SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 17
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Uhorsko-rakúske
pomedzie za 4.
koaličnej vojny
  Doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.
  Vojenský historický ústav, Bratislava
4. koaličná vojna v roku 1809

  Hlavní protagonisti: Rakúske cisárstvo a
  Francúzske cisárstvo
  Vojnový priestor: Bavorsko, Rakúsko, Taliansko,
  Tirolsko, Dalmátsko, Chorvátsko, Uhorsko,
  Poľsko a Haličsko
  Stredovek – obdobie rastúceho významu hry,
  napriek odporu cirkvi.
Hlavné medzníky
  14. apríla 1809 – vpád 175-tisícovej habsburskej armády do
  Bavorska
  19. apríla 1809 – bitka medzi Landhutom a Regensburgom
  22. apríla 1809 – bitka bitka pri Eggmühle
  13. mája 1809 – Francúzske vojsko obsadilo bez boja Viedeň
  Charakteristický znak – skĺbenie obrázkových a číselných kariet
  21. – 22. mája 1809 – bitka pri Asperne a Esslingene
  14. júna 1809 – bitka pri Rábe (Győr)
  5. – 6. júla 1809 – bitka pri Wagrame
  1. jún – 12. júl 1809 – boj o Bratislavu

  13. júl – 19. november 1809 – francúzska okupácia Bratislavy
  14. októbra 1809 – uzavretie mieru v Schönbrunne
Habsburská monarchia v rokoch 1792 - 1848
Podmaršal Ján Andrej Beňovský
(8. február 1740, Čukárska Paka
– 1. september 1822, Bratislava)
Bitka pri Rábe
Bitka pri Rábe
Boje o Bratislavu - náčrty
Bombardovanie Bratislavy roku 1809 a pohľad na mesto roku 1815

Weitere ähnliche Inhalte

Mehr von ICARUS - International Centre for Archival Research

Mehr von ICARUS - International Centre for Archival Research (20)

ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
 
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
 
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
 
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
 
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
 
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
 
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
 
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
 
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 

Uhorsko-rakúske pomedzie za 4. koaličnej vojny

 • 1. Uhorsko-rakúske pomedzie za 4. koaličnej vojny Doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD. Vojenský historický ústav, Bratislava
 • 2. 4. koaličná vojna v roku 1809  Hlavní protagonisti: Rakúske cisárstvo a Francúzske cisárstvo  Vojnový priestor: Bavorsko, Rakúsko, Taliansko, Tirolsko, Dalmátsko, Chorvátsko, Uhorsko, Poľsko a Haličsko  Stredovek – obdobie rastúceho významu hry, napriek odporu cirkvi.
 • 3. Hlavné medzníky  14. apríla 1809 – vpád 175-tisícovej habsburskej armády do Bavorska  19. apríla 1809 – bitka medzi Landhutom a Regensburgom  22. apríla 1809 – bitka bitka pri Eggmühle  13. mája 1809 – Francúzske vojsko obsadilo bez boja Viedeň Charakteristický znak – skĺbenie obrázkových a číselných kariet  21. – 22. mája 1809 – bitka pri Asperne a Esslingene  14. júna 1809 – bitka pri Rábe (Győr)  5. – 6. júla 1809 – bitka pri Wagrame  1. jún – 12. júl 1809 – boj o Bratislavu   13. júl – 19. november 1809 – francúzska okupácia Bratislavy  14. októbra 1809 – uzavretie mieru v Schönbrunne
 • 4. Habsburská monarchia v rokoch 1792 - 1848
 • 5.
 • 6.
 • 7. Podmaršal Ján Andrej Beňovský (8. február 1740, Čukárska Paka – 1. september 1822, Bratislava)
 • 10. Boje o Bratislavu - náčrty
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17. Bombardovanie Bratislavy roku 1809 a pohľad na mesto roku 1815