Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Malý pohraničný styk na slovensko-rakúskom pomedzí. Hranice a obyvatelia za 1. ČSR

806 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Malý pohraničný styk na slovensko-rakúskom pomedzí. Hranice a obyvatelia za 1. ČSR

 1. 1. Malý pohraničný styk na slovensko-rakúskom pomedzíHranice a obyvatelia za 1. ČSR JURAJ VALENT Na sútoku riek. Život na slovensko-rakúskom pohraničí, Bratislava 19.-20.marec 2013
 2. 2. 2ObsahDefinícia pojmuČSR a malý pohraničný stykČs.-rak. hranica- právne úpravyDohoda o malom pohraničnom stykuZhrnutieObsah Definícia ČSR Čs.-rak. hranica Dohoda Zhrnutie
 3. 3. 3Malý pohraničný stykMalý pohraničný styk je špeciálny režim prekračovania hraniceobyvateľmi pohraničia dohodnutý na základe bilaterálnej zmluvyDôvody: sociálne, kultúrne, hospodárske, rodinnéVýhody: colné, dopravné, hospodárskeTeritórium: určené na základe dohody, obyčajne do 30 km Obsah Definícia ČSR Čs.-rak. hranica Dohoda Zhrnutie
 4. 4. 4ČSR a malý pohraničný styk•Dôvody: - zmiernenie negatívnych dôsledkov rozdelenia R.-Uh.monarchie - zjednodušenie colného režimu pre obyvateľov pohraničia - využívanie infraštruktúry a služieb susedného štátu•Realizácia: - medzištátne dohody, najčastejšie súčasť obchodných zmlúv•Zmluvné strany: Nemecko- č. 23/1926 Zb., č. 66/1928 Zb. Poľsko- /1925/, č. 59/1926 Zb. Rakúsko- /1919/, č. 14/1923 Zb., č. 68/1929 Zb. Rumunsko- /1921/ č. 44/1926 Zb. Maďarsko- č. 120/1927 Zb. Obsah Definícia ČSR Čs.-rak. hranica Dohoda Zhrnutie
 5. 5. 5ČSR a pohraničný styk č. 23/1926 a č. 1928 Zb. č.59/1926 Zb. č. 233/1919 č. 14/1923 a č. a 68/1929 č. 120/1927 č.44/192 288/1922 Zb. Zb. 6 Zb. Zb. Obsah Definícia ČSR Čs.-rak. hranica Dohoda Zhrnutie
 6. 6. 6Čs.-rak. hranica- právne úpravyParciálne úpravy malého pohraničného styku:•Čechy a Morava: - Nariadenie zemskej politickej správy v Prahe č.233/1919 Zb. - Čs.-rak. dohoda o vedení hranice a niektorých súvisiacich otázkach č. 288/1922 Zb. (Valtice)•Slovensko: - Nariadenia Ministra s plnou mocou pre správu Slovenska o malom pohraničnom styku č. 3915/1921 adm. a 4569/1922 adm. Obsah Definícia ČSR Čs.-rak. hranica Dohoda Zhrnutie
 7. 7. 7Čs.-rak. hranica- právne úpravyÚpravy pohraničného styku platné pre celú dlžku čs.-rak.hranice:•Obchodná dohoda medzi ČSR a Rakúskom (č. 14/1923 Zb.)- článok XII/ písmeno A- dohoda o úľavách v drobnom pohraničnom styku- rámcová dohoda o zriadení drobného hraničného styku do 15 km- realizácia opatrení nariadená príslušným ministerstvám•Dohoda ČSR a Rakúska o úprave osobného styku v malom pohraničnomstyku (č. 68/1929 Zb.)- medzivládna dohoda podpísaná 18.1.1923 vo Viedni- platnosť od 4.2.1929- konkrétne stanovené podmienky a lokality Obsah Definícia ČSR Čs.-rak. hranica Dohoda Zhrnutie
 8. 8. 8Dohoda o malom pohraničnom styku1.Teritoriálna platnosť -(15km + vybrané lokality)2.Účel- (povolanie, zamestnanie, poľnohospodárska činnosť a iné)3.Určenie -(obyvatelia bezúhonní a spoľahliví s trvalým pobytom v teritóriu)4.Osvedčenia – stále (6 mesiacov), mimoriadne (3 dni)5.Vydávanie osvedčení – okresný politický orgán, starosta6.Dĺžka pobytu- (3 dni, 6 dní)7.Uznávanie legitimácií - (železničiari, poštovní a finanční úradníci...)8.Turistické priepustky- (maximálne 30 osôb na 48 hodín, 10km od hranice) Obsah Definícia ČSR Čs.-rak. hranica Dohoda Zhrnutie
 9. 9. 9Dohoda o malom pohraničnom styku9.Poplatky za prechod- (bez poplatkov)10.Priechod cez hranice- (cesty, železnice určené dohodou politických úradov iné)11.Legitimácie12.Pravidlá odňatia legitimácie13.Turistické legitimácie pre nerezidentov - (maximálne na 48 hodín)14.Záväzok vykonania opatrení vládami15.Platnosť dohody - (vždy len na 2 roky) Obsah Definícia ČSR Čs.-rak. hranica Dohoda Zhrnutie
 10. 10. 10ZhrnutieMalý pohraničný styk umožňoval:potieranie negatívnych dôsledkov rozdelenia Monarchiezjednodušenie finančnej a hraničnej kontrolyzáchranu pôvodných trhov a odbytísk tovarov a služiebrozvoj a podporu prihraničného turizmu Obsah Definícia ČSR Čs.-rak. hranica Dohoda Zhrnutie
 11. 11. 11Prílohy Legitimácia z roku 1922 Obsah Definícia ČSR Čs.-rak. hranica Dohoda Zhrnutie
 12. 12. 12Prílohy Preukaz Preukaz z roku (osvedčenie) 1941 platný na rok 1942 Obsah Definícia ČSR Čs.-rak. hranica Dohoda Zhrnutie
 13. 13. 13 Ďakujem za pozornosť!Obsah Definícia ČSR Čs.-rak. hranica Dohoda Zhrnutie

×