7 INDARRAK eta ENERGIA Zubia Santillana LH 4

idoialariz
idoialarizPedagogia terapeutikako irakaslea
Laguntza gela

7

Indarrak
eta energia

EGUZKIAREN ARGIAZ BIDAIATZEA
Australian, eguzki-energiaz ibiltzen
diren autoen lasterketa egiten dute
bi urtetik behin.

Oraindik horrelako autorik saltzen ez denez,
parte hartzen dutenek egin behar izaten
dituzte autoak.
Autoak 3 gurpilekoak izaten dira,
eta eguzki-energia jasotzeko xafla
batez estalita egoten dira.
Plater hegalariak dirudite!
1
Laguntza gela

Indarrak
1- Indarrak eta mugimendua
Indarraren eraginez objektuak mugitu eta gelditu egiten dira.

Futboleko baloia
mugitzeko indar bat
egiten diogu oinez,
eta baloia mugitzen
hasten da.

Baloiak aurrera
jarraituko du.
Ez dago indarrik.

Atezainak. eskuez,
indar bat egiten dio.
Baloia geratu egiten
da.

Inork geldiarazten ez badu, baloiak mugitzen jarraituko du, indarra
galdu eta geratu arte.
Lurrak indar bat egiten dio baloiari, geldiarazteko. Indar horri
marruskadura- indarra deitzen zaio.
MARRUSKADURA-INDARRAK objektuak geldiarazten ditu.



 P


 It

Frenoei esker,bizikletaren gurpila
geratu egiten da.
Frenoek marruskadura-indarra
egiten diote gurpilari.

2
Laguntza gela

2- Nola eragiten duten indarrek
IMANen indarrak

ERAKARPEN
indarrak
Aurkako poloek
elkar erakartzen dute.

ALDARATZE
indarrak
Polo berdinek
elkar aldaratzen dute.

Iman batek burdinezko objektuak
erakartzen ditu.

3- Grabitate - indarra
Gauzak erortzen direnean, beti "beherantz" joaten dira.
Gauzak lurrerantz erortzen dira, Lurraren zentroak erakartzen
dituelako. Grabitate-indarrari esker gertatzen da hori.

Lurrak objektuak erakartzen ditu
GRABITATE-INDARRAren ondorioz.




3
Laguntza gela

Energia
1- Zer da energia?
Zerbaitek energia du aldaketa bat eragiten duenean. Pilak,
haizeak eta gasak energia dute.
ENERGIAri esker aldaketak gertatzen dira .



 P



Pilek ENERGIA dute.

jostailuzko autoak
mugiarazten dituzte.

 It



Haizeak ENERGIA
du.

zuhaitzak botatzen
ditu.

Gasak ENERGIA du.

kometak
hegaldarazten ditu.

ura berotzen du..
4
Laguntza gela

2- Energia motak
energia MEKANIKOA

MUGITZEN diren
gauzek dute.
Adibidez,
HAIZEAK.

ERREGAIek
dute.

energia- KIMIKOA

Adibidez,
GASOLINA,
IKATZA,
ELIKAGAIAK.

BEROa ematen
du.

BERO-energia
Adibidez,
BEROGAILUA.

ENERGIA motak

TRESNA ELEKTRIKO
eta ELEKTRONIKOek
dute.

energiaELEKTRIKOA

energia
NUKLEARRA

Adibidez,
GARBIGAILUA,
HOZKAILUA,
TELEFONO
MUGIKORRA,
TXIMISTA...

SUBSTANTZIA
batzuek dute.
Adibidez,
URANIOa.
PLUTONIOa

ARGI-energia
5
Laguntza gela

3- Enegia-eraldaketak
Energia mota bat beste energia mota batzuetan
ERALDATZEN da.



 P

haizegailuan
energia
MEKANIKOA




BERO
energia

ARGI
energia

berogailuan txigorgailuan

plantxan

bonbila batean

auto batean

espazio-ontzian

energia
MEKANIKOA
energia
KIMIKOA

 It

energia
ELEKTRIKOA




zuloak egiteko
aparatuan

ARGI
energia

kandelaren argian

6
Laguntza gela

Energiaren erabilera
1- Energia-iturriak
Energia mota asko erabiltzen ditugu. Baina, nondik lortzen dugu
energia ? Ba energia-iturrietatik.
ENERGIA-ITURRIAK
motak

Energia-iturri
BERRIZTAGARRIAK

Energia-iturri
BERRIZTAEZINAK

Amaitzen ez direnak.
Amaitzen direnak.

Berriztatzen direnak
(berriro sortzen dira)

m
Energi-iturrietatik dator erabiltzen dugun energia.


7
Laguntza gela

2- Erregai fosilak
Erregai fosilak dira
IKATZA, PETROLIOA eta GAS NATURALA.



 P

Hobietatik ateratzen dira.



 P



 It



petrolio-hobia




gas natural -hobia

 It



8
Laguntza gela

3- Energia elektrikoa
Energia elektrikoa zentral elektrikoetan ekoizten da.
Zenbait energi-iturri erabiltzen dira , energia elektrikoa lortzeko.
Zentral TERMIKOA
erregaiak erabiltzen dira.

Zentral
HIDROELEKTRIKOA
ura erabiltzen da.

ENERGIA ELEKTRIKOA

EGUZKI zentrala
eguzkia erabiltzen da.

Zentral EOLIKOA
haizea erabiltzen da.

Zentral NUKLEARRA
uranioa erabiltzen da.

ZENTRAL
HIDROELEKTRIKOetan
urak erortzean duen
energia erabiltzen da.
9
Laguntza gela

3- Energiaren kontsumo arduratsua
Behar duzun energia
baino gehiago
ez erabili !

ez alferrik
galdu energiarik !

Energiaren GEHIEGIZKO ERABILERAK
arazo hauek dakartza:
KUTSADURA
ERREGAI FOSILAK amaitu
Erregaiak erretzean karbono dioxidoa Erregai fosilak ez dira berriztagarriak
sortzen da.

Karbono dioxidoa atmosferara doa .

Lurraren tenperatura igotzen da.
Horri BEROTZE GLOBALA esaten zaio.

Denborarekin amaitu egiten dira.

10
Laguntza gela

Ariketak
1- Osatu

laburpena hitz hauekin

mugitu

erakarri

geldiarazi

aldaratu

Indarren eraginak
Indarrek zenbait eragin sortzen dituzte objektuetan:
A- Geldirik dauden objektuak

egiten dituzte;

B- Mugitzen ari diren objektuak

;

C- Objektuak

2- Pentsatu

; D- Objektuak

.

eta koadroa bete.
INDARRA

ERAGINA

Zerekin egiten da indarra?

Zer gertatzen da?

Jokalariak ostiko bat
ematen dio baloiari.
Atezainak baloia
gelditu du.
Baloia zelaian zehar
doa, geratu arte.

3- Osatu

testua.
esker, bizikletaren gurpila geratu egiten da.
Frenoek

-indarra egiten diote gurpilari.

11
Laguntza gela

4- Nola

eragiten dute indarrek? Lotu.

UKITUZ

URRUTITIK

5-

Zein indar motak eragiten du? Idatzi.
grabitatea

6- Zein

magnetismoa

motatakoa da grabitate-indarra ? Markatu X batekin.
erakarpen-indarra

7- Zer

aldaratze indarra

energia mota daukate ? Lotu.
auto bat
martxan

tximista

argia

argi
energia

energia
kimikoa

energia
elektrikoa

energia
mekanikoa

energia
mekanikoa

bero
energia

haizea

sua

gasolina

12
Laguntza gela

8- Zer

energia motari buruz da esaldi bakoitza? Idatzi.


Gasolindegietan erregaia eros daiteke.



Hotz egiten duenean, berogailua pizten da.



Haizeak errotaren hegalak birarazten ditu.



Etxetresna elektrikoak entxufatu egin behar dira.

9- Osatu

.

taula.
ENERGIA ERALDAKETAK

Tresna

plantxa

Erabiltzen duen energia

Sortzen duen energia

energia elektrikoa

energia mekanikoa

xurgagailua

motozikleta

?
energia kimikoa

bero-energia

13
Laguntza gela

10- Orain

osatu eskema hau.
 energia m
 energia k
ENERGIA
MOTAK

 b

energia

 energia e
 energia n
 a

11- Sailkatu

energia

energia mota hauek.

ikatza

Eguzkia

haizea

Energia-iturri
BERRIZTAGARRIAK

12- Orain

petrolioa

gasa

egurra

Energia-iturri
BERRIZTAEZINAK

erantzun:

 Zertan dira ezberdinak energi-iturri berriztagarriak eta berriztaezinak?
Energia-iturri berriztagarriak

eta energi-iturri berriztaezinak

14
Laguntza gela

13- Zein

energia-iturri erabiltzen dute? Lotu.
zentral termikoak
zentral hidroelektrikoak

uraren energia erortzean

zentral eolikoak

uranioa

zentral nuklearrak

14- Nola

haizea

ikatza, gasa , gasolina

sortzen da energia elektrikoa zentral hidroelektrikoetan?

Azaldu.

15- Testu

honetan 2 akats daude. Zeintzuk dira?

Azpimarratu eta zuzen idatzi.
Erregaiak erretzen direnean, oxigenoa sortzen da,
atmosferara igo eta Lurraren tenperatura jeisten da.
Horri BEROTZE GLOBALA esaten zaio.

15

Recomendados

7. energia eta materiaren eraldaketak von
7. energia eta materiaren eraldaketak7. energia eta materiaren eraldaketak
7. energia eta materiaren eraldaketakMargaGutierrez
7.6K views18 Folien
5 maila - 8 ENERGIA eta ALDAKETAK Anaya von
5 maila - 8 ENERGIA eta ALDAKETAK Anaya 5 maila - 8 ENERGIA eta ALDAKETAK Anaya
5 maila - 8 ENERGIA eta ALDAKETAK Anaya idoialariz
13.7K views6 Folien
8 gaia energia eta haren erabilera von
8 gaia energia eta haren erabilera8 gaia energia eta haren erabilera
8 gaia energia eta haren erabileraidoialariz
14.4K views10 Folien
5 maila 7 MATERIA eta MATERIAREN PROPIETATEAK Anaya von
5 maila 7 MATERIA eta MATERIAREN PROPIETATEAK Anaya 5 maila 7 MATERIA eta MATERIAREN PROPIETATEAK Anaya
5 maila 7 MATERIA eta MATERIAREN PROPIETATEAK Anaya idoialariz
12.5K views8 Folien
9 AIREA ETA EGURALDIA Zubia Santillana von
9 AIREA ETA EGURALDIA Zubia Santillana9 AIREA ETA EGURALDIA Zubia Santillana
9 AIREA ETA EGURALDIA Zubia Santillanaidoialariz
19.7K views18 Folien
Indarrak eta energia von
Indarrak eta energiaIndarrak eta energia
Indarrak eta energiaMargaGutierrez
3.4K views13 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

5 maila 15 antzinaroa eta erdi aroa von
5 maila 15 antzinaroa eta erdi aroa5 maila 15 antzinaroa eta erdi aroa
5 maila 15 antzinaroa eta erdi aroaidoialariz
19K views8 Folien
5 maila - 12 GIZARTEAN BIZI Anaya von
5 maila - 12 GIZARTEAN BIZI Anaya 5 maila - 12 GIZARTEAN BIZI Anaya
5 maila - 12 GIZARTEAN BIZI Anaya idoialariz
11.3K views6 Folien
9. Klima von
9. Klima9. Klima
9. KlimaMargaGutierrez
7.4K views22 Folien
1 gure gorputza barrutik zubia santillana lh 4 von
1 gure gorputza barrutik zubia santillana lh 41 gure gorputza barrutik zubia santillana lh 4
1 gure gorputza barrutik zubia santillana lh 4idoialariz
13.4K views12 Folien
LURRAREN HIGIDURAK - 2 maila ikaSMina von
LURRAREN HIGIDURAK - 2 maila  ikaSMina LURRAREN HIGIDURAK - 2 maila  ikaSMina
LURRAREN HIGIDURAK - 2 maila ikaSMina idoialariz
9.2K views4 Folien
5 EKOSISTEMAK ( Haritza- Anaya) von
5 EKOSISTEMAK ( Haritza- Anaya)5 EKOSISTEMAK ( Haritza- Anaya)
5 EKOSISTEMAK ( Haritza- Anaya)idoialariz
13.1K views19 Folien

Was ist angesagt?(20)

5 maila 15 antzinaroa eta erdi aroa von idoialariz
5 maila 15 antzinaroa eta erdi aroa5 maila 15 antzinaroa eta erdi aroa
5 maila 15 antzinaroa eta erdi aroa
idoialariz19K views
5 maila - 12 GIZARTEAN BIZI Anaya von idoialariz
5 maila - 12 GIZARTEAN BIZI Anaya 5 maila - 12 GIZARTEAN BIZI Anaya
5 maila - 12 GIZARTEAN BIZI Anaya
idoialariz11.3K views
1 gure gorputza barrutik zubia santillana lh 4 von idoialariz
1 gure gorputza barrutik zubia santillana lh 41 gure gorputza barrutik zubia santillana lh 4
1 gure gorputza barrutik zubia santillana lh 4
idoialariz13.4K views
LURRAREN HIGIDURAK - 2 maila ikaSMina von idoialariz
LURRAREN HIGIDURAK - 2 maila  ikaSMina LURRAREN HIGIDURAK - 2 maila  ikaSMina
LURRAREN HIGIDURAK - 2 maila ikaSMina
idoialariz9.2K views
5 EKOSISTEMAK ( Haritza- Anaya) von idoialariz
5 EKOSISTEMAK ( Haritza- Anaya)5 EKOSISTEMAK ( Haritza- Anaya)
5 EKOSISTEMAK ( Haritza- Anaya)
idoialariz13.1K views
4 ANIMALIAK eta LANDAREAK ( Haritza - Anaya von idoialariz
4 ANIMALIAK eta LANDAREAK ( Haritza - Anaya4 ANIMALIAK eta LANDAREAK ( Haritza - Anaya
4 ANIMALIAK eta LANDAREAK ( Haritza - Anaya
idoialariz17K views
1 EGURALDIA eta KLIMA ( Haritza- Anaya) von idoialariz
1 EGURALDIA eta KLIMA ( Haritza- Anaya)1 EGURALDIA eta KLIMA ( Haritza- Anaya)
1 EGURALDIA eta KLIMA ( Haritza- Anaya)
idoialariz26.3K views
11 HERRIAK, HIRIAK, BIZTANLERIA Zubia Santillana von idoialariz
11 HERRIAK, HIRIAK, BIZTANLERIA Zubia Santillana11 HERRIAK, HIRIAK, BIZTANLERIA Zubia Santillana
11 HERRIAK, HIRIAK, BIZTANLERIA Zubia Santillana
idoialariz10.8K views
5. Harremanan ekosistemetan von MargaGutierrez
5. Harremanan ekosistemetan5. Harremanan ekosistemetan
5. Harremanan ekosistemetan
MargaGutierrez13.7K views
Hitzak banatu II von idoialariz
Hitzak banatu IIHitzak banatu II
Hitzak banatu II
idoialariz12.9K views
4 maila buruketak 1 von idoialariz
4 maila buruketak 1 4 maila buruketak 1
4 maila buruketak 1
idoialariz14.1K views
ZATIKIAK azterketa- 4. maila egokitzapena von idoialariz
ZATIKIAK azterketa- 4. maila egokitzapenaZATIKIAK azterketa- 4. maila egokitzapena
ZATIKIAK azterketa- 4. maila egokitzapena
idoialariz16.5K views
5 animalia ornogabeak zubia santillana von idoialariz
5 animalia ornogabeak zubia santillana5 animalia ornogabeak zubia santillana
5 animalia ornogabeak zubia santillana
idoialariz13K views
8 BIZITZEN, LAN EGITEN, DIBERTITZEN (Haritza- Anaya) von idoialariz
8 BIZITZEN, LAN EGITEN, DIBERTITZEN (Haritza- Anaya)8 BIZITZEN, LAN EGITEN, DIBERTITZEN (Haritza- Anaya)
8 BIZITZEN, LAN EGITEN, DIBERTITZEN (Haritza- Anaya)
idoialariz6.8K views
Animaliak 1 mailarako egokitzapena ikaSMina von idoialariz
Animaliak 1 mailarako egokitzapena  ikaSMinaAnimaliak 1 mailarako egokitzapena  ikaSMina
Animaliak 1 mailarako egokitzapena ikaSMina
idoialariz15.1K views
Ezezko esaldiak ariketak von idoialariz
Ezezko esaldiak ariketakEzezko esaldiak ariketak
Ezezko esaldiak ariketak
idoialariz9.7K views
3 izaki bizidunak zubia santillana 3LH von idoialariz
3 izaki bizidunak zubia santillana 3LH3 izaki bizidunak zubia santillana 3LH
3 izaki bizidunak zubia santillana 3LH
idoialariz12.7K views

Destacado

14 bizimodua duela milaka urte azterketa von
14 bizimodua duela milaka urte azterketa 14 bizimodua duela milaka urte azterketa
14 bizimodua duela milaka urte azterketa idoialariz
24.2K views4 Folien
5 EKOSISTEMAK azterketa Zubia Santillana LH4 von
5 EKOSISTEMAK azterketa Zubia Santillana LH45 EKOSISTEMAK azterketa Zubia Santillana LH4
5 EKOSISTEMAK azterketa Zubia Santillana LH4idoialariz
10.8K views3 Folien
11 BIZTANLERIA ETA TRADIZIOAK Zubia Santillana LH 4 von
11 BIZTANLERIA ETA TRADIZIOAK Zubia Santillana LH 4 11 BIZTANLERIA ETA TRADIZIOAK Zubia Santillana LH 4
11 BIZTANLERIA ETA TRADIZIOAK Zubia Santillana LH 4 idoialariz
12.6K views10 Folien
FOTOSINTESIA eskema LH4 von
FOTOSINTESIA eskema LH4FOTOSINTESIA eskema LH4
FOTOSINTESIA eskema LH4idoialariz
9.8K views1 Folie
9 BIZI GAREN LURRALDEA azterketa von
9 BIZI GAREN LURRALDEA azterketa 9 BIZI GAREN LURRALDEA azterketa
9 BIZI GAREN LURRALDEA azterketa idoialariz
9.8K views4 Folien
3. maila pertsonak eta osasuna von
3. maila pertsonak eta osasuna3. maila pertsonak eta osasuna
3. maila pertsonak eta osasunaidoialariz
9.6K views7 Folien

Destacado(20)

14 bizimodua duela milaka urte azterketa von idoialariz
14 bizimodua duela milaka urte azterketa 14 bizimodua duela milaka urte azterketa
14 bizimodua duela milaka urte azterketa
idoialariz24.2K views
5 EKOSISTEMAK azterketa Zubia Santillana LH4 von idoialariz
5 EKOSISTEMAK azterketa Zubia Santillana LH45 EKOSISTEMAK azterketa Zubia Santillana LH4
5 EKOSISTEMAK azterketa Zubia Santillana LH4
idoialariz10.8K views
11 BIZTANLERIA ETA TRADIZIOAK Zubia Santillana LH 4 von idoialariz
11 BIZTANLERIA ETA TRADIZIOAK Zubia Santillana LH 4 11 BIZTANLERIA ETA TRADIZIOAK Zubia Santillana LH 4
11 BIZTANLERIA ETA TRADIZIOAK Zubia Santillana LH 4
idoialariz12.6K views
FOTOSINTESIA eskema LH4 von idoialariz
FOTOSINTESIA eskema LH4FOTOSINTESIA eskema LH4
FOTOSINTESIA eskema LH4
idoialariz9.8K views
9 BIZI GAREN LURRALDEA azterketa von idoialariz
9 BIZI GAREN LURRALDEA azterketa 9 BIZI GAREN LURRALDEA azterketa
9 BIZI GAREN LURRALDEA azterketa
idoialariz9.8K views
3. maila pertsonak eta osasuna von idoialariz
3. maila pertsonak eta osasuna3. maila pertsonak eta osasuna
3. maila pertsonak eta osasuna
idoialariz9.6K views
7 INDARRAK eta ENERGIA azterketa von idoialariz
7 INDARRAK eta ENERGIA azterketa7 INDARRAK eta ENERGIA azterketa
7 INDARRAK eta ENERGIA azterketa
idoialariz9.8K views
8 ARGIA azterketa LH4 von idoialariz
8 ARGIA azterketa LH48 ARGIA azterketa LH4
8 ARGIA azterketa LH4
idoialariz9.1K views
9 BIZI GAREN LURRALDEA Zubia Santillana LH 4 von idoialariz
9 BIZI GAREN LURRALDEA Zubia Santillana LH 4 9 BIZI GAREN LURRALDEA Zubia Santillana LH 4
9 BIZI GAREN LURRALDEA Zubia Santillana LH 4
idoialariz18.2K views
3 landareak azterketa von idoialariz
3 landareak azterketa3 landareak azterketa
3 landareak azterketa
idoialariz9.4K views
3. maila gure elikadura von idoialariz
3. maila gure elikadura 3. maila gure elikadura
3. maila gure elikadura
idoialariz13.2K views
Eskema BIZIMODUA duela EHUNKA URTE von idoialariz
Eskema BIZIMODUA duela EHUNKA URTEEskema BIZIMODUA duela EHUNKA URTE
Eskema BIZIMODUA duela EHUNKA URTE
idoialariz26.3K views
11 biztanleria eta tradizioak azterketa von idoialariz
11 biztanleria eta tradizioak azterketa 11 biztanleria eta tradizioak azterketa
11 biztanleria eta tradizioak azterketa
idoialariz9.9K views
8 ARGIA Zubia Santillana LH 4 von idoialariz
8 ARGIA Zubia Santillana LH 4 8 ARGIA Zubia Santillana LH 4
8 ARGIA Zubia Santillana LH 4
idoialariz17.6K views
Eskema BIZIMODUA DUELA MILAKA URTE von idoialariz
Eskema BIZIMODUA DUELA MILAKA URTEEskema BIZIMODUA DUELA MILAKA URTE
Eskema BIZIMODUA DUELA MILAKA URTE
idoialariz39.2K views
3 LANDAREAK Zubia Santillana LH4 von idoialariz
3 LANDAREAK  Zubia Santillana LH43 LANDAREAK  Zubia Santillana LH4
3 LANDAREAK Zubia Santillana LH4
idoialariz31.3K views
5 EKOSISTEMAK Zubia Santillana LH 4 von idoialariz
5 EKOSISTEMAK Zubia Santillana LH 4 5 EKOSISTEMAK Zubia Santillana LH 4
5 EKOSISTEMAK Zubia Santillana LH 4
idoialariz25.9K views
1 euskal herriko jaiak kolorez von idoialariz
1 euskal herriko jaiak kolorez1 euskal herriko jaiak kolorez
1 euskal herriko jaiak kolorez
idoialariz10.1K views
1 frutak fitxak von idoialariz
1 frutak  fitxak1 frutak  fitxak
1 frutak fitxak
idoialariz16.7K views

Similar a 7 INDARRAK eta ENERGIA Zubia Santillana LH 4

Txostena von
TxostenaTxostena
Txostenaoihanesolo
269 views17 Folien
Txostena von
TxostenaTxostena
Txostenaoihanesolo
289 views17 Folien
Etxe jasangarria von
Etxe jasangarriaEtxe jasangarria
Etxe jasangarriamariacascon99
462 views16 Folien
Energia 6B2 von
Energia 6B2Energia 6B2
Energia 6B2anasafra
2K views35 Folien
Ingurune 7 gaia patxi,laia,sara,marco power point von
Ingurune 7 gaia patxi,laia,sara,marco power pointIngurune 7 gaia patxi,laia,sara,marco power point
Ingurune 7 gaia patxi,laia,sara,marco power pointorixe6maila
228 views26 Folien
ENERGIA(Patxi, Laia,Marco eta Sara 1. zatia) von
ENERGIA(Patxi, Laia,Marco eta Sara 1. zatia)ENERGIA(Patxi, Laia,Marco eta Sara 1. zatia)
ENERGIA(Patxi, Laia,Marco eta Sara 1. zatia)orixe6maila
337 views26 Folien

Similar a 7 INDARRAK eta ENERGIA Zubia Santillana LH 4 (11)

Energia 6B2 von anasafra
Energia 6B2Energia 6B2
Energia 6B2
anasafra2K views
Ingurune 7 gaia patxi,laia,sara,marco power point von orixe6maila
Ingurune 7 gaia patxi,laia,sara,marco power pointIngurune 7 gaia patxi,laia,sara,marco power point
Ingurune 7 gaia patxi,laia,sara,marco power point
orixe6maila228 views
ENERGIA(Patxi, Laia,Marco eta Sara 1. zatia) von orixe6maila
ENERGIA(Patxi, Laia,Marco eta Sara 1. zatia)ENERGIA(Patxi, Laia,Marco eta Sara 1. zatia)
ENERGIA(Patxi, Laia,Marco eta Sara 1. zatia)
orixe6maila337 views
ENERGIA:1.Zatia (Patxi,Laia,Sara,Marco) von orixe6maila
ENERGIA:1.Zatia (Patxi,Laia,Sara,Marco)ENERGIA:1.Zatia (Patxi,Laia,Sara,Marco)
ENERGIA:1.Zatia (Patxi,Laia,Sara,Marco)
orixe6maila969 views
Energia 6B1 von anasafra
Energia 6B1Energia 6B1
Energia 6B1
anasafra1.4K views

Más de idoialariz

NOLA EGIN futbolin bat etxean.pdf von
NOLA EGIN futbolin bat etxean.pdfNOLA EGIN futbolin bat etxean.pdf
NOLA EGIN futbolin bat etxean.pdfidoialariz
9.1K views2 Folien
NOLA EGIN malabare pilotak.pdf von
NOLA EGIN malabare pilotak.pdfNOLA EGIN malabare pilotak.pdf
NOLA EGIN malabare pilotak.pdfidoialariz
8.4K views2 Folien
NOLA EGIN Koko-moko bat.pdf von
NOLA EGIN Koko-moko bat.pdfNOLA EGIN Koko-moko bat.pdf
NOLA EGIN Koko-moko bat.pdfidoialariz
8.3K views2 Folien
4 maila BURUKETAK 2.pdf von
4 maila BURUKETAK 2.pdf4 maila BURUKETAK 2.pdf
4 maila BURUKETAK 2.pdfidoialariz
10.3K views31 Folien
Hitzak banatu I von
Hitzak banatu IHitzak banatu I
Hitzak banatu Iidoialariz
12.7K views10 Folien
Grafomotrizitatea esaldiak kopiatu von
Grafomotrizitatea esaldiak kopiatuGrafomotrizitatea esaldiak kopiatu
Grafomotrizitatea esaldiak kopiatuidoialariz
19.1K views20 Folien

Más de idoialariz(20)

NOLA EGIN futbolin bat etxean.pdf von idoialariz
NOLA EGIN futbolin bat etxean.pdfNOLA EGIN futbolin bat etxean.pdf
NOLA EGIN futbolin bat etxean.pdf
idoialariz9.1K views
NOLA EGIN malabare pilotak.pdf von idoialariz
NOLA EGIN malabare pilotak.pdfNOLA EGIN malabare pilotak.pdf
NOLA EGIN malabare pilotak.pdf
idoialariz8.4K views
NOLA EGIN Koko-moko bat.pdf von idoialariz
NOLA EGIN Koko-moko bat.pdfNOLA EGIN Koko-moko bat.pdf
NOLA EGIN Koko-moko bat.pdf
idoialariz8.3K views
4 maila BURUKETAK 2.pdf von idoialariz
4 maila BURUKETAK 2.pdf4 maila BURUKETAK 2.pdf
4 maila BURUKETAK 2.pdf
idoialariz10.3K views
Hitzak banatu I von idoialariz
Hitzak banatu IHitzak banatu I
Hitzak banatu I
idoialariz12.7K views
Grafomotrizitatea esaldiak kopiatu von idoialariz
Grafomotrizitatea esaldiak kopiatuGrafomotrizitatea esaldiak kopiatu
Grafomotrizitatea esaldiak kopiatu
idoialariz19.1K views
Zenbaki segidak batu kendu von idoialariz
Zenbaki segidak batu kenduZenbaki segidak batu kendu
Zenbaki segidak batu kendu
idoialariz17.3K views
Silabak lotu hitzak osatu von idoialariz
Silabak lotu hitzak osatuSilabak lotu hitzak osatu
Silabak lotu hitzak osatu
idoialariz18.9K views
Aurreko hurrengo zenbakia von idoialariz
Aurreko hurrengo zenbakiaAurreko hurrengo zenbakia
Aurreko hurrengo zenbakia
idoialariz14.9K views
Neurriak biderik luzeena von idoialariz
Neurriak biderik luzeenaNeurriak biderik luzeena
Neurriak biderik luzeena
idoialariz11.5K views
Hitzak ordenatu esaldia osatzeko von idoialariz
Hitzak ordenatu esaldia osatzekoHitzak ordenatu esaldia osatzeko
Hitzak ordenatu esaldia osatzeko
idoialariz11.6K views
Zatiketa ez zehatzak 3 zifra zifra 1 von idoialariz
Zatiketa ez zehatzak  3 zifra zifra 1Zatiketa ez zehatzak  3 zifra zifra 1
Zatiketa ez zehatzak 3 zifra zifra 1
idoialariz8.3K views
Zatiketak ez zehatzak 2 zifra zifra 1 von idoialariz
Zatiketak ez zehatzak 2 zifra zifra 1Zatiketak ez zehatzak 2 zifra zifra 1
Zatiketak ez zehatzak 2 zifra zifra 1
idoialariz8.2K views
Zatiketak osoak 3 zifra zifra 1 von idoialariz
Zatiketak osoak 3 zifra zifra 1Zatiketak osoak 3 zifra zifra 1
Zatiketak osoak 3 zifra zifra 1
idoialariz8.5K views
Zatiketa osoak 2 zifra zifra 1 von idoialariz
Zatiketa osoak 2 zifra zifra 1Zatiketa osoak 2 zifra zifra 1
Zatiketa osoak 2 zifra zifra 1
idoialariz8K views
Zenbat kg marraztu von idoialariz
Zenbat kg marraztuZenbat kg marraztu
Zenbat kg marraztu
idoialariz4.9K views
Zenbat pisatzen du kg kg erdi laurden von idoialariz
Zenbat pisatzen du kg kg erdi laurdenZenbat pisatzen du kg kg erdi laurden
Zenbat pisatzen du kg kg erdi laurden
idoialariz4.7K views
Zenbakiak txantiloia b h e von idoialariz
Zenbakiak txantiloia b h eZenbakiak txantiloia b h e
Zenbakiak txantiloia b h e
idoialariz594 views
Zenbakienposizioataukaplantilatxikiak von idoialariz
ZenbakienposizioataukaplantilatxikiakZenbakienposizioataukaplantilatxikiak
Zenbakienposizioataukaplantilatxikiak
idoialariz298 views
Ezetz asmatu animaliak bideoekin haur hezkuntza von idoialariz
Ezetz asmatu animaliak bideoekin haur hezkuntza Ezetz asmatu animaliak bideoekin haur hezkuntza
Ezetz asmatu animaliak bideoekin haur hezkuntza
idoialariz13.6K views

7 INDARRAK eta ENERGIA Zubia Santillana LH 4

 • 1. Laguntza gela 7 Indarrak eta energia EGUZKIAREN ARGIAZ BIDAIATZEA Australian, eguzki-energiaz ibiltzen diren autoen lasterketa egiten dute bi urtetik behin. Oraindik horrelako autorik saltzen ez denez, parte hartzen dutenek egin behar izaten dituzte autoak. Autoak 3 gurpilekoak izaten dira, eta eguzki-energia jasotzeko xafla batez estalita egoten dira. Plater hegalariak dirudite! 1
 • 2. Laguntza gela Indarrak 1- Indarrak eta mugimendua Indarraren eraginez objektuak mugitu eta gelditu egiten dira. Futboleko baloia mugitzeko indar bat egiten diogu oinez, eta baloia mugitzen hasten da. Baloiak aurrera jarraituko du. Ez dago indarrik. Atezainak. eskuez, indar bat egiten dio. Baloia geratu egiten da. Inork geldiarazten ez badu, baloiak mugitzen jarraituko du, indarra galdu eta geratu arte. Lurrak indar bat egiten dio baloiari, geldiarazteko. Indar horri marruskadura- indarra deitzen zaio. MARRUSKADURA-INDARRAK objektuak geldiarazten ditu.     P    It Frenoei esker,bizikletaren gurpila geratu egiten da. Frenoek marruskadura-indarra egiten diote gurpilari. 2
 • 3. Laguntza gela 2- Nola eragiten duten indarrek IMANen indarrak ERAKARPEN indarrak Aurkako poloek elkar erakartzen dute. ALDARATZE indarrak Polo berdinek elkar aldaratzen dute. Iman batek burdinezko objektuak erakartzen ditu. 3- Grabitate - indarra Gauzak erortzen direnean, beti "beherantz" joaten dira. Gauzak lurrerantz erortzen dira, Lurraren zentroak erakartzen dituelako. Grabitate-indarrari esker gertatzen da hori. Lurrak objektuak erakartzen ditu GRABITATE-INDARRAren ondorioz.    3
 • 4. Laguntza gela Energia 1- Zer da energia? Zerbaitek energia du aldaketa bat eragiten duenean. Pilak, haizeak eta gasak energia dute. ENERGIAri esker aldaketak gertatzen dira .     P   Pilek ENERGIA dute. jostailuzko autoak mugiarazten dituzte.  It   Haizeak ENERGIA du. zuhaitzak botatzen ditu. Gasak ENERGIA du. kometak hegaldarazten ditu. ura berotzen du.. 4
 • 5. Laguntza gela 2- Energia motak energia MEKANIKOA MUGITZEN diren gauzek dute. Adibidez, HAIZEAK. ERREGAIek dute. energia- KIMIKOA Adibidez, GASOLINA, IKATZA, ELIKAGAIAK. BEROa ematen du. BERO-energia Adibidez, BEROGAILUA. ENERGIA motak TRESNA ELEKTRIKO eta ELEKTRONIKOek dute. energiaELEKTRIKOA energia NUKLEARRA Adibidez, GARBIGAILUA, HOZKAILUA, TELEFONO MUGIKORRA, TXIMISTA... SUBSTANTZIA batzuek dute. Adibidez, URANIOa. PLUTONIOa ARGI-energia 5
 • 6. Laguntza gela 3- Enegia-eraldaketak Energia mota bat beste energia mota batzuetan ERALDATZEN da.     P haizegailuan energia MEKANIKOA   BERO energia ARGI energia berogailuan txigorgailuan plantxan bonbila batean auto batean espazio-ontzian energia MEKANIKOA energia KIMIKOA  It energia ELEKTRIKOA   zuloak egiteko aparatuan ARGI energia kandelaren argian 6
 • 7. Laguntza gela Energiaren erabilera 1- Energia-iturriak Energia mota asko erabiltzen ditugu. Baina, nondik lortzen dugu energia ? Ba energia-iturrietatik. ENERGIA-ITURRIAK motak Energia-iturri BERRIZTAGARRIAK Energia-iturri BERRIZTAEZINAK Amaitzen ez direnak. Amaitzen direnak. Berriztatzen direnak (berriro sortzen dira) m Energi-iturrietatik dator erabiltzen dugun energia.  7
 • 8. Laguntza gela 2- Erregai fosilak Erregai fosilak dira IKATZA, PETROLIOA eta GAS NATURALA.     P Hobietatik ateratzen dira.     P    It   petrolio-hobia   gas natural -hobia  It   8
 • 9. Laguntza gela 3- Energia elektrikoa Energia elektrikoa zentral elektrikoetan ekoizten da. Zenbait energi-iturri erabiltzen dira , energia elektrikoa lortzeko. Zentral TERMIKOA erregaiak erabiltzen dira. Zentral HIDROELEKTRIKOA ura erabiltzen da. ENERGIA ELEKTRIKOA EGUZKI zentrala eguzkia erabiltzen da. Zentral EOLIKOA haizea erabiltzen da. Zentral NUKLEARRA uranioa erabiltzen da. ZENTRAL HIDROELEKTRIKOetan urak erortzean duen energia erabiltzen da. 9
 • 10. Laguntza gela 3- Energiaren kontsumo arduratsua Behar duzun energia baino gehiago ez erabili ! ez alferrik galdu energiarik ! Energiaren GEHIEGIZKO ERABILERAK arazo hauek dakartza: KUTSADURA ERREGAI FOSILAK amaitu Erregaiak erretzean karbono dioxidoa Erregai fosilak ez dira berriztagarriak sortzen da. Karbono dioxidoa atmosferara doa . Lurraren tenperatura igotzen da. Horri BEROTZE GLOBALA esaten zaio. Denborarekin amaitu egiten dira. 10
 • 11. Laguntza gela Ariketak 1- Osatu laburpena hitz hauekin mugitu erakarri geldiarazi aldaratu Indarren eraginak Indarrek zenbait eragin sortzen dituzte objektuetan: A- Geldirik dauden objektuak egiten dituzte; B- Mugitzen ari diren objektuak ; C- Objektuak 2- Pentsatu ; D- Objektuak . eta koadroa bete. INDARRA ERAGINA Zerekin egiten da indarra? Zer gertatzen da? Jokalariak ostiko bat ematen dio baloiari. Atezainak baloia gelditu du. Baloia zelaian zehar doa, geratu arte. 3- Osatu testua. esker, bizikletaren gurpila geratu egiten da. Frenoek -indarra egiten diote gurpilari. 11
 • 12. Laguntza gela 4- Nola eragiten dute indarrek? Lotu. UKITUZ URRUTITIK 5- Zein indar motak eragiten du? Idatzi. grabitatea 6- Zein magnetismoa motatakoa da grabitate-indarra ? Markatu X batekin. erakarpen-indarra 7- Zer aldaratze indarra energia mota daukate ? Lotu. auto bat martxan tximista argia argi energia energia kimikoa energia elektrikoa energia mekanikoa energia mekanikoa bero energia haizea sua gasolina 12
 • 13. Laguntza gela 8- Zer energia motari buruz da esaldi bakoitza? Idatzi.  Gasolindegietan erregaia eros daiteke.  Hotz egiten duenean, berogailua pizten da.  Haizeak errotaren hegalak birarazten ditu.  Etxetresna elektrikoak entxufatu egin behar dira. 9- Osatu . taula. ENERGIA ERALDAKETAK Tresna plantxa Erabiltzen duen energia Sortzen duen energia energia elektrikoa energia mekanikoa xurgagailua motozikleta ? energia kimikoa bero-energia 13
 • 14. Laguntza gela 10- Orain osatu eskema hau.  energia m  energia k ENERGIA MOTAK  b energia  energia e  energia n  a 11- Sailkatu energia energia mota hauek. ikatza Eguzkia haizea Energia-iturri BERRIZTAGARRIAK 12- Orain petrolioa gasa egurra Energia-iturri BERRIZTAEZINAK erantzun:  Zertan dira ezberdinak energi-iturri berriztagarriak eta berriztaezinak? Energia-iturri berriztagarriak eta energi-iturri berriztaezinak 14
 • 15. Laguntza gela 13- Zein energia-iturri erabiltzen dute? Lotu. zentral termikoak zentral hidroelektrikoak uraren energia erortzean zentral eolikoak uranioa zentral nuklearrak 14- Nola haizea ikatza, gasa , gasolina sortzen da energia elektrikoa zentral hidroelektrikoetan? Azaldu. 15- Testu honetan 2 akats daude. Zeintzuk dira? Azpimarratu eta zuzen idatzi. Erregaiak erretzen direnean, oxigenoa sortzen da, atmosferara igo eta Lurraren tenperatura jeisten da. Horri BEROTZE GLOBALA esaten zaio. 15