Petijums soc psihol

Lawyer um Pašvaldība
27. Feb 2013
Petijums soc psihol
Petijums soc psihol
Petijums soc psihol
Petijums soc psihol
Petijums soc psihol
Petijums soc psihol
Petijums soc psihol
Petijums soc psihol
Petijums soc psihol
Petijums soc psihol
Petijums soc psihol
Petijums soc psihol
Petijums soc psihol
Petijums soc psihol
Petijums soc psihol
Petijums soc psihol
Petijums soc psihol
Petijums soc psihol
Petijums soc psihol
Petijums soc psihol
Petijums soc psihol
Petijums soc psihol
Petijums soc psihol
Petijums soc psihol
Petijums soc psihol
Petijums soc psihol
Petijums soc psihol
Petijums soc psihol
Petijums soc psihol
1 von 29

Más contenido relacionado

Destacado

More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesProject for Public Spaces & National Center for Biking and Walking
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...DevGAMM Conference
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationErica Santiago
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellSaba Software
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageSimplilearn
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...Palo Alto Software

Destacado(20)

Petijums soc psihol

Hinweis der Redaktion

  1. Ar seksuālus noziegumus pastrādājušām personām nepieciešams rūpīgs un vispusīgs darbs, kas vērsts uz viņu sociālās uzvedības korekciju un kura galvenais mērķis ir ir novērst recidīvu.
  2. Personu, kas sodu par izdarīto noziegumu ir izcietusi, nedrīkst sodīt vēlreiz, viņam uz mūžu uzliekot nerakstītas prasības un noteikumus kā bijušajam ieslodzītajam. Soda izciešanas likums noteic, ka persona tiek uzskatīta par sodītu tikai tik ilgi, kamēr atrodas ieslodzījuma vietā un noteiktu gadu skaitu (atkarībā no piespriestā soda) pēc atbrīvošanās. Seksuālo noziegumu profilaksē galvenā loma ir sabiedriskām organizācijām, psihologiem, „uzticības” dienestiem un akūtās psiholoģiskās palīdzības dienestiem. Lielākā daļa no šīm organizācijām darbojas neatkarīgi viena no otras un/vai veido nevalstiskas kordinācijas struktūras.
  3. 1. ASV psihologi šodien brīdina par to, cik ir nepareizi domāt, ka vissvarīgākais ir par katru seksuālu nodarījumu sodīt cilvēku. Katrā nodarījumā ir sava iekšējā loģika un it īpaši seksuālu nodarījumu gadījumos ir grūti novilkt robežu starp normu un patoloģiju. 4. Katrai ieslodzījuma vietai internetā ir sava mājas lapa, kurā ir atrodamas pilnīgas ziņas par šīm personām: kad notiesātais būs izcietis sodu un kā sauc un kā sazināties ar probācijas dienesta ierēdni, kurš ar notiesāto strādā ieslodzījuma vietā. 2005. gadā ASV Justīcijas ministrija (Ministry of Justice) pieņēma lēmumu valsts mērogā radīt to personu datu bāzi ( National Sex Offender Public Registry ), kuras jebkad ir bijušas tiesātas par seksuāliem noziegumiem. Datu bāzes galvenais mērķis nav papildus sodīt noziedznieku un par viņu iegūtā informācija ir lietojama tikai savai, citu cilvēku vai bērnu aizsardzībai. Visiem cilvēkiem, kuri ir bijuši notiesāti par seksuāliem noziegumiem, obligāti jāreģistrējas vietējās varas iestādēs, atjaunojot informāciju par sevi ik pa 5 gadiem. Informācijas publiskošana un izslēgšana no datu bāzes ir atkarīga no izdarītā seksuālā nozieguma un tā notiek saskaņā ar tiesas lēmumu. Reģistra datu bāzē informācija par cilvēkiem parasti paliek 10 gadus, ja vien tiesa nelemj citādi. Ja cilvēku izslēdz publiski pieejamajā datu bāzē, viņam tik un tā ir jāreģistrējas kā dzimumnoziedzniekam, tikai dati par viņu vairs nav publiski pieejami. Seksuālajiem noziedzniekiem, kuri ir bijuši notiesāti, obligāti ir jānēsā speciāla aproce vai pulkstenis ar elektronisku čipsu. 5. - vecāku veselības kontrole; speciālas mācību programmas vecākiem; uz vardarbību tendētu bērnu apzināšanā agrīnā vecumā (12 gadi), tam sekojoša novērošana un iesaistīšana reabilitācijas programmās; speciālu “palīdzības grupu” izveidošana skolās un organizācijās; riska grupu apzināšana; sabiedrības un masu informācijas līdzekļu plaša iesaistīšana; labdarības biedrību veidošana; speciālu mācību programmu izveide studentiem, mediķiem un pedagogiem; plašu statistisku un epidemioloģisku pētījumu veikšana visos sabiedrības slāņos; likumdošanas pilnveidošana; vardarbības upuriem domātas medicīniskās un reabilitācijas palīdzības attīstīšana; spēku konsolidēšana problēmas zinātniskai pētīšanai, tai skaitā ārpus zinātniskās pētniecības centru ietvariem; tādas ideoloģijas veidošana sabiedrībā, kas nosoda jebkāda veida vardarbības izpausmes. Sabiedrībai nepārtraukti tiek piedāvāti dažādi informatīvi bloki par seksuālās noziedzības tēmu, kas palīdz Amerikas pedagogiem, policijai, mediķiem, sociālajiem darbiniekiem, vecākiem un visiem pilsoņiem, atpazīt un atklāt seksuālu vardarbību ģimenē un sabiedrībā 6. ASV speciālisti uzsver, ka seksuālajam noziedzniekam ir ļoti svarīgi, ka viņš bez bailēm tikt atkārtoti sodītam vai izsmietam var stāstīt visu par savām visslēptākajām fantāzijām tiem speciālistiem, kuri darbojas ar viņu programmās - šāda pieeja palīdz dziļāk izprast seksuālo noziegumu iemeslus un mehānismus, precīzāk veikt kriminoloģisko prognozi, veikt adekvātākus preventīvos un rehabilitācijas pasākumus. Seksuālajiem noziedzniekiem ASV ieslodzījuma vietās un pēc atbrīvošanās obligāti ir jāpiedalās sociālās uzvedības korekcijas programmās. Vispopulārākā seksuālo noziedznieku terapijas programma ir The Sex Offender Tracking Program ( www.thnt.gns.gannettonline.com ). Recidīvisma līmenis pēc programmas izpildes bija 3,3% no 120 ārstēšanu saņēmušiem notiesātajiem. Tas vislabāk palīdz seksuālajiem noziedzniekiem izprast problēmu un mainīt uzvedības motivāciju. Darbs notiek grupās un/vai individuāli paralēli attīstot arī sociālās un personālās iemaņas.
  4. Kopš 2006. gada 1. janvāra visi notiesātie (saskaņā ar Polijas Kriminālkodeksa 197 - 203. pantu) par likumpārkāpumiem, kas izdarīti seksuālu noviržu dēļ, izcieš sodu (ar vai bez reālas brīvības atņemšanas), būdami pakļauti terapeitiskai sistēmai. Joprojām tiek diskutēts par to (Polish Ministry of Justice) ( www.ms.gov.pl ), kāda veida terapija ir jāpiemēro kā ārstējoša seksuālus noziegumus izdarījušām personām. 3. Dominē uzskats (Lew-Starowicz Z., 1991.; Kozielecki J., 1998.), ka nav arī pierādīts, vai agrīna iejaukšanās bērnu un pusaudžu seksuālās uzvedības korekcijā var novērst nevēlamas seksuālas izvēles. Saskaņā ar poļu zinātnieku viedokli bērniem, kam ir problēmas ar seksuālo uzvedību, tādas var saglabāties arī nākotnē. Piemēram, viņi var kļūt par pedofiliem. Pirms 15 gadiem Polijā tika veikti daži pētījumi divām bērnu grupām ar seksuālām problēmām viņu uzvedībā. Pirmā grupa piedalījās saskarsmes – uzvedības terapijas kursā, kas ilga 12 seansus. Otra grupa piedalījās terapijas kursā, kas tika veikta ar spēles (izklaides) palīdzību. Pēc abu augšminēto terapijas kursu pabeigšanas pacienti tika novēroti 11 gadus. Tika pierādīts, ka 98% bērnu no pirmās grupas neizdarīja nevienu seksuālu likumpārkāpumu. Otrajā grupā tādi gadījumi bija. Pamatojoties uz šo un līdzīgiem pētījumiem tiek pieņemts, ka ātra adekvāta iejaukšanās samazina likumpārkāpumu skaitu nākotnē. Profilakses mērķis ir šādas neatbilstošas uzvedības korekcija un, galvenokārt, recidīvu novēršana. Kā problēma tiek atzīmēts tas fakts, ka šīs iejaukšanās pozitīvās sekas ir īslaicīgas un nenoturīgas. 4. Tāpēc ir ļoti svarīga pacienta paškontrole un viņa/viņas neatbilstošās noslieces samazināšana (ne likvidēšana). Terapija nevar likvidēt seksuālus likumpārkāpumus, bet tā noteikti samazinās to skaitu. Lai terapiju padarītu efektīvu, sociālās uzvedības korekcijas procesā pašam likumpārkāpējam ir jābūt dziļi iesaistītam 5. Par visefektīvāko terapiju uzskata multisistēmu terapiju, kas balstās uz cīņu pret vispārējo pataloģiju. Šādu individuālu terapijas programmu svarīga sastāvdaļa ir atkarīgu personu (piem., neuzstājīgo vai agresīvo) papildu ārstēšana. Visplašāk pielietotajām Polijā ir izvarotāju terapijas programma „Homo Creator”. Akceptējot viedokli, ka seksuāli noziegumi ir medicīniska, psiholoģiska un juridiska problēma, seksuālā noziedznieka sociālās uzvedības korekcijas gaitā tiek ņemti vērā visi šie aspekti un visa terapija ir kompleksa. Tāpēc šādā programmā ir iesaistīti sekojoši speciālisti: psihologs, seksologs, apmācības terapeits, sociālais darbinieks, tiesas uzraugs, jurists.
  5. 2. Kaut gan arī Lielbritānijā (tāpat kā citās valstīs) diskusijas par seksuālo noziedznieku ārstēšanas programmu izvēli joprojām ir aktuālas gada pārskati par programmu pozitīvajiem rezultātiem liecina statistikas dati - tās mazina seksuālo noziegumu recidīva skaitu 3. aizliegti kontakti ar vīriešu un sieviešu dzimuma nepilngadīgām personām; aizliegts apmeklēt jebkuru vietu, kur bieži uzturas nepilngadīgie; saskaņā ar gadījuma shēmu tiek izdarītas pārbaudes ar poligrāfu; ierobežoti vai aizliegti kontakti ar noteiktām pilngadīgām personām; veikta elektroniskā novērošana un ārstēšana. 4. Pēc patreizējās likumdošanas policija katrā konkrētā gadījumā var izlemt vai dati par seksuālo noziedznieku ir publiskojami vai ne. Internetā ir plānots arī publicēt pedofīlu nick-name, lai būtu iespējams identificēt pedofīlus internetā
  6. Nerisinot šo cilvēku psiholoģiskās un psihiskās problēmas, kuras lielā mērā attīstījušās ir tieši ieslodzījuma vietā, persona pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas riskē izdarīt jaunu ar seksuālu vardarbību saistītu likumpārkāpumu. Patreiz Latvijā ieslodzījuma vietās cilvēkiem nekādas ārstēšanas un sociālās uzvedības korekcijas programmas netiek piedāvātas un speciāli apmācītu darbinieku nav un seksuālie noziedznieki tiek izvietoti cietumos vispārīgā kārtībā. Saskaņā ar starptautiskajiem datiem (International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology) (www.ijo.sagepub.com) seksuālo noziedznieku sodīšana, atņemot tiem brīvību, bet neveicot atbilstošu ārstēšanu, ne tikai nesniedz vēlamo rezultātu, bet gan veicina noziedzīga rakstura uzvedības nostiprināšanos .
  7. Pie virsraksta: Normatīvo aktu bāze ir nepilnīga, jēdzieni definēti nepilnīgi un likumi neskaidri. Tāpēc to pielietošana praksē ir apgrūtināta un bieži ļauj seksuālajam varmākam palikt nesodītam, bet sodītajam – pēc atbrīvošanās palikt bez uzraudzības un nesaņemt iespēju piedalīties specializētās sociālās rehabilitācijas programmās.
  8. Bāriņtiesās šobrīd psihologu trūkst un esošie psihologi nav specializējušies darbam gadījumiem, kad no bērns ir cietis seksuālas vardarbības. Tāpat esošie psihologi nav specializējušies seksuālo noviržu jomā un no vienas pārrunu reizes arī nav iespējams izprast ietilpst adoptētājs seksuālo noziedznieku riska grupā vai ne.