Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de ICARUS - International Centre for Archival Research(20)

Anzeige

Prievoz vo Veľkých Levároch

  1. 1378
  2. - 1745 – žiadosť Ladislava Koloniča o obnovenie starých privilégií prevážať cez Moravu a vyberať mýto - popis okolia prievozu - 1749 – Ladislav Kolonič dováža do Veľkých Levár víno z Jedenspeigenu - 1759 – správcovia prievozov v Mor. Sv. Jáne a vo Veľkých Levároch žiadajú príspevok na opravu plavidiel - 1761 – Jakub Novák – 1 kus dobytka / 5 denárov 1 voz / 7 denárov
  3. - 1761 – sťažnosť na Jakuba Nováka - 1771 – z mýta sa majú opravovať cesty - 1775 – poplatky za prevoz - plne naložený voz – 12 den. - stredne naložený voz – 6 den. - ľahko naložený voz – 3 den. - dobytok – 3 den. - chodec – 1 den.
  4. Ďakujem za pozornosť
Anzeige