Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.

Das Staatsarchiv in Bratislava als Partner des Projekts CrArc / Štátny archív v Bratislave ako partner projektu CrArc

0

Teilen

1 von 18
1 von 18

Das Staatsarchiv in Bratislava als Partner des Projekts CrArc / Štátny archív v Bratislave ako partner projektu CrArc

0

Teilen

Herunterladen, um offline zu lesen

Final conference Project Memory Without Borders, 13th and 14th of May 2014 (Castle Bratislava & Austrian State Archives), http://crossborderarchives.eu: Presentation Lenka Pavlikova

Final conference Project Memory Without Borders, 13th and 14th of May 2014 (Castle Bratislava & Austrian State Archives), http://crossborderarchives.eu: Presentation Lenka Pavlikova

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von ICARUS - International Centre for Archival Research

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 14-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 14-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Das Staatsarchiv in Bratislava als Partner des Projekts CrArc / Štátny archív v Bratislave ako partner projektu CrArc

 1. 1. Štátny archív v Bratislave – partner projektu CrArc Mgr. Lenka Pavlíková MV SR Štátny archív v Bratislave Lenka.Pavlikova@mvsr.vs.sk 13. 05. 2014, Bratislava
 2. 2. Oblasť kultúrnej spolupráce a spolupráce v oblasti cestovného ruchu 1.02.2012 – 31.01.2015
 3. 3. • prvotná iniciatíva – ICARUS • územie Bratislavského územného celku • odbor archívov – ŠA BA, AMB • návrhy na digitalizáciu • projektová žiadosť – ICARUS, OA • spoločný technický sekretariát • pozastavenie projektu • zasadnutie monitorovacieho výboru 6. –7. 12.2011 v Trnave
 4. 4. Partneri projektu Spoločnosť „Dejiny Dolného Rakúska“
 5. 5. Ciele projektu • digitalizácia kultúrneho dedičstva • on-line prístup • trvalá spolupráca medzi rakúskymi a slovenskými archívmi • povedomie o vzájomnosti rakúskej a slovenskej histórie a kultúry
 6. 6. • čo skenovať • na čom skenovať • kde skenovať • ako skenovať • označovanie • úložisko
 7. 7. • Bratislavská župa I. • kongregačné písomnosti Bratislavskej stolice • dokumenty charakteru: hospodárskeho kultúrneho vojenského spoločenského cca. 180 000 záberov • protokoly zo zasadnutí Rady mesta Bratislavy (1402 – 1900) • archívne pomôcky k fondu cca. 120 000 záberov
 8. 8. 180 000 záberov 3 osoby 9 – 10 hodín denne 450 – 500 záberov/ deň orezanie metodický pokyn
 9. 9. úložisko • 400 dpi • tif, jpeg (2X) • definitíva?
 10. 10. úlohy • propagačné materiály • webová stránka • stretnutia projektových partnerov( BA, W, 8) • workshopy (4) • kurzy (4) • exkurzie (30)
 11. 11. www.crossborderarchives.eu
 12. 12. Archives in Europe 17. – 18. 10. 2012 Viedeň Workshopy
 13. 13. Medzinárodná konferencia pod záštitou ministra vnútra SR
 14. 14. Ďakujem za pozornosť.

×