Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de ICARUS - International Centre for Archival Research(20)

Anzeige

Bedeutung, Anwendung und Benutzerfreundlichkeit der Kongregationsdokumente der Pressburger Gespanschaft / Význam a využitie kongregačných písomností Bratislavskej stolice

 1. Význam a využitie kongregačnýchVýznam a využitie kongregačných písomností Bratislavskej stolicepísomností Bratislavskej stolice Štátny archív v Bratislave Mária Zacharová Záverečná konferencia projektu „Pamäť bez hraníc“ - 13.-14.5.2014
 2. Kongregačné písomnostiKongregačné písomnosti Štátny archív v Bratislave, fond Bratislavská župa I.  verejná správa stolice (zhromaždenia stoličnej šľachty) Medzi kongregačné písomnosti patria: - Kongregačné protokoly (1579-1848) - Kongregačné spisy (1664-1849) - Úradné knihy (rozhodnutia kongregácií, nariadenia a prípisy vyšších vrchností) - Pomocné knihy (elenchy, indexy) - Súpisy obyvateľov (1777-1829) Súpisy Židov (1770,1793,1848) a Cigánov (1773,1782) - Vyúčtovanie župnej nemocnice v Trnave (1830-1833) Súpis Židov z roku 1848 Najstarší kongregačný protokol
 3. Význam a hodnota kongregačných písomnostíVýznam a hodnota kongregačných písomností Významné postavenie Bratislavskej stolice: - popredné postavenie medzi ostatnými stolicami Uhorska - geografické postavenie (na hranici s dnešným Rakúskom a Maďarskom) - odrazom dejín celého Uhorska v novovekých dejinách Podpisy predstaviteľov župy Župné pečatidlo Korabinszkého mapa Bratislavskej stolice
 4. Digitalizácia kongregačných spisovDigitalizácia kongregačných spisov  Viac ako 180. 000 záberov  1664 – 1795 Obsahujú písomnosti od: - nadriadených osôb a úradov (panovník, Uhorská komora) - rovnocenných úradov (susedné župy, cirkevné inštitúcie) - podriadených úradov a osôb (obce, súkromné osoby) - vlastné písomnosti (štatúty, úpravy, výkazy, koncepty) Najstarší spis z roku 1664
 5. Prístroj na vyťahovanie pňov (1771) Nákresy ochranných hrádzí (1783) Zobrazenie devalvovaných mincí (1732) Náčrt prístroja na kosenie rastlín pod vodou (1772) - Materiál najmä spisový (latinčina, maďarčina, nemčina, slovenčina) - Prílohy k spisom - mapy, plány, nákresy, brožúrky a iné Náčrt regulácie Rusovského ramena Dunaja (1771)
 6. Politické dejiny Oznámenie o úmrtí Márie Terézie a nástup na trón Jozefa II. (1781) Hraničné spory medzi panstvami Devín a Hainburg (1784) Mierová zmluva s Tureckom (1739 -1741) Plán hraničného ostrova Ostrovec (1778)
 7. Hospodárske dejiny Prístup rakúskych klobúčnikov na uhorské trhy (1722) Cechové artikuly kožušníkov zo Šamorína Mlynský poriadok Márie Terézie (1755) Výber mýta v Dürnkrute (1783) Nariadenie o zamedzení pašovania dobytka do Rakúska (1747) Správa o dovoze vína z Rakúska (1740)
 8. Zabezpečenie prepravy vojakov do vojenského tábora v Kittsee (1770) Vojenské dejiny Prípis na pridelenie povozov na prepravu zbraní z viedenských skladov (1739) Spis o príčinách vojny medzi Pruskom a Rakúskom (1757)
 9. Pôdorys a priečelie novozriadenej kaplánky v Petržalke (1788) Správa o púti obyvateľov z Rakúska do Marianky (1788) Cirkevné dejiny Zoznam ukradnutých predmetov z kostola v obci Petronell v Rakúsku (1761)
 10. Zbierka pre pohorelcov v Rakúsku a Bavorsku (1779) Sociálne dejiny Magistrát Viedne žiada informácie o pohľadávkach sirôt po Ž. Lebitsiacsovi voči devínskej továrni (1794) Spolupráca s rakúskymi úradmi pri potieraní tulákov (1753)
 11. Dejiny školstva a zdravotníctva Udelenie privilégií pre novozriadenú chirurgickú akadémiu vo Viedni (1786) Oznámenie o výchove dievčat za guvernantky v kolégiu sv. Hypolita v Rakúsku (1785) Opatrenia proti šíreniu moru (1710) Brožúrka o predchádzaní epidemiám po povodniach (1784)
 12. Ďakujem Vám za pozornosť
Anzeige