Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Pengurusan & pentadbiran kokurikulum MPU3031

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 20 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie Pengurusan & pentadbiran kokurikulum MPU3031 (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Pengurusan & pentadbiran kokurikulum MPU3031

 1. 1. PENGURUSAN & PENTADBIRAN KOKURIKULUM ROSILAH BINTI SAMAD KHAIRUNNISA’ BINTI MOKHTAR NABILAH BINTI AHMAD ZULKEFLI
 2. 2. KONSEP PENGURUSAN MASA Pengurusan masa ialah… 1-Proses merancang, mengatur dan memperuntukkan masa bagi melaksanakan sesuatu tugas agar dapat membuahkan hasil yang berkualiti. 2-Proses penyesuaian peruntukan masa dengan pelaksanaan tugasan agar hasil tugasan lebih berkualiti dan di samping itu dapat meningkatkan produktiviti.
 3. 3. STRATEGI PENGURUSAN MASA YANG EFEKTIF 1-Prioritizing (Dahulukan yang dahulu) •Berdasarkan senarai tugas (dalam fail meja), tugasan/aktiviti mingguan & bulanan dirangka dan disusun. •Agihkan peruntukan masa yang sesuai bagi membolehkan setiap tugasan/aktiviti berkenaan dilaksanakan dengan lancar. Contoh: Membuat jadual aktiviti kokurikulum bulanan
 4. 4. Contoh Jadual :
 5. 5. 2-Organizing •Bina Standard Operation Procedure (SOP) bagi setiap tugasan/aktiviti agar dapat dijadikan rujukan. •SOP dapat dijadikan panduan dan pada masa yang sama ia menjimatkan masa dengan pemendekan lengkuk pembelajaran (learning curves). •Pelaksanaan tugasan dapat dilaksanakan dengan segera kerana persiapan awal dapat dibuat. •Pastikan diri anda sentiasa ‘well organized’ – bersedia awal untuk sesi pembentangan dan taklimat, datang awal untuk mesyuarat dan pastikan susunan fail dan dokumen di atas meja kerja sentiasa kemas , tersusun dan mudah dicapai.
 6. 6. PROSEDUR TETAP (SOP) PELAJAR SEMASA MENJALANKAN AKTIVITI KOKURIKULUM 1. SUKAN DAN PERMAINAN •Pelajar hendaklah melaporkan taraf kesihatan yang terkini sebelum menjalankan aktiviti. •Memakai pakaian yang sesuai sewaktu aktiviti dijalankan. •Bergerak ke kawasan sukan setelah menerima arahan daripada guru.
 7. 7. •Mesti mengikut arahan guru semasa melakukan kemahiran asas pergerakan dan permainan. •Laporkan segala kerosakan alat kepada guru yang bertugas jika alat yang rosak selepas digunakan. Jika terdapat alatan yang rosak, jangan digunakan dan laporkan kepada guru. •Melaporkan kemalangan yang berlaku kpad guru bertugas. SUMBER : Surat Pekeliling Ikhtisas 1/1995 Surat Pekeliling Tambahan Ikhtisas 9/2000
 8. 8. Lengkuk Pembelajaran ( Learning Curve):
 9. 9. 3-Streamlining •Disiplinkan diri anda untuk merancang dan susun tugasan rutin, tugasan harian dan tugasan ad-hoc – sama ada anda di pejabat atau di rumah. •Dalam merancang dan menyusun tugasan tersebut, elakkan dari menggugurkan tugasan yang anda tidak suka lakukan. •Peruntukkan masa yang bersesuaian tetap secara tetap untuk menyelesaikan tugasan rutin di pejabat seperti menyemak dan mengemaskini kehadiran pelajar, semak surat dan membaca e-mel. • Contoh: To-do-list
 10. 10. 4-Economizing •Beri imbuhan kepada diri anda sendiri– peruntukkan waktu bonus untuk anda melaksanakan perkara-perkara yang anda suka. •Peruntukan waktu bonus ini juga boleh dilaksanakan di sekolah – seperti waktu yang anda khususkan sekali seminggu untuk mengemaskini data kokurikulum.
 11. 11. 5-Contributing •Anda disarankan menyusun satu rancangan jangka panjang bagi memboleh anda sebagai pelaksana memberikan tumpuan untuk menyelesaikan perkara- perkara ad-hoc atau isu-isu yang diluar dugaan. •Pada masa yang sama, kaedah contributing juga adalah tindakan-tindakan awal atau langkah pencegahan yang sekiranya diambil ia dapat mengelakkan anda membazirkan masa menangani masalah yang timbul dikemudian waktu.
 12. 12. Akaun wang SUWA Tajaan Kutipan derma dan sumbangan pihak luar Usaha ahli Objektif:  Pendedahan pengurusan wang secara sistematik  Celik pengurusan wang  Melicinkan perjalanan kelab/persatuan SUMBER
 13. 13. PERATURAN MENGUTIP WANG  Kadar bayaran yuran telah ditentukan  Semua pungutan kewangan dilakukan oleh Bendahari persatuan  Semua kutipan yuran perlu dicatat (jumlah pungutan, tarikh kutipan) dalam ruangan Penyata Kutipan Yuran Persatuan  Bendahari membentangkan maklumat kutipan yuran (mesyuarat jawatankuasa persatuan) dan membuat penyata kira-kira serta perlu memasukkan penyata kutipan wang (akhir tahun/sebelum Mesyuarat Agung Tahunan persatuan)  Aktiviti mengutip derma boleh dilakukan pada pihak-pihak yang tertentu walaubagaimanapun surat permohonan yang telah dipersetujui pengetua atau guru besar perlu dikemukakan semasa pengutipan derma  Surat permohonan yang lengkap serta kertas kerja perlu dihantar kepada pihak polis daerah untuk mengadakan pungutan derma dan setiap derma atau kutipan perlu dikeluarkan resit rasmi
 14. 14. Apakah yang perlu anda tahu tentang PENYATA KIRA- KIRA? Penyata menunjukkan:  Kedudukan sebenar kewangan sesebuah persatuan  Semua harta dan hutang sebenar kewangan sesebuah persatuan dalam satu-satu masa  Aset  Liabiliti/Tanggungan  Jangka panjang  Jangka semasa Tujuan penyediaan:  Menunjukkan jumlah modal persatuan  Jumlah nilai aset persatuan  Jumlah nilai liabiliti Penyata Pendapatan  Resit: Dokumen  Jurnal: Buku pertama urusniaga direkodkan  Lejer: Buku yang mengandungi banyak akaun dengan tajuk-tajuk kecil dan satu daripadanya ialah Akaun Tunai  Akaun Tunai (Akaun Nyata): Akaun yang digunakan bagi merekodkan tunai di tangan (debit dan kredit)  Debit: Nilai yang masuk  Kredit: Nilai yang keluar
 15. 15. : Penjadualan projek / urutan aktiviti-aktiviti
 16. 16. Penggunaan TMKdalampengurusanKokurikulum • Kokurikulum adalah lanjutan daripada kurikulum sendiri. • (2006), permulaan penglibatan kokurikulum diambilkira dalam kemasukan ke IPTA. • Sistem pengurusan dan pentadbiran sekolah berperanan sejak di awal persekolahan lagi dalam membantu perkembangan pelajar secara menyeluruh. • Bukan hanya pencapaian akademik dititikberatkan, pencapaian kokurikulum juga seiring. • Dua perkara ini penting dan memerlukan teknologi maklumat dan komunikasi bagi memudahkan urusan penyimpanan data (murid dan guru)
 17. 17. • Teknologi komputer - Dilengkapi dengan integrasi (Microsoft Office) Microsoft Excel Microsoft Power Point Microsoft Word
 18. 18. - Dilengkapi dengan teknologi ICT (World Wide Web) Sistem stand alone (sistem konvensional) -> sistem berasaskan web (sistem moden) Sistem Kokurikulum (SisKokum) Sistem Disiplin (SisDisp) Sistem Maklumat Murid Sistem e- Learning Kemaskini Data Murid (kehadiran, jawatan disandang, penglibatan dan pencapaian Penyediaan Laporan Penulisan Memo, Surat Pemberitahuan, Kertas Kerja Produktiviti laporan (graf, carta bar)
 19. 19. Sistem Kokurikulum Konvensional • Penggunaan banyak borang (manual) masalah dalam proses penyimpanan dan dokumentasi pentadbir sekolah (orang berwajib) dan ibu bapa tidak dapat mengakses laporan kokurikulum murid secara terus atau atas talian laporan kokurikulum murid hilang : faktor pertukaran guru yang terlibat dan fail yang bergerak-gerak

×