Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Animais en perigo de extinción

248 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Animais en perigo de extinción

 1. 1. OSO POLARO primeiro posto na nosalista ocúpao o oso polar, quepodería desaparecer comoespecie dentro de 50 anosse, como está previsto,continúan reducíndose asplacas de xeo do Ártico.A capa de xeo do océanoÁrtico derrítese a unhamedia dun 9% cada dez anos.
 2. 2. O TIGRE DE BENGALAO segundo animal máis ameazado.O tigre de Bengala ou indio(Panthera tigris tigris) é, despoisdo tigre siberiano, a segundaespecie de tigre máis grande doplaneta. Vive en manglares entreBangladesh e a India.Debido ao aumento anual de 4milímetros do nivel do mar, un70% do hábitat deste felinopodería perderse antes de 2060.A súa situación actual é alarmantee é por iso que se crearon novasreservas para a súa preservaciónna India
 3. 3. OS CORAISNo terceiro posto dalista figuran os corales,dos que un 80% podendesaparecer dentro dunsdecenios. Diferentesinformes poñen demanifesto que unhaterceira parte dosarrecifes coralinos estánen perigo de extinción.Existen na actualidade 231 especies de corais en perigo deextinción, ameazados ou vulnerables. Cando os corais morren,ocórrelle o mesmo a unha chea de especies que dependendeles para conseguir alimento ou protección, o que pode levarao colapso de ecosistemas enteiros.
 4. 4. O CANGURODebido ao quecementoglobal, a especie máisemblemática de Australia,o canguro, poderíadesaparecer en poucosanos.Se as temperaturasaumentan en dousgraos,calcúlase que unhaespecie extinguiraseirremediablemente, e apoboación de canguros enxeral sufrirá un descensoapreciable.
 5. 5. A BALEAA cacería comercial epara a súa"investigación", o tráficomarítimo, acontaminación dosmares, o cambioclimático e fenómenoscomo “El Niño" ou “LaNiña" ameazan a vidadas balenas no mundo.As especies máiscomprometidas son: axorobada, azul, franca,fin, cachalote e sei.
 6. 6. O PINGÜÍNAs catro principais especies de pingüínsque viven na Antártida están ameazadasde extinción a causa do quecemento doplaneta.O aumento das temperaturas é cincoveces máis rápido nos polos que no restodo planeta.Outro grave problema son os derramesde petróleo, por parte dos buquescargueiros, que se estenden por todo oglobo.As colonias máis importantes de pingüínsen Nova Zelanda, Sudáfrica, Australia,Oceanía, Antártida e Arxentina sonvítimas deles. A presenza humana nosconfíns do planeta causou estragos.O peor, é que moitos deses accidentes,ao ser illados, non reciben notoriedadepública e tampouco son denunciados.
 7. 7. A TARTARUGA DOMARA pesca comercial e adestrucCión polo home dasáreas de aniñado nas praiasameazan con acabar cunhaespecie que leva 150 millóns deanos habitando a Terra.O actual descenso do número detartarugas mariñas do Pacíficoé un exemplo da maior extincióndunha poboación de animaisvista desde hai moitos anos.A súa desaparición é case tanrápida como a extinción dobisonte en América do Norte noséculo XIX
 8. 8. O ORANGUTÁN DESUMATRAEn dúas illas de Indonesia ondehabita este simio, o cambioclimático provoca o aumento dasprecipitacións durante atempada de choivas e dosincendios na de seca.Os orangutáns, por ser animaislentos, a miúdo morrensorprendidos por incendiosforestais.Os orangutáns son cazadoscomo trofeos, e os humanosestamos destruíndo o seuhábitat. Poderíanse chegar aextinguir dentro dos próximos40 anos.
 9. 9. O ELEFANTE ASIÁTICOAínda que o cambio climáticoe a deforestación sonculpables de que a especie seatope nesta lista, o principalinimigo do elefante seguesendo o seu marfil.Este é un elemento moiapreciado polas persoas quenon teñen consideración caraaos elefantes, tan só o gañarun bo diñeiro vendendo omarfil no mercado negro, poloque a extinción da especiepode estar máis preto do quese pensa.
 10. 10. O ALBATROS19 das 21 especies dealbatros están ameazadasen todo o mundo, aproporción máis alta deespecies en perigo deextinción na familia dasaves. Dúas especies están"en perigo crítico", o"Albatros Ámsterdam",natural do Hemisferio Sur,e o "Albatros das IllasCatham", reducido a unspoucos miles deexemplares ao leste deNova Zelanda; seteatópanse "en perigo" e dezpasan por unha situación"vulnerable".
 11. 11. O GOLFIÑO IRRAWADDYO delfín de Irrawaddyhabita nas augas do ríoMekong en Camboya, nuntramo do río duns 190 km.Corre un alto risco deextinción, xa que tan sóexisten 85 exemplaresdesta especie con vida.
 12. 12. O LEOPARDO DASNEVESÉ un dos grandes felinos maisesquivos da actualidade.Viven en montañas remotas aaltitudes de hasta 6.000 m.Un grupo conservacionistacomezou a tarefa decontabilizar os exemplaresque quedan en Nepal doleopardo das neves,O Fondo Mundial paraNatureza no 2008 estimaraque quedaban tan só uns 400exemplares dos 4500 quehabitan no planeta.
 13. 13. O GORILA DEMONTAÑAViven nun pequeno territorio deÁfrica.Teñen un marcado dimorfismosexual, os machos son moitomáis grandes que as femias,teñen unha marcada cristaósea na cabeza, o que lle dáunha característica formacónica epoden chegar a medirentre 1,5 e 1,8 metros de altocunha envergadura de brazosde 2,25 metros e chegan apesar entre 204 e 227 kg.Os machos adultos ademaiscaracterízanse por un lomboprateado cando chegan ámadurez sexual.
 14. 14. O RINOCERONTE DEXAVATan só queda unha pequenapoboación en Indonesia.A caza furtiva é aprobable causa da morte doultimo espécime destaespecie que seatopou mortoen Vietnam o ano pasado, oúltimo dese país, polo queesta especie foi extintasegundo informou aorganizaciónconservacionista WorldWildlife Fund (WWF).
 15. 15. O ATÚN VERMELLOO atún vermello atópase enperigo de extinción debido aque viu reducido o seunumero nun 90% noAtlántico europeo e un 50%no Mediterráneo, desde adécada dos setenta, sendoa principal causa destefeito a pesca masiva.
 16. 16. A TARTARUGA DE COIROÉ a tortuga mariña máisgrande do planeta; podeacadar unha lonxitude deata 2 metros e un pesosuperior aos 600 quilos.Vive nos mares tropicaise subtropicais, e naactualidade, enfronta uninminente perigo deextinción.
 17. 17. O TIGREOs tigres están en perigode extinción debido áscazas furtivas, que seefectúan na India, China eNepal, principalmente,segundo a ONG Traffic.Entre os anos 1990 e 2010no continente asiático,foron incautados os restosde máis de mil tigres,atopáronse os seus ósos,peles, caveiras e penes quese utilizaban na medicinatradicional como amuletos ouobxectos de decoración.
 18. 18. A VAQUIÑA MARINAA vaquiña mariña é unhamarsopa que garda ungran parecido coascandorcas enanas.Trátase dun cetáceo queactualmente atópase nalista vermella da UniónInternacional polaConservación da Naturezabaixo un gran perigo deextinción.
 19. 19. CRISTINA DOVAL MANEIRO1º ESO AIES Francisco AsoreyCambados, marzo de 2013

×