Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.

Malý pohraničný styk na slovensko-rakúskom pomedzí. Hranice a obyvatelia za 1. ČSR

0

Teilen

1 von 13
1 von 13

Malý pohraničný styk na slovensko-rakúskom pomedzí. Hranice a obyvatelia za 1. ČSR

0

Teilen

Herunterladen, um offline zu lesen

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von ICARUS - International Centre for Archival Research

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 14-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 14-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Malý pohraničný styk na slovensko-rakúskom pomedzí. Hranice a obyvatelia za 1. ČSR

 1. 1. Malý pohraničný styk na slovensko-rakúskom pomedzí Hranice a obyvatelia za 1. ČSR JURAJ VALENT Na sútoku riek. Život na slovensko-rakúskom pohraničí, Bratislava 19.-20.marec 2013
 2. 2. 2 Obsah Definícia pojmu ČSR a malý pohraničný styk Čs.-rak. hranica- právne úpravy Dohoda o malom pohraničnom styku Zhrnutie Obsah Definícia ČSR Čs.-rak. hranica Dohoda Zhrnutie
 3. 3. 3 Malý pohraničný styk Malý pohraničný styk je špeciálny režim prekračovania hranice obyvateľmi pohraničia dohodnutý na základe bilaterálnej zmluvy Dôvody: sociálne, kultúrne, hospodárske, rodinné Výhody: colné, dopravné, hospodárske Teritórium: určené na základe dohody, obyčajne do 30 km Obsah Definícia ČSR Čs.-rak. hranica Dohoda Zhrnutie
 4. 4. 4 ČSR a malý pohraničný styk •Dôvody: - zmiernenie negatívnych dôsledkov rozdelenia R.-Uh.monarchie - zjednodušenie colného režimu pre obyvateľov pohraničia - využívanie infraštruktúry a služieb susedného štátu •Realizácia: - medzištátne dohody, najčastejšie súčasť obchodných zmlúv •Zmluvné strany: Nemecko- č. 23/1926 Zb., č. 66/1928 Zb. Poľsko- /1925/, č. 59/1926 Zb. Rakúsko- /1919/, č. 14/1923 Zb., č. 68/1929 Zb. Rumunsko- /1921/ č. 44/1926 Zb. Maďarsko- č. 120/1927 Zb. Obsah Definícia ČSR Čs.-rak. hranica Dohoda Zhrnutie
 5. 5. 5 ČSR a pohraničný styk č. 23/1926 a č. 1928 Zb. č.59/1926 Zb. č. 233/1919 č. 14/1923 a č. a 68/1929 č. 120/1927 č.44/192 288/1922 Zb. Zb. 6 Zb. Zb. Obsah Definícia ČSR Čs.-rak. hranica Dohoda Zhrnutie
 6. 6. 6 Čs.-rak. hranica- právne úpravy Parciálne úpravy malého pohraničného styku: •Čechy a Morava: - Nariadenie zemskej politickej správy v Prahe č.233/1919 Zb. - Čs.-rak. dohoda o vedení hranice a niektorých súvisiacich otázkach č. 288/1922 Zb. (Valtice) •Slovensko: - Nariadenia Ministra s plnou mocou pre správu Slovenska o malom pohraničnom styku č. 3915/1921 adm. a 4569/1922 adm. Obsah Definícia ČSR Čs.-rak. hranica Dohoda Zhrnutie
 7. 7. 7 Čs.-rak. hranica- právne úpravy Úpravy pohraničného styku platné pre celú dlžku čs.-rak.hranice: •Obchodná dohoda medzi ČSR a Rakúskom (č. 14/1923 Zb.) - článok XII/ písmeno A- dohoda o úľavách v drobnom pohraničnom styku - rámcová dohoda o zriadení drobného hraničného styku do 15 km - realizácia opatrení nariadená príslušným ministerstvám •Dohoda ČSR a Rakúska o úprave osobného styku v malom pohraničnom styku (č. 68/1929 Zb.) - medzivládna dohoda podpísaná 18.1.1923 vo Viedni - platnosť od 4.2.1929 - konkrétne stanovené podmienky a lokality Obsah Definícia ČSR Čs.-rak. hranica Dohoda Zhrnutie
 8. 8. 8 Dohoda o malom pohraničnom styku 1.Teritoriálna platnosť -(15km + vybrané lokality) 2.Účel- (povolanie, zamestnanie, poľnohospodárska činnosť a iné) 3.Určenie -(obyvatelia bezúhonní a spoľahliví s trvalým pobytom v teritóriu) 4.Osvedčenia – stále (6 mesiacov), mimoriadne (3 dni) 5.Vydávanie osvedčení – okresný politický orgán, starosta 6.Dĺžka pobytu- (3 dni, 6 dní) 7.Uznávanie legitimácií - (železničiari, poštovní a finanční úradníci...) 8.Turistické priepustky- (maximálne 30 osôb na 48 hodín, 10km od hranice) Obsah Definícia ČSR Čs.-rak. hranica Dohoda Zhrnutie
 9. 9. 9 Dohoda o malom pohraničnom styku 9.Poplatky za prechod- (bez poplatkov) 10.Priechod cez hranice- (cesty, železnice určené dohodou politických úradov iné) 11.Legitimácie 12.Pravidlá odňatia legitimácie 13.Turistické legitimácie pre nerezidentov - (maximálne na 48 hodín) 14.Záväzok vykonania opatrení vládami 15.Platnosť dohody - (vždy len na 2 roky) Obsah Definícia ČSR Čs.-rak. hranica Dohoda Zhrnutie
 10. 10. 10 Zhrnutie Malý pohraničný styk umožňoval: potieranie negatívnych dôsledkov rozdelenia Monarchie zjednodušenie finančnej a hraničnej kontroly záchranu pôvodných trhov a odbytísk tovarov a služieb rozvoj a podporu prihraničného turizmu Obsah Definícia ČSR Čs.-rak. hranica Dohoda Zhrnutie
 11. 11. 11 Prílohy Legitimácia z roku 1922 Obsah Definícia ČSR Čs.-rak. hranica Dohoda Zhrnutie
 12. 12. 12 Prílohy Preukaz Preukaz z roku (osvedčenie) 1941 platný na rok 1942 Obsah Definícia ČSR Čs.-rak. hranica Dohoda Zhrnutie
 13. 13. 13 Ďakujem za pozornosť! Obsah Definícia ČSR Čs.-rak. hranica Dohoda Zhrnutie

×