Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Más de imkopleidingenbv(20)

Anzeige

HR congres 2012 - Disc gedrag- en communicatieprofiel

 1. DISC Gedrags- en Communicatie profiel . HR congres Talent & Ontwikkeling Sander van Eijnsbergen 1
 2. Inzicht “Inzicht in gedrag & communicatie van uzelf en anderen” Ware het ons gegeven onszelf te zien zoals anderen ons zien. Ben ik dat? 2
 3. Gedrag algemeen Wat is gedrag? Uiterlijk en presentatie, De waarneembare verbale- en nonverbale interactie van een persoon communicatie met zijn/haar omgeving. Niet: Wat iemand vindt, denkt of bereikt, een mening of intentie Wel: Wat iemand doet! De schakel tussen plan en resultaat 3
 4. Oefening: Welke uitspraken gaan over gedrag? 1. Sander is onze meest eigenwijze medewerker 2. Dit jaar ga ik mijn record van vorig jaar verbreken 3. Henk komt binnen 24 uur zijn belofte aan klant X na 4. Karel heeft veel plezier in zijn functie als hoofd P&O 5. Pieter heeft een hekel aan beloftes die je niet na kunt komen 6. Jasper stelt altijd minstens 2 vragen aan een ander voordat hij zelf iets vertelt 7. Sandra heeft voor dit jaar haar studiepunten al binnen 4
 5. Gedrag Titel – onderwerp (60 pnt - wit) Zichtbaar Wat je doet •Vaardigheden De waarneembare Onzichtbaar een persoon •Talenten interactie van •Drijfveren met zijn/haar omgeving. •Intenties Niet: •Normen en waarden Wat iemand vindt, denkt of bereikt, een mening of intentie •Overtuigingen Wel: Wat iemand doet! Wat je bent en wat je kunt De schakel tussen plan en resultaat 5
 6. Effectief gedrag…. …vormt de schakel tussen goede intenties en gewenst resultaat 6
 7. Titel 7
 8. Titel 8
 9. Gedrag waarnemen = perceptie Beoordelen van goed of slecht gedrag berust op de eigen perceptie, de eigen normen en waarden, de eigen overtuigingen en zegt derhalve ook veel over de oordelaar zelf. DISC Gedragsanalyse = een objectieve beschrijving, geen oordeel 9
 10. Belangrijke conclusies over gedrag • Gedrag is wat iemand DOET! • Gedrag en communicatie liggen dicht bij elkaar • Gedrag is wat je van iemand waarneemt • Gedrag komt voort uit overtuigingen en drijfveren • Medewerkers worden vaak op gedrag beoordeeld • Goed of slecht gedrag is perceptie • Gedrag is bepalend voor effectief functioneren • Per functiesoort kan ander gedrag wenselijk zijn • Er is een verschil in basis (natuurlijk) gedrag, en respons (aangepast) gedrag 10
 11. Waarnemingsverschillen Hoe ziet u zichzelf? D C nauwkeurig veeleisend voorzichtig resoluut leergierig wilskrachtig doelbewust doelgericht formeel concurrerend verzorgend vriendelijk bemoedigend enthousiast meevoelend open geduldig overtuigend ontspannen impulsief S I 11
 12. Waarnemingsverschillen Hoe anderen u kunnen zien D C saai agressief gereserveerd beheerst wantrouwend dominerend afstandelijk intolerant besluiteloos energiek gedwee prikkelbaar taai extravagant moeizaam indiscreet wantrouwend overhaast koppig hectisch S I 12
 13. Jung’s instellingsfuncties Introvert en extravert Het benaderen van de wereld. I Globaal E Specifiek N X Zoekt privacy Conceptdenker T Gesloten Open T R Feit georiënteerd Inspiratie R O Zoekt contact A V Zoekt zekerheid V E Bestendig Algemeen E R Direct R Systematisch T T Focus op realiteit, Focus op wat zou het hier en nu kunnen zijn 13
 14. Extraverten Introverten Hebben relaties nodig Hebben privéruimte nodig 14
 15. Extraverten Introverten Halen energie uit de Halen energie uit omgang met anderen hun privacy 15
 16. Extraverten Introverten Een Extravert kan bij een Een Introvert kan bij een Introvert als oppervlakkig en Extravert gesloten en dom (flapuit) overkomen dom (traag) overkomen 16
 17. Jungs rationele functies Formeel Onpersoonlijk Logisch en Afstandelijk Opgave- Objectief betrokken analytisch Concurrerend Correct Denken Denken en voelen Het besluitvormingsproces Informeel Persoonlijk Voelen Rekening houdend Relatie- Betrokken betrokken Subjectief en Meelevend Tegemoetkomend persoonlijk 17
 18. Denken Voelen Beslissen met het hoofd Beslissen met het hart 18
 19. Denken Voelen Denkers kunnen koel en Voelers kunnen onberekenbaar arrogant overkomen bij en emotioneel Voelers overkomen bij Denkers 19
 20. MDI Grondtypen in het D-I-S-C Model C D KOEL VURIG BLAUW ROOD voorzichtig veeleisend precies besluitvol bezonnen sterke wil leergierig doelgericht formeel zakelijk AARDE ZONNIG GROEN GEEL loyaal vriendelijk bemoedigend enthousiast meevoelend open geduldig overtuigend ontspannen prater 20
 21. De DISC-grafieken D I S C 100 90 Dominantie 80 Conformiteit 70 60 50 40 30 20 Invloed op anderen 10 Stabiliteit in 0 reactiepatronen 21
 22. 2 DISC-grafieken Basisgedrag: Hoe u handelt van nature. Ligt het dichtst bij uw persoonlijkheid. Komt naar boven wanneer u zich volledig ongedwongen voelt , of juist wanneer u onder grote druk staat. Responsgedrag: Hoe u uw gedrag heeft aangepast ten behoeve van goed functioneren in uw huidige job. 22
 23. Het MDI-wiel C D De samensmelting van Jung, Jacobi, Marston, Meyers en Bonnstetter S I 23
 24. De acht MDI-Wieltypes C/D D C ORGANISATOR D COÖRDINATOR MOTIVATOR S/C C D/I I C D S I S BEMIDDELAAR I 24 I/S S
 25. MDI Teamwiel Teambijdrage Overweegt en reageert, bediscussieert zaken C/D D logisch, weegt + en - en af, ziet de inconsistenties C ORGANISATOR D Let op de infrastructuur, Genereert systemen, visualiseert de handelt besluitvol, geeft problematiek, analyseert vertrouwen, neemt de intens, duikt diep in de leiding materie COÖRDINATOR MOTIVATOR S/C C D/I I Kent de feiten, begrijpt het proces, hanteert details en organiseert Visualiseert de toekomst, ziet het grote geheel, ontwikkelt nieuwe mogelijkheden, penetreert Accepteert nieuwe ideeën, in nieuwe gebieden genereert inzicht en maakt inzichtelijk, kent de S I omgeving/cultuur BEMIDDELAAR Onderhoudt het netwerk, Is begrijpend, herkent & is actiegericht, genereert erkent de factor mens, helpt anderen, helpt I/S S enthousiasme, ondersteunt actief 25 beslissingen te accepteren
 26. Toepassingsmogelijkheden • Werving & Selectie • Individuele medewerkerontwikkeling: coaching, training en loopbaanbegeleiding • Individueel management development: coaching, training en loopbaanbegeleiding • Teamsamenstelling, teambuilding en taakverdeling • Collectief bewustzijn gedrag - interne samenwerking en communicatie - respect en begrip voor elkaar - respect en begrip voor (alle soorten) relaties 26
 27. Werving en selectie MDI rapport is heel goed te combineren met een (praktijk) assessment 27
Anzeige