SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 11
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Pamäť bez hraníc
Archívy rakúsko-slovenského pohraničia - Prítomnosť a budúcnosť
13.05.2014 Bratislava - Bratislavský hrad
Moja rešerš v archívoch
Ján Valo
Katedra archívnictva a PVH
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
• Každý relevantný historický výskum sa
nezaobíde bez výskumu v archíve
• Na Slovensku sa prevažná väčšina
Archívneho dedičstva SR nachádza v
štátnych archívoch všetkých troch stupňov
– ústredných (SNA, ŠÚBA), štátnych,
pobočkách štátnych archívov
• Štátne archívy spravuje a riadi Ministerstvo
vnútra SR – Odbor archívov a registratúr
• Štúdium v archívoch upravuje platná
archívna a ďalšia legislatíva
Prístup k archívnym dokumentom formou
štúdia
• Zákon o archívoch a registratúrach č. 395/2002 Z.z. upravuje prístup v
§ 12 a násl.
• Vykonávacia vyhláška MV SR č. 628/2002 Z.z. upravuje prístup v § 40 a
násl.
• Každý archív vypracúva Bádateľský poriadok
• Bádateľské poriadky väčšiny štátnych archívov sú až na drobné
odchýlky priam totožné
• Bádateľ pri začiatku štúdia vypĺňa osobitnú žiadosť o prístup k
dokumentom – bádateľský list
• V ňom uvádza veľké množstvo osobných údajov – napr. aj rodné číslo
• Štúdium archívnych dokumentov je na Slovensku bezplatné s
výnimkou štúdia matrík
Čo musí bádateľ podniknúť ???
• Nájsť ten správny archív -> problém !
• Archív navštíviť osobne
– Vyplniť bádateľský list
– Preštudovať archívny informačný systém -inventáre a
katalógy (dostupný väčšinou iba v archíve)
– Podať žiadosť o predloženie dokumentov na štúdium
– Vyčkať na prípravu dokumentov
– Študovať archívne dokumenty
• Tento proces je častokrát nutné opakovať !!!
Výhody štúdia v archívoch na Slovensku
• Bezplatné štúdium a bezplatná registrácia bádateľa
– Neplatí pri štúdiu matrík
• Väčšinou ochotní a ústretoví pracovníci archívov
• K dispozícií kvalitné príručné knižnice
– Určené výlučne na prezenčné využitie
Nevýhody štúdia v archívoch na Slovensku

Absencia archívneho informačného systému na internete

Pomerne nízka úroveň web prezentácie štátnych
archívov -> web sídlo MV SR

Rozličná kvalita archívneho informačného systému

Väčšinou dostupný iba v analógovej podobe

Dostupný iba v štátnom jazyku

Niektoré inventáre majú slabú informačnú hodnotu
Čas poskytovania služieb pre bádateľov -
– Nejednotný (väčšinou 08:00 – 15:30)
– V piatok sú spravidla bádatelne zatvorené
Ďalšie skutočnosti ohľadne
bádania

V záujme ochrany dokumentov boli
niektoré mikrofilmované – napr. cirkevné
matriky

V archívoch je nedostatok čítacích
zariadení - > je nutné sa vopred
objednávať

Mnohé vzácne a fyzicky poškodené
dokumenty sa predkladajú na štúdium v
origináloch
Za používanie vlastného reprografického zariadenia
(fotoaparát) je potrebné v štátnych archívoch platiť
relatívne vysoký správny poplatok – 13,27,- EUR / deň
- fotografovanie /skenovanie vlastným zariadením napr. v
Českej republike spoplatnené nie je
- bezplatné používanie vlastných zariadení je možné napr.
v Archíve ÚPN, Diplomatickom archíve MZVEA SR, ...
- v ÚAGK napr. nie je možné vlastné zariadenia používať
vôbec -> na základe zákona o geodézií a kartografií
- do vydania Opatrenia M V SR č. SVS-204-2008/00111
nebolo možné použiť vlastné reprografické zariadenia
aj vo viacerých štátnych archívoch
Štátne archívy väčšinou vzhľadom na technické vybavenie
nedokážu vyhotovovať kópie dokumentov – najmä z
väčších formátov (niekedy ani menších)
• Slovenské štátne archívy trpia roztrieštenosťou
svojich depotov
– Na dokumenty zo vzdialených úložísk
treba čakať viac dní
– Prevádzková náročnosť
– Možné riziko poškodenia, zničenia či straty
dokumentov
Niektoré archívy dokonca nemajú ani vhodné
ukladacie či prevádzkové priestory
Riešenia ???
• Peniaze
• Politická a verejná vôla
– Súvis s celkovým nezáujmom spoločnosti o kultúrne
dedičstvo
– Stále pomerne nízka vedomosť o archívoch
• Otázka informovanosti bádateľskej verejnosti ->
riešenie tohto zanedbaného problému
• Otázka informatizácie archívov
• Otázka správnych poplatkov a ich výšky
Ďakujem za Vašu pozornosť
Mgr. Ján Valo
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra archívnictva a PVH
Gondova 2, P.O.BOX. 32, SK – 814 99 Bratislava
Jan.valo@uniba.sk

Weitere ähnliche Inhalte

Andere mochten auch

Relationships forming and transforming
Relationships  forming and transformingRelationships  forming and transforming
Relationships forming and transformingRichard W Burke
 
Evaluating And Listening To Brand Conversations
Evaluating And Listening To Brand ConversationsEvaluating And Listening To Brand Conversations
Evaluating And Listening To Brand ConversationsMichael Perry
 
EWC4U Summative Assessment Childrens Story [Sunnys Big Adventure]
EWC4U Summative Assessment Childrens Story [Sunnys Big Adventure]EWC4U Summative Assessment Childrens Story [Sunnys Big Adventure]
EWC4U Summative Assessment Childrens Story [Sunnys Big Adventure]Tiggerz
 
Bridge Detailed Construction
Bridge Detailed ConstructionBridge Detailed Construction
Bridge Detailed ConstructionAlan Bassett
 
Deepwater Horizon Drilling Rig
Deepwater Horizon Drilling RigDeepwater Horizon Drilling Rig
Deepwater Horizon Drilling RigAlan Bassett
 
Scotland Invitation
Scotland InvitationScotland Invitation
Scotland InvitationAlan Bassett
 
Meeting Review NESHEP 5th April
Meeting Review NESHEP 5th AprilMeeting Review NESHEP 5th April
Meeting Review NESHEP 5th AprilAlan Bassett
 
12th June Meeting Summary
12th June Meeting Summary12th June Meeting Summary
12th June Meeting SummaryAlan Bassett
 
Gin WheelFailure - Nasc
Gin WheelFailure - NascGin WheelFailure - Nasc
Gin WheelFailure - NascAlan Bassett
 
Storylistening Through Social Media
Storylistening Through Social MediaStorylistening Through Social Media
Storylistening Through Social MediaMichael Perry
 
What lucky looks like
What lucky looks likeWhat lucky looks like
What lucky looks likeAlan Bassett
 
Driving And Mobiles Don\'t Mix
Driving And Mobiles Don\'t MixDriving And Mobiles Don\'t Mix
Driving And Mobiles Don\'t MixAlan Bassett
 

Andere mochten auch (15)

Relationships forming and transforming
Relationships  forming and transformingRelationships  forming and transforming
Relationships forming and transforming
 
Evaluating And Listening To Brand Conversations
Evaluating And Listening To Brand ConversationsEvaluating And Listening To Brand Conversations
Evaluating And Listening To Brand Conversations
 
EWC4U Summative Assessment Childrens Story [Sunnys Big Adventure]
EWC4U Summative Assessment Childrens Story [Sunnys Big Adventure]EWC4U Summative Assessment Childrens Story [Sunnys Big Adventure]
EWC4U Summative Assessment Childrens Story [Sunnys Big Adventure]
 
Bridge Detailed Construction
Bridge Detailed ConstructionBridge Detailed Construction
Bridge Detailed Construction
 
Deepwater Horizon Drilling Rig
Deepwater Horizon Drilling RigDeepwater Horizon Drilling Rig
Deepwater Horizon Drilling Rig
 
Scotland Invitation
Scotland InvitationScotland Invitation
Scotland Invitation
 
Meeting Review NESHEP 5th April
Meeting Review NESHEP 5th AprilMeeting Review NESHEP 5th April
Meeting Review NESHEP 5th April
 
12th June Meeting Summary
12th June Meeting Summary12th June Meeting Summary
12th June Meeting Summary
 
Gin WheelFailure - Nasc
Gin WheelFailure - NascGin WheelFailure - Nasc
Gin WheelFailure - Nasc
 
Storylistening Through Social Media
Storylistening Through Social MediaStorylistening Through Social Media
Storylistening Through Social Media
 
What lucky looks like
What lucky looks likeWhat lucky looks like
What lucky looks like
 
Graziano Chiaro Kotler , Porter, Maslow
Graziano Chiaro Kotler , Porter, MaslowGraziano Chiaro Kotler , Porter, Maslow
Graziano Chiaro Kotler , Porter, Maslow
 
Mhw2011leaflet
Mhw2011leafletMhw2011leaflet
Mhw2011leaflet
 
Driving And Mobiles Don\'t Mix
Driving And Mobiles Don\'t MixDriving And Mobiles Don\'t Mix
Driving And Mobiles Don\'t Mix
 
Il percorso strategico
Il percorso strategicoIl percorso strategico
Il percorso strategico
 

Mehr von ICARUS - International Centre for Archival Research

Mehr von ICARUS - International Centre for Archival Research (20)

ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
 
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
 
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
 
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
 
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
 
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
 
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
 
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
 
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
ICARUS-Meeting #20 | The Age of Digital Technology: Documents, Archives and S...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
ICARUS-Meeting #17 | Transparency - Accessibility – Dialogue. How a creative ...
 

Meine Recherche in Archiven / Moja rešerš v archívoch

 • 1. Pamäť bez hraníc Archívy rakúsko-slovenského pohraničia - Prítomnosť a budúcnosť 13.05.2014 Bratislava - Bratislavský hrad Moja rešerš v archívoch Ján Valo Katedra archívnictva a PVH Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • 2. • Každý relevantný historický výskum sa nezaobíde bez výskumu v archíve • Na Slovensku sa prevažná väčšina Archívneho dedičstva SR nachádza v štátnych archívoch všetkých troch stupňov – ústredných (SNA, ŠÚBA), štátnych, pobočkách štátnych archívov • Štátne archívy spravuje a riadi Ministerstvo vnútra SR – Odbor archívov a registratúr • Štúdium v archívoch upravuje platná archívna a ďalšia legislatíva
 • 3. Prístup k archívnym dokumentom formou štúdia • Zákon o archívoch a registratúrach č. 395/2002 Z.z. upravuje prístup v § 12 a násl. • Vykonávacia vyhláška MV SR č. 628/2002 Z.z. upravuje prístup v § 40 a násl. • Každý archív vypracúva Bádateľský poriadok • Bádateľské poriadky väčšiny štátnych archívov sú až na drobné odchýlky priam totožné • Bádateľ pri začiatku štúdia vypĺňa osobitnú žiadosť o prístup k dokumentom – bádateľský list • V ňom uvádza veľké množstvo osobných údajov – napr. aj rodné číslo • Štúdium archívnych dokumentov je na Slovensku bezplatné s výnimkou štúdia matrík
 • 4. Čo musí bádateľ podniknúť ??? • Nájsť ten správny archív -> problém ! • Archív navštíviť osobne – Vyplniť bádateľský list – Preštudovať archívny informačný systém -inventáre a katalógy (dostupný väčšinou iba v archíve) – Podať žiadosť o predloženie dokumentov na štúdium – Vyčkať na prípravu dokumentov – Študovať archívne dokumenty • Tento proces je častokrát nutné opakovať !!!
 • 5. Výhody štúdia v archívoch na Slovensku • Bezplatné štúdium a bezplatná registrácia bádateľa – Neplatí pri štúdiu matrík • Väčšinou ochotní a ústretoví pracovníci archívov • K dispozícií kvalitné príručné knižnice – Určené výlučne na prezenčné využitie
 • 6. Nevýhody štúdia v archívoch na Slovensku  Absencia archívneho informačného systému na internete  Pomerne nízka úroveň web prezentácie štátnych archívov -> web sídlo MV SR  Rozličná kvalita archívneho informačného systému  Väčšinou dostupný iba v analógovej podobe  Dostupný iba v štátnom jazyku  Niektoré inventáre majú slabú informačnú hodnotu Čas poskytovania služieb pre bádateľov - – Nejednotný (väčšinou 08:00 – 15:30) – V piatok sú spravidla bádatelne zatvorené
 • 7. Ďalšie skutočnosti ohľadne bádania  V záujme ochrany dokumentov boli niektoré mikrofilmované – napr. cirkevné matriky  V archívoch je nedostatok čítacích zariadení - > je nutné sa vopred objednávať  Mnohé vzácne a fyzicky poškodené dokumenty sa predkladajú na štúdium v origináloch
 • 8. Za používanie vlastného reprografického zariadenia (fotoaparát) je potrebné v štátnych archívoch platiť relatívne vysoký správny poplatok – 13,27,- EUR / deň - fotografovanie /skenovanie vlastným zariadením napr. v Českej republike spoplatnené nie je - bezplatné používanie vlastných zariadení je možné napr. v Archíve ÚPN, Diplomatickom archíve MZVEA SR, ... - v ÚAGK napr. nie je možné vlastné zariadenia používať vôbec -> na základe zákona o geodézií a kartografií - do vydania Opatrenia M V SR č. SVS-204-2008/00111 nebolo možné použiť vlastné reprografické zariadenia aj vo viacerých štátnych archívoch Štátne archívy väčšinou vzhľadom na technické vybavenie nedokážu vyhotovovať kópie dokumentov – najmä z väčších formátov (niekedy ani menších)
 • 9. • Slovenské štátne archívy trpia roztrieštenosťou svojich depotov – Na dokumenty zo vzdialených úložísk treba čakať viac dní – Prevádzková náročnosť – Možné riziko poškodenia, zničenia či straty dokumentov Niektoré archívy dokonca nemajú ani vhodné ukladacie či prevádzkové priestory
 • 10. Riešenia ??? • Peniaze • Politická a verejná vôla – Súvis s celkovým nezáujmom spoločnosti o kultúrne dedičstvo – Stále pomerne nízka vedomosť o archívoch • Otázka informovanosti bádateľskej verejnosti -> riešenie tohto zanedbaného problému • Otázka informatizácie archívov • Otázka správnych poplatkov a ich výšky
 • 11. Ďakujem za Vašu pozornosť Mgr. Ján Valo Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra archívnictva a PVH Gondova 2, P.O.BOX. 32, SK – 814 99 Bratislava Jan.valo@uniba.sk