Anzeige

Slovenske specialne knjižnice včeraj, danes in v obzorju leta 2020

Librarian at Institute for contemporary history um Institute for contemporary history
16. Jun 2014
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de Igor Zemljič(20)

Anzeige

Slovenske specialne knjižnice včeraj, danes in v obzorju leta 2020

 1. Specialne knjižnice v obzorju 2020 Igor Zemljič Inštitut za novejšo zgodovino
 2. Velika nihanja v številu specialnih knjižnic
 3. Statistika je zelo nedorečena
 4. Razmere leta 1974 (241)  241 specialnih knjižnic (223 s katalogom)  20 za široko javnost 221 za ožji krog  zaposlujejo 138 knjižničarjev  Skupna zaloga: 1.431.000 knjig  Letni prirast: 45.367 naslovov  Skupna izposoja: 119.877 izvodov knjig
 5. Knjižnice leta 1974 - zbirka
 6. Razmere leta 1983 (223)  223 specialnih knjižnic (84 s čitalnico) 38 javnih  zaposlujejo 182 knjižničarjev (130 bibliotekarjev)  Izposodijo 537.828 knjižničnih enot gradiva  212.489 knjig  310.911 serijske publikacij  755 rokopisov  13.673 neknjižnega gradiva
 7. Vrste izposojenega gradiva leta 1983
 8. Razmere leta 1989 (274)  274 knjižnic (223 s katalogom) 38 javnih  120 s čitalnico  zaposlujejo 213 knjižničarjev  1 knjižnica nad 250.000 knjig  15 % nad 10.000 knjig  18 % med 5.000 in 10.000 knjig  13% med 3.000 in 5.000 knjig  15 odstotkov med 2.000 in 3.000 knjig  21% med 1.000in 2.000 knjig
 9. Razmere leta 2000 (138)
 10. Razmere četa 2000  138 specialnih knjižnic (84 s čitalnico) 38 javnih  zaposlujejo 268 knjižničarjev (155 bibliotekarjev)  V zalogi 2.788.000 knjig  Letni prirast 84.000 knjig
 11. Primerjava med letoma 2000 in 2012 (113)
 12. Kje smo specialne knjižnice danes?
 13. Največje specialne knjižnice leta 2012
 14. Specialne knjižnice z največjo izposojo
 15. Obisk in izposoja v specialnih knjižnicah med letoma 2000 in 2012
 16. Padec prirasta v zadnjih letih
 17. Največ zapisov v COBISS-u imajo:  SAZU: 178.728  Državni zbor: 152.402  Narodni muzej: 86.557  Generalni sekretariat vlade RS: 58.947  INV: 56.487  Narodna galerija: 36.566  Ministrstvo za obrambo: 32.729  Ministrstvo za notranje zadeve: 31.111
 18. Je pa tudi res:
 19. Hvala za Vašo pozornost! E-naslov: Igor.Zemljic@inz.si
Anzeige