Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.

Na hranici Bratislavskej stolice a Rakúska v 18. stor.

0

Teilen

Wird geladen in …3
×
1 von 12
1 von 12

Na hranici Bratislavskej stolice a Rakúska v 18. stor.

0

Teilen

Herunterladen, um offline zu lesen

Transkript

 1. 1. Na hranici Bratislavskej stolice a Rakúska v 18. stor. Mária Zacharová Štátny archív v Bratislave Konferencia : Na sútoku riek, 19.-20. marca 2013
 2. 2. Uhorsko-rakúska hranica - na území Slovenska totožná so západnou a juhozápadnou hranicou Bratislavskej stolice - prírodná hranica daná riekami Dunaj a Morava - začínala sútokom rieky Moravy s Dyjou, prechádzala po Morave k sútoku Dunaja s Moravou, po Dunaji až k Bratislave Sútok rieky Moravy s Dyjou (začiatok 19. stor.)
 3. 3. Hraničné rozpory - príčina: prírodné hranice medzi Uhorskom a Rakúskom - už od stredoveku známe úpravy Nákres hraničného stĺpa (polovica 18. stor.) hraníc a vzájomné rozdiely na spoločnej hranici - vzájomné rozpory – riešenie hraničné komisie - vymedzovanie hraníc v teréne Inštrukcia k revízii hraníc (polovica 18.stor.)
 4. 4. Revízie a úpravy hraníc v 18. stor. - začiatok 18. stor. revízia sporných hraníc (obec Gajary) - polovica 18. stor. zmapovanie rakúsko-uhorskej hranice (zememerač Valter) - koniec 18. stor. návrhy na úpravu hraníc, revízia hraníc pod vedením nitrianskeho Nitriansky biskup F. X. Fuchs biskupa Fuchsa
 5. 5. Panstvo Moravský Ján kataster obce Sekule kataster obce Moravský Ján Panstvo Malacky kataster obce Malé Leváre kataster obce Gajary kataster obce Suchohrad Panstvo Stupava kataster obce Vysoká pri Morave Panstvo Devín kataster obce Devín Mesto Bratislava kataster Bratislavy
 6. 6. Mesto Bratislava - spor o ostrov Niklas au a (pol)ostrov Griechen au Plán rieky Dunaj na rozhraní Devínskeho panstva a mesta Bratislavy z roku 1787
 7. 7. Panstvo Devín a Wolfstahl - spor na ostrove Nusau (Nuszäugel) Plán ostrova Nuszäugel s dohodnutou hraničnou čiarou z roku 1799
 8. 8. Panstvo Devín a Hainburg - spory o majetky zaniknutého hradu Rottenstein Výsek z plánu regulácie Dunaja z roku 1819 Správa stolice o majetkoch a nárokoch Devínskeho panstva
 9. 9. Panstvo Stupava a Marchegg - kataster obce Vysoká pri Morave - prekročenie hraníc na začiatku 18. stor. - úprava hranice na konci 18. stor. Sťažnosť obce na prekračovanie hraníc z roku 1704
 10. 10. Panstvo Malacky a Rabensburg - kataster obce Gajary - spory na začiatku 18. stor. - prekročenie hraníc a výrub lesa (1772) - vymedzenie hranice v Malých Levároch a v Suchohrade (koniec 18. stor.) Prešetrovanie poškodenia lesa v Gajaroch (1772) Hraničná línia pri obci Suchohrad 1.vojenské mapovanie
 11. 11. Panstvo Moravský Ján a Rabensburg - spor o územie Ostrovec na sútoku riek Moravy s Dyjou v katastri obce Sekule - spor o trajekt cez rieku Moravu z obce Hohenau Plán sporného územia Ostrovec, 70.roky 18. stor.
 12. 12. Ďakujem za Vašu pozornosť

Transkript

 1. 1. Na hranici Bratislavskej stolice a Rakúska v 18. stor. Mária Zacharová Štátny archív v Bratislave Konferencia : Na sútoku riek, 19.-20. marca 2013
 2. 2. Uhorsko-rakúska hranica - na území Slovenska totožná so západnou a juhozápadnou hranicou Bratislavskej stolice - prírodná hranica daná riekami Dunaj a Morava - začínala sútokom rieky Moravy s Dyjou, prechádzala po Morave k sútoku Dunaja s Moravou, po Dunaji až k Bratislave Sútok rieky Moravy s Dyjou (začiatok 19. stor.)
 3. 3. Hraničné rozpory - príčina: prírodné hranice medzi Uhorskom a Rakúskom - už od stredoveku známe úpravy Nákres hraničného stĺpa (polovica 18. stor.) hraníc a vzájomné rozdiely na spoločnej hranici - vzájomné rozpory – riešenie hraničné komisie - vymedzovanie hraníc v teréne Inštrukcia k revízii hraníc (polovica 18.stor.)
 4. 4. Revízie a úpravy hraníc v 18. stor. - začiatok 18. stor. revízia sporných hraníc (obec Gajary) - polovica 18. stor. zmapovanie rakúsko-uhorskej hranice (zememerač Valter) - koniec 18. stor. návrhy na úpravu hraníc, revízia hraníc pod vedením nitrianskeho Nitriansky biskup F. X. Fuchs biskupa Fuchsa
 5. 5. Panstvo Moravský Ján kataster obce Sekule kataster obce Moravský Ján Panstvo Malacky kataster obce Malé Leváre kataster obce Gajary kataster obce Suchohrad Panstvo Stupava kataster obce Vysoká pri Morave Panstvo Devín kataster obce Devín Mesto Bratislava kataster Bratislavy
 6. 6. Mesto Bratislava - spor o ostrov Niklas au a (pol)ostrov Griechen au Plán rieky Dunaj na rozhraní Devínskeho panstva a mesta Bratislavy z roku 1787
 7. 7. Panstvo Devín a Wolfstahl - spor na ostrove Nusau (Nuszäugel) Plán ostrova Nuszäugel s dohodnutou hraničnou čiarou z roku 1799
 8. 8. Panstvo Devín a Hainburg - spory o majetky zaniknutého hradu Rottenstein Výsek z plánu regulácie Dunaja z roku 1819 Správa stolice o majetkoch a nárokoch Devínskeho panstva
 9. 9. Panstvo Stupava a Marchegg - kataster obce Vysoká pri Morave - prekročenie hraníc na začiatku 18. stor. - úprava hranice na konci 18. stor. Sťažnosť obce na prekračovanie hraníc z roku 1704
 10. 10. Panstvo Malacky a Rabensburg - kataster obce Gajary - spory na začiatku 18. stor. - prekročenie hraníc a výrub lesa (1772) - vymedzenie hranice v Malých Levároch a v Suchohrade (koniec 18. stor.) Prešetrovanie poškodenia lesa v Gajaroch (1772) Hraničná línia pri obci Suchohrad 1.vojenské mapovanie
 11. 11. Panstvo Moravský Ján a Rabensburg - spor o územie Ostrovec na sútoku riek Moravy s Dyjou v katastri obce Sekule - spor o trajekt cez rieku Moravu z obce Hohenau Plán sporného územia Ostrovec, 70.roky 18. stor.
 12. 12. Ďakujem za Vašu pozornosť

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von ICARUS - International Centre for Archival Research

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

×