Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de ICARUS - International Centre for Archival Research(20)

Anzeige

Uhorsko-rakúske pomedzie za 4. koaličnej vojny

  1. Uhorsko-rakúske pomedzie za 4. koaličnej vojny Doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD. Vojenský historický ústav, Bratislava
  2. 4. koaličná vojna v roku 1809  Hlavní protagonisti: Rakúske cisárstvo a Francúzske cisárstvo  Vojnový priestor: Bavorsko, Rakúsko, Taliansko, Tirolsko, Dalmátsko, Chorvátsko, Uhorsko, Poľsko a Haličsko  Stredovek – obdobie rastúceho významu hry, napriek odporu cirkvi.
  3. Hlavné medzníky  14. apríla 1809 – vpád 175-tisícovej habsburskej armády do Bavorska  19. apríla 1809 – bitka medzi Landhutom a Regensburgom  22. apríla 1809 – bitka bitka pri Eggmühle  13. mája 1809 – Francúzske vojsko obsadilo bez boja Viedeň Charakteristický znak – skĺbenie obrázkových a číselných kariet  21. – 22. mája 1809 – bitka pri Asperne a Esslingene  14. júna 1809 – bitka pri Rábe (Győr)  5. – 6. júla 1809 – bitka pri Wagrame  1. jún – 12. júl 1809 – boj o Bratislavu   13. júl – 19. november 1809 – francúzska okupácia Bratislavy  14. októbra 1809 – uzavretie mieru v Schönbrunne
  4. Habsburská monarchia v rokoch 1792 - 1848
  5. Podmaršal Ján Andrej Beňovský (8. február 1740, Čukárska Paka – 1. september 1822, Bratislava)
  6. Bitka pri Rábe
  7. Bitka pri Rábe
  8. Boje o Bratislavu - náčrty
  9. Bombardovanie Bratislavy roku 1809 a pohľad na mesto roku 1815
Anzeige