SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 12
Na hranici Bratislavskej stolice
    a Rakúska v 18. stor.
  Mária Zacharová
Štátny archív v Bratislave   Konferencia : Na sútoku riek, 19.-20. marca 2013
Uhorsko-rakúska hranica
-  na území Slovenska totožná so
  západnou a juhozápadnou hranicou
  Bratislavskej stolice

-  prírodná hranica daná riekami
  Dunaj a Morava

-  začínala sútokom rieky Moravy
  s Dyjou, prechádzala po Morave
  k sútoku Dunaja s Moravou, po
  Dunaji až k Bratislave
                    Sútok rieky Moravy s Dyjou
                      (začiatok 19. stor.)
Hraničné rozpory

-  príčina: prírodné hranice medzi
  Uhorskom a Rakúskom
-  už od stredoveku známe úpravy              Nákres hraničného stĺpa
                                (polovica 18. stor.)
  hraníc a vzájomné rozdiely na
  spoločnej hranici

-  vzájomné rozpory – riešenie
  hraničné komisie
-  vymedzovanie hraníc v teréne

      Inštrukcia k revízii hraníc (polovica 18.stor.)
Revízie a úpravy hraníc v 18. stor.
-  začiatok 18. stor.
  revízia sporných hraníc
  (obec Gajary)

-  polovica 18. stor.
  zmapovanie rakúsko-uhorskej
  hranice (zememerač Valter)

-  koniec 18. stor.
  návrhy na úpravu hraníc, revízia
  hraníc pod vedením nitrianskeho  Nitriansky biskup F. X. Fuchs
  biskupa Fuchsa
Panstvo Moravský Ján
    kataster obce Sekule

  kataster obce Moravský Ján

Panstvo Malacky
  kataster obce Malé Leváre

   kataster obce Gajary

  kataster obce Suchohrad

Panstvo Stupava

 kataster obce Vysoká pri Morave


Panstvo Devín
    kataster obce Devín

Mesto Bratislava

    kataster Bratislavy
Mesto Bratislava
- spor o ostrov Niklas au a (pol)ostrov Griechen au
   Plán rieky Dunaj na rozhraní Devínskeho panstva a mesta Bratislavy z roku
                    1787
Panstvo Devín a Wolfstahl
 - spor na ostrove Nusau (Nuszäugel)
  Plán ostrova Nuszäugel s dohodnutou hraničnou čiarou z roku 1799
Panstvo Devín a Hainburg
  - spory o majetky zaniknutého hradu Rottenstein
                        Výsek z plánu regulácie Dunaja z roku 1819
Správa stolice o majetkoch a nárokoch Devínskeho panstva
Panstvo Stupava a Marchegg
- kataster obce Vysoká pri Morave
- prekročenie hraníc na začiatku 18. stor.
- úprava hranice na konci 18. stor.
      Sťažnosť obce na prekračovanie hraníc z roku 1704
Panstvo Malacky a Rabensburg
- kataster obce Gajary
- spory na začiatku 18. stor.
- prekročenie hraníc a výrub
  lesa (1772)
- vymedzenie hranice v Malých
 Levároch a v Suchohrade
 (koniec 18. stor.)


            Prešetrovanie poškodenia lesa v Gajaroch (1772)            Hraničná línia pri obci Suchohrad
            1.vojenské mapovanie
Panstvo Moravský Ján a Rabensburg
- spor o územie Ostrovec na sútoku riek Moravy
 s Dyjou v katastri obce Sekule
- spor o trajekt cez rieku Moravu z obce Hohenau
     Plán sporného územia Ostrovec, 70.roky 18. stor.
Ďakujem za Vašu pozornosť

Weitere ähnliche Inhalte

Mehr von ICARUS - International Centre for Archival Research

Mehr von ICARUS - International Centre for Archival Research (20)

ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
 
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
 
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
 
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
 
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
 
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
 
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
 
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
 
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 

Na hranici Bratislavskej stolice a Rakúska v 18. stor.

 • 1. Na hranici Bratislavskej stolice a Rakúska v 18. stor. Mária Zacharová Štátny archív v Bratislave Konferencia : Na sútoku riek, 19.-20. marca 2013
 • 2. Uhorsko-rakúska hranica - na území Slovenska totožná so západnou a juhozápadnou hranicou Bratislavskej stolice - prírodná hranica daná riekami Dunaj a Morava - začínala sútokom rieky Moravy s Dyjou, prechádzala po Morave k sútoku Dunaja s Moravou, po Dunaji až k Bratislave Sútok rieky Moravy s Dyjou (začiatok 19. stor.)
 • 3. Hraničné rozpory - príčina: prírodné hranice medzi Uhorskom a Rakúskom - už od stredoveku známe úpravy Nákres hraničného stĺpa (polovica 18. stor.) hraníc a vzájomné rozdiely na spoločnej hranici - vzájomné rozpory – riešenie hraničné komisie - vymedzovanie hraníc v teréne Inštrukcia k revízii hraníc (polovica 18.stor.)
 • 4. Revízie a úpravy hraníc v 18. stor. - začiatok 18. stor. revízia sporných hraníc (obec Gajary) - polovica 18. stor. zmapovanie rakúsko-uhorskej hranice (zememerač Valter) - koniec 18. stor. návrhy na úpravu hraníc, revízia hraníc pod vedením nitrianskeho Nitriansky biskup F. X. Fuchs biskupa Fuchsa
 • 5. Panstvo Moravský Ján kataster obce Sekule kataster obce Moravský Ján Panstvo Malacky kataster obce Malé Leváre kataster obce Gajary kataster obce Suchohrad Panstvo Stupava kataster obce Vysoká pri Morave Panstvo Devín kataster obce Devín Mesto Bratislava kataster Bratislavy
 • 6. Mesto Bratislava - spor o ostrov Niklas au a (pol)ostrov Griechen au Plán rieky Dunaj na rozhraní Devínskeho panstva a mesta Bratislavy z roku 1787
 • 7. Panstvo Devín a Wolfstahl - spor na ostrove Nusau (Nuszäugel) Plán ostrova Nuszäugel s dohodnutou hraničnou čiarou z roku 1799
 • 8. Panstvo Devín a Hainburg - spory o majetky zaniknutého hradu Rottenstein Výsek z plánu regulácie Dunaja z roku 1819 Správa stolice o majetkoch a nárokoch Devínskeho panstva
 • 9. Panstvo Stupava a Marchegg - kataster obce Vysoká pri Morave - prekročenie hraníc na začiatku 18. stor. - úprava hranice na konci 18. stor. Sťažnosť obce na prekračovanie hraníc z roku 1704
 • 10. Panstvo Malacky a Rabensburg - kataster obce Gajary - spory na začiatku 18. stor. - prekročenie hraníc a výrub lesa (1772) - vymedzenie hranice v Malých Levároch a v Suchohrade (koniec 18. stor.) Prešetrovanie poškodenia lesa v Gajaroch (1772) Hraničná línia pri obci Suchohrad 1.vojenské mapovanie
 • 11. Panstvo Moravský Ján a Rabensburg - spor o územie Ostrovec na sútoku riek Moravy s Dyjou v katastri obce Sekule - spor o trajekt cez rieku Moravu z obce Hohenau Plán sporného územia Ostrovec, 70.roky 18. stor.
 • 12. Ďakujem za Vašu pozornosť