Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.

Prievoz vo Veľkých Levároch

0

Teilen

1 von 13
1 von 13

Prievoz vo Veľkých Levároch

0

Teilen

Herunterladen, um offline zu lesen

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von ICARUS - International Centre for Archival Research

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 14-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 14-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Prievoz vo Veľkých Levároch

  1. 1. 1378
  2. 2. - 1745 – žiadosť Ladislava Koloniča o obnovenie starých privilégií prevážať cez Moravu a vyberať mýto - popis okolia prievozu - 1749 – Ladislav Kolonič dováža do Veľkých Levár víno z Jedenspeigenu - 1759 – správcovia prievozov v Mor. Sv. Jáne a vo Veľkých Levároch žiadajú príspevok na opravu plavidiel - 1761 – Jakub Novák – 1 kus dobytka / 5 denárov 1 voz / 7 denárov
  3. 3. - 1761 – sťažnosť na Jakuba Nováka - 1771 – z mýta sa majú opravovať cesty - 1775 – poplatky za prevoz - plne naložený voz – 12 den. - stredne naložený voz – 6 den. - ľahko naložený voz – 3 den. - dobytok – 3 den. - chodec – 1 den.
  4. 4. Ďakujem za pozornosť

×