderingen op het werk
Vakmedianet
 
HR Rendement 2012 - Gaan we dit jaar alweer wokken
HR Rendement 2012 - Gaan we dit jaar alweer wokkenHR Rendement 2012 - Gaan we dit jaar alweer wokken
HR Rendement 2012 - Gaan we dit jaar alweer wokken
Arjen van Dommelen
 
Detail rapport account manager
Detail rapport account managerDetail rapport account manager
Detail rapport account manager
Jack Weber
 
Artikel salesflow salesmng 2015
Artikel salesflow salesmng 2015Artikel salesflow salesmng 2015
Artikel salesflow salesmng 2015
Marco van Diessen
 

Was ist angesagt? (9)

Module 01 sessie 4
Module 01 sessie 4Module 01 sessie 4
Module 01 sessie 4
 
Timemanagement door milo groot obbink pro6 advies
Timemanagement door milo groot obbink pro6 adviesTimemanagement door milo groot obbink pro6 advies
Timemanagement door milo groot obbink pro6 advies
 
Competence indicator
Competence indicatorCompetence indicator
Competence indicator
 
Over coaching
Over coachingOver coaching
Over coaching
 
Emoties bij veranderingen op het werk
Emoties bij veranderingen op het werkEmoties bij veranderingen op het werk
Emoties bij veranderingen op het werk
 
HR Rendement 2012 - Gaan we dit jaar alweer wokken
HR Rendement 2012 - Gaan we dit jaar alweer wokkenHR Rendement 2012 - Gaan we dit jaar alweer wokken
HR Rendement 2012 - Gaan we dit jaar alweer wokken
 
Brochure
BrochureBrochure
Brochure
 
Detail rapport account manager
Detail rapport account managerDetail rapport account manager
Detail rapport account manager
 
Artikel salesflow salesmng 2015
Artikel salesflow salesmng 2015Artikel salesflow salesmng 2015
Artikel salesflow salesmng 2015
 

Ähnlich wie M&L congres Situationeel leiderschap - Rutger Boelsma

Tijdschrift Voor Md 2011 Nr 4 Effectief Md
Tijdschrift Voor Md 2011 Nr 4  Effectief MdTijdschrift Voor Md 2011 Nr 4  Effectief Md
Tijdschrift Voor Md 2011 Nr 4 Effectief Md
AvDoorn
 
Tijdschrift Voor Md 2011 Nr 4 Effectief Md
Tijdschrift Voor Md 2011 Nr 4  Effectief MdTijdschrift Voor Md 2011 Nr 4  Effectief Md
Tijdschrift Voor Md 2011 Nr 4 Effectief Md
AvDoorn
 
Buigen of barsten - TvC | september nr. 3 2016
Buigen of barsten - TvC | september nr. 3 2016Buigen of barsten - TvC | september nr. 3 2016
Buigen of barsten - TvC | september nr. 3 2016
martinevandenbosch
 
Special Insight # 65 - Wat voor leider ben je?
Special Insight # 65 - Wat voor leider ben je?Special Insight # 65 - Wat voor leider ben je?
Special Insight # 65 - Wat voor leider ben je?
Bram Föllings
 
De 7 meest voorkomende reden van verloop
De 7 meest voorkomende reden van verloopDe 7 meest voorkomende reden van verloop
De 7 meest voorkomende reden van verloop
Lodi Planting
 
Ben tiggelaar toelichting bij de gallup q12
Ben tiggelaar  toelichting bij de gallup q12Ben tiggelaar  toelichting bij de gallup q12
Ben tiggelaar toelichting bij de gallup q12
Hans Janssen
 
Hoe stimuleer ik mijn werknemers te blijven leren
Hoe stimuleer ik mijn werknemers te blijven lerenHoe stimuleer ik mijn werknemers te blijven leren
Hoe stimuleer ik mijn werknemers te blijven leren
juckersbv
 
HR congres 2012 - Praktisch leidinggeven op de werkvloer
HR congres 2012 - Praktisch leidinggeven op de werkvloerHR congres 2012 - Praktisch leidinggeven op de werkvloer
HR congres 2012 - Praktisch leidinggeven op de werkvloer
imkopleidingenbv
 
C:\fakepath\nextjob outplacement start eigen bedrijf na ontslag 2010
C:\fakepath\nextjob outplacement  start eigen bedrijf na ontslag 2010C:\fakepath\nextjob outplacement  start eigen bedrijf na ontslag 2010
C:\fakepath\nextjob outplacement start eigen bedrijf na ontslag 2010
Nextjob Outplacement
 
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
Jos van de Werken
 
Coachenopoutput
CoachenopoutputCoachenopoutput
Coachenopoutput
snarf66
 
Waartoe Leid Ik
Waartoe Leid IkWaartoe Leid Ik
Waartoe Leid Ik
ieperenduyn
 
Talentmangement, hoe doe je dat-Digital-single
Talentmangement, hoe doe je dat-Digital-singleTalentmangement, hoe doe je dat-Digital-single
Talentmangement, hoe doe je dat-Digital-single
Elise van den End
 
Talentmangement, hoe doe je dat-Digital-single
Talentmangement, hoe doe je dat-Digital-singleTalentmangement, hoe doe je dat-Digital-single
Talentmangement, hoe doe je dat-Digital-single
Elise van den End
 
Leiderschap
LeiderschapLeiderschap
Leiderschap
Henk Orsel
 

Ähnlich wie M&L congres Situationeel leiderschap - Rutger Boelsma (20)

Tijdschrift Voor Md 2011 Nr 4 Effectief Md
Tijdschrift Voor Md 2011 Nr 4  Effectief MdTijdschrift Voor Md 2011 Nr 4  Effectief Md
Tijdschrift Voor Md 2011 Nr 4 Effectief Md
 
Tijdschrift Voor Md 2011 Nr 4 Effectief Md
Tijdschrift Voor Md 2011 Nr 4  Effectief MdTijdschrift Voor Md 2011 Nr 4  Effectief Md
Tijdschrift Voor Md 2011 Nr 4 Effectief Md
 
Buigen of barsten - TvC | september nr. 3 2016
Buigen of barsten - TvC | september nr. 3 2016Buigen of barsten - TvC | september nr. 3 2016
Buigen of barsten - TvC | september nr. 3 2016
 
26 Mei 2009 Themabijeenkomst Sector Restaurants Markant Leidinggeven
26 Mei 2009 Themabijeenkomst Sector Restaurants Markant Leidinggeven26 Mei 2009 Themabijeenkomst Sector Restaurants Markant Leidinggeven
26 Mei 2009 Themabijeenkomst Sector Restaurants Markant Leidinggeven
 
19 mei 2009 Themabijeenkomst Sector Restaurants Markant Leidinggeven
19 mei 2009 Themabijeenkomst Sector Restaurants Markant Leidinggeven19 mei 2009 Themabijeenkomst Sector Restaurants Markant Leidinggeven
19 mei 2009 Themabijeenkomst Sector Restaurants Markant Leidinggeven
 
Special Insight # 65 - Wat voor leider ben je?
Special Insight # 65 - Wat voor leider ben je?Special Insight # 65 - Wat voor leider ben je?
Special Insight # 65 - Wat voor leider ben je?
 
20 mei 2009 Themabijeenkomst Sector Restaurants Markant Leidinggeven
20 mei 2009 Themabijeenkomst Sector Restaurants Markant Leidinggeven20 mei 2009 Themabijeenkomst Sector Restaurants Markant Leidinggeven
20 mei 2009 Themabijeenkomst Sector Restaurants Markant Leidinggeven
 
De 7 meest voorkomende reden van verloop
De 7 meest voorkomende reden van verloopDe 7 meest voorkomende reden van verloop
De 7 meest voorkomende reden van verloop
 
Ben tiggelaar toelichting bij de gallup q12
Ben tiggelaar  toelichting bij de gallup q12Ben tiggelaar  toelichting bij de gallup q12
Ben tiggelaar toelichting bij de gallup q12
 
Hoe stimuleer ik mijn werknemers te blijven leren
Hoe stimuleer ik mijn werknemers te blijven lerenHoe stimuleer ik mijn werknemers te blijven leren
Hoe stimuleer ik mijn werknemers te blijven leren
 
SalesManagement 5 2015 Ingrid Walrabenstein
SalesManagement 5 2015 Ingrid WalrabensteinSalesManagement 5 2015 Ingrid Walrabenstein
SalesManagement 5 2015 Ingrid Walrabenstein
 
HR congres 2012 - Praktisch leidinggeven op de werkvloer
HR congres 2012 - Praktisch leidinggeven op de werkvloerHR congres 2012 - Praktisch leidinggeven op de werkvloer
HR congres 2012 - Praktisch leidinggeven op de werkvloer
 
C:\fakepath\nextjob outplacement start eigen bedrijf na ontslag 2010
C:\fakepath\nextjob outplacement  start eigen bedrijf na ontslag 2010C:\fakepath\nextjob outplacement  start eigen bedrijf na ontslag 2010
C:\fakepath\nextjob outplacement start eigen bedrijf na ontslag 2010
 
Overtuigend solliciteren
Overtuigend solliciterenOvertuigend solliciteren
Overtuigend solliciteren
 
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
 
Coachenopoutput
CoachenopoutputCoachenopoutput
Coachenopoutput
 
Waartoe Leid Ik
Waartoe Leid IkWaartoe Leid Ik
Waartoe Leid Ik
 
Talentmangement, hoe doe je dat-Digital-single
Talentmangement, hoe doe je dat-Digital-singleTalentmangement, hoe doe je dat-Digital-single
Talentmangement, hoe doe je dat-Digital-single
 
Talentmangement, hoe doe je dat-Digital-single
Talentmangement, hoe doe je dat-Digital-singleTalentmangement, hoe doe je dat-Digital-single
Talentmangement, hoe doe je dat-Digital-single
 
Leiderschap
LeiderschapLeiderschap
Leiderschap
 

Mehr von imkopleidingenbv

OR Congres 2012 - Effectief leidinggeven aan de or
OR Congres 2012 - Effectief leidinggeven aan de orOR Congres 2012 - Effectief leidinggeven aan de or
OR Congres 2012 - Effectief leidinggeven aan de or
imkopleidingenbv
 
OR Congres 2012 - Nieuwe vormen van medezeggenschap
OR Congres 2012 - Nieuwe vormen van medezeggenschapOR Congres 2012 - Nieuwe vormen van medezeggenschap
OR Congres 2012 - Nieuwe vormen van medezeggenschap
imkopleidingenbv
 
OR Congres 2012 - Nieuw in de OR
OR Congres 2012 - Nieuw in de OR OR Congres 2012 - Nieuw in de OR
OR Congres 2012 - Nieuw in de OR
imkopleidingenbv
 
OR congres 2012 - Arbo en werkdruk
OR congres 2012 - Arbo en werkdrukOR congres 2012 - Arbo en werkdruk
OR congres 2012 - Arbo en werkdruk
imkopleidingenbv
 
HR congres 2012 - Time management
HR congres 2012 - Time managementHR congres 2012 - Time management
HR congres 2012 - Time management
imkopleidingenbv
 
HR congres 2012 - Rendement van leren
HR congres 2012 - Rendement van lerenHR congres 2012 - Rendement van leren
HR congres 2012 - Rendement van leren
imkopleidingenbv
 
HR congres 2012 - Meer hart in hr
HR congres 2012 - Meer hart in hrHR congres 2012 - Meer hart in hr
HR congres 2012 - Meer hart in hr
imkopleidingenbv
 
HR congres 2012 - Samenwerking tussen directie en or
HR congres 2012 - Samenwerking tussen directie en orHR congres 2012 - Samenwerking tussen directie en or
HR congres 2012 - Samenwerking tussen directie en or
imkopleidingenbv
 
HR congres 2012 - Disc gedrag- en communicatieprofiel
HR congres 2012 - Disc gedrag- en communicatieprofielHR congres 2012 - Disc gedrag- en communicatieprofiel
HR congres 2012 - Disc gedrag- en communicatieprofiel
imkopleidingenbv
 
Hr congres 2012 - Cultureel besturingssysteem
Hr congres 2012 - Cultureel besturingssysteemHr congres 2012 - Cultureel besturingssysteem
Hr congres 2012 - Cultureel besturingssysteem
imkopleidingenbv
 
Hr congres 2012 - Beïnvloeden van gedrag
Hr congres 2012 - Beïnvloeden van gedragHr congres 2012 - Beïnvloeden van gedrag
Hr congres 2012 - Beïnvloeden van gedrag
imkopleidingenbv
 
HR congres 2012 - De geheimen van het trainersvak
HR congres 2012 - De geheimen van het trainersvakHR congres 2012 - De geheimen van het trainersvak
HR congres 2012 - De geheimen van het trainersvak
imkopleidingenbv
 
M&L congres Effectief leiderschap - Christine Meijers
M&L congres Effectief leiderschap - Christine MeijersM&L congres Effectief leiderschap - Christine Meijers
M&L congres Effectief leiderschap - Christine Meijers
imkopleidingenbv
 
M&L congres Middle Management B - Sander van Eijnsbergen
M&L congres Middle Management B - Sander van EijnsbergenM&L congres Middle Management B - Sander van Eijnsbergen
M&L congres Middle Management B - Sander van Eijnsbergen
imkopleidingenbv
 
M&L congres Middle Management A - Sander van Eijnsbergen
M&L congres Middle Management A - Sander van EijnsbergenM&L congres Middle Management A - Sander van Eijnsbergen
M&L congres Middle Management A - Sander van Eijnsbergen
imkopleidingenbv
 
M&L congres Time management - Ton Grimm
M&L congres Time management - Ton GrimmM&L congres Time management - Ton Grimm
M&L congres Time management - Ton Grimm
imkopleidingenbv
 
M&L Congres BF gesprekken - Kristel le Noble-van Dam
M&L Congres BF gesprekken - Kristel le Noble-van DamM&L Congres BF gesprekken - Kristel le Noble-van Dam
M&L Congres BF gesprekken - Kristel le Noble-van Dam
imkopleidingenbv
 
M&L congres opening door Sander van Eijnsbergen
M&L congres opening door Sander van EijnsbergenM&L congres opening door Sander van Eijnsbergen
M&L congres opening door Sander van Eijnsbergen
imkopleidingenbv
 
HR Congres 01-09-2011 Arko van Brakel
HR Congres 01-09-2011 Arko van BrakelHR Congres 01-09-2011 Arko van Brakel
HR Congres 01-09-2011 Arko van Brakel
imkopleidingenbv
 
HR Congres 01-09-2011 Strategisch HR
HR Congres 01-09-2011 Strategisch HRHR Congres 01-09-2011 Strategisch HR
HR Congres 01-09-2011 Strategisch HR
imkopleidingenbv
 

Mehr von imkopleidingenbv (20)

OR Congres 2012 - Effectief leidinggeven aan de or
OR Congres 2012 - Effectief leidinggeven aan de orOR Congres 2012 - Effectief leidinggeven aan de or
OR Congres 2012 - Effectief leidinggeven aan de or
 
OR Congres 2012 - Nieuwe vormen van medezeggenschap
OR Congres 2012 - Nieuwe vormen van medezeggenschapOR Congres 2012 - Nieuwe vormen van medezeggenschap
OR Congres 2012 - Nieuwe vormen van medezeggenschap
 
OR Congres 2012 - Nieuw in de OR
OR Congres 2012 - Nieuw in de OR OR Congres 2012 - Nieuw in de OR
OR Congres 2012 - Nieuw in de OR
 
OR congres 2012 - Arbo en werkdruk
OR congres 2012 - Arbo en werkdrukOR congres 2012 - Arbo en werkdruk
OR congres 2012 - Arbo en werkdruk
 
HR congres 2012 - Time management
HR congres 2012 - Time managementHR congres 2012 - Time management
HR congres 2012 - Time management
 
HR congres 2012 - Rendement van leren
HR congres 2012 - Rendement van lerenHR congres 2012 - Rendement van leren
HR congres 2012 - Rendement van leren
 
HR congres 2012 - Meer hart in hr
HR congres 2012 - Meer hart in hrHR congres 2012 - Meer hart in hr
HR congres 2012 - Meer hart in hr
 
HR congres 2012 - Samenwerking tussen directie en or
HR congres 2012 - Samenwerking tussen directie en orHR congres 2012 - Samenwerking tussen directie en or
HR congres 2012 - Samenwerking tussen directie en or
 
HR congres 2012 - Disc gedrag- en communicatieprofiel
HR congres 2012 - Disc gedrag- en communicatieprofielHR congres 2012 - Disc gedrag- en communicatieprofiel
HR congres 2012 - Disc gedrag- en communicatieprofiel
 
Hr congres 2012 - Cultureel besturingssysteem
Hr congres 2012 - Cultureel besturingssysteemHr congres 2012 - Cultureel besturingssysteem
Hr congres 2012 - Cultureel besturingssysteem
 
Hr congres 2012 - Beïnvloeden van gedrag
Hr congres 2012 - Beïnvloeden van gedragHr congres 2012 - Beïnvloeden van gedrag
Hr congres 2012 - Beïnvloeden van gedrag
 
HR congres 2012 - De geheimen van het trainersvak
HR congres 2012 - De geheimen van het trainersvakHR congres 2012 - De geheimen van het trainersvak
HR congres 2012 - De geheimen van het trainersvak
 
M&L congres Effectief leiderschap - Christine Meijers
M&L congres Effectief leiderschap - Christine MeijersM&L congres Effectief leiderschap - Christine Meijers
M&L congres Effectief leiderschap - Christine Meijers
 
M&L congres Middle Management B - Sander van Eijnsbergen
M&L congres Middle Management B - Sander van EijnsbergenM&L congres Middle Management B - Sander van Eijnsbergen
M&L congres Middle Management B - Sander van Eijnsbergen
 
M&L congres Middle Management A - Sander van Eijnsbergen
M&L congres Middle Management A - Sander van EijnsbergenM&L congres Middle Management A - Sander van Eijnsbergen
M&L congres Middle Management A - Sander van Eijnsbergen
 
M&L congres Time management - Ton Grimm
M&L congres Time management - Ton GrimmM&L congres Time management - Ton Grimm
M&L congres Time management - Ton Grimm
 
M&L Congres BF gesprekken - Kristel le Noble-van Dam
M&L Congres BF gesprekken - Kristel le Noble-van DamM&L Congres BF gesprekken - Kristel le Noble-van Dam
M&L Congres BF gesprekken - Kristel le Noble-van Dam
 
M&L congres opening door Sander van Eijnsbergen
M&L congres opening door Sander van EijnsbergenM&L congres opening door Sander van Eijnsbergen
M&L congres opening door Sander van Eijnsbergen
 
HR Congres 01-09-2011 Arko van Brakel
HR Congres 01-09-2011 Arko van BrakelHR Congres 01-09-2011 Arko van Brakel
HR Congres 01-09-2011 Arko van Brakel
 
HR Congres 01-09-2011 Strategisch HR
HR Congres 01-09-2011 Strategisch HRHR Congres 01-09-2011 Strategisch HR
HR Congres 01-09-2011 Strategisch HR
 

M&L congres Situationeel leiderschap - Rutger Boelsma

 • 1. 1
 • 2. Situationeel Leidinggeven Welkom Rutger Boelsma MA Personal Development Consultant Trainer IMK Opleidingen 2
 • 3. Doelstelling training • Inzicht en bewustwording verkrijgen in het eigen gedrag, de eigen stijl van communiceren en het effect daarvan op anderen. • Het situationeel toepassen van de verschillende stijlen van leidinggeven zoals instructie, coaching, steunen en delegeren. • Het op een effectieve wijze invloed uitoefenen op de inzet en de ontwikkeling van mensen. • Het leren kennen van eigen versterkende en beperkende overtuigingen en hoe daar effectief mee om te gaan. 3
 • 4. Programma Dag 1: Accent ligt met name op zelfanalyse en bewustwording Dag 2: Accent ligt op effectief en bekrachtigend leidinggevend gedrag Dag 3: Accent ligt op de borging en ontwikkeling van het leidinggevend gedrag 4
 • 5. Hoe denkt u over leiderschap? • Wat is eigenlijk leidinggeven? • Waarom geef je leiding? • Wat is de beste manier van leidinggeven? 5
 • 6. Vraag 1 van 25 Voor discussies heb ik geen tijd, ik beslis. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 6
 • 7. Vraag 2 van 25 Medewerkers met goede voorstellen of ideeën geef ik de ruimte. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 7
 • 8. Vraag 3 van 25 We bespreken regelmatig hoe we het beste met klanten, opdrachtgevers, en dergelijke kunnen omgaan. We houden ook tevredenheidmetingen. De resultaten hiervan bespreken we in het werkoverleg. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 8
 • 9. Vraag 4 van 25 Wanneer het nodig is, informeer ik de medewerkers over de planning, de voortgang, de veranderingen en nodige verbeteringen. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 9
 • 10. Vraag 5 van 25 Medewerkers willen graag goed presteren, maar dan moet ik wel duidelijk zijn in wat ik van hen verwacht en controleren hoe er wordt gewerkt. Wanneer ze goed werk leveren, goed samenwerken en goed met de klanten omgaan, laat ik mijn waardering blijken: zowel met complimenten als met (extra) beloningen. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 10
 • 11. Vraag 6 van 25 Problemen tussen medewerkers moeten we niet hebben. In zulke situaties benadruk ik de samenwerking en probeer ik de problemen te sussen. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 11
 • 12. Vraag 7 van 25 Wij hanteren tegenwoordig een aantal afspraken over de manier waarop wij met elkaar willen omgaan, samenwerken en kritiek geven op elkaar. Daarbij gelden voor mij dezelfde regels als voor mijn medewerkers. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 12
 • 13. Vraag 8 van 25 Ik geef elke medewerker zijn eigen taken en verantwoordelijkheden en bespreek regelmatig met de medewerker hoe hij functioneert. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 13
 • 14. Vraag 9 van 25 Elke vaste medewerker heeft eigen taken. Daar is hij ook verantwoordelijk voor. Ik geef ruimte voor eigen initiatief. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 14
 • 15. Vraag 10 van 25 Ik ga er vanuit dat nieuwe medewerkers zelf initiatiefnemen om er wat van te maken. Als zij daar behoefte aan hebben, krijgen ze begeleiding. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 15
 • 16. Vraag 11 van 25 Ik besteed veel zorg aan begeleiding en opleiding. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 16
 • 17. Vraag 12 van 25 Ik geef alle medewerkers de persoonlijke aandacht en ondersteuning die nodig is. Ook voer ik regelmatig een goed gesprek met iedereen om te weten of men het naar de zin heeft bij ons. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 17
 • 18. Vraag 13 van 25 Het bedrijf en de klanten staan voorop. Toch houd ik ook rekening met werkdruk en de belastbaarheid van de (individuele) medewerkers. Een goed evenwicht vind ik belangrijk. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 18
 • 19. Vraag 14 van 25 Initiatieven van medewerkers vind ik prima. Maar om te voorkomen dat ze onverstandige dingen doen, wil ik dat ze hun ideeën en oplossingen eerst met mij bespreken. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 19
 • 20. Vraag 15 van 25 Ik wil geen 'Pietje Precies' zijn die alles controleert. Ik verwacht van mijn medewerkers dat ze zelfstandig werken. Als er problemen zijn, hoor ik het wel. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 20
 • 21. Vraag 16 van 25 Ik vind het belangrijk dat er een goede sfeer is waarin iedereen zich flexibel opstelt en zich voor elkaar inzet. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 21
 • 22. Vraag 17 van 25 Als ik de medewerkers aan het werk zie, begrijp ik meteen wat goed of fout gaat. Ik spreek hen daar direct op aan. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 22
 • 23. Vraag 18 van 25 Medewerkers zijn gevoelig voor de manier waarop ik met ze om ga. Ik heb dan ook afgeleerd al te spontaan te reageren en me te laten leiden door mijn persoonlijke voorkeuren. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 23
 • 24. Vraag 19 van 25 Nieuwe medewerkers geef ik duidelijke instructies. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 24
 • 25. Vraag 20 van 25 Aan verjaardagen en andere bijzondere gebeurtenissen van medewerkers besteden we altijd speciale aandacht. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 25
 • 26. Vraag 21 van 25 We hebben regelmatig overleg. Ik vind het belangrijk dat de medewerkers goed geïnformeerd zijn. Ik raadpleeg medewerkers voordat ik beslis, en als het even kan, neem ik suggesties en ideeën over. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 26
 • 27. Vraag 22 van 25 Als medewerkers problemen hebben met hun motivatie of in hun functioneren, neem ik hen wat in bescherming en probeer er in een persoonlijk onderhoud achter te komen wat de oorzaken zijn. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 27
 • 28. Vraag 23 van 25 Aan de meer persoonlijke aangelegenheden van mijn medewerkers besteed ik weinig aandacht. Als het ten koste gaat van het werk, zeg ik daar wat van. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 28
 • 29. Vraag 24 van 25 Over de manier waarop ik leiding geef, voer ik periodiek een gesprek met mijn medewerkers. Daardoor kan ik doelgerichter leidinggeven. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 29
 • 30. Vraag 25 van 25 Ik delegeer bewust taken aan medewerkers die dat aankunnen, ook taken die ik graag zelf doe of soms ook beter kan. Vul nu in op uw formulier: past zeker, past gedeeltelijk, past niet 30
 • 31. S1: Instrueren (veel sturing - weinig ondersteuning) (lage competentie - hoge motivatie) Wat  Uitvoering van het werk staat centraal  Leidinggevende beslist Hoe  Instructies geven  Uitleggen  Controleren  Corrigeren 31
 • 32. S2: Begeleiden (veel sturing - veel ondersteuning) (geringe competentie - motivatiedip) Wat  Leren staat centraal Hoe  Open vragen stellen  Problemen samen oplossen  De achtergrond of het waarom uitleggen  Medewerker betrekken bij besluitvorming  Bespreken en terugkoppeling geven 32
 • 33. S3: Stimuleren (weinig sturing - veel ondersteuning) (redelijke competentie - wisselende motivatie) Wat  Medewerker te motiveren voor het uit te leveren werk Hoe  Vragen stellen  Actief luisteren  Aanmoedigen, complimenteren en geruststellen  Medewerker zelf verantwoordelijkheid laten nemen 33
 • 34. S4: Delegeren (weinig sturing - weinig ondersteuning) (hoge competentie - stabiele motivatie) Wat  Overdragen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Hoe  Vertrouwen uitspreken  Verwachtingen naar elkaar uitspreken  Aangeven doelen en kaders  Bespreken van condities (vrijheid & verantwoordelijkheid)  Afspraken over rapportage, voortgang en afronding 34
 • 35. relatie Situationeel Leidinggeven taakondersteuning 35
 • 36. Situationeel Leidinggeven + ++ relatie taakondersteuning ++ + 36
 • 37. Situationeel Leidinggeven + ++ relatie NIET relatie NIET taakondersteuning taakondersteuning ++ + 37
 • 38. Situationeel Leidinggeven + ++ relatie NIET relatie NIET taakondersteuning DELEGEREN taakondersteuning ++ + 38
 • 39. Situationeel Leidinggeven + ++ relatie NIET relatie NIET relatie NIET taakondersteuning WEL taakondersteuning DELEGEREN taakondersteuning ++ + 39
 • 40. Situationeel Leidinggeven + ++ relatie NIET relatie NIET relatie NIET taakondersteuning WEL taakondersteuning DELEGEREN INSTRUEREN taakondersteuning ++ + 40
 • 41. Situationeel Leidinggeven + ++ WEL relatie WEL taakondersteuning relatie NIET relatie NIET relatie NIET taakondersteuning WEL taakondersteuning DELEGEREN INSTRUEREN taakondersteuning ++ + 41
 • 42. Situationeel Leidinggeven + ++ WEL relatie WEL taakondersteuning COACHEN relatie NIET relatie NIET relatie NIET taakondersteuning WEL taakondersteuning DELEGEREN INSTRUEREN taakondersteuning ++ + 42
 • 43. Situationeel Leidinggeven + ++ WEL relatie WEL relatie WEL taakondersteuning NIET taakondersteuning COACHEN relatie NIET relatie NIET relatie NIET taakondersteuning WEL taakondersteuning DELEGEREN INSTRUEREN taakondersteuning ++ + 43
 • 44. Situationeel Leidinggeven + ++ WEL relatie WEL relatie WEL taakondersteuning NIET taakondersteuning ONDERSTEUNEN COACHEN relatie NIET relatie NIET relatie NIET taakondersteuning WEL taakondersteuning DELEGEREN INSTRUEREN taakondersteuning ++ + 44